Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tutukluluğa itiraz

Yanıt
Old 13-10-2011, 10:20   #1
av_ş63

 
Varsayılan tutukluluğa itiraz

sayın meslektaşlar cmk tarafından bır dosyaya atandım nöbetçi mahkeme tutukluluk kararı verdi henüz itiraz sürem geçmemiş fakat tutuklu bulunan kişi mahkemenin kararına itiraz etmiş sorum şu tutuklunun yapmış olduğu itiraz benibaglarmı yoksa benımde itiraz etmem gerekirmi?
Old 13-10-2011, 10:25   #2
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Bence süresini kaçırmadan siz de bir tutukluluğa itiraz yazıp Mahkemesi'ne teslim edin. Ben gerek şüphelinin kendisi gerekse sorguya katılmayan özel vekilinin verdiği itiraz yanında CMK'nın getirdiği sorumluluklar dahilinde kendi itirazlarımı da yazıp veriyorum.
Old 13-10-2011, 16:55   #3
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Ben de Av.aslı Kaya gibi düşünüyorum. Süreyi geçirmeden siz de itiraz edin.
Old 13-10-2011, 18:05   #4
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

İtirazlardan biri hakkında karar verilmedikçe aynı karara iki farklı itiraz olabilir. Tutuklunun itirazı hakkında karar verilmemişse siz de itiraz edebilir, kararın iki dilekçe üzerinden verilmesini talep edebilirsiniz. Karar verilmişse Mahkeme karar verilmesine yer olmadığına karar verecektir.
Old 13-10-2011, 18:40   #5
tiryakim

 
Olumlu 7 Gün

CMK nın 268.maddesi gereği ;
İtiraz usulü ve inceleme mercileri

MADDE 268 - (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:

a) Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir.

b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.
Old 13-10-2011, 19:00   #6
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ş63
sayın meslektaşlar cmk tarafından bır dosyaya atandım nöbetçi mahkeme tutukluluk kararı verdi henüz itiraz sürem geçmemiş fakat tutuklu bulunan kişi mahkemenin kararına itiraz etmiş sorum şu tutuklunun yapmış olduğu itiraz benibaglarmı yoksa benımde itiraz etmem gerekirmi?

Şöyle bakalım: şüpheli sizin yapacağınız içerikte bir itiraz yapabilir mi, şüpheli ne derece hukuksal içerik ve etkinlikte itiraz beyan/dilekçesinde bulunabilir.

İşte, hukuksal yardım da, bizatihi bunun için vardır. İster atanmış olsun ister seçilmiş olsun müdafi bu dilekçeyi en iyi şekilde hazırlayıp, itirazı yapmakla "yükümlüdür."

İtirazı inceleyen merci, aynı konuda verilmiş iki dilekçeyi de göz önünde tutarak (özet olarak kararda yer verir zaten bunlara.) kararını verecektir.

Saygılarımla.
Old 13-10-2011, 19:54   #7
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
CMK nın 268.maddesi gereği ;
İtiraz usulü ve inceleme mercileri

MADDE 268 - (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:

a) Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir.

b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.

Aklıma bir soru geldi.

Bu 7 günlük süre hesaplanırken, şüphelinin tutuklandığı gün hesaba katılıyor mu ? ( Mesela ; 8 Ekim 2011 Cumartesi günü tutuklanan biri için itiraz süresi hangi gün sona ermektedir yani Müdafii hangi güne kadar itirazını yapmak zorundadır .)
Old 13-10-2011, 23:30   #8
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

CMK m. 39 bu konuda bize bilgi veriyor. Buna göre süre haftasonu başlayabilir ama haftasonu biterse ilk iş gününe kadar uzayabilir, bir de süreler ertesi gün başlar. Dolayısıyla 8 Ekim 2011 Cumartesi günü tutuklanan birinin 7 günlük itiraz süresi 9 Ekim 2011 Pazar günü başlar 16 Ekim 2011 Pazar günü biter. Ancak CMK m. 39/son burada son gün bir tatile rastlarsa süre tatilin ertesi günü biter demektedir. Dolayısıyla 17 Ekim 2011 saat 17:00'ye kadar hatta bir görüşe göre UYAP'tan saat 23:59'a kadar itiraz edilebilir.
Old 13-10-2011, 23:47   #9
tiryakim

 
Olumlu 7 gün

Alıntı:
Yazan Av.Erkan Şenses
CMK m. 39 bu konuda bize bilgi veriyor. Buna göre süre haftasonu başlayabilir ama haftasonu biterse ilk iş gününe kadar uzayabilir, bir de süreler ertesi gün başlar. Dolayısıyla 8 Ekim 2011 Cumartesi günü tutuklanan birinin 7 günlük itiraz süresi 9 Ekim 2011 Pazar günü başlar 16 Ekim 2011 Pazar günü biter. Ancak CMK m. 39/son burada son gün bir tatile rastlarsa süre tatilin ertesi günü biter demektedir. Dolayısıyla 17 Ekim 2011 saat 17:00'ye kadar hatta bir görüşe göre UYAP'tan saat 23:59'a kadar itiraz edilebilir.

Kıymetli Meslektaşım ; Kanun maddesinde ; Kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde denmektedir. Somut olayımızda ilgililerin kararı öğrendiği gün 8 ekim 2011 cumartesi günüdür. Bu yüzden süre hesap edilirken 8 Ekim tarihi 1. gün olarak sayılması gerekmez mi ? ve son sürede 14 ekim 2011 tarihi olmaz mı ?

Alıntı:
ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile


Teşekkürler...

Old 14-10-2011, 10:26   #10
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Sayın tiryakim,

Ceza yargılamasında süreler tefhimle başlar, Kanun her ne kadar kararın öğrenildiği günden itibaren demekte ise de tefhim/tebliğ ile başlayan süreler bir sonraki günden itibaren hesaplanmaya başlanmaktadır. Bu sebeple tutuklama kararı 8 Ekimde yüze karşı verilmişse itiraz süresi 9 Ekimde başlayacaktır.
Old 14-10-2011, 11:52   #11
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Kıymetli Meslektaşım ; Kanun maddesinde ; Kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde denmektedir. Somut olayımızda ilgililerin kararı öğrendiği gün 8 ekim 2011 cumartesi günüdür. Bu yüzden süre hesap edilirken 8 Ekim tarihi 1. gün olarak sayılması gerekmez mi ? ve son sürede 14 ekim 2011 tarihi olmaz mı ?Teşekkürler...


Diyelim ki 8 Ekim 2011 Cumartesi saat 23.50'de tutuklandı, sizin hesabınıza göre itiraz etmek için 1 günü gitmiş oluyor böyle bir durumda. Kanun koyucu bu nedenle sürelerin bir gün sonra başlayacağı hükmünü koymuştur diye düşünmekteyim.
Old 26-10-2011, 15:14   #12
asg

 
Varsayılan

Savcı tarafından serbest bırakılan 94 doğumlu müvekkilim daha sonra tutuklanmıştır(maalesef tutuklama kararının ne zaman ve hangi mahkemece yapıldığını bilmiyorum) bugün çocuk mahkemesi kalemi tarafından arandım ve ilk duruşmada hazır bulundum.Yapacağım tutukluluğa itiraz çocuk mahkemesine mi olmalıdır?
Old 26-10-2011, 16:03   #13
GECE

 
Varsayılan

SAYIN ASG,
müvekkilinizi savcı adli kontrol uygulayarak serbest bıraktıysa, (örneğin imza atma) ve müvekkil de bu karara uymadıysa bu yüzden tutuklanmış olabilir. ya da başka suçtan tutuklanmış olabilir. tutuklama, sizin avukatı olduğunuz dosyadan kaynaklanıyorsa işin özünü, tutuklama nedeni ve zamanını araştırıp ona göre gerekli hukuki yollara gidiniz. siz eğer ckm'dan görevlendirildiyseniz ve tutuklama, sizin avukatı olduğunuz dosyadan kaynaklanmıyorsa(ör: başka suç nedeniyle tutuklanmışsa) tutukluluğa itiraz vs. yuükümlülüğünüz yoktur bence.
Old 26-10-2011, 17:56   #14
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Çocuk tutuklanmışsa mutlaka müdafii olmuştur sorguda ve belki de o itiraz etmiştir. Şimdi bugün duruşmada tutukluluk halinin devamına mı karar verildi. Öyle bir durum varsa "tutukluluk halinin devamına itiraz" edeceksiniz. Devam kararını veren Çocuk Mahkemesine itirazı veriyorsunuz, karar düzeltme ile karar düzeltilmezse itirazınız ağır cezaya gidecektir.
Old 26-10-2011, 18:29   #15
asg

 
Varsayılan

Savcılık sorgusundaki müdafii bendim ancak o zaman tutuklanmadı savcı serbest bıraktı , aradan 2 hafta geçti bu pzt tutuklanmış ve bugün ki duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi ve şu anda devam eden ve aralıkta ilk celsesi olacak olan başka bir suçtan da yargılanacak yani asıl tutuklayan başka bir çocuk mahkemesi.Normal şartlarda iki hafta önce tutuklansaydı sulh cezanın tutukluk kararı sonucuna itiraz edecekken iki ayrı suç için de üç gün önce tutuklama yapılmış.Daha önce de serbest bırakıldığı için benim de olaydan bugün haberim oldu yardımlarınız için teşekkürler.
Old 26-10-2011, 18:45   #16
asg

 
Varsayılan

Ben CMK'dan görevlendirildim savcılık aşamasında iki suç için de serbest bırakıldı , aradan 2 hafta geçti bu pzt tutuklanmış ve bugün ki duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi ve şu anda devam eden ve aralıkta ilk celsesi olacak olan başka bir suçtan da yargılanacak yani asıl tutuklayan başka bir çocuk mahkemesi.Sizin de söylediğiniz gibi asıl tutuklama sebebi olan dosyayı yarın inceleyip tutuklama kararını veren çocuk mahkemesine itiraz edicem bu işlediği suç için duruşma aralıkta .Bugün girdiğim mahkemeye yapacağım itirazı ilk tutuklamayı yapan mercii aracılığıyla mı yapmalıyım? tutukluluğun devamına itiraz mı olmalı? Anladığım kadarıyla itirazı yaptığım mercii yanlış da olsa itirazı zamanında yaptıktan sonra hak kaybı olmuyor?Yardımınız için çok teşekkürler
Old 28-10-2011, 12:46   #17
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Eğer tutuklandığı suça ilişkin mahkemede davası açılmış ise artık tutukluluğa itiraz olmaz, mahkemesinde tahliye talebinde bulunmanız gerekiyor.
Old 29-10-2011, 11:36   #19
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan krizantem
İtirazı inceleyecek olan merci kaç gün içerisinde karar vermelidir?

CMK md 105 :
103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adli kontrol uygulanmasına karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir.
Old 29-10-2011, 20:09   #20
Mozkul

 
Varsayılan

Tutuklama kararlarına itiraz süresi CMKm.100/5 uyarınca CMK.m.268 e göre yapılır. İtiraz süresi 7 gündür.Bu süre CMK. m.39/1 uyarınca kararın öğrenildiği günün ertesi gününden itibaren başlayacaktır.

Tutuklamaya itiraz süresi olan 7 gün geçirilmiş olsa dahi CMK.m.104/1 uyarınca tutuklu olan kişinin her zaman tahliyesi, salıverilmesi istenebilir.Bu nedenle sürenin geçmiş olmasından dolayı tutukluluğun kaldırılması ve tahliye istemli dilekçeyi vermemek gibi bir hataya düşmemekte fayda var.

HEm avukatın hemde tutuklunun karara itiraz etmesi mümkündür.Her iki dilekçede itiraz mercii tarafından değerlendirilecektir.Ancak böyle bir durumda CMK. m.261 uyarınca, CMK.m.266 ya göre bu konuda yaşanan bir çelişki olması halinde müdafii iradesine öncelik verilecektir.

SÜRELERİN HESAPLANMASI

Madde 39 - (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar.

(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.

(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter.
TUTUKLAMA KARARI

Madde 101 -(5) Bu Madde ile 100 üncü Madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.

ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME İSTEMLERİ

Madde 104 - (1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.AVUKATIN BAŞVURMA HAKKI

Madde 261 - (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurabilir.


BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ

Madde 266 - (3) 150 nci Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar yararına kanun yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır.


Süre konusunda bir başka konu linki:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=15962
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
itiraz Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 04-10-2011 13:57
İhtiyati hacze yetki açısından itiraz eden borçlunun , icra takibinde yetkiye itiraz etmemesi Duru Deniz Meslektaşların Soruları 9 20-01-2011 17:45
Süre tutum dilekçesi tutukluluğa itiraz süresini de keser mi Tolga İşcan Meslektaşların Soruları 1 05-03-2010 15:17
itiraz mı? meteora Meslektaşların Soruları 2 22-12-2008 14:51
itiraz,itirazın iptali,itiraz ile bağlılık Av.mdogan Meslektaşların Soruları 4 11-10-2007 11:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05351806 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.