Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Miras Sorunu...

Yanıt
Old 30-08-2006, 12:10   #1
Av.Özcan

 
Varsayılan Miras Sorunu...

Hazırlandığım bir izale-i şuyu davasında ilke kez başıma gelen bir olayı sizinle istişare etmek istiyorum...

Sorun şu:

Muris (A) ölüyor. Geride eşi( E) ve 5 çocuğu kalıyor.Çocuklarından birisi(Ç1)noterden ölü babasından kendisine intikalen gelen miras hissesini para karşılığı murisin eşi (E) ye satıyor.

BU satış işleminden sonra, önce (Ç1) ölüyor. bir sene sonra da (E) ölüyor. (Ç1)' in de 7 tane çocuğu var.

BU durumda Ç1 hissesini annesi (E) ye sattıktan sonra ölmesi, daha sonra da E nin muris olarak vefat etmesi nedeni ile Ç1 in hayatta iken sattığı hisse açısındann Ç1' in çocukları E ye mirasçı olurlar mı?

Bu anlamda Ç2,Ç3,Ç4,Ç5 in muris A dan kalan miras için açacakları dava da Ç1' in çocuklarını taraf göstermelerine gerek var mı?
Old 30-08-2006, 12:22   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

E, A nın varisi.

Ç1 de E'nin varisi.

Ve Ç1 demek, ölümünden sonra, Ç1 in çocukları demek.

Ç1, E'den A'dan intikal eden miras hissesinin karşılığını almış olsa da, Ç1 (öldüğü için Ç1 in çocukları) bu kez E'ye varis olacağından, E de, A'nın varisi olarak öldüğünden, taşınmazda 7 çocuğun miras payı var.

Bu nedenle Ç1 in çocuklarını taraf göstermelisiniz.

Saygılarımla...
Old 30-08-2006, 15:23   #3
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Burada sağlararsı ivazlı bir sözleşme ile muris A'dan kalan miras hissesini E'ye satıyor.
"Olayı örneklersek, diyelim babadan kalan 3 ev var, Ç1. miras olarak kendisine düşen 1 evi karşılığında para alarak annesine satıyor, parayıda bankaya yatırıyor"

ç1, E'den önce ölüyor, muris Ç1 bankaya yetırdığı parayı 7 çocuk kendi aralarında bölüşüyor, aradan bir yıl geçiyor anne E ölüyor, parasını verip satın aldığı o evle ilgili olarak ç1'in çocukları ortaklığın giderilmesi davasında taraf mıdır diye soruyorsunuz?

Ortaklığın giderilmesi davasında taraf olmak usuli bir işlemdir, mahkeme taraf olarak ç1'in yedi çocuğunu taraf olarak görebilir ancak Ç1'in yedi çocuğu muris babanın sattığı evle ilgili olarak miras payı yoktur diye düşünüyorum zira çocuklar hem bankaya yatan parayı hemde eve sahip olacaklardır, bu durum hakkaniyetten uzaktır diye düşünüyorum.
Old 30-08-2006, 17:08   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

E,payını ödediği Ç1'den aldığı miras payıyla birlikte, kendi malvarlığını çoğaltıyor. Ç1 in çocukları, anlatılan durumda E nin mirasçısı. A nın vefatında, ev üzerindeki Ç1 hissesi daha azdı, şimdiyse E nin varisi olması nedeniyle bu pay büyüdü.

Ancak A'dan Ç1'e intikal eden miktar zaten tenzil edilecektir. O payın devri yapılmış,bedeli ödenmiş. Ortaklıkları, A'dan E'ye intikal eden payın intikali nedeniyle gündeme gelecek.

Hakkaniyete aykırı bir durum yok.
Old 30-08-2006, 23:36   #5
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Muris A'nın ölümü ile mirası 20 pay kabul edilerek 5/20'si E'ye ve kalan 15/20'si de 5 çocuğa 3/20 olarak taksim olur. Burada Ç1'in miras payını satması sağlar arası normal bir hukuki işlemdir ve söz konusu işlem ile E'nin malvarlığı hisse oarnında artış gösterir. Ç1/in ölümü ile, eşi yoksa 7 çocuğu mirasçısı olacaktır. E'yi Ç1'in annesi kabul edersek; Ç1'in muristen evvel vuku vefatı nedeniyle 7 çocuğu birinci zümre olarak halefiyet yoluyla E'ye mirasçı olurlar. Ancak miras payları ancak Ç1'in payı kadardır. Yani sadece satışı yapılan hisse değil; E'nin tüm malvarlığına şamil olmak üzere mirası 5 pay kabul edilerek; 1/5'i Ç1'in payı olarak 7 çoçuğu arasında bölüşülecektir. İzale-i şuyu davasında tüm mirasçıların hasım olarak gösterilmesi gereklidir ve Ç1'in çocukları da davalı olarak gösterilmelidir.

Bu arada ben miras payının noter kanalıyla satışına takıldım. Bu "...veraseten intikal eden */* oranındaki miras payının ... bedelle satılmasına" dair bir işlem midir? Eğer böyleyse geçerliliği var mıdır? Diğer türlü belli bir malvarlığı değerinin satılmasına dair işlem ise mesela araç satışı ise olabilir de, g.menkul ise zaten resmi şekile takılacaktır. Muayyen bir maldaki hissenin satışı söz konusu ise işlemin sıhhat şartına da bakmak lazımdır. Ancak velev ki sadece miras payının satışı mevzubahis olsun; bu geçerli midir? Değilse zaten yukarıdaki cevap değişecektir.
Old 31-08-2006, 08:43   #6
gursan

 
Varsayılan

OLayda sorulan muris A'dan intikal eden taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi olduğuna göre miras hissesini devretmiş olan Ç1'in çocuklarının taraf olarak gösterilmesine gerek yoksa da;
Dava A'nın mirasçılarına karşı açılması gerektiğinden ve ölü E'nin mirasçıları davada taraf gösterilmesi gerektiğinden dolayı (Ç1'nin çocukları E'nin mirasçısıdır) çocukların (torunların) davada taraf gösterilmesi gerekmektedir. Eğer E hayatta olsaydı Ç1'in çocuklarının davada taraf gösterilmesine gerek olmayacaktı.
Old 01-09-2006, 01:51   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Gelen haklı ikazları dikkate alarak mesajımı sildim. Mesajımı silmem asla bir alınganlıktan kaynaklanmayıp, forumu sonradan okuyacaklara yanlış bilgi vermemek ve kafalarını karıştırmamak adınadır.
Old 01-09-2006, 02:25   #8
ibreti

 
Varsayılan

A'nın ölümü ile terekesi sağ kalan eşi E ile çocuklarına -ki bu arada Ç1'e de- kalır.
Tereke intikalinden sonra muris A'dan kalan mallardan söz etmek mümkün değildir. Bu aşamadan sonra sağ olan gerçek kişilere ait mal vardır.

Ç1'nin noterden yaptığı sözleşme ile miras payı annesi E'nin mal varlığına dahil olur. Bu malların Ç1'den alınması ile başkaca bir kişiden alınması arasında -terekeye dahil olması açısından- hiç bir fark yoktur. Öyle ki E, Ç1'den önce ölse Ç1 kendi sattığı paya dahi mirasçı olur.

Ç1'in ölümü ile çocukları sadece Ç1'e mirasçı olur.

Ç1'den sonra E'nin ölümü ile A ve E'nin müşterek çocukları usul-füruğ ilişkisi nedeni ile, Ç1'in çocukları da KÖK İÇİNDE HALEFİYETTEN dolayı E'ye mirasçı olur.
Ç1'in kendi sağlığında A'dan intikal eden ve noter senedi ile E'ye sattığı miras payı da E'nin terekesine dahil olduğundan bundan da Ç1'in çcukları pay alır.

Bu halde Ç1'in çocuklarının da -kök içinde halefiyetten gelen miras payları nedeni ile- davaya dahil edilmesi gerekir.
Açacağınız davada, muris A'dan değil -ki ölümü ile malları mirasçılarına intikal etmiştir-, sağ kalan eşi E'den kalan mallar mirasa konudur. E'nin terekesini bir kısmı A'dan bir kısmı da noter satışı ile Ç1'den gelmiştir.

Saygılarımla..
Old 02-09-2006, 00:48   #9
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın İbreti sırf gecenin bu saati itibariyle artık idrakimin azalmış olması ve havuz problemlerini hatırlatan miras sorusu nedeniyle soruyorum. Cevaplarımız aynı mıdır? Ya da şöyle sorayım: Benim cevabım doğru mu?
Old 02-09-2006, 01:00   #10
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Av.Can Doğanel,
MK'nın 528. maddesi olaya uygun değildir. Zira olayda mirasbırakan ile mirasçısı arasında yapılan mirastan feragat sözleşmesi söz konusu değildir. Burada mirasbırakandan intikalden sonra mirasçıların kendi aralarında yaptığı miras hissesi satışı bahis mevzudur. Dolayısıyla 528. maddenin uygulanmasına imkan yoktur.
Old 02-09-2006, 01:04   #11
ibreti

 
Varsayılan

Sn.Jeanne D'arc;

Konuyu en sade anlatan Sn.Sehper..

Sn.selim balku'nun
Alıntı:
mahkeme taraf olarak ç1'in yedi çocuğunu taraf olarak görebilir ancak Ç1'in yedi çocuğu muris babanın sattığı evle ilgili olarak miras payı yoktur diye düşünüyorum
biçimindeki beyanı yanlış.

Sn.Gürsan'ın beyanı doğru olmakla birlikte
Alıntı:
miras hissesini devretmiş olan Ç1'in çocuklarının taraf olarak gösterilmesine gerek yoksa da;
biçimindeki beyanı yanılsamaya neden olacak biçimde. Yani sn.Gürsan beyanından tam da emin değil gibi görünüyor..

Sn.Can Doğanel konuyu epey karıştırmış gibi geldi bana. Konu üzerinde tekrar düşünür ise yanlışlarını görüp düzelteceğini sanıyorum..

Sizin ve benim beyanım doğru olmakla birlikte Sn.Sehper'in anlatımı kadar sade değil..

Saygılarımla..
Old 02-09-2006, 01:16   #12
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın İbreti,
Analizinize çok teşekkür ederim. Sadelik konusundaki arazımın farkında olmakla birlikte; heyhat kendime güç yetiremiyorum. Bir de naçizane bir öneri ve daha doğrusu mümkünse eğer site yönetiminden bir talebim olacak: Her forumda kendi yetkinliğine güvenen veyahut konu uzmanı olan diyelim bir meslektaşımız forum konusu hakkında bu tip derleyip-toparlayıcı bir analiz-değerlendirme yapsa nasıl olur acaba? Bazı forumlarda verilen cevaplarda kullanılan kesin ifadeler nedeniyle bildiğim kesin doğrulardan da şüphe etmeye başladım da
Old 02-09-2006, 02:00   #13
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yukarıda da belirttiğim gibi haklı ikazlar üzerine mesajımı sildim. Soruda verilen bilgilere göre usul yönünden Ç1'in çocuklarının taraf gösterilmesi konusunda herkesle hemfikirim. Ancak yine de paylaşma ve denkleştirme durumunda Ç1'in çocuklarının hem babalarının E'den aldığı miras payı karşılığı üzerinde babalarının mirasından mirasçılık haklarının bulunması hem de E'ye mirasçı olmaları nedeniyle aynı paydan tekrar sebeplenmeleri hakkaniyete uygun olmadığından değerlendirilmelidir. Zaten Sayın Sehper de
Alıntı:
Ancak A'dan Ç1'e intikal eden miktar zaten tenzil edilecektir. O payın devri yapılmış,bedeli ödenmiş. Ortaklıkları, A'dan E'ye intikal eden payın intikali nedeniyle gündeme gelecek.
diyerek sanırım bunu kastetmiş. Yani sonuçta usul yönünden sorulan soruya verilecek kesin yanıt Ç1'in çocuklarının taraf olarak gösterilmesi gerektiğidir. Ancak denkleştirme ve taksim esnasında Ç1'in çocuklarının payları tespit edilirken nelere dikkat edilmelidir? gibi bir soruya vereceğim cevap yukarıdaki gibidir. Hakkaniyet bunu gerektirir. 528/son'un uygulama yeri yok ise de özel hukuk alanında kıyas mümkün olduğundan ilke kıyasen buraya oturtulabilir. Zira MK 669
Alıntı:
Madde 669 - Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler.
Yasa hükmü her ne kadar karşılıksız kazandırmalardan bahsetmekte ise de yine mirasta denkleştirmenin sağlanabilmesi açısından getirilen bir ilke olarak önemlidir. Miras hissesine mahsuben alınmış karşılıksız kazandırmaların terekeye iadesi söz konusu ise bir karşılık almak suretiyle miras hissesini diğer mirasçıya devredenin ve alsoyunun da aynı terekeden tekrar pay alması mümkün olmamalıdır.
Old 02-09-2006, 02:12   #14
ibreti

 
Varsayılan

Muhteşem bir durum bu..

02.09.2006 saat 02.00 civarı...
Sn.Jeanne D'arc bana bir soru yöneltti..

aynı tarih ve saat 02.20 civarı...
Sn.Jenanne D'arc sn.Doğanel'in beyanını eleştirdi.. Bu arada ben
kendisine cevap hazırlıyordum..

aynı tarih ve saat 03.00 civarı.. Sn.Doğanel'den başka bir cevap geldi.. Önceki beyanını
sildi ve yeni bir görüş geldi..

Gecenin bu saatinde başka neler yapabilirdik bilemiyorum. Ama bu
sitedeydik...

Old 02-09-2006, 02:20   #15
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Old 02-09-2006, 11:35   #16
Av.Özcan

 
Varsayılan

Fikirlerini paylaşan tüm meslektaşlarıma teşekkürü borç bilirim.. Usul açısından Ç!' in çocuklarını saf dışı bırakacak bir gerekçemiz yok...Şu an da A nın malları paylaşılacak.E nin kendi adına bir malı yok. E de hayatta olmadığına göre A dan intikal edecek malların paylaşımı E ve Ç1 yok gibi yapılacak...

Ancak haklı olarak hakkaniyet sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu da Ç1 in hissesini hayatta iken E ye satıp parasını almış olması ve Ç1 öldüğünde Ç1 in çocuklarının bundan faydalanmaları ve daha sonra giderek yine A ya Ç1 hissesini hiç satmamış gibi yine mirasçı olmaları biraz ters gibi geliyor..Biraz uzun ve sıkıcı bir yol olabilir ama bu durumda -ki ben uygulamayı düşünmüyorum- fikir jimnastiği yapmak adına Ç1 çocukları için sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurulabilir mi?
Ne dersiniz?
Old 02-09-2006, 11:40   #17
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sn.Özcan,

A'nın E hayatta iken öldüğünü, dolayısıyla A'dan E'ye intikal eden bir miras payı olduğunu ve E nin ölümünü müteakip Ç1 in E'nin miras payından payı olduğunu gözden kaçırmıyor musunuz?

Satılan sadece A'dan Ç1 e intikal edilen pay. Ç1 A dan olan payını almış, E ye A dan intikal eden paydan bir hak almışlığı yok.

Saygılarımla...
Old 02-09-2006, 12:16   #18
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Satılan sadece A'dan Ç1 e intikal edilen pay. Ç1 A dan olan payını almış, E ye A dan intikal eden paydan bir hak almışlığı yok.

Doğrudur satılan sadece, A dan Ç1 e itikal eden pay, bu payını E parayla satın almış, şimdi soru; E bu hisseyi satın almasaydı, Ç1 e veridiği para ne olacaktı, diğer bi ifade ile eğer sizin dediğiniz doğru ise Ç1 in 7 çocuğu hem eve sahip oluyor hemde paraya peki ya diğer hissderlar...

Ayrıca sayın ibreti, o yanlış, bu doğru demiş( ne gereği varsa) ama gerekçe göstermemiş neden doğru neden yanlış, gerekçeleri gördükten sonra kanaat getirdikten sonra iletimi değiştirebilirim...Tartışmanın öğretici olması açısından görüşlerinizi bekliyorum..
Old 02-09-2006, 14:25   #19
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

E kendi yasal miras hissesinin (5/20) yanına bir de Ç1'den satın aldığı 3/20'yi eklemiş. Bu 3/20 payın karşılığını evvelce babalarının mirasından zaten almış oluyorlar veya babalarının sağlararası tasarrufu nedeniyle kaybetmiş oluyorlar. 5/20'lik paydan pay almalılar ancak 3/20 payları diğer mirasçılara paylaştırılmalıdır. Aksi durumda fazla pay almış olurlar. Bunun kabulü bir mirasçısını kayırmak isteyen A ve E'ye bildiğimiz klasik muvazaalı devirler dışında bir kanunu dolanma yolu açmak olur. Denkleştirmede hakim bunu göz önüne almak ve sözleşmeye göre Ç1'in çocuklarının 3/20 payını diğerlerine paylaştırmak durumundadır.
Old 02-09-2006, 17:51   #20
ibreti

 
Varsayılan

Ortada hakkaniyete aykırı bir durum olmadığı gibi sebepsiz zenginleşme oluşturan bir durum da yok.
"Hakkaniyete aykırı" gibi görünümü ile yanılsamaya sebep olan Ç1'in kendi sağlığında miras payını E'ye satması ve parasını da almasıdır. Böylelikle Ç1'in çocuklarının kendi murislerince satılan paya ortak olmaları sanki sebepten yoksun bir zenginleşme gibi algılanmaktadır.

Miras, mülkiyetin tesisen kazanıldığı bir durumdur. Kazanımdaki sebep yasadan doğmaktadır.
Ortada bir ölüm var. Sanırım ki hiç kimse "Nasıl olsa annemden evvel öleceğim, kendi malımı anneme satayım, parasını da alayım, çocuklarım da annemden kalan mallara ve bu arada benim sattığım mala ortak olsunlar.." diye düşünmez. Hukuk düzeninin kabul ettiği ortalama insan tüm mallarının gideceğini de bilse yaşamayı seçer.

Saygılarımla...
Old 02-09-2006, 20:21   #21
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın İbreti'nin cevabına özelikle de hakkaniyet ve sebepsiz zenginleşme hakkındaki fikirlerine katılıyorum.
Old 02-09-2006, 23:04   #22
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kendinizi Ç2,Ç3,Ç4 ve Ç5'in yerine hiç koydunuz mu? Kardeşiniz anneniz sağ iken annenizle bir sözleşme yapıyor ve annenizden aldığı bedel karşılığında miras hissesini annenize satıyor. (Dikkat miras hissesini) Sonra kardeşiniz Ç1 daha önce öldüğü için Ç1'in çocukları işin içine giriyor ve bizim de E'den kalan mirasta hakkımız var diyor. E'nin de kendine ait başkaca malı olmadığı söyleniyor. Bu durumda E'nin mirasından da tatmin olamayacaksınız. E elinde olanı Ç1'e vererek malvarlığını da tüketmiş. Ç1'in çocukları hem babalarının mirasından hem de E'ye intikal eden tüm hisselerden (babalarının devrettiği hisse dahil) sebeplenirken siz bu sayede eksilmiş terekeden nasiplenmeye çalışacaksınız. Ben burada hakkaniyet göremiyorum.
Old 02-09-2006, 23:46   #23
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Doğanel,

A yı, E yi, Ç1 ve diğer Ç leri bir yana bırakalım. Olayı somutlaştıralım.

Diyelim babanız ölüyor. Ve tek gayrimenkulü var miras olarak bıraktığı. Siz babanızdan size intikal eden miras payını bedelini ödeyen annenize devrediyorsunuz. Bu arada, aynı evde, annenizin de ayrıca babanızdan (eşinden) kendisine intikal eden bir miras payı var. O tartışmasız konu dışı ve annenizin miras payı.

Derken anneniz ölüyor. Annenize babanızdan kalan ve daha sonra da annenizden size intikal eden miras payında, sizin ve diğer çocukların aynı şekilde miras payı yok mu?

Konu niye bu kadar uzadı, gerçekten anlamadım.

Sayın Selim Balku ve sayın Jeanne D'arc,

Sürekli "gerekçe" istiyorsunuz. Neyin gerekçesinin sunulmasını bekliyorsunuz? Doğru olduğuna inandıklarınızı, siz gerekçelendirerek sunun, tüm okuyucular yararlansın.

Doğrusu uzamasında artık fayda sağlamayan bir konuya dönüştü korkarım bu forum konusu.

Sabırla okuyanlara teşekkür etmeli.
Old 03-09-2006, 00:00   #24
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. Sehper ben o konuda sizinle hemfikirim. Ç1'in çocuklarının E'ye A'dan intikal eden hisse üzerinde tabi ki hakları var. Benim derdim devredilen ve bedeli alınan hisse ile.. Aslında yeterince açık anlatığımı düşünüyorum... E'ye düşen 5/20'nin 1/20'sini paylaşırlar görüşüm budur. Ne lehte ne de alehte emsal karar bulamadım. Ama hakkaniyetin olayda nasıl gerçekleşeceği konusunda fikir beyan ettim ve gerekirse etmeye de devam ederim. Okuyana da okumayana da selamlar ve saygılar....
Old 03-09-2006, 00:08   #25
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Muhteşem bir durum bu..

02.09.2006 saat 02.00 civarı...
Sn.Jeanne D'arc bana bir soru yöneltti..

aynı tarih ve saat 02.20 civarı...
Sn.Jenanne D'arc sn.Doğanel'in beyanını eleştirdi.. Bu arada ben
kendisine cevap hazırlıyordum..

aynı tarih ve saat 03.00 civarı.. Sn.Doğanel'den başka bir cevap geldi.. Önceki beyanını
sildi ve yeni bir görüş geldi..

Gecenin bu saatinde başka neler yapabilirdik bilemiyorum. Ama bu
sitedeydik...


Sayın İbreti,

Bu mesajınızı dün gece de okudum ve gülümsedim. Hukuk bazen sevimli bir oyuna bile dönüşebiliyor diye düşündüm.

Bugün 03.09.2006 ve saat 01.07

Sayın Can Doğanel mesajıma sanıyorum alındı. Üçümüz şu anda bu konuyu okuyoruz.

Hukuk , sevimli bir oyun olmanın yanı sıra, aynı zamanda tekerrür eden tarih misali mi demeli bu durumda acaba?

Tüm katılımcılara , katkılarından dolayı selam ve saygılarımla...
Old 03-09-2006, 00:10   #26
ibreti

 
Varsayılan

Eğer bir maldan az ya da çok pay almayı hakkaniyete aykırı olarak değerlendirir isek, hakkaniyete asıl aykırı olan durum bir kişinin ölümü ile o kişinin malları üzerinde hiç bir çaba sarf etmeden hak iddia etmektir. Ancak, kişi sağlığında mallarını harcamayıp, gelecek nesillere bırakmak yönünde bir irade ile geriye mal varlığı bırakmıştır.
Murisin de bu mal varlığı üzerinde mirasçılara nasıl intikal edeceğine dair hakları vardır. Miras hukukunda MİRAS BIRAKANIN İRADESİ mümkün mertebe korunur.

Somut olayda da miras bırakan E, Ç1 ile satış sözleşmesi yapar iken kendi mirasından ferağat sözleşmesi de yapabilirdi. Ya da Ç1'in çocukları ile E böyle bir sözleşme yapabilirdi.
Miras bırakan E'nin iradesini korumak asıldır.

Saygılarımla..
Old 03-09-2006, 00:33   #27
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bu sitedeki seviyeli mesajların hiçbirine alınmadım ve alınmayacağım. Alındığım, hatta kızdığım mesajlar olmuş, (bkz. Roma hukuku dersi gerekli mi başlıklı konu) gereği gibi yaraşır şekilde cevabı verilmiştir. Fikirler tartışılarak gelişir inancındaki biri olarak soru sahibinin sorduğu soruya yeni sorular ekleyerek bir sohbet yapıyoruz. Kim niye alınsın ki! Lütfen böyle düşünmeyiniz. Eğer alınırsam alındığımı anlarsınız merak etmeyin!!!
Old 03-09-2006, 02:47   #29
ibreti

 
Varsayılan

avukatlık stajımı yapar iken TAPU YENİLEME ile alakalı bir sorun çıktı. tapu yenileme kanunu gerek oldu. ama bir türlü bulamadım. bir avukat abimde olabilecği söylendi. kendisine sordum. "var" dedi. bir fotokopi almak istediğimi söyledim. "hayır olmaz" dedi.. bürosunda okumama bile razı olmadı.. öylesine içerlemiştim ki..

zaman geçti..

Şurada birbirini fiziken hiç tanımayan insanlar birbirine yardım ediyor..
bir yasa metnini birbirinden sakınmak şöyle dursun, birbiri için içtihat araştırıyor, fikir üretiyor..

hukuk adına sahiden çok güzel birşey bu..
Old 03-09-2006, 12:25   #30
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Av.Sehper,

Karıştırıyorsunuz! Ben bu forumunda değil sürekli; hiç gerekçe talebinde bulunmadım. Konuyu uzatacak bir fuzuli bir girişimim olduğunu da sanmıyorum.

Gerekçeli yazmak konusunda ise forumlarda genel olarak; konuyu net biliyorsam cevaplarımdaki ifade kesinliğinden zaten bunu anlarsınız, gerekçesi, açılımı da cevap içinde yapılmıştır muhakkak; yok eğer bilmiyor da sadece fikir-yön gösteriyorsam veya şu konu ile ilintilidir diyorsam bunu da mutlaka yazarım.

Sayın Can Doğanel değil belki ama haksız çıkışınızdan ben biraz alındım
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
mirasçının miras bırakan hayatta iken kendi miras payına düşecek miras payını satması prag Miras Hukuku Çalışma Grubu 3 03-12-2008 09:59
Teminat Sorunu... taze mezun yalçın Meslektaşların Soruları 2 17-10-2006 16:19
Miras-miras Hukuku azmi Hukuk Soruları Arşivi 10 25-09-2006 16:54
Miras sorunu(ACİL) ahmetsacit Miras Hukuku Çalışma Grubu 3 23-08-2006 15:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07357001 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.