Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Muris Muvazaası-Nispi Vekalet Ücreti

Yanıt
Old 08-08-2011, 13:50   #1
avyusuf

 
Varsayılan Muris Muvazaası-Nispi Vekalet Ücreti

Muris muvazaası nedeniyle açmış olduğumuz tapu iptal ve tescil davasında son duruşmadan önce 5 günlük kesin süre vererek keşif değeri üzerinden harç tamamlatılmasına rağmen mahkemece maktu vekalet ücreti verilmiştir. Muris Muvazaası nedeni ile açılan davalarda vekalet ücretinin nispi olarak hesaplanacağına dair yargıtay kararı olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. teşekkürler..
Old 08-08-2011, 14:56   #2
Av.Şükrü Y.KAYA

 
Varsayılan

Eğer harç karar vermeden önce tamamlandı ise mutlaka nisbi vekalet ücretine hükmedilmeli. Harç tamamlanmadı ise 1.Hukuk dairesi ve HGK ya göre dilekçede belirtilen değer üzerinden vekalet ücretine hükmediliyor..
1.Hukuk dairesinin pek çok kararı vardır bu konuda.
Old 08-08-2011, 20:53   #3
av.elfida

 
Varsayılan

YARGITAY 1.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 12.2.2010 Esas: 2009/13434 Karar: 2010/1326

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Nispi Harca Tabi Olmakla Birlikte Keşfen Saptanan Değerden Harç İkmal Edilmemişse Avukatlık Ücreti de Dilekçede Belirtilen Değerden Hesaplanmalıdır


Özetava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil talebine ilişkindir. Harçlar Yasası uyarınca, bu nevi davalar nispi harca tabidir. Keşfen saptanan değerden harç ikmal edilmemişse avukatlık ücreti de dava dilekçesinde belirtilen değerden hesaplanmalıdır. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.


- 492 sayılı HARÇLAR KANUNU m.16,21

Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, ortak mirasbırakanları Fatma`nın kayden malik olduğu dava konusu 596 ada, 33 parsel, kat mülkiyeti kurulu, 1 nolu bağımsız bölümü mirastan mal kaçırmak amacıyla davalı Yıldız ve eşine 1/2 payla satış yoluyla temlik ettiğini, taşınmazın ara malik İhsan tarafından tekrar davalı İbrahim`e satış yoluyla devredildiğini, temlik işlemlerinin bedelsiz muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının miras payları oranında iptali ile adlarına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, çekişmeli taşınmazı bedeli karşılığında satın aldığını, muvazaalı devir yapılmadığını, alım gücünün olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; muris tarafından yapılan temlikin muvazaalı olduğunun kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi İ.A.`nın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
Karar
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptal-tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillere, mahkemece yapılan araştırma, inceleme sonucuna göre; mirasbırakanın yapmış olduğu temlikin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve bedelsiz olduğu saptanmak suretiyle davanın kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Bu yöne değinen davalının temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine,
Ancak dava 492 sayılı Harçlar Yasası uyarınca nispi harca tabi olup, keşfen belirlenen dava değeri üzerinden yargılama sırasında harç ikmal edilmediğine göre dava dilekçesinde gösterilen 75.000.-TL değer üzerinden davacıların payına tekabül eden meblağ esas alınmak suretiyle avukatlık ücreti hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.
Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedene hasren HUMK.`nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 12.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-11-2011, 00:58   #4
Av.Şükrü Y.KAYA

 
Varsayılan

Başlık konusu içinde sorumu sorabileceğimden yeni bir başlık açmadım ve değerli görüşlerini belirtecek sayın meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. Dosya tarafımıza ilk derece mahkemesince karar verildikten sonra gelmiş olup;

Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davası 10.000 TL değerle açılmış, yerel mahkemece bilirkişiye dosya gönderilmiş, esas değer 3.556.000 TL olarak bilirkişi tarafından ttespit edilmiştir.
Bilirkişi raporu davacı ve davalı vekiline 28.12.2009 tarihinde tebliğ edilmiş ve 31.12.2009 tarihinde ise son karar duruşması yapılarak karar verilmiştir.
Davacı taraf bilirkişi raporunun esas alınması gerektiğini belirtmiş, davalı vekili ise beyanda bulunmak için süre istemiştir. Ancak süre verilmeyeceği belirtilerek davalı vekiline bir söz hakkı daha verilmiş ve davalı vekili raporun yüksek geldiğini aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz demiş başkaca da bir beyanda bulunmamıştır. (Eksik harcı tamamlanması talebi yok malesef)
Karar davacının davasının kabulüne vs vs vs ve 1200 TL davacı yararına vekalet ücretine (muhtemelen eksik harç tamamlanmadığından) hükmedilmiştir.
Karardan sonra davacı taraf bir an önce arsaya hissedar olabilmek için davalının yatıracağı harcı şerh düşerek yatırdı.
Bu aşamadan sonra davalı vekili olarak dosyaya vekaletimizi sunduk ve kararı davalı lehine temyiz ettik. Davacı vekili de, nisbi vekalet ücretinin bilirkişi raporu üzerinden verilmediğinden bahisle kararı bu yönden temyiz etti.
Yargıtay 1.Hukuk Dairesi kararı davanın reddi gerekirken kabulü hukuka aykırıdır gerekçesiyle lehimize bozdu. Ayrıca kararda davacının temyiz itirazının bozma nedenine göre incelenmeye gerek duyulmadığı da belirtildi.

Yerel mahkeme kararında direndi ve direnme kararını temyiz ettik. Ayrıca HGK tarafından değişik bozma talep ederek lehimize bir karar çıkacak ise vekalet üceretinin de bilirkişi değeri üzerinden verilmesi gerektiği, zira bilirkişi raporuna karşı tebliğden itibaren sadece 3 gün geçtiği ve beyanda bulunmak için süre istenilmiş olsa da verilmediği, en az 7 gün süre verilmesi gerektiği ayrıca eksik harcı yatırtmanın hakimin re'sen dikkate alacağı bir görevi olduğu, avukatın böyle bir yükümlülüğü yokken neticesinde harcı yatan bir davada bozma sonrasında vekalet ücretine esas değer üzerinden hükmedilmesi gerektiği, istikrar bulmuş kararın avukatlara karşı işgüzarlık olduğu bu nedenle tarafımıza vekalet ücretinin bahsedilen şekilde verilmesi gerektiğinin de karar bağlanılmasını talep ettik.

HGK 1.Hukuk dairesinin lehimize olan kararına uyulması gerekirken direnilmesi yerinde değildir gerekçesiyle, dairenin kararını yerinde buldu.
Bu aşamada dairece vekalet ücreti ile ilgili verilmiş bir karar yok.

Sorum şudur ki, HGK kararı sonrası yerel mahkeme duruşma açacak ve mecburen davanın reddine yeni esas dosya numarası üzerinden karar verecektir. Bu aşamada bu verilecek kararı yeni bir karar sayarak, harç zaten çok önceden yatmış olduğuna göre vekalet ücretine bilirkişi raporu üzerinden vermesi gerektiğini talep etsek nasıl bir sonuç alabiliriz.

Yine diğer taraftan bilirkişiye karşı beyanda bulunmaya süre vermemiş, tebliğden 3 gün sonraki ilk duruşmada da hemen karar vermiştir. En az 7 6100 göre ise 2 hafta süre verilmesi zorunlu iken vermemiştir. Eksik harcın tamamlanmasının talep edilememesinde davalı vekilinin bir sorumluluğu yoktur, bu defa davalı lehine karar verileceğinden vekalet ücretinin esas değer üzerinden hesaplanmasını talep etsek nasıl olur?
Bir şekilde bu vekalet ücretini nasıl alabiliriz acaba
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Borca İtirazda Vekalet Ücreti Nispi mi,Maktu mu? Avukat halil Meslektaşların Soruları 7 08-07-2014 16:05
muris muvazaası msahinparlak Meslektaşların Soruları 3 23-04-2010 13:59
manevi tazminat ,nispi harç ve karşı vekalet ücreti BORATAN Meslektaşların Soruları 2 16-12-2009 12:23
muris muvazaası Av.B.Demirci Meslektaşların Soruları 8 23-07-2009 20:23
Maddi ve manevi tazminat davalarında vekalet ücreti maktu mudur, yoksa nispi mi? Av.Özlem Ay Bilgin Meslektaşların Soruları 3 10-06-2009 22:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08647895 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.