Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tahliye Taahhütnamesi ve Tahliye Davası

Yanıt
Old 29-06-2011, 10:46   #1
av.bilgili

 
Varsayılan Tahliye Taahhütnamesi ve Tahliye Davası

Bir müvekkilim ihale yolu ile bir ev satın alıyor. Bu ev içinde oturanlara bir süre daha oturabileceklerini söylüyor ve 20 Nisan tarihli tahliye taahhütnamesi alıyor. Ancak arada kira sözleşmesi falan yok. 20 Nisan tarihi geçmesine rağmen evde oturanlar evi boşaltmıyor. Şimdi ise tahliye taahhüdü verilen tarihten 1 aylık süre geçtiği için icra takibi ile tahliye isteyemiyoruz. Bu tahliye taahhütnamesine dayanarak nasıl bir dava açabiliriz?Tahliye taahhütnamesi noterde düzenlenmiş.Şimdiden cevap verenlere teşekkür ediyorum.
Old 29-06-2011, 10:49   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibi yapabilirsiniz...

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/9248
K. 1998/9350
T. 9.11.1998
• TAAHHÜDE DAYALI TAHLİYE ( Taahhüt Edilen Tarihi İzleyen Bir Ay İçinde Dava Açılması veya İcra Takibi Yapılmış Olması Gereği )
• İHTARNAME ( Tahliye İradesinin Bildirilmesinin Dava Açma Süresini Korumaması )
• TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Taahhüt Edilen Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde Dava Açılması veya Takip Yapılması Gereği )
6570/m.7/a
2004/m.272
ÖZET : Taahhüde dayanan tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması veya bu süre içinde icra takibi yapılmış olması zorunludur. Bu cihet kamu düzenine ilişkin olduğu için mahkemece kendiliğinden nazara alınır.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş ancak dava duruşmalı işlerden olmadığından duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava yazılı taahhüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taahhüde dayanan tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması veya bu süre içinde icra takibi yapılmış olması zorunludur. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süreyi koruma niteliği olmadığından böyle bir irade açıklamasının hukuki değeri yoktur. İcra takibi süreyi koruyacağından takip halinde bir aydan sonrada dava açılabilir. Dava süresinde açıldığında o ayın kirasının ihtirazı kayıtla alınması önemli değildir. Bu cihet kamu düzenine ilişkin olduğu için davalı tarafça ileri sürülme şartı aranmaksızın mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir.

OLAYIMIZDA: Kiracı davalı kiralananı 1.10.1997 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt ettiğine göre 25.11.1997 tarihinde açılan dava süresinde değildir. Daha önce kiracıya ihtarname ile bildirilen tahliye iradesinin süreyi koruma niteliği olmadığından böyle bir irade açıklamasının hukuki değeri yoktur. Bu durumda süre yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 9.11.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 29-06-2011, 10:58   #3
av.bilgili

 
Varsayılan

Sayın Tiryakim, taahhüde dayanan tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması veya bu süre içinde icra takibi yapılmış olması zorunlu olduğu için ve benim olayımda bu süre geçtiği için icra takibi yapamıyorum. Bu nedenle şuan yapabileceğim başka bir yol varmı diye sormuştum.
Old 29-06-2011, 11:19   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.bilgili
Bir müvekkilim ihale yolu ile bir ev satın alıyor. Bu ev içinde oturanlara bir süre daha oturabileceklerini söylüyor ve 20 Nisan tarihli tahliye taahhütnamesi alıyor. Ancak arada kira sözleşmesi falan yok. 20 Nisan tarihi geçmesine rağmen evde oturanlar evi boşaltmıyor. Şimdi ise tahliye taahhüdü verilen tarihten 1 aylık süre geçtiği için icra takibi ile tahliye isteyemiyoruz. Bu tahliye taahhütnamesine dayanarak nasıl bir dava açabiliriz?Tahliye taahhütnamesi noterde düzenlenmiş.Şimdiden cevap verenlere teşekkür ediyorum.

Süre geçmese de tahliye taahhüdünü icraya konu edemeyecektiniz. Çünkü arada kira ilişkisi yok. Aşağıdaki linkte benzer konuyu tartışmışız. 10. No.lu mesajla aktardığım kararı okuyun.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=11253
Old 29-06-2011, 11:27   #5
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan ihtiyaç nedeniyle tahliye

Muhtemelen satın aldıktan sonra bir ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarında da bulunulmamıştır. Bu durumda normal bir ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açmanız gerekiyor. Eğer ihtiyaç iddiası samimi ise eski kira sözleşmesindeki başlangıç tarihini esas alarak altışar aylık dönem sonu için 3 ay önceden ihtar tebliğ ederek ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açabilirsiniz.
Old 29-06-2011, 11:33   #6
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Yukarıdaki cevabım evin içinde oturanların eski malikin kiracısı oldukları varsayımı ile yazılmıştır.
Old 29-06-2011, 12:17   #7
thanatos

 
Varsayılan

SAyın Bilgili
müvekkiliniz evi ihaleden almış diye yazmışsınız. söz konusu ihale icra ihalesi ise süreye bağlı olmadan İİK135 işinizi görür.
Old 10-08-2012, 11:35   #8
GünHan

 
Varsayılan

Thanatos bravo çok isabetli ve laf kalabalığından öte bilgi aktarımında bulunmuşsunuz, tebrik ederim. Tüm üye arkadaşların çzöüme odaklı bilgilendirme konusunda sizi örnek almalarını temenni ederim...
Old 10-08-2012, 13:34   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GünHan
Thanatos bravo çok isabetli ve laf kalabalığından öte bilgi aktarımında bulunmuşsunuz, tebrik ederim. Tüm üye arkadaşların çzöüme odaklı bilgilendirme konusunda sizi örnek almalarını temenni ederim...

Siz soruyu doğru anlayıp, verdiğim cevabı da okusaydınız "laf kalabalığı" yapmadığımı anlardınız. Sayın
thanatos'un cevabı taşınmazda oturan kişiden "tahliye taahhütnamesi" alınmasaydı, doğru olurdu.

Soruya göre, ihale alıcısı noterden "tahliye taahhütnamesi" almıştır. Bu tahliye taahhütnamesinde "kiracısı olduğum mecuru X tarihinde boşaltmayı taahhüt ediyorum" gibi bir ibare varsa, tahliye taahhütnamesinin hukuki niteliği sizce nedir?

Umarım laf kalabalığı yapmadan yanıt verirsiniz.
Old 10-08-2012, 13:37   #10
GünHan

 
Varsayılan

Üstad laf kalabalığından kastım sizin yanıtınız olmasa da (diğer konulardaki durum ile beraber bir lafz idi benimki), tahliye taahhüdünü karıştırmadan İİK 135 vd. uyarınca icra dairesinden işlem yapılması sorunu halledecektir.
Old 10-08-2012, 13:43   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GünHan
Üstad laf kalabalığından kastım sizin yanıtınız olmasa da (diğer konulardaki durum ile beraber bir lafz idi benimki), tahliye taahhüdünü karıştırmadan İİK 135 vd. uyarınca icra dairesinden işlem yapılması sorunu halledecektir.

"Tahliye taahhütnamesi" taşınmazda oturan kişide de var(Çünkü noterden alınmış). Siz icra memuru olsanız, taşınmaza gittiğinizde sözünü ettiğim biçimde bir taahhütname ibraz edilse, ne yapardınız?
Old 10-08-2012, 17:20   #12
GünHan

 
Varsayılan

İİK'yı uygulardım. İcra Müdürünün görevi İİK'yı uygulamaktır. Noterden kira kontratı da ibraz edilmediğine göre İcra Müdürü taşınmazı boşaltır teslim eder. 2x2=4. Teşekkürler...
Old 10-08-2012, 17:21   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GünHan
İİK'yı uygulardım. İcra Müdürünün görevi İİK'yı uygulamaktır. Noterden kira kontratı da ibraz edilmediğine göre İcra Müdürü taşınmazı boşaltır teslim eder. 2x2=4. Teşekkürler...

Hukuk ve 2X2=4. İlginç bir formül ya da çözüm.
Old 13-08-2012, 02:18   #14
GünHan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Hukuk ve 2X2=4. İlginç bir formül ya da çözüm.
Yine güzel "laf" üstad.
Old 13-08-2012, 16:36   #15
avantkk

 
Varsayılan

(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/17 md.)(*) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

Bu maddeye dayanabileceğinizi söylüyorsunuz ama kiracı daha önce yapılmış kontratını sunacaktır.Hadi sunmadı diyelim siz kiracı ila noterde belge düzenliyorsunuz,kiracının orada oturmasını kabul ediyorsunuz,sözlü bir kira akti yapıyorsunuz,sonrada sen burada işgalcisin diye tahliye emri göndereceksiniz.Bu Konuda tamamen sn Suat Beye katılıyorum..
Ancak sözlü kira aktinizi ve sonlanma tarihini tahliye taahütnamesiyle ıspatlayarak kira akdinin sona ermesi nedeniyle tahliye davası açabileceğiniz kanaatindeyim.
Saygılarımla.
Old 13-08-2012, 17:27   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GünHan
Yine güzel "laf" üstad.

Sizin "lafınızdan" daha güzel değildi ama...
Old 14-08-2012, 00:42   #17
GünHan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avantkk
(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/17 md.)(*) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

Bu maddeye dayanabileceğinizi söylüyorsunuz ama kiracı daha önce yapılmış kontratını sunacaktır.Hadi sunmadı diyelim siz kiracı ila noterde belge düzenliyorsunuz,kiracının orada oturmasını kabul ediyorsunuz,sözlü bir kira akti yapıyorsunuz,sonrada sen burada işgalcisin diye tahliye emri göndereceksiniz.Bu Konuda tamamen sn Suat Beye katılıyorum..
Ancak sözlü kira aktinizi ve sonlanma tarihini tahliye taahütnamesiyle ıspatlayarak kira akdinin sona ermesi nedeniyle tahliye davası açabileceğiniz kanaatindeyim.
Saygılarımla.
Bakın sevgili hukuk sever kardesim. Maddede ve uygulamada , takip tarihinden once noterden tasdikli resmi kira kontrati ibraz edilmedikce icra muduru tahliyeyi yapar gecer. İik şekli ve yoruma acik olmayan teknik bir hukuk dalına ait hukumler butunudur.Yok oyle sozlu kira akdini kanitlayabilmek gibi bir sey. Elinde resmi kontrat varsa sunarsin yoksa tahliye olur cikarsin. Madde ne ise o...
Old 14-08-2012, 00:48   #18
GünHan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sizin "lafınızdan" daha güzel değildi ama...
Ustad soruyu biraktiniz benimle "laf"liyorsunuz. Ben sizi kastetmemistim basta ama siz de bir meslektasiniza karsi ben daha iyi bilirim benim dedigim gecerli yarisina girebiliyor oldugunuzu gosterdiniz. Bu forumda hayran oldugum birisi idiniz, uzuldum. Neyse daha fazla laf kalabaligina mahal vermeyip bu konuya daha fazla yazmayip takip de etmeyecegim. Soruyu soran arkadasa guzel oneriler geldi. Gerisi bos laf oldu maalesef...
Old 14-08-2012, 14:20   #19
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GünHan
Ustad soruyu biraktiniz benimle "laf"liyorsunuz. Ben sizi kastetmemistim basta ama siz de bir meslektasiniza karsi ben daha iyi bilirim benim dedigim gecerli yarisina girebiliyor oldugunuzu gosterdiniz. Bu forumda hayran oldugum birisi idiniz, uzuldum. Neyse daha fazla laf kalabaligina mahal vermeyip bu konuya daha fazla yazmayip takip de etmeyecegim. Soruyu soran arkadasa guzel oneriler geldi. Gerisi bos laf oldu maalesef...

Sayın GünHan,

İlk mesajınızda foruma katılan üyelere-ayırım yapmadan-

Alıntı:
Thanatos bravo çok isabetli ve laf kalabalığından öte bilgi aktarımında bulunmuşsunuz, tebrik ederim. Tüm üye arkadaşların çzöüme odaklı bilgilendirme konusunda sizi örnek almalarını temenni ederim...
diyerek, bu foruma katılan herkesin "laf kalabalığı" yaptığını iddia etmiş, oldunuz. Forumda benim de mesajım olduğu için üzerime alınmam kadar doğal bir şey olamaz. Hem genelleme yapmanız hem de meslektaşlarınız hakkında(yanlış bilgi yazan olsa bile)"laf kalabalığı" yaptıklarını iddia etmeniz şık olmadı.

Alıntısını yaptığım son mesajınızın hemen üstünde yer alan mesajınızda da Sayın avantkk'ya hitabınız da hoş değil. Üye bilgilerinize bakıldığında aynı yıl fakülteyi bitirmişsiniz ama siz kendisine
Alıntı:
Bakın sevgili hukuk sever kardesim
diyebiliyorsunuz.

Tüm bunlar bir meslektaşıma yakıştıramadığım şeylerdir. Derdim sizinle "laf" yarıştırmak da değil.Derdim saygın bir hukuk sitesi olan THS'deki bir yanlış usluba dikkat çekmekti. Yoksa sizin hayranlığınızı bertaraf etmek değildi.
Old 14-08-2012, 15:35   #20
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Her vatadanşın haklarını sağlam bir şekilde bilmediği, hatta ve hatta haklarını neredeyse hiç bilmediği bir ülkede yaşıyoruz. Bu bağlamda, İİK 135 ile gireceğiniz yol lehinize sonuçlanabilir. Denersiniz, olmazsa diğer yollara başvurursunuz.

Hukukun bir diğer yanı var, "şans".
Old 15-08-2012, 01:14   #21
GünHan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın GünHan,

İlk mesajınızda foruma katılan üyelere-ayırım yapmadan-


diyerek, bu foruma katılan herkesin "laf kalabalığı" yaptığını iddia etmiş, oldunuz. Forumda benim de mesajım olduğu için üzerime alınmam kadar doğal bir şey olamaz. Hem genelleme yapmanız hem de meslektaşlarınız hakkında(yanlış bilgi yazan olsa bile)"laf kalabalığı" yaptıklarını iddia etmeniz şık olmadı.

Alıntısını yaptığım son mesajınızın hemen üstünde yer alan mesajınızda da Sayın avantkk'ya hitabınız da hoş değil. Üye bilgilerinize bakıldığında aynı yıl fakülteyi bitirmişsiniz ama siz kendisine diyebiliyorsunuz.

Tüm bunlar bir meslektaşıma yakıştıramadığım şeylerdir. Derdim sizinle "laf" yarıştırmak da değil.Derdim saygın bir hukuk sitesi olan THS'deki bir yanlış usluba dikkat çekmekti. Yoksa sizin hayranlığınızı bertaraf etmek değildi.
Ustad "kardesim "kelimesi yakinlik, dostluk ve samimiyet icin kullanilir. Siz heralde yasadiginiz yerde bu tür samimi hitaplari unutmussunuz ki bunu hos olmayan uslup olarak algiliyorsunuz.
Laf kalabaligi derken anlami biraz genis anlasilabilse de yazimin butunu kucuk bir dikkatle okunsa " arkadaslar burada soru soran insana cozum uretecek cevaplar yazalim, bunun disinda fayda saglamayan ( cozum vermeyen) ve kavram ve kafa karisikligina mahal verecek cevaplar yazmanin manasi yok" mesaji vermistim. Sizin cevabiniz da dogru ve isabetli cozum sunar nitelikte cevap yazan arkadasimin cevabindan sonra cozum saglamayan bir cevap olsa da, yukarida andigim ve elestirdigim kategoride degildi. Zira gerekceli cevabiniz hukuki ve akilciydi bana göre. O yuzden baslangicta size yazmadigim, haklı ve yapıcı elestirim ( saygin forumumuza kafasina geleni yazmak yerine yardimci olabilecek hukuki gerekceli ve soruya uygun yanitlama gerekliligine dair) hala gecerli ve yerinde bir uyaridir, hatirlatmadir dusuncesindeyim. Bunun somut sebepleri de var. Maalesef bazi arkadaslarima (meslektaslarima) forumumuzdan bahsettigimde "aman orada yanlis bilgiler ve ironiler, geyikler cok o siteye güvenme, bi soru sorsan net yanit bulunmuyor cogu zaman " gibi geri bildirimler oluyor. Bunun bas musebbibi de elestirdigim nokta maalesef.
Uslubumu duzeltemek kimsenin haddine olmadigi gibi, hatali bir uslubum da yoktur. Bilgiye her zaman saygi duyarim, ancak kibirden de haz etmem, hic. Ben tatle cikiyorum, guzel bir tatil siz dostlari da kucaklasin insallah. Hoscakalin...
Old 16-08-2012, 15:33   #22
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GünHan
Ustad "kardesim "kelimesi yakinlik, dostluk ve samimiyet icin kullanilir. Siz heralde yasadiginiz yerde bu tür samimi hitaplari unutmussunuz ki bunu hos olmayan uslup olarak algiliyorsunuz.
...

"Kardeşim" kelimesini, gerektiği yerde ben de kullanırım. THS'deki bazı mesajlarımda da vardır. O kelimeye takılmadığımı anladığınızı biliyorum. Yaşadığım yerde de bolca kullanılır. Ama yaşadığım yerde, sizin uslubunuz kullanılmamaktadır. Alıntısını yaptığım mesajda siz bir meslektaşınıza "hukuk sever" diyerek kibirli davranmışsınız. Oysa aynı yıl fakülteyi bitirmişsiniz.Sizi ondan üstün kılan nedir?

Alıntı:
Laf kalabaligi derken anlami biraz genis anlasilabilse de yazimin butunu kucuk bir dikkatle okunsa " arkadaslar burada soru soran insana cozum uretecek cevaplar yazalim, bunun disinda fayda saglamayan ( cozum vermeyen) ve kavram ve kafa karisikligina mahal verecek cevaplar yazmanin manasi yok" mesaji vermistim.

Demek ki, koyulaştırdığım cümleyi kurabiliyormuşsunuz. O zaman neden ilk mesajınızda bu şekilde bir cümle kurmadınız?

Alıntı:
Uslubumu duzeltemek kimsenin haddine olmadigi gibi, hatali bir uslubum da yoktur.

Köy kahvesinde konuşuyorsanız, istediğiniz uslubu kullanabilirsiniz. Ancak THS'de meslektaşlarınızla yazışıyorsanız, uslubunuza dikkat etmeniz gerekir. Hem THS kuralları gereği hem de meslek ilkeleri gereği buna zorunlusunuz.

Alıntı:
Bilgiye her zaman saygi duyarim
Ben de...

Alıntı:
, ancak kibirden de haz etmem, hic.

Ben de...

Alıntı:
Ben tatle cikiyorum,

Ben de...

Alıntı:
Hoscakalin

Siz de...
Old 16-08-2012, 16:54   #23
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Bir hukukçunun "laf" (boş söz, lakırdı) ile düşünce açıklaması içeren "söz" ü ayırması ve buna göre kullanması beklenir. Bu kadar çok miktarda laf, boş laf isnadının diğer meslektaşlara savrulması, havada uçuşması mesleken ve forum alanı yazışma kuralları açısından hiç doğru değil ve üzücü olmuştur. Hem soru sorup, ricacı olup hem de sert, bıçkın bir tarz ile cevap ve görüşlerin nitelenmesini, tabii olarak kimse tasvip edemez...
Üretilen görüşlerin asabiye kontrolü içinde, konu ile ilgisi kopmadan ve kişiselleştirilmeden yazılması gerekir.
Old 18-08-2012, 17:38   #24
thanatos

 
Varsayılan

konunun acılma sebebıyle alakalı olmayan yukarıdakı tartısma son bulduguna gore; muhtemelen konuyu açan meslektaşımın sorunu cozulmuş olmasına ragmen konu ıle ılgılı gorusumu belırtmek ısterım bende.
İİK 135/2 acık sekılde hacızden evvelkı tarıhte yapılan resmı bır evraka dayalı olarak evı kullanmayanlara uygulanacak tahlıye yolunu gosterıyor. hacızden sonrakı bır tarıhte yapılan tahlıye taahutnamesının İİK 135 ın ıslemsıne neden olacağını anlamıs degılım. kaldıkı tahlıye taahutnamesı verılmesı kıra sözleşmesı kurmak demek degıldır.
eger gozden kacırdıgım bır husus yoksa sayın Suat Ergın'ın "evı işgal eden kısıde de tahlıye taahutnamesı bulundugunu belırtmesı" tahlıyeye nasıl engel olacak bunu da anlamıs degılım. sonucta tahliye taahutnamesı evı kullanma hakkı veren bır belge degıl
Old 18-08-2012, 18:11   #25
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan thanatos
konunun acılma sebebıyle alakalı olmayan yukarıdakı tartısma son bulduguna gore; muhtemelen konuyu açan meslektaşımın sorunu cozulmuş olmasına ragmen konu ıle ılgılı gorusumu belırtmek ısterım bende.
İİK 135/2 acık sekılde hacızden evvelkı tarıhte yapılan resmı bır evraka dayalı olarak evı kullanmayanlara uygulanacak tahlıye yolunu gosterıyor. hacızden sonrakı bır tarıhte yapılan tahlıye taahutnamesının İİK 135 ın ıslemsıne neden olacağını anlamıs degılım. kaldıkı tahlıye taahutnamesı verılmesı kıra sözleşmesı kurmak demek degıldır.
eger gozden kacırdıgım bır husus yoksa sayın Suat Ergın'ın "evı işgal eden kısıde de tahlıye taahutnamesı bulundugunu belırtmesı" tahlıyeye nasıl engel olacak bunu da anlamıs degılım. sonucta tahliye taahutnamesı evı kullanma hakkı veren bır belge degıl

9 no.lu mesajımda noter tasdikli tahliye taahhüdünün içeriğine dikkat çekmiştim. Soru sahibi açıklama yapana kadar bu husus muğlak kalacaktır.

Malik taşınmazı ihaleden almış ama İİK 135 deki prosedürü işletmemiş. Üstüne üstlük, taşınmazda oturulmasına müsaade etmiş ve noterden tahliye taahhüdü almış. Bu taahhütte "kiracısı olduğum X mecuru, Y tarihinde boşaltacağım" gibi bir ibare varsa, bu ibarenin hukuki değeri yok mudur? Polemik yaptığımız Sayın GünHan'a sorduk yanıt alamadık; umarım siz yanıt verirsiniz.
Old 19-08-2012, 15:04   #26
thanatos

 
Varsayılan

taşınmazı ihaleden alan maliğin İİK 135 prosedürünü işletmemiş olması bu hakkından feragat ettiği veya bu hakkı artık kullanamayacağı anlamına gelmez; çünkü İİK 135 süreye bağlı bir uygulama değildir. yani şimdiye kadar kullanmamış ama isterse şimdi kullanabilir. bu konudaki tek engel satış dosyanın infaz edilmiş veya rehin açığı belgesi ile kapanmış olmasıdır.
taşınmazda oturulmasına müsaade etmesi konusuna gelince evet taşınmazı işgal edene belli bir süre vermiş ve bu süreye ilişkin olarak da tahliye taahütnamesi vermiş; fakat sizin anlamadığınız veya bizlere anlatamadığınız husus şu: yeni malik işgalci ile yazılı veya sözlü herhangi bir kira sözleşmesi kurmamış. tahliye taahütnamesinin varlığı kira sözleşmesi kurulduğu anlamına gelmez. kaldıki her ne kadar kira sözleşmesi şekle bağlı olmasa da bir sözleşmenin kurulması için gerekli asgari şart ortak iradedir. ortada kira sözleşmesi kurulması yönünde bırakın ortak iradeyi bence tek taraflı(yani işgalci yönünden) bile irade yok. tekrar tekrar belirtmek de yarar görüyorum. tahliye taahütnamesi yapılması tek başına kesinlikle kira sözleşmesi kurulması anlamına gelmez.
dolayısıyla olaydaki tahliye taahütnamesinin hiçbir hukuki değeri yoktur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tahliye taahütnamesine dayalı tahliye davası mı? İcra kanalı ile tahliye takibi mi? sergeste Meslektaşların Soruları 7 30-03-2011 12:22
tahliye taahhütnamesi sebebiyle tahliye lawyercohen Meslektaşların Soruları 8 08-10-2010 10:47
boş tahliye taahhütnamesi, RuzgarEzel Meslektaşların Soruları 8 14-09-2010 08:59
tahliye taahhütnamesi mi, ihtiyaçtan tahliye davası mı avukat152 Meslektaşların Soruları 1 30-06-2009 11:23
Boş Arsa (gayrımusakkaf) Tahliye Taahhütnamesi Ile Tahliye Edilebilir Mi? turgaygoller Meslektaşların Soruları 2 01-06-2007 12:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06491208 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.