Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tasarrufun İptali Davası

Yanıt
Old 15-03-2011, 08:46   #1
dsahutoglu

 
Varsayılan Tasarrufun İptali Davası

Değerli meslektaşlarım bir borçlu aleyhine bir sürü alacaklı tarafından icra takibi başlatılmış, başlatılan icra takipleri sonuçsuz kalmış ve bir çok alacaklı aciz vesikası almıştır.Yanlız borçlunun tespit ettiğimiz yaklaşık bir sene önce yeğenlerine muvazaalı olarak devrettiği taşınmazları bulunmaktadır. Tabi bizde borçlu aleyhine icra takibini yeni başlattık. Dolayısıyla aciz vesikasını alana kadar çok zaman geçer şu aşamada diğer dosyalardaki aciz vesikalarını delil göstermek suretiyle tasarrufun iptali davasını açabilir miyiz yoksa kendi dosyamızda da tapulara bankalara trafiğe ve menkul haciz merasimini tamamlayıp kendi dosyamızdan da mı aciz vesikası alıp sonra mı tasarrufun iptali davasını açalım. Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olurlarsa sevinirim.
Old 15-03-2011, 09:54   #2
Av.Emre BAYKURT

 
Varsayılan

Sayın dsahutoglu,
Sizin açacağınız Tasarrufun iptali davasında başlatmış olduğunuz icra takibi üzerinden aciz vesikası almanız gerekir. Aciz vesikası dava açılmadan önce alınbileceği gibi dava açıldıktan sonra da alınabilir.
İyi çalışmalar..
Old 15-03-2011, 16:00   #3
furugferruhzad

 
Varsayılan

Aciz vesikası almak dava şartıdır.Almanız gerekir yoksa dava şartı yokluğundan reddedilir yargıtayın sonradan tamamlanan yani dava açıldıktan sonra tamamlanan aciz vesikasının olması durumunda da davanın dinlenemeyeceği yönünde kararları mevcut ancak uygulamada sonradan tamamlanmış ise dava dava şartı yokluğundan reddedilmeyip karara bağlanıyor.
Old 15-03-2011, 16:16   #4
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan dsahutoglu
Değerli meslektaşlarım bir borçlu aleyhine bir sürü alacaklı tarafından icra takibi başlatılmış, başlatılan icra takipleri sonuçsuz kalmış ve bir çok alacaklı aciz vesikası almıştır.Yanlız borçlunun tespit ettiğimiz yaklaşık bir sene önce yeğenlerine muvazaalı olarak devrettiği taşınmazları bulunmaktadır. Tabi bizde borçlu aleyhine icra takibini yeni başlattık. Dolayısıyla aciz vesikasını alana kadar çok zaman geçer şu aşamada diğer dosyalardaki aciz vesikalarını delil göstermek suretiyle tasarrufun iptali davasını açabilir miyiz yoksa kendi dosyamızda da tapulara bankalara trafiğe ve menkul haciz merasimini tamamlayıp kendi dosyamızdan da mı aciz vesikası alıp sonra mı tasarrufun iptali davasını açalım. Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olurlarsa sevinirim.

Üstadım dava şartı olan aciz vesikası kesin olmak zorunda değildir. İİK 105/2 gereği borçluya ait taşınır ve taşınmaz malın bulunamadığına dair haciz tutanağı geçici aciz vesikası hükmünde olup alacaklıya İİK 257 vd. maddelerindeki iptal davası açma hakkı verir. Tebligat yapılan ve/veya borçlunun bildirdiği adreslerde, borçluya ait mal bulunamadığına dair tutanak tutturursanız, dava şartını tamamlamış olursunuz
Old 16-03-2011, 04:08   #5
levi

 
Varsayılan

Peki değerli meslektaşlarım alacaklı geçici aciz vesikası aldı ve dava görülüyor ama dava sonuna kadar yargıtay da dahil kesin aciz vesikası alamazsa ne olur?Saygılarımla,
Old 16-03-2011, 09:48   #6
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan levi
Peki değerli meslektaşlarım alacaklı geçici aciz vesikası aldı ve dava görülüyor ama dava sonuna kadar yargıtay da dahil kesin aciz vesikası alamazsa ne olur?Saygılarımla,


Kanun işbu davanın davacısını “ borçlu hakkında iflas açılmamış ise, tasarrufun iptali davasının davacısı, kesin (m.143; m.102/son f. ve m.105/1) veya geçici (m.102/son f. ve m.105/2) aciz vesikasına sahip alacaklıdır (m.277/b.1) “ olarak göstermiştir. Tasarrufun iptali davası (İİK.m.277-284) açan alacaklı, bu davayı açma hakkı olduğunu (m.277/b.1) ya aciz vesikasını (m.143/1) veya aciz vesikası hükmünde olan haciz tutanağının (m.105/1) tasdikli suretini ya da geçici (muvakkat) aciz vesikası sayılan haciz tutanağının (m.105/2) tasdikli suretini mahkemeye ibraz ederek belgeler. Davacının, haciz tutanağının tasdikli suretini ibraz etmesi halinde, mahkeme haciz tutanağını kesin (m.105/1) veya geçici (m.105/2) aciz vesikası olarak yeterli bulmayıp, ayrıca müstakil bir aciz vesikasının da ibrazını arayamaz. Zira, haciz tutanağının kendisi, kanun hükmü gereği doğrudan doğruya kesin veya geçici aciz vesikası sayıldığından, ayrıca ikinci bir aciz vesikası düzenlenmez. ( Doç. Dr. Timuçin MUŞUL İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2008, s.1295-1298)

Konu ile ilgili Adalet Bakanlığı-Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.09.1950 tarih ve 58/77 sayılı Mütalaası da bu yönde olup, aynen şöyledir: “ ….. 105 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında beyan olunan ahvalde ise, esasen mahallinde tanzim edilen zabıt varakası, birinci fıkradaki halde kat’i ve ikinci fıkrada yazılı halde muvakkat mahiyette olmak üzere doğrudan doğruya aciz vesikası yerine kaim olduğundan bu gibi ahvalde icra memurluğunca alacaklılara, ayrıca aciz vesikası verilmesinin kanuna uygun olmadığı düşünülmektedir “ (Hukuki ve Cezai Mütalaalar, 1950, s.29-30)

Keza Yargıtay’da aynı görüştedir: “ ….. borçlunun <haczi kabil mallarının bulunmadığının> yahut <mallarının takdir edilen kıymetine göre kifayetsizliğinin> haciz tutanağı ile tespit edilmiş oluşu dahi alacaklıya İİK.’nun 105 inci maddesi hükmü gereğince dava açmak hakkını vereceğinden, …… mücerret <aciz vesikası ibraz etmediği> gerekçesiyle davanın reddi usul ve kanuna aykırıdır.” (Yargıtay İİD., 07.05.1966, E.1955, K.5053 (İBD., 1966/7-8, s.323). Keza, Yargıtay, İİD.’nin 04.04.1964 tarih ve E.2111, K.4370 sayılı kararında da aynı görüş ifade edilmiştir (Yelekçi, age, s.249)
Old 16-03-2011, 10:34   #7
Av.Bkr

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan dsahutoglu
Değerli meslektaşlarım bir borçlu aleyhine bir sürü alacaklı tarafından icra takibi başlatılmış, başlatılan icra takipleri sonuçsuz kalmış ve bir çok alacaklı aciz vesikası almıştır.Yanlız borçlunun tespit ettiğimiz yaklaşık bir sene önce yeğenlerine muvazaalı olarak devrettiği taşınmazları bulunmaktadır. Tabi bizde borçlu aleyhine icra takibini yeni başlattık. Dolayısıyla aciz vesikasını alana kadar çok zaman geçer şu aşamada diğer dosyalardaki aciz vesikalarını delil göstermek suretiyle tasarrufun iptali davasını açabilir miyiz yoksa kendi dosyamızda da tapulara bankalara trafiğe ve menkul haciz merasimini tamamlayıp kendi dosyamızdan da mı aciz vesikası alıp sonra mı tasarrufun iptali davasını açalım. Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olurlarsa sevinirim.
Merhabalar. Size daha kısa ve daha iyi sonuc alabileceğiniz bir yol önereceğim. Tasarrufun iptali davasını BK 18 e göre muvazaa nedeniyle acarsanız hem aciz vesikası derdinden kurtulursunuz hem de takibin kesinleşmesi derdinden kurtulursunuz. Saygilarimla.
Old 17-03-2011, 01:52   #8
BALDIRAN

 
Varsayılan

Merhaba. davanın temelini BK 18 e dayandırmak mümkündür tabi, bu durumda acz vesikası ibraz etmeniz de gerekmez. Ancak bu halde, muvazaa iddiasını sizin ispat etmeniz gerekir ve buda oldukça zor olacaktır. Davayı BK 18 e dayandırırsanız, İİK 277 vd. maddalerdeki yasal karinelerden yararlanamazsınız. Davayı İ.İ.K.277 vd. dayandırırsanız, yasal karineye dayandığınızda (ör.akrabalar arası satışın ivaZSIZ OLDUĞU KARİNESİ)karinenin aksini ispat külfeti karşı yana düşer.,Yargılama boyuınca, hatta yargıtay aşamasında kesin acz vesikası almanız gerekmez, geçici acz belgesi hükmünde olan haciz tutanağı ile davayı bitirebilirsiniz.saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Aynı tasarrufun iptali için üç ayrı alacaklı tarafından açılan ve bedele dönüşen Tasarrufun İptali davaları sonucuna dair önemli bir içtihat ! Av.Bilgen Savaş Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 1 11-05-2016 15:18
Tasarrufun İptali Davası sonucu ihtiyati haciz kesin hacze dönüşür mü? jusmers Meslektaşların Soruları 2 28-11-2010 01:15
İtirazın İptali, Tasarrufun İptali ve Eşya Hukuku için Kitap Önerisi MTL Meslektaşların Soruları 0 24-04-2010 11:57
Tasarrufun İptali Davası Kemosabe Meslektaşların Soruları 3 04-04-2010 14:59
Hükmen Tescil Durumunda Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi ? Av. Tuncay Duman Meslektaşların Soruları 8 29-05-2008 19:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03811407 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.