Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İŞ Kazasi Ayni Zamanda Trfaİk Kazasi İse

Yanıt
Old 04-03-2011, 14:59   #1
Mefkure

 
Varsayılan İŞ Kazasi Ayni Zamanda Trfaİk Kazasi İse

Müvekkilimin işe giderken serviste kaza geçirmiş ve sakat kalmıştır.Burada sigorta şirketine karşı tazminat davası açtık.Aynı zamanda işyerine karşı da dava maddi ve manevi tazminat içerikli dava açacağım.Ancak sigorta şirketi aleyhine hükmedilen maddi tazminat miktarını öne sürerek işveren maddi tazminatın reddini talep edebilir mi?
Old 04-03-2011, 15:15   #2
Levent Cirit

 
Varsayılan

Eğer maddi zarar sigorta tarafından karşılanıyor ise reddini talep edebilir. Neticede burada bir tek maddi zarar var ve bu zarar da karşılandı ise işverenden tekrar tazminat talep eden müvekkiliniz sebepsiz zenginleşecektir.
Ancak, zararın sigorta şirketi tarafından karşılanmayan kısmı için işverene dava açabilirsiniz.
Old 05-03-2011, 13:35   #3
ncoban

 
Varsayılan

Eğer sigorta sirketi talep ettiğiniz maddi tazminatın tamamını size öder ise bu takdirde aynı meblağı isverenden talep edemezsiniz.Bu durumda ödediği miktarı eğer isveren kusurlu ise kusuru oranında sigorta sirketi isverendne talep edecektir;ancak sigorta sirketi zararınızın tamamını karsılamaz ise bu takdirde kalan meblağı kusuru oranında mesletasımın da belirttiği gibi isverenden talep edebilirsiniz.
Old 05-03-2011, 19:20   #4
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Düzenli bakımı yapılmayan 15 yıllık araçla işçisini göreve gönderen işverenin yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirdiğinden söz edilemez. 21. Hukuk Dairesi 2005/13299 E. -2006/810 K. (07.02.2006) Bu kararın mefhumu muhalifinden, aracın bakımında eksiklik ve-veya aracın eski olması durumu yoksa işverenin bu kazadan dolayı tazminatla yükümlü tutulamayacağı sonucu çıkar ki,bu hukuka uygundur çünkü servis aracının yaptığı kaza iş kazası olarak nitelendirilemez.


Eğer işverene ya da alt işverene ait araç hakkında yukardaki durum yoksa, işveren bu durumdan ötürü sorumlu tutulamaz. Sigorta şirketi ile aracın ve-veya kazaya neden olan diğer aracın şöförleri ktk ya da haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulabilir.
Old 05-03-2011, 22:08   #5
BALDIRAN

 
Varsayılan

Sn.hukukçugökhanözkan'a katılamıyorum.İşci, işe işverenin sağladığı araçla (servis aracı olmasa dahi) gidip geliyorsa, orası işyeridir ve orada meydana gelen kaza iş kazasıdır. Bu kararın mefhumu muhalifinden o sonuç çıkmaz.sadece araçtaki bir bozukluk değil, çok daha fazla ve farklı sebeplerlede işverenin sorumluluğu gündeme gelebilir. Ör.Şöförü aralıksız 10 saat araç kullanmaya zorladığını var sayalım, ör.işverenin işcisi olan şöförün alkollü araç kullandığını var sayalım. Bu hallerde, işverenin tazmin yükümlülüğü vardır.Soruya gelince. Si,gortaya karşı açtığınız dava büyük bir olasılıkla maddi tazminat davasıdır. O halde, işverene karşı manevi tazminat davası açmanız mümkündür.Keza sigortadan talep edemediğiniz maddii tazminat kalemlerini (mesela estetik ameliyat giderlerini,özel beslenme ve ulaşım giderlerini) işverenden talep edebilirsiniz. Keza, zararınız, sigorta poliçesindeki limitten fazlaysa, kusur durumunu göz önüne almak kaydıyla bu fazla kısım içinde işverene başvurabilirsiniz sanırım.saygılar
Old 06-03-2011, 16:18   #6
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

Evet yorumum yanlış olmuş.İşveren hiç bir kusuru olmadıkça trafik iş kazasından sorumludur.


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2006/9445

Karar Numarası: 2006/8503

Karar Tarihi: 21.09.2006

İŞ KAZASI

İŞ KANUNU ANLAMINDA İŞYERİ

ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ, MANEVİ TAZMİNAT

4857 s. İşK/2

506 s. SSK/5, 11Davacı iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Uyuşmazlık trafik iş kazasında yaralanan işçinin uğradığı maddi ve manevi zararın, işverene ödetilmesi isteğine ilişkindir.

İş kazası sonucu meydana gelen olayda, sorumluluğun taşıma işini üzerine alan dava dışı kooperatife ait olduğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, karar manevi tazminat yönünden davacı, tarafça temyiz edilmiştir.

Dava dışı S.S K…… 18 no.lu Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile davalı işveren Elelktrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü'ne bağlı K…… Termik Santralı İşletme Müdürlüğü arasında 6.8.2003 tarihinde düzenlenen sözleşme ile kooperatifin davalı işverene ait işçileri taşıma işini üstlendiği, 14.1.2004 tarihinde meydana gelen trafik iş kazasında, kooperatife ait aracı süren şöförü İsmet'in 2/8 oranında, E……-B…… şantiye binasından yola giren dava dışı mobil vinç şöförü Nadi'in 4/8 oranında, şantiye sorumlusu İbrahim'in 2/8 oranında kusurlu oldukları, davalı işverenin kusurunun bulunmadığı davacının sürekli işgörememezlik orarının %0 olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur.

Uyuşmazlık zarara uğrayan sigortalı işçinin bindiği servis aracının işverene ait olmamasına ve servis şöförü ile davalı işveren arasında hizmet akti bulunmamasına karşın meydana gelen olaydan işverenin sorumlu olup olamayacağı noktasında toplanmaktadır.

506 sayılı, S.S.K'nın 11/A (e) maddesi'nde açıkca gösterildiği üzere sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen olaylar iş kazası olarak nitelendirilir. 4857 sayılı İş Kanunu 2/3 ve 506 sayılı yasanın 5/2 maddesinde araçlar işyeri kapsamında kabul edilmiştir. Servis düzeninin bulunduğu işyerinde sigortalıların emniyetli ve güvenli bir şekilde işyerinde götürülüp getirilmeleri işveren yükümünde olan bir sorumluluktur. İşveren bu görevi kendi araç ve işçisiyle yapabileceği gibi somut olayda olduğu gibi taşıma sözleşmesine bağlı olarak da yaptırması mümkündür. Taşıma işinin işveren nam ve hesabına yapılması durumunda, işçiye karşı sorumluluk doğrudan işverene aittir. Bu nedenle asıl işveren durumunda olan davalı, diğer alt işveren ve dava dışı diğer işçilerin kusurundan birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. (İş Kanunu md. 2)

Bu durumda, 26.6.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihatı Birleştirme Kararı da gözetilerek davacıya uygun bir manevi tazminat takdir etmek yerine yazılı şekilde isteğin tümünün reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 21.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İŞ Kazasi AV.KUBRA GUNDOGDU Meslektaşların Soruları 6 11-02-2015 13:08
İŞ Kazasi berfin alev ateş Hukuk Soruları 8 08-11-2010 11:21
İŞ Kazasi esimseref Meslektaşların Soruları 2 21-08-2009 00:37
İŞ Kazasi Avukat Özkan ÖZBAŞ Meslektaşların Soruları 2 28-05-2008 23:19
Bilirkisi ayni zamanda Muvekkil olabilirmi? umutlaw Meslektaşların Soruları 4 13-03-2007 18:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03110194 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.