Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

hisseli tarlanın satışı

Yanıt
Old 24-02-2011, 17:00   #1
ladres

 
Varsayılan hisseli tarlanın satışı

borçlu hakkında icra takibi başlattıgımız bir dosyada borçlu adına 1/2 hisseli 7 dönümlük bir tarla tespit ettik. daha sonra borlunun hissesinin satışını istedik. gerekli prosüdürler uygulandıktan sonra satış tarihi belli oldu.ancak daha sonra bizim ve icra müdürlüğününde dikkatinden kaçan nokta söz konusu taşınmazın Toprak Koruma Kanununa göre tabi olduğu ve satılabilecek arazi hisselerinin miktarı arazilerde 20 dönümden az hisse satılamaz ibaresi varken satış tarihi verildi.şimdi satış yapılsa bile tapu müdürlüğü bu satışı gercekleştirmeyecek.
biz satışı düşürmeyi düşünüyoruz ancak satışı düşürdükten sonra izlememiz gerek yol nedir. icra müdürlüğünden yetki alarak ortaklığın giderilmesi davası açarak işi çözebilirmiyiz.ortaklığın giderilmesi davası açarsak neye dayanmalıyız.
şimdiden teşekkürler
Old 24-02-2011, 18:21   #2
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ladres
borçlu hakkında icra takibi başlattıgımız bir dosyada borçlu adına 1/2 hisseli 7 dönümlük bir tarla tespit ettik. daha sonra borlunun hissesinin satışını istedik. gerekli prosüdürler uygulandıktan sonra satış tarihi belli oldu.ancak daha sonra bizim ve icra müdürlüğününde dikkatinden kaçan nokta söz konusu taşınmazın Toprak Koruma Kanununa göre tabi olduğu ve satılabilecek arazi hisselerinin miktarı arazilerde 20 dönümden az hisse satılamaz ibaresi varken satış tarihi verildi.şimdi satış yapılsa bile tapu müdürlüğü bu satışı gercekleştirmeyecek.
biz satışı düşürmeyi düşünüyoruz ancak satışı düşürdükten sonra izlememiz gerek yol nedir. icra müdürlüğünden yetki alarak ortaklığın giderilmesi davası açarak işi çözebilirmiyiz.ortaklığın giderilmesi davası açarsak neye dayanmalıyız.
şimdiden teşekkürler
Toplulaştırma varsa ortaklığın giderilmesi davası da reddedilecektir.Seri halde açmıştım,toplulaştırma nedeniyle reddedildi.
Old 24-02-2011, 19:29   #3
ladres

 
Varsayılan

Ortakligin taksimle giderilmesi mumkun olmadigi taktirde satisla girerilmesini istiye bilirmiyiz.
Old 24-02-2011, 19:37   #4
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ladres
Ortakligin taksimle giderilmesi mumkun olmadigi taktirde satisla girerilmesini istiye bilirmiyiz.
Satış yapılamıyor.Toprak Koruma Kanunu -yanlış hatırlamıyorsam- m.13 de satış yapılamayacağı belirtilmiş.
Old 24-02-2011, 22:46   #5
BALDIRAN

 
Varsayılan

kanımca toprak koruma kanununu yasakladığı sulu tarım yapılan arazilerde 20 dönümden daha küçük parsele bölünmesi, bu şekilde bölünmeyi gerektirecek şekilde satılmasıdır. Sizin satışınız ise hissenin satışı olacak, ayrı bir parsele kaydedilmeyecek, aynı tapuda sadece hissedar değişecektir. Bu nedenle, engel olmaması gerektiğini düşünüyorum, ben de de bu yönde bir kaç dosya var, bu düşünceyle satış işlemlerini başlattım. ama henüz daha satış aşamasına gelmedik.saygılar.
Old 25-02-2011, 10:03   #6
ladres

 
Varsayılan

sayın baldıran 20 dönümün altında ki hisse icra dahil satışları yapılmıyor. İl Tarım müdürlüğünden görüş istendi olumsuz yanıt geldi, tapudan görüş istendi tapuda olumsuz cevap verdi satış işlemini yapılsa bile tapu vermeyeceklerini bildirdiler. şimdi biz bu hisseye karşı nasıl hareket edebiliriz.
Old 25-02-2011, 12:14   #7
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ladres
sayın baldıran 20 dönümün altında ki hisse icra dahil satışları yapılmıyor. İl Tarım müdürlüğünden görüş istendi olumsuz yanıt geldi, tapudan görüş istendi tapuda olumsuz cevap verdi satış işlemini yapılsa bile tapu vermeyeceklerini bildirdiler. şimdi biz bu hisseye karşı nasıl hareket edebiliriz.

Bence beklemekten başka yapılcak hiçbir şey yok.Kısıtlama sürelerine ve uzatmanın yapılıp yapılmadığı hususuna bir bakın isterseniz.Benim davamda dört sene olmuştu.Baştan toplulaştırma olduğunu bilseydim beklerdim.

TEMLİKİ TASARRUFLARIN DURDURULMASI

Madde 13 - (Değişik fıkra: 23/02/2001 - 4626 S.K./2. md.) Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve
dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescil sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve
satış vaadine konu olamaz. Ancak, bu kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre beş yılı aşamaz. Ancak, sulama
alanlarında toplulaştırma çalışmaları kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı takdirde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile toplulaştırma çalışmalarının
sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir.

Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri satmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerin müracaatları halinde, uygulayıcı kuruluş bu kişilere ait tarım toprağını ve varsa üzerindeki
tesisleri, altmış gün içinde bu Kanun hükümlerine göre kamulaştırır veya yönetmelikle tespit edilecek esaslar dahilinde bunların başkalarına satışına izin verir.
Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi sadece T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir.
Bu kısıtlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektiğinde bedel, bu Kanun hükümlerine göre uygulayıcı kuruluş tarafından alacaklıya ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır.
Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mahkemeler veya icra iflas daireleri tarafından bu arazi hakkında devir ve temliki gerektiren bir karar verilemez. Miras yoluyla intikaller, bu hükmün kapsamı dışındadır.
Ayrıca mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine karar veremezler.
Old 25-02-2011, 23:05   #8
BALDIRAN

 
Varsayılan

Sanıyorum konu biraz karıştı. Sn.Özlem PEKUSLU'nun alıntı yaptığı yasa 3083 sayılı Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu dur ve bu kanunun 13. maddesindeki temlik yasağının uygulanabilmesi için, o bölgenin, bu kanunun uygulanması açısından, uygulama alanı olarak ilan edilmiş olması gerekir. Sanırım soru sahibinin sorusu,5403 sayılı toprak Koruma ve arazi Kullanım Kanunu ile ilgilidir ve bu kanunun 8. maddesi, tarım arazilerinin en küçük kaç metrekareye kadar bölünebileceğini/ayrı bir parsel tesisini düzenlemekte, bununda o bölgede 20 dönüm olduğu anlaşılmaktadır. kanımca, bu arazinin hissesinin satışı mümkündür zira arazi bölünmeyecek, hisseli olarak tek bir parselde, tek bir tapuya kayıtlı kalmaya devam edecektir. İleride izaleyi şuyu davası açılırsa, bu madde sebebiyle aynen taksim mümkün olmayacak ama, taşınmazın bütün halinde satışı mümkün olacaktır diye düşünüyorum çünkü o zaman da arazi bölünmemiş olacaktır. saygılar
Old 27-02-2011, 13:34   #9
ladres

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BALDIRAN
Sanıyorum konu biraz karıştı. Sn.Özlem PEKUSLU'nun alıntı yaptığı yasa 3083 sayılı Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu dur ve bu kanunun 13. maddesindeki temlik yasağının uygulanabilmesi için, o bölgenin, bu kanunun uygulanması açısından, uygulama alanı olarak ilan edilmiş olması gerekir. Sanırım soru sahibinin sorusu,5403 sayılı toprak Koruma ve arazi Kullanım Kanunu ile ilgilidir ve bu kanunun 8. maddesi, tarım arazilerinin en küçük kaç metrekareye kadar bölünebileceğini/ayrı bir parsel tesisini düzenlemekte, bununda o bölgede 20 dönüm olduğu anlaşılmaktadır. kanımca, bu arazinin hissesinin satışı mümkündür zira arazi bölünmeyecek, hisseli olarak tek bir parselde, tek bir tapuya kayıtlı kalmaya devam edecektir. İleride izaleyi şuyu davası açılırsa, bu madde sebebiyle aynen taksim mümkün olmayacak ama, taşınmazın bütün halinde satışı mümkün olacaktır diye düşünüyorum çünkü o zaman da arazi bölünmemiş olacaktır. saygılar

benim konum sayın baldıranın anlattığı gibi.sayın baldıran icra müdürlüğü ve tapu müdürlüğü şimdi satışın mümkün olmayacaklarını söylüyorlar. sizce şimdi izlemem gereken yol nedir
Old 27-02-2011, 21:50   #10
BALDIRAN

 
Varsayılan

Sn Ladres. İcra Müdürlüğü satış talebinize rağmen, satışın mümkün olmadığı gerekçesiyle satış talebinizi red ediyorsa, İcra Hukuk Merciine şikayet etmekten, oradada sonuç alamazsanız İ.İ.K.363 uyarınca temyiz etmekten başka çıkar yol kalmıyor sanırım,benim dosyamda satış işlemleri (tapu sicil müdürlüğünün olumsuz görüşüne rağmen) devam ediyor şimdilik.Saygılar
Old 27-02-2011, 23:20   #11
av.ilyasmeral

 
Varsayılan

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı
Sayı :B.09.1.TKG.0.10.00.01-073/ 20/03/2007
Konu : 5578 sayılı Kanun.
GENELGE NO:1643
2007/5
TAPU VE KADASTRO …….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………… KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : a) 03/10/1997 tarihli, 1997/12 sayılı genelge,
b)12/02/2007 tarihli, B.09.1.TKG0100001-073/1640(2007/2) sayılı genelge,
c) 05/03/2007 tarihli, 5578 sayılı kanuna göre yapılan protokol.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8 inci maddesi, 09.02.2007 tarihli ve 26429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişikliğin idaremizi ilgilendiren hükümlerinin uygulanış şekli ilgi (b) sayılı genelgemizde duyurulmuştu.
Ancak söz konusu Kanunun uygulanmasında meydana gelen tereddütler nedeniyle, Genel Müdürlüğümüz ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında 05/03/2007 tarihli “5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin Uygulanması ile İlgili Protokol” düzenlenmiştir.
Protokol, “Bilindiği üzere 09.02.2007 tarih ve 26429 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 2.maddesinde, en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken bölünemez parsel büyüklükleri mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar,dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar ve örtü altı tarım yapılan arazilerde 0.3 hektar olarak yeniden belirlenmiştir.
Kanunun 8.maddesinin son fıkrasında,”bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez” ifadesi yer almaktadır.
Bu nedenle;
a) Yukarıda belirtilen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde oluşmuş hisselerin üçüncü şahıslara satılması devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanmakta olup bölünemez büyüklüklerin üzerinde alana sahip parsellerdeki hisselerin üçüncü şahıslara satılmasında, devir edilmesinde veya rehin edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak ifraz yapılırken tarım arazilerinde bölünemez büyüklüklerin altında parsel oluşturulmaz.
b) Bölünemez büyüklüğün üzerinde olan tarım arazileri yukarıda belirtilen miktarların altında ifraz edilmemek şartıyla oranına bakılmaksızın hisseli olarak satılabilir.
c) Bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin olduğu tarım arazilerinde, paydaşlarının veya iştirakçilerinin tamamının birlikte katılımı ile üçüncü kişiye satışı yapılabilir, devir edilebilir veya bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin olduğu tarım arazisinin tümü rehin edilebilir.
d) Mevcut mevzuatlar kapsamında yapılan her türlü (nazım imar planları, uygulama imar planları ve mevzii imar planları gibi) onaylı planlar içerisinde bulunan araziler; tarımsal niteliği korunacak yerler hariç arsa niteliği kazanmaları nedeniyle kanun kapsamı dışındadır.
e) Planı bulunmayan, yoğun yerleşim alanları içerisinde kalan ve tarımsal amaçlı kullanımı mümkün olmayan araziler de bu kanun kapsamı dışındadır.
f) Kadastro çalışmalarında; Kadastronun tasfiyeye yönelik bir uygulama olması nedeniyle, tapu dışı sözleşmelere dayalı yapılan ifrazen taksim işlemlerinde 5403 sayılı Kanunun, harici satışlarda ise 5578 sayılı Kanunun yürürlük tarihleri esas alınacaktır.” hükümlerine göre;
1- Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde “Bölünemez büyüklük, mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardır.Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayrılamaz.Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.Bakanlığın uygun görüşü ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez.”birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen hisselerin üçüncü şahıslara satılması, devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanmış olduğundan, hisselerin aynen veya parçalara ayrılmak suretiyle üçüncü kişilere satışı, devri veya rehin edilmesine yönelik talepler karşılanmayacaktır.
Ancak, birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde, paydaşların veya iştirakçilerin tamamının birlikte katılımıyla hisselerini üçüncü bir kişiye satmaları, devir etmeleri veya tarım arazisinin tümünü rehin etmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır. Buna ilave olarak, paydaşlar kendi aralarında paylarını birbirlerine satış yapabilir, devredebilirler.
Tarım arazisinin hangi sınıfa girdiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine soru konusu edilerek veya ilgilisi tarafından alınacak yazı ile belgelendirilecektir.Eğer bölünemez büyüklükte tarım arazisi ise tescilli olduğu tapu kütük sayfasının beyanlar hanesine “5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine tabiidir.” şeklinde şerh verilmesi gerekmektedir.
2-Bölünemez büyüklüklerin üzerinde bir alana sahip tarım arazilerinde, paydaşlardan bir veya birkaçının hisselerini üçüncü şahıslara aynen veya kısmi olarak satmalarında, devir etmelerinde veya rehin etmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır.
3-Talep konusu parselin bulunduğu yerin planının olup olmadığı; planı varsa kullanım amacının (nazım, uygulama imar,v.b.) ne olduğu ilgili Belediyelerden veya Valiliklerden alınacak yazı ile belgelendirilecektir.Bu planların kesinleşmesi ile plandaki kullanım amacına tabi olacağından, tarımsal alana tahsis edilmeyen yerler, bu kanun kapsamı dışında değerlendirilecektir.
4-Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte, Yoğun yerleşim alanları içerisinde kalan ve tarımsal amaçlı kullanımının mümkün olmadığı Belediye sınırları içerisinde ise Belediyeden, belediye sınırları dışında ise Valilikten (İl Özel İdare) alınacak yazı ile belgelendirilerek ,bu Kanun kapsamı dışında değerlendirilecektir.
5-3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile ilgili olarak Tarım Reformu Bölge Müdürlüğüne ve Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine soru konusu edilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön verilecektir.
6-Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması Anayasamızın 138 inci maddesinin amir hükmüdür.Bu nedenle bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin olduğu tarım arazileri hakkında verilen mahkeme kararları yerine getirilecektir.
7-Bölünemez büyüklükte ve birlikte mülkiyetin olduğu tarım arazilerinde, satışa konu edilemeyen yerlerin, satış vaadlerine de konu olamayacağı kuşkusuzdur.
8-Talebe bağlı işlemlerde; 5578 sayılı yasa kapsamında bölünemez büyüklüğün altında parsel oluşturulması mümkün olmadığından, 5578 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 09/02/2007 tarihinden önce alınmış olsa da ifraza yönelik belediyelerden ve idare kurullarından alınan encümen kararları uygulanamayacaktır.
9- Kadastro çalışmalarında;
a) Kadastro çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik’in 3/c maddesinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun yürürlüğe girdiği 19/07/2005 tarihinden sonra tarım arazilerinde haricen yapılmış olan her türlü ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümleri bu Kanuna göre belirlenecek tarımsal arazi yeter büyüklüklerinin altında ise ifrazen taksimin kabul edilmeyeceği belirtilmişti.
Bu kerre, 09/02/2007 tarihli 26429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tarım arazilerinde bölünemez büyüklük, mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektar olarak belirlendiğinden, 5403 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/07/2005 tarihinden sonra tarım arazilerinde, hissedarları veya iştirakçileri arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümlerinin bölünmez büyüklük olarak kabul edilen bu miktarların altında olması durumunda ifrazen taksim talebi karşılanmayacaktır.19/07/2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde ise parsel yeter büyüklüğü aranmayacaktır.
b) 5578 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile, bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez hükmü getirildiğinden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden bildirilen birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde, 5578 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09/02/2007 tarihinden sonra haricen yapılmış olan hisselerin aynen veya parçalara ayrılmak suretiyle üçüncü kişilere satışı kabul edilmeyecektir ve kadastro tutanağının beyanlar hanesine “5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine tabiidir.” şeklinde şerh verilmesi gerekmektedir.
Ancak, birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde, paydaşların veya iştirakçilerin tamamının birlikte katılımıyla hisselerini üçüncü bir kişiye satmaları mümkün olduğundan, 3402 sayılı Kanundaki şartların mevcut olması halinde tespit alıcısı adına yapılacaktır.
09/02/2007 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen harici satışlarda ise, bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
İlgi (b) genelge ile ilgi (a) genelgenin tarım arazilerine yönelik hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinize ve Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm birimlere ivedilikle duyurulmasının teminini rica ederim.

İLGİLİ GENELGENİN 3, 4 VE 6 NUMARALI MADDELERİ GEREĞİ. belediyelerden ilgili arazinin imar planı olup olmadığını sorunuz. eğer imar planı yoksa tarım müdürlüğünden hala tarım arazisi olarak kullanılıp kullanılmadığıan ilişkin rapğor isteyiniz. eğer imar planı veya taşınmazın tarım arazisi olarak kullanılmasının mümkun olmadığına ilişkin bir rapor bulmanız halinde satış isteyiniz. satış kararı vermeyen icra müdürünün işlemin şikayet edebilirsiniz. tapu vermeyen tapu müdürlüğünün işlemini ise idari yargıda iptal kararına konu edebilirsiniz ve ayrıca yargı organlarında sayılan icra müdürlüğünün işlemini uygulamamaktan suç duyurusunda bulununuz
Old 28-02-2011, 08:28   #12
cencor

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ladres
benim konum sayın baldıranın anlattığı gibi.sayın baldıran icra müdürlüğü ve tapu müdürlüğü şimdi satışın mümkün olmayacaklarını söylüyorlar. sizce şimdi izlemem gereken yol nedir

Yetki alıp ortaklığın giderilmesi yoluna gitmeniz gerekiyor. İcra satışınız mümkün değil.
Hatta geçenlerde bir arkadaşımızın başına geldi. İcra satışı kesinleşti. Tapu ben tescil etmem toprak kanununa aykırı dedi. Alıcı İcra dairesine döndü tesil olmuyormuş ver paramı eyyy icra müdür dedi. "Satış kesinleşti, para falan veremem" cevabını aldı.
Siz en temizi ortaklığın giderilmesi davası açın. Biraz işiniz uzar ama amaç hasıl olur.
Old 28-02-2011, 23:25   #13
BALDIRAN

 
Varsayılan

Sn.Av.ilyas Meral'in sunduğu genelgeyi yorumladığımda,3083 sayılı yasadaki uygulama alanı söz konusu değilse, tarım arazisi de olsa, bölünemez büyüklüğün altında da olsa, cebri icra yoluyla hisse satışının mümkün olduğunu düşünüyorum.Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kiraya verilen tarlanın tahliyesi semush Meslektaşların Soruları 5 10-03-2016 21:40
hisseli tarım arazisinin 3.şahıslara satışı av.fevziaksoy Meslektaşların Soruları 25 13-10-2015 09:24
Ekilen Tarlanın Ön Alım Hakkında 20 Dönüm Sınırı ? eser_29 Meslektaşların Soruları 5 16-08-2010 12:22
Hisseli tapunun icra satışı ,diğer hissedarların durumu denipre Meslektaşların Soruları 1 27-08-2008 11:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04423308 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.