Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Serbest Muhasebecİ Malİ MÜŞavİrİn SorumluluĞu

Yanıt
Old 10-08-2010, 11:06   #1
Veli KARATAŞ

 
Acil Serbest Muhasebecİ Malİ MÜŞavİrİn SorumluluĞu

Öncelikle Herkesi Saygı İle Selamlıyorum..
Sayısal loto bayii işleten bir müvekkil vergi işlerinin tamamını muhasebeci aracılığı ile yürütüyor.Yıllardır aynı kişi ile çalışıyor.Muhasebeci 2005/2006 yılına ait beyannamelerden bir kaçtanesini vermiyor yada eksik veriyor.Müvekkilime 2010 yılı itibariyle 15.000 anapara artı 17.000 TL civarındada faiz ve ceza geliyor.Müvekkilim anaparayı ödüyor.Muhasebecide önce ceza ve faizi ödemeyi kabul ediyor.Daha sonra ödemem diyor.Ama hata kendisinden kaynaklandığı içinde geriye dönük mesleki sorumluluk sigortası yaptırıyor.Fakat sigorta şirketi hata sözleşme tarihinden önce gerçekleşmiş diye ödeme yapmıyor.Bu muhasebecinin sorumluluğu ile ilgili tecrübelerini paylaşacak meslekdaşlarıma teşekkürler.Yargıtay kararı ve kanun maddesi eklenirse memnun olurum......
Old 10-08-2010, 11:15   #2
praeses

 
Varsayılan

T.C.
DANIŞTAY
DAIRE 9


Esas No.
2000/1862
Karar No.
2002/1083
Tarihi
28.03.2002


213-VERGİ USUL KANUNU ( VUK )/M.227
3568-SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU/2


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI
İŞLETMENİN İŞHACMİ İLE TİCARİ ÖRF VE TEAMÜLE UYGUN OLMAYAN BELGELERDEN SORUMLULUK
MESLEK MENSUPLARININ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARININ SINIRLARI
MÜTESELSİL VE MÜŞTEREK SORUMLULUK


ÖZET
1- BEYANNAMEYİ İMZALAYAN MESLEK MENSUBUNUN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI. 2- MESLEK MENSUPLARI BİLEREK KULLANDIKLARI VEYA HARİCİ ARAŞTIRMAYI GEREKTİRMEDEN SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI OLDUĞU ANLAŞILABİLEN BELGELERDEN SORUMLUDURLAR, MİKTAR VEYA TUTAR İTİBARİYLE İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU VEYA İŞHACMİ İLE UYUMLU OLMAYAN BELGELER İLE TİCARİ ÖRF VE TEAMÜLE UYGUN OLMAYAN BELGELER MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU KAPSAMINDADIR.


İstemin Özeti : Serbest muhasebeci mali müşavir olan yükümlünün defterlerini tuttuğu ve beyannamelerini imzaladığı .... Tic. Ltd. Şti.'nin düzenlediği faturaların sahte olduğunun tespiti üzerine anılan şirket adına tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması suretiyle düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak adına 1998/Ocak dönemi için tarh edilen kaçakçılık cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce imzalanması Hakkındaki 4 sıra Nolu Genel Tebliğ'in ( 29.6.1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1.1.1998 tarihinden itibaren geçerli olan ) IV. bölümünde meslek mensuplarının bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden sorumlu olacaklarının, miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya işhacmi ile uyumlu olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgelerin meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamında olduğunun, meslek mensuplarının sorumlulukları kapsamına giren ve daha önce belirtilen işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde beyannameyi imzalayan meslek mensubunun ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarının belirtildiği, dosyanın incelenmesinden, yükümlünün defterlerini tuttuğu ve beyannamelerini tasdik ettiği .... Ltd. Şti'nin defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi üzerine tarh dosyasındaki bilgi ve belgeler ile harici araştırmalar sonucunda düzenlenen inceleme raporunda, şirketin satış faturalarının sahte olduğu ve komisyon karşılığı düzenlendiği sonucuna ulaşılarak faturalardaki toplam tutara % 2 komisyon oranı uygulanmak suretiyle komisyon geliri hesaplandığı ve yukarıda anılan 4 nolu Genel Tebliğe göre şirketin muhasebeciliğini yapan yükümlünün müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması suretiyle adına 1998/Şubat dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salındığının anlaşıldığı, Mahkemelerince yapılan ara kararları ile .... Ltd. Şti.'nin mal aldığı ve mal sattığı bazı firmalar hakkında düzenlenen inceleme raporlarının getirtilerek incelendiği ve .... Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunun hem şirketin mal alışları hem de mal satışları yönünden eksik olduğu sonucuna ulaşıldığı, öte yandan, yükümlünün bilerek ve harici araştırmayı gerektirmeden sahte fatura kullandığına dair bir tespitin de bulunmadığı anlaşıldığından yükümlü adına yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek kaçakçılık cezalı katma değer vergisini terkin eden .... Vergi Mahkemesinin 8.12.1999 tarih ve 1999/808 sayılı kararının; inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Savcı ....'ün Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi ....'in Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz edilen .... Vergi Mahkemesinin 8.12.1999 tarih ve 1999/808 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına 28.3.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

öncelikle, şu konuyu aydınlatmak gerek. müvekkilinizle muhasebeci arasında yazılı bir muhasebe sözleşmesi var mı?
Old 10-08-2010, 18:15   #3
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Beyanname vermemek farklı bir olay, "eksik" vermek farklı olaydır. Olayların doğru tespit edilebilmesi için öncelikle, bağlı olduğu SMMM Odasına başvurmanızı önerebilirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evli eşin malı-haciz Burak Demirci Meslektaşların Soruları 3 13-10-2012 22:38
Zorunlu Malİ Sorumluluk Sİgortasi cecom Meslektaşların Soruları 1 19-10-2011 15:07
Bankaya rehinli malı haczettim TALES Meslektaşların Soruları 4 28-05-2010 11:00
köy ortak malı Av.Baran Karadağ Meslektaşların Soruları 2 11-01-2010 12:10
Boşanmanın MALİ sonucu ve vergilendirme? avukat-21 Meslektaşların Soruları 1 17-01-2008 14:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03400612 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.