Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Paylı Mülkiyet Paydaşlarından Biri İle Yapılan Taksim Sözleşmesi İptali

Yanıt
Old 17-06-2010, 12:48   #1
zlm

 
Varsayılan Paylı Mülkiyet Paydaşlarından Biri İle Yapılan Taksim Sözleşmesi İptali

Merhabalar;
A ( 1/3)- B ( 1/3) - C ( 1/3 ) 5 taşınmazda paylı mülkiyet paydaşlarıdır.
C vefat ediyor geriye eşi ile birlikte 4 çocuğu mirasçı kalıyor.
C'nin eşi ve çocuklarından ikisi A ve B ile kendi aralarında taksim sözleşmesi düzenliyorlar. diğer 2 çoçuk yerine de imzalamaya vekaletnamesi olmamasına karşın anneleri taksim sözleşmesine imza atıyor. Ancak taksim sözlşemesi uygulanamıyor.ve B ; A ve C nin mirasçıları aleyhine tapu iptali tescl davası açıyor.
Taşınmaz hala ölü C ( 1/3 olarak ) adına kayıtlı bulunmaktadır.
C'nin mirasçıları imza atan çocukların vekili olarak mirasçıların tamamının imzası olmaksızın taksim sözlşemesinin düzenlendiğine ve annelerinin diğer iki çocuğu adına vekaletsiz imza attığından dolayı taksim sözleşmesinin geçersizliğinden bahisle davanın reddini talep edeceğim. aynı zamanda TMK 677 maddesi uyarınca 3.kişi ile yapılan sözleşme noterden yapılmadığından davanın reddini talep edeceğim.
Bu hususlarda özellikle 3.şahıs ile yapılan taksim sözlşemesinin noterden yaplması şartına ilişkin ve imza eksikliğinden dolayı sözleşmenin iptaline ilişkin yargıtay kararı arıyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim . Saygılarımla.

'' II. Miras pay
ı üzerinde sözleşme
Madde 677 - Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.
Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar.''
Old 18-06-2010, 14:37   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2008/6385

Olaya tam uymasa da zaten çok açık olan yasa maddesini içeren tek karar bu. Vekaletname olmaksızın vekil sıfatıyla atılan imzanın da geçerli olmayacağı çok açık bir durum olduğundan pek de karara ihtiyacınız yok diye düşünüyorum.
Alıntı:
T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/6385

K. 2009/1166

T. 17.3.2009

ÖZET : Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri hususunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle tabidir. Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı miras payının devri hususundaki sözleşmelerin ise noterlikçe düzenlenmesi gerekir. Ancak TMK'nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden önce yapılan miras payının devrine yönelik sözleşmelerin yazılı olması yeterlidir. DAVA : Nurullah ile Şerife ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Uşak 2. Asliye Hukuk Hakimliği'nden verilen 13.09.2007 gün ve 259/235 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, dava konusu 1619 ada 1 ve 27 parsellerde davalılarla birlikte hissedar olduğunu, müvekkilinin taşınmazı Suna isimli paydaştan satın aldığını, Suna'nın da taşınmazı davalılardan satın aldığını, Suna'nın, Rüştü terekesinin iştirak halindeki mülkiyetten müşterek mülkiyete çevrilmesi için dava açtığını, bu dava sonunda iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrildiğini, davalıların paylarının belirlendiğini açıklayıp, davalıların paylan nispetinde tapu kaydının iptaliyle adına tapuya tescile karar verilmesini istemiştir.
Davalıların adresleri belirlenememiş, ilanen tebligat yapılmasına rağmen duruşmalara katılmamışlar ve davayı inkar etmiş sayılmışlardır.
Mahkemece, tapulu taşınmazların harici satışının geçerli olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya arasında mevcut bulunan 917 ada 1 numaralı parselin kadastro tutanağında dava konusu taşınmaz ılı pay nispetinde Rüştü ile yine ılı pay nispetinde
Y ... Bekir mirasçıları adına verasette iştirakte olmak üzere kayıtlıdır. Bu taşınmaz imar uygulaması sonucu 1619 ada 1 ve 27 parsellere gitmiş ve Rüştü mirasçıları adına da tapuya tescil edilmiştir. Bilahare Rüştü mirasçılarından Suna iştirak halinde bulunan Rüştü hisselerinin müşterek mülkiyete çevrilmesi için Uşak Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2003/886 Esas 2004/253 Karar sayılı davayı açmış, dava sonucunda 26.02.2004 tarihli kararla Rüştü terekesi iştirak halindeki mülkiyet durumundan paylı mülkiyet durumuna geçirilmiş ve 18.02.2005 tarihinde Rüştü mirasçılarının belirlenen paylarına göre tapuya tescil edilmiştir.
TMK'nun 677. ( MK. 612 ) maddesine göre terekenin tamamı veya bir kısmı üzerindemiras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmenin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği TMK'nun 677. maddesine göre noterlikçedüzenlenmesine bağlı ise de; TMK'nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden önce yapılan miras payının devrine ilişkin sözleşmelerin yazılı olması yeterlidir.
Davacı Nurullah 15.02.1975 ve 15.12.1984 tarihli senetlerde yazılı bir kısım yerleri Suna'dan satın almıştır. Rüştü mirasçılarından Suna da yine Rüştü mirasçılarından olan Şerife ve İsmail' in babası Hüseyin'den miras payını 14.7.1977 tarihinde; Baki'nin babası Yusuf'tan 25.12.1974 tarihinde; Mübeccel, Remziye, Sibel, Cenap'ın babaları Şehabettin'den de 20.3.1975 tarihinde; Hikmet,İlknur, İlhan, Banu, Mehmet ve Meryem'in babaları Mustafa'dan da miras hisselerini 13.12.1974 tarihinde yazılı senetlerle satın almıştır. Miras hisseleri hakkında yapılan bu sözleşmeler MK'nun 612. maddesine göre geçerlidir. Davacı Nurullah'ın Suna'yla yapmış olduğu sözleşme, mirasçılar arasındaki sözleşmeye katılma yetkisi vermez. Ancak paylaşma sonucunda mirasçılara özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar. Başka bir deyişle Rüştü terekesi iştirak halinden 2005 yılında paylı mülkiyete dönüştükten sonra davalılara özgülenen payları davacının talep hakkı doğmuştur. Bu anlamda davanın toplanan delillere göre değerlendirilmesi gerekir.
Mahkemece yapılacak iş; öncelikle dava dışı Rüştü mirasçısı Suna'nın, Rüştü' nün diğer mirasçılarından satın alıp bilahare davacı Nurullah' a 15.2.1975 ve 15.12.1984 tarihli senetlerle sattığı yerleri mevki ve hudutlarıyla belirlemek, senetlerde bahsedilen özel parselasyon planını taraflardan istemek, kadastro ve imar paftalarıyla çakıştırmak, satılan yerleri belirlemek, Suna'nın 23.03.2005 tarih, 2126 yevmiyle Nurullah'a yapmış olduğu 80/480 pay nispetindeki satışı göz önünde bulundurmak, satış senetlerine göre alacağı başka bir yer bulunuyorsa hisselerini Suna'ya devreden yukarıda isimleri geçen kişilerin payları nispetinde davanın kabulüyle iptal ve tescile karar vermek olmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle eksik incelemeye dayalı usul ve kanuna aykırı olan hükmün HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA ve 14,00.- TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 17.03.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülebilirmi? serkan atakan Meslektaşların Soruları 4 06-03-2009 10:40
ACİL*miras taksim sözleşmesi-kesin hüküm-tapu iptali ve tescil Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 1 06-12-2007 12:11
paylı mülkiyet advocat63 Meslektaşların Soruları 1 24-08-2007 14:39
Paylı Mülkiyet Hk. mskocak Meslektaşların Soruları 3 19-03-2007 14:42
Paylı Mülkiyet Mk 691/3 avmhy Meslektaşların Soruları 1 04-02-2005 17:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10433292 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.