Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Emeklİ MaaŞi Hacİz Edİlebİlİrmİ

Yanıt
Old 11-05-2010, 16:49   #1
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan Emeklİ MaaŞi Hacİz Edİlebİlİrmİ

MERHABALAR müvekkile İlamsız icra takibi yapıldı,ve müvekkil bunu işyerinde arabasının haciz ve muhafaza altına alınmasıyla öğrendi hemen usulsüz tebligat yapılmış olması nedeniyle icra mahkemesne şikayet ettik ve aynı gün itirazımızıda icra dosyasına koyduk ve icra takibi durdurulduğunu usulsüz tebligat yapıldığını icra mahkemesi gerekçeli kararda yazdı ancak o ana kadar yapılmış olan icra işlemleri geçerlidir dedi bende kararı temyiz ettim ve hakimle görüştüm neden o zaman itiraz ettik araba yedieminde çürüyor ve emekli maaşı haczediliyor yeni kanunuda gösterdim ancak başarılı olamadım müvekkilim ağlamakta benim okulda öğrendiğim herşey bomboşmuydu;1-emekli maaşı haciz edilebilinirmi müvekkil öğretmendir bununla ilgili ince bir ayrıntı varmı 2-ilamsız icrada o ana kadar yapılmış icra işlemleri geçerlidir ne demek
Old 12-05-2010, 14:14   #2
Av.YBayrak

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
MERHABALAR müvekkile İlamsız icra takibi yapıldı,ve müvekkil bunu işyerinde arabasının haciz ve muhafaza altına alınmasıyla öğrendi hemen usulsüz tebligat yapılmış olması nedeniyle icra mahkemesne şikayet ettik ve aynı gün itirazımızıda icra dosyasına koyduk ve icra takibi durdurulduğunu usulsüz tebligat yapıldığını icra mahkemesi gerekçeli kararda yazdı ancak o ana kadar yapılmış olan icra işlemleri geçerlidir dedi bende kararı temyiz ettim ve hakimle görüştüm neden o zaman itiraz ettik araba yedieminde çürüyor ve emekli maaşı haczediliyor yeni kanunuda gösterdim ancak başarılı olamadım müvekkilim ağlamakta benim okulda öğrendiğim herşey bomboşmuydu;1-emekli maaşı haciz edilebilinirmi müvekkil öğretmendir bununla ilgili ince bir ayrıntı varmı 2-ilamsız icrada o ana kadar yapılmış icra işlemleri geçerlidir ne demek

Sayın Stajer Meslektaşım;
1) "okulda öğrendiğim herşey bomboşmuydu" şeklindeki sitemkâr sorunuz çok yanlış bir yola yönelebilecek olduğunuzu göstermektedir. Bir çok meslektaşımız bu sıkıntıları yaşamıştır, yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecektir.
savcıı, avukat, yargıç vd. hukukçular aynı olayda farklı görüşler taşıyabiliyorsak; yüksek mahkemelerde farklı görüşler ileri sürülüyorsa, sizin olayınızda da yargıç sizin gibi düşünmemektedir. Niçin sizden farklı düşündüğü ise, kararının gerekçesinde vardır. Doğru mu, yanlış mı düşünmüş ve karar vermiştir, dosyanıza göre siz değerlendireceksiniz. Yanlış düşünüyor ve karar verebiliyor oldukları için üst mahkemeler vardır. Müvekkilinizin hakkının takipçisi ve savunmanı olarak, yani Avukat olarak bu nedenlerle bize ihtiyaç vardır. Öyle daha işin başında böyle hayal kırıklıklarına, kırgınlıklara yer yok ! Sakın ha!
2) "müvekkilim ağlamakta" diyorsunuz. Müvekkiller her zaman ağlar; sizi kanınızın son damlasına kadar kullanmaya ve mümkünse ücretsiz, bu olmazsa en az ücretle kullanmaya bakar. Öyle ki, yarın alacaklı ile anlaşabilir ve sizi umursamayabilir. Emeğinizin karşılığını istediğinde de vermemek için elinden gelen her şeyi yapabilir. Çünkü, müvekkillerin büyük çoğunluğuna, avukata verilen para kadar rahatsızlık veren başka birşey yoktur. İşte bu nedenlerle sakın ola ki müvekkillerinizin derdini dert etmeyin. Sizin zayıflığınızı algılarlar... İşleri bittiğinde de sizi tanımazlar, hâttâ yolda gördüklerinde selam vermeyeni bile olacaktır. Sakın ha, müvekkilinizle aynı duyguyu fazla paylaşmayın. Alacaklı vekili olarak hareket ettiğinizde, borçlunun ağlaması halinde alacağı tahsil etmeyecekmisiniz? Borçlu borç edinirken o parayı sizinle yemedi; o yargıcı oraya siz tayin etmediniz, yasalar adaletsiz ise yasaları yapan kişileri siz meclise göndermediniz. Elbette arabası da çürüyebilir, hapse de girebilir, zarar da görebilir. Duygularınızın %90 ını işinizin dışında bırakın, aklınızın %100 ünü işinize verin. Siz, yapmanız gerekeni eksiksiz yapın, gerisini de büronuzun kapısının dışında bırakın. Zaten gereğini yaptığınız anlaşılıyor.
Emekli maaşının haczine gelince, kendisi emekli maaş haczini kabul etmemiş ise icra müdürlüğü'ne haczedilemezlik itirazında bulunmanız gerekli ve yeterli. İcra müdürü bu itirazınızı kabul etmezse icra hukuk mahkemesine şikayet gerekli. Ancak, alacaklı taraf, borçlunun emekli maaşını öğrendiğinde ihtiyadi haciz kararı alarak yada doğrudan haciz yolu ile borçluya gidebilmekte ve emekli maaşına haciz konulmasını kabul ettiğine dair beyan alınmaktadır. Böyle bir beyan vermiş ise emekli maaşının haczi olanaklıdır. Dosyayı ve özellikle haciz tutanağını dikkatle incelemek gerek.
Ayrıca belirtmem gerek, siz tebligata itiraz ettiniz. Anladığım kadarı ile borca itirazınız yok. Bu durumda yargıç usulsüz tebligatı iptal eder ve haciz tarihi öğrenme tarihi olarak kabul edilir. Ancak, kat'i haciz uygulanmış ise, "tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle haciz kesinleşmemiş olacağından işbu usulsüz haczin de kaldırılmasını" ayrıca talep ettinizmi. Eğer talep etmemiş iseniz, icra yargıcı kendisini taleple bağlı tutarak yalnızca tebligatı iptal ile kalabilir. Tebligatın iptali ile doğal olarak o ana kadarki işlemler de iptal edilmiştir. Bunu ayrıca belirterek istememiş iseniz, kararı icra müdürlüğüne sunarak icra müdürlüğünden haczin kaldırılmasını talep etmenizi, kaldırmadığı takdirde -ki kaldırmayacaktır büyük olasılıkla- red kararına binaen icra hukuk mahkemesinden "usulsüz tebligatın iptali nedeniyle yasal dayanaktan yoksun haczin iptali ve kaldırılmasına karar verilmesini" şikayet yolu ile ayrıca talep etmenizi öneririm. Başvurduğunuz temyiz'in sonucunu beklemeyiin, ve eğer yine de haczi kaldırmaz red kararı verir ise, bu kararını da temyiz edin.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Old 12-05-2010, 14:23   #3
pathem

 
Varsayılan

Yeni düzenlemeyle artık emekli maaşı haczedilemeyeceğinden şikayet yolu ile maaştaki kesintinin durdurulmasını ve yapılan kesintilerin iadesini talep etmelisiniz. Yaptığınız şikayetle bu hususa ilişkin bir karar verilmedi mi?
Old 12-05-2010, 14:34   #4
pathem

 
Olumlu

Ayrıca sayın meslektaşımın düşüncelerine yüzde yüz katılıyorum. Tespitlerinin doğruluğunu yeni yeni tecrübe eden biri olarak teşekkürler.
Old 12-05-2010, 17:34   #5
senizozkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sebepsiz zenginleşme
MERHABALAR müvekkile İlamsız icra takibi yapıldı,ve müvekkil bunu işyerinde arabasının haciz ve muhafaza altına alınmasıyla öğrendi hemen usulsüz tebligat yapılmış olması nedeniyle icra mahkemesne şikayet ettik ve aynı gün itirazımızıda icra dosyasına koyduk ve icra takibi durdurulduğunu usulsüz tebligat yapıldığını icra mahkemesi gerekçeli kararda yazdı ancak o ana kadar yapılmış olan icra işlemleri geçerlidir dedi bende kararı temyiz ettim ve hakimle görüştüm neden o zaman itiraz ettik araba yedieminde çürüyor ve emekli maaşı haczediliyor yeni kanunuda gösterdim ancak başarılı olamadım müvekkilim ağlamakta benim okulda öğrendiğim herşey bomboşmuydu;1-emekli maaşı haciz edilebilinirmi müvekkil öğretmendir bununla ilgili ince bir ayrıntı varmı 2-ilamsız icrada o ana kadar yapılmış icra işlemleri geçerlidir ne demek

Eğer hacizle icra takibinin öğrenmişseniz bu tarih tebliğ tarihidir.Mahkeme, usulsüz tebligattan dolayı ödeme emrini iptal ettiyse, icra takibini öğrendiğiniz tarihten itibaren süresinde itirazın varsa takibinizin durması gerekir.Ve hacizlerin kaldırılması gerekir.

Emekli maaşına gelince, istisnaları var tabi ki, ancak kural olarak emekli maaşı haczedilemez.Nafaka vs. hariç.Şikayetle haczi kaldırabilirsiniz diye düşünüyorum.
Old 13-05-2010, 00:47   #6
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Sayın Pathem; emekli maaşının haczinin şikayetle kaldırılabileceği yönündeki görüşünüze katılmakla beraber, önceden yapılan kesintilerin iade edilebileceği yönündeki görüşünüze katılmıyorum. Sonuç itibariyle, emekli maaşının haczi, şikayet yapılana kadar gerçekleşmiş ve yapılan kesintiler, borca mahsuben yapılmıştır. Zaten alacağı bulunan alacaklıdan, alacağına mahsuben almış olduğu paraların iadesini talep etmek bana mantıklı gelmiyor. Saygılarımla...
Old 13-05-2010, 12:41   #7
pathem

 
Varsayılan

Sayın Derviş dosyaya yatan ve henüz dosyada bulunan kesintinin iadesi mümkün, ancak alacaklının tahsil ettiği paranın iadesi noktasında tartışmalar var. Yargıtay kararlarıyla mümkün olabileceğini düşünüyorum. Denemekte yarar var. Zira olayda kesinleşmiş bir alacak mevcut değil, usulsüz tebligat var. Saygılar. *T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
Esas No.2004/12-202Karar No.2004/196Tarihi31.03.2004
506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/121
Kaldı ki, şikayet kabul edilirse, şikayet konusu işlem ya bozulacak, yada düzeltilecektir. İşlemin bozulması, geçmişe etkilidir ( extunc ). Böylece bu işleme dayanarak yapılmış bütün işlemler de hükümsüz olacaktır. Kamu düzeni düşüncesi ile getirilen bu düzenlemeler, borçlunun menfaatlerinin gözetilerek bir denge oluşturulduğu sonucunu doğurmaktadır.

*T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 11
Esas No.2002/1508Karar No.2002/5286Tarihi27.05.2002
ÖZET
SSK KANUNU GEREĞİNCE BAĞLANACAK GELİR VEYA AYLIKLAR VE SAĞLANACAK YARDIMLAR NAFAKA BORÇLARI DIŞINDA HACİZ VEYA BAŞKASINA DEVİR VE TEMLİK EDİLEMEYECEĞİ GİBİ, BU MAL VE HAKLARIN HACZOLUNABİLECEĞİNE DAİR ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR GEÇERLİ DEĞİLDİR. YİNE, BU ALACAKLARIN TAKASI DA KABİL DEĞİLDİR. BU İTİBARLA ŞAHSA İMZALATILAN, KULLANILAN KREDİ BORCUNUN YATIRILMAMASI HALİNDE EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİNE YETKİ VERİLDİĞİNE DAİR BELGE BAŞTAN İTİBAREN BATIL OLUP, BUNA DAYANARAK YAPILAN KESİNTİLERİN YASAL DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR. BU DURUMDA MAHKEMECE, DAVACININ EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLEN MİKTARIN BANKADAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adİ OrtakliĞin Borcu İÇİn Ortaklardan Bİrİnİn Temsİlcİsİnİn MaaŞi Hacİz Edİlebİlİrmİ? senemü Meslektaşların Soruları 3 28-03-2010 00:15
Sgk Emeklİ MaaŞi İntİbaki Av.SELÇUK AYAZ Meslektaşların Soruları 1 19-11-2009 09:40
Hem Almanya' dan hem Türkiye'den EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİNİR Mİ? ipekk Meslektaşların Soruları 0 02-04-2009 15:22
Yetİm MaaŞi Hacİz sailor1981 Meslektaşların Soruları 4 20-02-2009 18:05
Emeklİ SandiĞindan Alinan Emeklİ MaaŞina Hacİz MÜmkÜnmÜdÜr? pamuk Meslektaşların Soruları 1 18-11-2008 09:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03713012 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.