Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Birleşen dosylar ile ilgili Avukatlık Ücretine hükmedilmemesi

Yanıt
Old 30-04-2010, 12:30   #1
Halitbaki

 
Varsayılan Birleşen dosylar ile ilgili Avukatlık Ücretine hükmedilmemesi

Davacı 4 tane dava açtı.Dosyaların 4 ü de ayrı ayrı mahkemelere düştü.Biz davalı olarak davalar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu için birleştirme kararı verilmesini talep ettik.Diğer üç mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemede dosyaların birleştirilmesine karar verdi.Davaların birleştiği mahkemede dosyların miktar itibari ile Sulh Hukuk mahkemesi görev sınırını geçtiği için Görevsizlik kararı verdi.Mahkeme görevsizlik kararı ile birlikte bize görevsizlik kararı verdiği dosya için lehimize bir tane vekalet ücretine hükmetmiş.Burada diğer birleşen 3 dosya içinde davalı lehine vekalet ücretine hükmetmesi gerekmez mi?.Hakimle de görüştüm.Hakim diğer dosyaların veklaet ücretini Asliye Hukuk Mahkemesi değerlendirecek diyor.Birleşen dosyalar içinde davalı lehine her bir dosya için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmez mi? Görevsizlik kararını Veklaet ücretleri yönünden temyiz etmeyi düşünüyorum Bu konuda acil bilgi lazım.
Kısaca soru şu;Davacının davası ile ilgili Görevsizlik kararı verilmesi halinde birleştirilen her bir dava dosyası için davalı lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir mi? Yoksa sadece birleşen dosya için tek bir vekalet ücretine mi hükmedilir ?
Old 30-04-2010, 14:07   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Halitbaki
Davacı 4 tane dava açtı.Dosyaların 4 ü de ayrı ayrı mahkemelere düştü.Biz davalı olarak davalar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu için birleştirme kararı verilmesini talep ettik.Diğer üç mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemede dosyaların birleştirilmesine karar verdi.Davaların birleştiği mahkemede dosyların miktar itibari ile Sulh Hukuk mahkemesi görev sınırını geçtiği için Görevsizlik kararı verdi.Mahkeme görevsizlik kararı ile birlikte bize görevsizlik kararı verdiği dosya için lehimize bir tane vekalet ücretine hükmetmiş.Burada diğer birleşen 3 dosya içinde davalı lehine vekalet ücretine hükmetmesi gerekmez mi?.Hakimle de görüştüm.Hakim diğer dosyaların veklaet ücretini Asliye Hukuk Mahkemesi değerlendirecek diyor.Birleşen dosyalar içinde davalı lehine her bir dosya için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmez mi? Görevsizlik kararını Veklaet ücretleri yönünden temyiz etmeyi düşünüyorum Bu konuda acil bilgi lazım.
Kısaca soru şu;Davacının davası ile ilgili Görevsizlik kararı verilmesi halinde birleştirilen her bir dava dosyası için davalı lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir mi? Yoksa sadece birleşen dosya için tek bir vekalet ücretine mi hükmedilir ?

1- Kural olarak davalar birleştirilse de kendi içlerinde bağımsızlıklarını korumaktadır. Dolayısıyla hüküm tesis edilirken her dava için hüküm tesis edilecektir.

2- Somut olayda her bir dava tek başına görülse idi sulh hukuk mahkemesinde görülecekti. Yani görevsizlik kararı verilmeyecekti.Dolayısıyla hiç vekalet ücretine hükmolunmayacaktı.

3- Bence verilen görevsizlik kararı yanlıştır. Kural olarak, her dava bağımsızlığını koruyacaksa ve yine her dava için ayrı ayrı hüküm kurulacaksa neden görevsizlik kararı verilsin?

Konu ilginç...Benim yorumum budur.
Old 30-04-2010, 14:20   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Halitbaki
Davacı 4 tane dava açtı.Dosyaların 4 ü de ayrı ayrı mahkemelere düştü.Biz davalı olarak davalar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu için birleştirme kararı verilmesini talep ettik.Diğer üç mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemede dosyaların birleştirilmesine karar verdi.Davaların birleştiği mahkemede dosyların miktar itibari ile Sulh Hukuk mahkemesi görev sınırını geçtiği için Görevsizlik kararı verdi.Mahkeme görevsizlik kararı ile birlikte bize görevsizlik kararı verdiği dosya için lehimize bir tane vekalet ücretine hükmetmiş.Burada diğer birleşen 3 dosya içinde davalı lehine vekalet ücretine hükmetmesi gerekmez mi?.Hakimle de görüştüm.Hakim diğer dosyaların veklaet ücretini Asliye Hukuk Mahkemesi değerlendirecek diyor.Birleşen dosyalar içinde davalı lehine her bir dosya için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmez mi? Görevsizlik kararını Veklaet ücretleri yönünden temyiz etmeyi düşünüyorum Bu konuda acil bilgi lazım.
Kısaca soru şu;Davacının davası ile ilgili Görevsizlik kararı verilmesi halinde birleştirilen her bir dava dosyası için davalı lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir mi? Yoksa sadece birleşen dosya için tek bir vekalet ücretine mi hükmedilir ?

Suat Beyin de vurguladığı gibi, birleştirilen dosyaların her biri kendi içinde bağımsızlığını korur.

Alıntı:

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/15512

K. 2009/2600

T. 2.3.2009

• ECRİMİSİL ( Birleştirilmiş Olunsa da Her Dava Kendi İçerisinde Müstakil Olma Özelliğini Koruduğu - Bu Bakımdan Birleştirilen Davadaki İstem Hakkında da Ayrı Bir Hüküm Oluşturulmasının Zorunlu Olduğu )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Her Dava Kendi İçerisinde Müstakil Olma Özelliğini Koruduğu - Bu Bakımdan Birleştirilen Davadaki İstem Hakkında da Ayrı Bir Hüküm Oluşturulmasının Zorunlu Olduğu )

• AYRI HÜKÜM KURMA ZORUNLULUĞU ( Birleştirilmiş Olunsa da Her Dava Kendi İçerisinde Müstakil Olma Özelliğini Koruduğu - Bu Bakımdan Birleştirilen Davadaki İstem Hakkında da Ayrı Bir Hüküm Oluşturulmasının Zorunlu Olduğu )

1086/m.45

4721/m.995

ÖZET : Asıl dava ile birleştirilen mahkemenin dosyasında davacılar ecrimisil isteminde bulunmuş, bu dava dosyası davacı tarafından açılan dava dosyası ile birleştirilmiştir. Birleştirilmiş olunsa da her dava kendi içerisinde müstakil olma özelliğini korur. Bu bakımdan birleştirilen davadaki istem hakkında da ayrı bir hüküm oluşturulması zorunludur.

Mahkemeler dosya hakkında görevsizlik kararı vermedikçe işten el çekemeyecektir.

Alıntı:
Yazan
[b
T.C.[/b]

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 1986/7049

K. 1986/7793

T. 18.11.1986] Mahkemelerin görevsizlik kararı vermeden davaya bakmaktan el çekemeyeceğiHer dosya kendi içinde müstakil niteliğini muhafaza ettiğinden, görevsizlik kararı verilmeyen diğer birleştirilen dosyalar için, mahkemenin görevi devam etmektedir. Bu itibarla görevli olduğu düşünülen gönderilen mahkeme dosyaya bakamaz düşüncesindeyim.
Old 30-04-2010, 17:35   #4
Halitbaki

 
Varsayılan Birleştirilen dosyalarla ilgili

Sulh Hukuk Mahkemesi birleşen dosya ile birleştirilen dosyaların dava değerinin miktar itibari ile Asliye hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verdi.Yani mahkeme 4 dosyadan da elini çekmiş oldu.Kararın gerekçesinde aynen şöyle deniliyor" mahkememize açılan davanın alacağın bir kısmına yönelik olduğu,kanaati ile HUMK.4/2 md.gereğince delillerin değerlendirilmesi konusunda tarfalar arasında münazaralı olan alacağın tamamının göz önünde bulundurulması gerektiği,birleştirilen dosyalardaki alacak miktarı toplamı nazara alındığında dava tarihi itibari ile mahkememizin delilleri değerlendirmede görevli olmadığı.görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu sonuç ve kanaatine varılarak dava dilekçesinin görev yönünden reddine ilişkin......"Şimdiden herkese teşekkürler
Old 30-04-2010, 18:09   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Halitbaki
Sulh Hukuk Mahkemesi birleşen dosya ile birleştirilen dosyaların dava değerinin miktar itibari ile Asliye hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verdi.Yani mahkeme 4 dosyadan da elini çekmiş oldu.Kararın gerekçesinde aynen şöyle deniliyor" mahkememize açılan davanın alacağın bir kısmına yönelik olduğu,kanaati ile HUMK.4/2 md.gereğince delillerin değerlendirilmesi konusunda tarfalar arasında münazaralı olan alacağın tamamının göz önünde bulundurulması gerektiği,birleştirilen dosyalardaki alacak miktarı toplamı nazara alındığında dava tarihi itibari ile mahkememizin delilleri değerlendirmede görevli olmadığı.görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu sonuç ve kanaatine varılarak dava dilekçesinin görev yönünden reddine ilişkin......"Şimdiden herkese teşekkürler


Her bir dosya müstakil kimliğini muhafaza ettiği için her biri hakkında ayrı görevsizlik kararı verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Haliyle her dosya için ayrı vekalet ücreti takdiri icap ederdi, düşüncesindeyim.
Old 30-04-2010, 18:11   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Her bir dosya müstakil kimliğini muhafaza ettiği için her biri hakkında ayrı görevsizlik kararı verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Haliyle her dosya için ayrı vekalet ücreti takdiri icap ederdi, düşüncesindeyim.
Katılmıyorum. Her bir dosya (açıklamaya göre) sulh hukuk mahkemesinin görev sınırındadır. Mahkemenin müddeabihleri toplama yetkisi var mıdır?
Old 30-04-2010, 18:14   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Katılmıyorum. Her bir dosya (açıklamaya göre) sulh hukuk mahkemesinin görev sınırındadır. Mahkemenin müddeabihleri toplama yetkisi var mıdır?

Hayır. Müddeabihleri toplama yetkisi elbette yoktur ama yanlış da olsa Görevsizlik kararı verme yetkisi vardır.

Mahkeme her bir dosya için HUMK.4/2'yi uygulayabilir ve ayrı ayrı görevsizlik kararı verebilirdi. Ancak ayrı ayrı açılan ve birleştirilen dosyaları tek bir dosya gibi işleme tabi tutamaz. (Düşüncesindeyim)
Old 30-04-2010, 19:07   #8
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Hakim bence doğru karar vermiştir.

Şöyle ki

HUMK 3

Müddeabih, birden ziyade ise miktar ve kıymetlerinin mecmuu esas ittihaz olunur. Müddeabih bir tarafın birini ifa veya istifada muhayyer olduğu iki veya daha ziyade şeylerden biri ise bunlardan hangisinin kıymeti ziyade ise yalnız o nazarı dikkate alınır.

Objektif dava birleşmesi söz konusudur. Subjektif değil...

Aslında daha uzun yazmıştım ama umarım bu cevabım çıkmıştır.

Kolay Gelsin
Old 24-01-2012, 12:26   #9
kapgan

 
Varsayılan

Merhaba,

Birleşme kararı verilmiş dosyalar için, sonradan, birleşen dosyaya vekaletname sunulduğunda karşı vekalet ücretine birleşen her bir dosya için ayrı ayrı mı yoksa sadece bir tane mi hükmedilmesi gerekir?
Old 01-02-2012, 17:28   #10
Hukuka Saygı

 
Varsayılan

Merhaba
Davalı vekili olduğum bir davada şöyle bir durum gerçekleşti. Aralarında irtibat bulunan iki davanın birleştirilmesini talep etmiştik. İlk davanın açıldığı mahkeme bir yanlışlık yaptı ve kendisini ikinci davanın açıldığı mahkeme zannederek, davaların diğer mahkemede birleştirilmesine karar verdi. Şimdi davalar sonradan açılan mahkemede birleşecek. Bu durumda ne olur?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
idari para cezasına itirazın kabulüne dair kararda vekalet ücretine hükmedilmemesi SUCCEED Meslektaşların Soruları 0 10-03-2010 15:48
Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Av. Kader DEMİR Meslektaşların Soruları 1 14-04-2009 11:42
avukatlık ücretine hak kazanma av.duuuyguuu Meslektaşların Soruları 1 27-02-2009 11:22
vekalet ücretine hükmedilmemesi!!! ayranci Meslektaşların Soruları 1 13-11-2008 19:59
avukatlık ücretine ilişkin HEATHER Meslektaşların Soruları 2 03-12-2006 00:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04330111 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.