Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi faiz oranı

Yanıt
Old 22-04-2010, 14:17   #1
limpid

 
Varsayılan genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi faiz oranı

merhabalar,

bankadan şirket adına çekilen kredi için imzalanan gngnk sözleşmesine aynı zamanda şirket ortağı olan müvekkil kefil sıfatıyla imza atıyor. şirket şu an faal değil. kefile ilmsız takip yapılıyor. ancak tebliğ muhtara yapılıyor ve ekinde de gngnk sözleşmesi, ihtarname, hesap özeti yazmasına rağmen hiçbirisi tebliğ edilmediği için şuan detaylı bilgi yazamıorum.
alacak bölümünde anapara, işlemiş faiz ve %5 BSMV istenip toplam 250 000 tl , %80 işleyecek temerrüt faizi telep ediliyor. ayrıca şirketin kullandığı kredilerin güvencesini oluşturmak üzere tesis edilen 1. derece 100.000 tllik ipotek nedeniyle ayrıca .. sayılı dosya ile ipoteğin paraya cevrilmesi yoluyla takip başlatılmış olup,anılan dosyadan yapılacak ve şirketin borcuna mahsup edilecek tutar bu takipte talep edilen tutardan düşülecek olup, bu dosya ile tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tahsili talebidir deniyor.

1- sormak istediğim genelde bu tip sözleşmelerde bankalar ne tür ipotek koyuyorlar? yani ödeme emrinde 100.000 tllik 1. sıra ipoteği demekle arazi satılsa dahi 100.000 tllik kısmını banka alacak kalanı ilamsız takiplemi tahsil edecek. çünkü arazi oldukça kıymetli.

2- diğer husus sözleşmede %80 olarak kararlaştırılmış olsa dahi bu faizin fahiş olduğu bahsiyle itiraz vs. edilebilinir mi?

3- kısacası istenen bu arazinin satışı ve bankanın tüm alacağını buradan alması. yani kefile vs. gidilmeden. bunu sağlamak adına kefilin yapabilceği itiraz vs. varmıdır?

şimdiden teşekkürler.
Old 22-04-2010, 15:51   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
...
1- sormak istediğim genelde bu tip sözleşmelerde bankalar ne tür ipotek koyuyorlar? yani ödeme emrinde 100.000 tllik 1. sıra ipoteği demekle arazi satılsa dahi 100.000 tllik kısmını banka alacak kalanı ilamsız takiplemi tahsil edecek. çünkü arazi oldukça kıymetli.

2- diğer husus sözleşmede %80 olarak kararlaştırılmış olsa dahi bu faizin fahiş olduğu bahsiyle itiraz vs. edilebilinir mi?

3- kısacası istenen bu arazinin satışı ve bankanın tüm alacağını buradan alması. yani kefile vs. gidilmeden. bunu sağlamak adına kefilin yapabilceği itiraz vs. varmıdır?

şimdiden teşekkürler.

Merhabalar;

1 - Genelde limit ipoteği konulur. İpotek limitinin üzerinde bir borç mevcut ise ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibin yanı sıra ilamsız takip de yapılabilir. Arazi 500.000.-TL'ye de satılsa ipotek dosyasından yalnızca 100.000.-TL tahsilat yapılabilir. Ancak, ilamsız takip dosyasından aynı taşınmaza haciz konulursa ve takip kesinleştirilirse kalan miktar ilamsız takip dosyasına gönderilir.

2 - Faiz oranına itirazın pek işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Zira sözleşme hükümleri ve mevzuata uygun olarak belirleniyor.

3 - Arazi haricen satılabilir ve bankaya olan borç tamamen kapatılabilir. Ancak bunun dışında "kefil" icra takibinde "borçlu" olduğundan böyle bir itiraz söz konusu olamayacaktır, diye düşünüyorum.

Saygılarımla...
Old 22-04-2010, 18:45   #3
limpid

 
Varsayılan

cevabınız için teşekkür ederim. şayet kefil bu arada müteselsil kefil ilk etapta bir rakama daha sonra arttırma ile daha yüksek bir rakama kefil olmuşsa örneğin en son 170000'e kefil olmuşsa bankanın bundan daha fazlasını faizleri de katarak kefilden ilamsız takip yoluyla istemesi noktasında kefil sadece 170000den ben sorumluyum fazlayı ve faizleri kabul etmiorum gibi bir itirazda bulunabilir mi?

şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.
Old 23-04-2010, 13:14   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
cevabınız için teşekkür ederim. şayet kefil bu arada müteselsil kefil ilk etapta bir rakama daha sonra arttırma ile daha yüksek bir rakama kefil olmuşsa örneğin en son 170000'e kefil olmuşsa bankanın bundan daha fazlasını faizleri de katarak kefilden ilamsız takip yoluyla istemesi noktasında kefil sadece 170000den ben sorumluyum fazlayı ve faizleri kabul etmiorum gibi bir itirazda bulunabilir mi?

şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

Merhaba;

Kredi sözleşmesine kefil sıfatıyla imza koyan kişinin kefaletinin limiti belirtilmişse ancak o limit dairesinde takip yapılabilir. Yani, alacaklı başlatacağı icra takibinin alacak açıklamaları kısmına "Asıl alacak 100.000.-TL" demişse, ardından "A, 17.000.-TL'den sorumludur" demesi gerekir. Veya kefil için kefalet limiti dairesinde takip yapabilir.

Saygılarımla...
Old 23-04-2010, 13:57   #5
limpid

 
Varsayılan

sayın karabulut cevabınız için teşekkür ederim. ticari kredilerde temerrüd faiz oranı bulunurken "en yüksek kredi faiz oranına, bu oranın % 50’nin ilave edilmesi" kuralının uygulanması sonucunda bankanın %80 temerrüd faizi talep ettiğini düşünüyorum ancak bu %50'nin nerden geldiğini anlayamıorum. tkhk'nun 10. maddesinde de bu oran %30.

tkhk 10. f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı

ancak tarafımıza gönderilen hesap özetinde %32 faiz yazdığına göre bu akdi faiz olsa gerek bunun %50si %48 falan olması gerekirken bu %80 nerden çıkıyor anlayamıyorum. yoksa su an uygulanan bir faiz oranı mı bu?
Old 23-04-2010, 14:03   #6
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Benim gördüğüm %45 ile %55 arasında değişen oranlarda faiz uygulanıyor. %80'e rastlamamış olsam da özellikle faiz oranına ilişkin (iki önceki mesajımda belirttiğim gibi) mevzuat veya sözleşme hükümleri esas alınıyor. Dava yoluna gitmeden evvel alacaklı vekili meslektaştan faizin ayrıntısını isteseniz nasıl olur?
Old 23-04-2010, 14:18   #7
limpid

 
Varsayılan

evet o da bir fikir. pazartesi yapılan ilamsız takip için son itiraz günüm. kefil açısından itiraz etmeyi düşünüyorum. faiz bana oldukça yüksek geldiği için belki de ben uygulamayı bilmiyorum diye siz meslektaşlarıma sormak istedim. takip talebinde işlemiş faizin direkt olarak hiçbir açıklama yazılmadan belirtilmesi, istenen temerrüt faizininde 17.02 yani takip tarihinden 1 hafta önceden talep edilip bu faizin neye göre hesaplandığı açıklanmadan sadece oranın belirtilmesi en azından kefile bu yönde bir itiraz hakkı veremez mi? tabi bir taraftan da inkar tazminatı meblağın buyukluğu düşünüldüğünde korkutucu görünüyor.
Old 24-05-2010, 11:33   #8
Av. Erduğrul Özbay

 
Varsayılan

Konuyu açan arkadaş açısından önem taşımasa bile, ihtiyaç duyabilecekler için birkaç hususu aktarmak isterim: Bankalar ile müşterileri uygulanacak temerrüt faizini serbestçe kararlaştırabilirler. Bu genellikle kredi sözleşmelerine "bankanın ticari kredilere uygulayacakları en yüksek faizin iki katı veya %50 fazlası " şeklinde yansır. Burada işaret edilen faiz oranları bankaların çeşitli kredilere uygulayacakları en yüksek faiz oranlarını TC Merkez Bankasına bildirdikleri faiz oranlarıdır. Bu faiz oranları halen çok yüksek seviyelerde durmaktadır. Ancak konu tarafların sözleşme ile serbestçe belirleyebildikleri konulardan olduğu için faiz oranının fahiş olduğu yönündeki itirazlar genellikle sonuçsuz kalmaktadır.
Saygılarımla,
Old 23-12-2010, 12:30   #9
nihilist

 
Varsayılan

hemen hemen ynı sorun benim muvekkilimde de var.

yuzde 85.8 faiz isteniyor tüketici kredisi için.

4822/10. maddesine aykırı diye düşünüyorum.
Old 24-12-2010, 15:48   #10
seyyare

 
Varsayılan

Tüketici kredisinde bu oranda faiz istenemez, zira o konuda yasa tüketici lehinedir.

GNGKS'de ise faiz oranı banka genelgelerine göre belirlenir, bu nedenle %80 faiz oranı hukuka uygundur ( hakkaniyete uygun mudur bence değil ama mevzu da bu değil )bununla ilgili pek çok banka lehine karar mevcut...
Old 03-01-2012, 05:25   #11
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Elimdeki gene kredi sözleşmesinde akdi faiz oranı %24 olarak belirlenmiş Temerrüt faizi boş bırakılmıştır.Bu durumda temerrüt faizi akdi faizden aşağıda olamayacağından temmerüd faizi de %24 olmalıdır.icra takibinden fazlası istenmemeli ancak %72 yani üç katı istenmiş... takipte kesinleşmiş.ancak dosyaya atıf yapılan gkt hiç sunulmamış.Gayrimenkul 68.500 TL ye satılmış.Borcun bugünkü toplamı 96.500 TL (%72) eğer %24 kabul edilse 38.500 TL indirim olacak ve kefiller kefillikten kurtulacaklar...Menfi tespit olabilirmi? ya da icra müdürü işlemini şikayet süre sorunumuz var? görüşleriniz arkadaşlar tşkler
Old 03-01-2012, 10:56   #12
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Elimdeki gene kredi sözleşmesinde akdi faiz oranı %24 olarak belirlenmiş Temerrüt faizi boş bırakılmıştır.Bu durumda temerrüt faizi akdi faizden aşağıda olamayacağından temmerüd faizi de %24 olmalıdır.icra takibinden fazlası istenmemeli ancak %72 yani üç katı istenmiş... takipte kesinleşmiş.ancak dosyaya atıf yapılan gkt hiç sunulmamış.Gayrimenkul 68.500 TL ye satılmış.Borcun bugünkü toplamı 96.500 TL (%72) eğer %24 kabul edilse 38.500 TL indirim olacak ve kefiller kefillikten kurtulacaklar...Menfi tespit olabilirmi? ya da icra müdürü işlemini şikayet süre sorunumuz var? görüşleriniz arkadaşlar tşkler

Merhabalar;

Yukarıda da belirtildiği gibi bankaların kredi borçlarına uyguladığı temerrüt faizine ilişkin itirazlarda dikkat etmek gerekir. Genelde sözleşmelerde "hesap kat tarihinde bankanın kredilere uyguladığı en yüksek faiz oranının %... (25-30-50 vs.) fazlası" temerrüt faiz oranı olarak belirlenir. Borçlu ve kefiller de imzalar.

Şu durumda (belirtilen nedenlerden başka neden/nedenler yoksa) menfi tespit davasından olumlu bir sonuç alınamayacağını düşünüyorum.

Memur muamelesini şikayet gerekçesini anlayamadım. Faiz oranına ilişkin ise faiz oranını icra memuru belirlemez. GKS suretinin takip talebi ve ödeme emrine eklenmemesi ise takip dayanağı olarak talepnamede anılmışsa eklenmesi gerekir idi, ancak burada da süre şartı söz konusu... (Takibin türünü belirtmemişsiniz, ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ipotek resmi senedi ve hesap kat ihtarnamesinin sunulması yeterlidir.)

Saygılarımla...
Old 03-01-2012, 11:09   #13
Av. Erduğrul Özbay

 
Varsayılan

Merhaba,

bankaların ticari kredi alacaklarında uygulamada olmayan ancak TC Merkez Bankasına bildirdikleri en yüksek faiz oranının %50 fazlası veya iki katı gibi ilavelerle temerrüt faizi oranı belirledikleri bilinen bir husustur. Bu konudaki itirazların tarafların bu oranların belirlenme şeklinde anlaşmış olmaları ve yetkiyi de bankaya vermiş bulunmaları nedeniyle reddedildiği de bilinmektedir. Aşağıya kopyalayacağım 19. HD kararının bu tartışmalara katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Saygılarımla,
T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/7309
K. 2009/3258
T. 16.4.2009
• KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temerrüt Faizinin Bankanın Kısa Orta Veya Uzun Vadeli Cari Kredi Faizlerinden En Yüksek Olanının %50 Fazlası Nispetinde Uygulanacağı Hükmü - Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
• TEMERRÜT FAİZİ ( Bankanın Kısa Orta Veya Uzun Vadeli Cari Kredi Faizlerinden En Yüksek Olanının %50 Fazlası Nispetinde Uygulanacağı Hükmü/Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gereği - Kredi Sözleşmesi )
818/m. 19, 101, 103
ÖZET : Taraflar arasındaki sözleşmede temerrüt faizinin, temerrüt tarihinde bankanın kısa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olanının %50 fazlası nispetinde uygulanacağı hüküm altına alındığına göre, davacı bankanın davalıların temerrüt tarihinde fiilen uyguladığı cari faiz oranlarının ve buna göre uygulanması gereken temerrüt faizi oranının saptanıp, uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak, uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı G ... A.Ş. arasında imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca çeşitli kurumlara verilmek üzere teminat mektupları verildiğini, diğer davalıların sözleşmede kefil sıfatı ile imzalarının bulunduğu, davalı tarafın üç ayda bir müvekkili bankaya ödemesi gereken komisyon ve sigorta alacaklarının ödenmemesi üzerine ihtarname keşide edilip takibe geçildiğini, davalıların itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek haksız itirazın iptali ile %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davacı bankanın, Bankacılık DDK Kurumu'na devredildiği için dava açma yetkisi bulunmadığını, ayrıca davacının fahiş oranda faiz talep ettiğini, müvekkili D.Haluk'a herhangi bir ihtar keşide edilmediğini, müvekkili şirketin ana paraya itirazının olmadığını öne sürerek davanın reddi ile %40 tazminata hükmedilmesini savunmuştur.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı banka ile davalı G ... A.Ş. arasında imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca adı geçen davalı şirkete teminat mektupları verildiği, diğer davalıların sözleşmede kefil sıfatı ile imzalarının bulunduğu, davalıların davacı bankaya ödemesi gereken komisyon SSK borçlarını ödemedikleri için davacı tarafından takibe geçildiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Taraflar arasındaki imzalanan sözleşmenin 36/2-a maddesinde temerrüt faizinin, temerrüt tarihinde bankanın kısa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek olanının %50 fazlası nispetinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda mahkemece, davacı bankanın davalıların temerrüt tarihinde fiilen uyguladığı cari faiz oranlarının ve buna göre uygulanması gereken temerrüt faizi oranının saptanıp, takip tarihi itibari ile davacı bankanın davalılardan alacaklı olduğu miktarın belirlenmesi yönünden, uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak, uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 16.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-01-2012, 12:40   #14
av.23

 
Varsayılan

Yukarıda tartışılan konu ile bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum.Yaklaşık 7 yıl kadar önce genel kredi sözleşmesine kefil olan müvekkil hakkında icra takibi başlatılmış, takip kesinleşmiş.Borcun büyük bir kısmı ödenmiş bakiye bir kısım kalmış. Dosya banka tarafından takip edilmemiş. 7 yıl sonra işlemiş faizi ile çok büyük bir miktara ulaşan borç için şimdi takibe devam edilmekte. Borcun artmasına bankanın bu şekilde sebebiyet verdiğini kabul edersek ne gibi bir yol işletebiliriz? Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
genel kredi sözleşmesi üç farklı kredi ipotek prag Meslektaşların Soruları 1 27-02-2010 21:26
genel kredi sözleşmesi yılmazkan Meslektaşların Soruları 2 11-06-2009 15:51
genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesinde kefilin durumu. av.hakandicle Meslektaşların Soruları 5 09-06-2009 15:28
işletme kredi faiz oranı ? avktderya Meslektaşların Soruları 0 16-01-2009 09:20
Kredi kartında azami faiz oranı indirildi Y£LİZ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 24-03-2007 10:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04040289 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.