Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

isithkak davasında dava açma süresi kaçırılırsa??

Yanıt
Old 09-04-2010, 15:18   #1
burçin solmaz

 
Varsayılan isithkak davasında dava açma süresi kaçırılırsa??

herkese iyi çalışmalar. içinden çıkamadığım bir hukuki sorunum var. olayı şöyle özetleyim: müvekkil 11.06.2009 tarihi saat 11.15 te noter satışı ile bir araç alıyor. icra müdürlüğü aynı gün saat 14.35te haciz koyuyor araç üstüne. müvekkil şirket yetkilisine hacize ilişkin bilgi yazısı,103 örnek gönderilmiyor, ancak müvekkil şirket yetkilisi mahkemelerde dava çama yetkisini avukat olmayan bir kişiye veriyor. ve bu kişi şirket adına istihkak davası açıyor. ancak davayı açma sıfatı olmadığından yani avukat omadığından açılmamış sayılıyor.

dosya karar çıkmış. benim sorum şu:
1-müvekkil şirket istihkak davası açma süresi olan 7 günlük süreyi kaçırmış mıdır? kendisine 103 gönderilmemiştir böyle bir iddiada bulunabilir mi, ama icra mahkemesine açılan davada taraf olmamamsına rağmen müvekkilin vekaletnamesiyle dava açılması müvekkilin durumdan haberdar olduğunu gösterir ki (ki vekaletnamede şirket açıkça bu konuya ilişkin yetki verilmiş )bu durum müvekkilin süresinin geçmesine neden olur mu?
2- Müvekkil istihkak davası açma süresini kaçırmış ise; nasıl bir yola başvurmalı? sonuçta borcu olmadığı halde aracı üzerine konulmuş bir haciz var

İlgilenenlere şimdiden teşekkürler
Old 11-04-2010, 18:01   #2
hazein

 
Varsayılan

İcra mahkemesine haczin kaldırılması için dava açabilir.

Ayrıca istihkak davası açma süresi 103 davetiyesi ile başlamaz. İstihkak iddiasının icra müdürlüğüne sunulması 103 davetiyesinin tebliğinden itibaren 3 gündür. İİK-96-97

Dava açmayıp, icra müdürlüğüne istihkak iddiasında bulunmanız daha doğru bir davranış olurdu. Bu yolu deneyebilirsiniz.

İcra müdürlüğüne sunacağınız istihkak iddianıza karşı İİK'nun 97 göre dosyayı icra mahkemesine gönderebilir. Bu durumda mahkeme iddiayı değerlendirip takibin devamına ya da durdurulmasına karar verecektir. Genelde devamına karar veriyor. Bu kararın size tebliğinden sonra istihkak davası açma süresi başlayacaktır.

İkinci bir durum da istihkak iddianızın icra müdürlüğünce yerinde bulunması durumunda İcra müdürü alacaklı tarafa dava açması için 7 gün süre verecektir. Burada siz de dava açabilirsiniz. Alacaklı 7 gün içinde dava açmaz ise istihkak eddianızı alacaklı kabul edilmiş olacak ve haciz kalkacaktır.
Old 11-04-2010, 23:03   #3
burçin solmaz

 
Varsayılan

öncelikle cevabınız için teşekkürler, ama eksik anlattım sanırım, müvekkil şirketin vekalet verdiği kişi icra dosyasında istihkak iddiasında bulunmuş ve istihkak davası açılmış ama vekalet verilen kişi ne şirketin temsilcisi ne de avukat olduğu için taraf sıfatı olmadığından icra mahkemesinde dava açılmamış sayılmış. yani bu gibi durumda tekrar istihkak iddiasında bulunulabilir mi icra dosyasına, çünkü yetkisiz de olsa şirket adına ve şirketin veklatiyle icra dosyasına istiahak iddiasında bulunulmuş ve şirket araç üzerindeki hacizden haberdar olmuş, açılan istaihkak davası da açılmamış sayılmış. bu sebeple tekrar istihkak iddiasında bulunulur ve dava açılırsa karşı tarafın zmanaşımı itirazı kabul edilir diye düşünüyorum. siz cevabınızda bu durumu göz önüne aldınız mı anlayamadım, çünkü sorumda belirtmiştim istihkak davasının açılıp reddedildiğini.bu sebeple başka bir yol var mı diye sordum. çünkü maddede istihkak davası açma süresinin ıttıla tarihinden başlayacağı yazıyor
Old 12-04-2010, 21:39   #4
hazein

 
Varsayılan

icra müdürlüğü istihkak iddianız üzerine ne karar vermiş.

ıttıla tarihi denilen yerin 96/3'te geçmektedir ve İcra müdürlüğüne istihkak iddiasını bildirilmesi süresidir, ve hacizden sonra haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

İstihkak iddiasını icra müdürünün karşı tarafa tebliğ etmesi karşı tarafın istihkak iddiasına itiraz ederse icra müdürü 1. durumda 97/1 göre dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi veya 2. durumda 99'a göre alacaklıya istihkak davası açması için süre vermesi gerekir.

Sizin dosyada ne olmuş sorunuzdan anlaşılmıyor. İhtimaller şöyle olabilir.

1. İcra müdürü istihakk iddiasına ilişkin dilekçeyi havale ederek, dosyasına koymuş bir karar vermemiştir.
2. İcra müdürü istihkak iddiasını incelemiş yetkisiz bir kişi istihkak iddia ettiği için iddiayı reddetmiştir dosyayı yerine attırmıştır.
3. İcra müdürü istihkak iddiasının yetkisiz bir kişi ile yapılmasına takılmamış, 96-97 göre işlem yaparak dosyayı mahkeme göndermiş olabilir.
a- mahkeme takibin devamına karar vermiştir.
b- mahakeme takibin durdurulmasına karar vermiştir (çok küçük bir ihtimal)
4- İcra müdürü istihkak davası açması için alacaklı tarafa süre vermiştir.

İhtimalleri yazayım sonra olası durumda neler olacağı hakkında görüş bildireyim dedim.Ama uzun olacak siz bu durumlardan hangisinin dosyada gerçekleştiğini yazın daha sonra yeniden değerlendirmek isterim. Selamlar.
Old 12-04-2010, 21:55   #5
av.sebahattin

 
Varsayılan

Önceki davadan alacaklı ve diğer ilgililerin haberi var mıdır sayın meslektaşım. Bir de noter satış tarihi takipten önce mi yoksa sonrasına mı aittir, sayın hazein'in dediği gibi icra müdürlüğü ne yönde karar vermiştir.
Eğer icra prosedürü içinde yapılacak bir şey kalmadı ise borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası açabilirsiniz.
Saygılar.
Old 14-04-2010, 21:46   #6
burçin solmaz

 
Varsayılan

bugün icra dosyasını bir kez daha inceledim, icra dosyasına sunulan sadece müvekkilin avukat olmayan kişiye verdiği vekaletname, vekaletnamede müvekkil araç üstündeki hacizlerin kaldrılması için dava açma ve her tür işlem yetkisi verildiği belirtiliyor. ancak istihkak iddiası icra dosyasına yapılmamış, icra mahkemesinde direk müvekkilin vekalet verdiği kişi istihkak davası açmış ve açılan davada davalı olarak icra dosyasındaki alacaklı gösterilmiş ve icra dosyası mahkeme tarafından istenmiş, yani dava dilekçesinde müvekkilin aracına haciz konulan icra dosya numarası ve bilgileri mevcut. ancak davanın açılması ile birlikte vekialet verilenin avukat olmadığı anlaşılmış ve dava açılmamış sayılmış. borçluya karşı son çare sebepsiz zenginleşme davası açma hakkımız var ama borçlu batık olduğu için çıkarımıza olmayacak. benim asıl sorum müvekkil, icra dosyasına yeni öğrenmiş gibi istihkak iddiasında bulunsa ve karşı tarafın zamanaşımı itirazı olması durumunda kendisinin yeni haberdar olduğunu ve açılan davadan haberdar olmadığını iddia etse, kabul edilir mi?
(noter satışı ödeme emri gönderildikten ancak araç üzerine haciz konmadan önce)
Old 14-04-2010, 21:58   #7
av.sebahattin

 
Varsayılan

(noter satışı ödeme emri gönderildikten ancak araç üzerine haciz konmadan önce)
Sayın meslektaşım, usule ilişkin nedenlerin haricinde, dava açma süresini kaçırmamış olsanız bile, davanızın ESASTAN reddedileceğini düşünüyorum. Konuya ilişkin yargıtay kararlarında bu hususlar da tartışılmaktadır.(tasarrufun iptali)

İstihkak davalarında nisbi vekalet ücreti, nisbi harç ve tazminat sözkonusu olduğundan davanızı açmamak daha yerinde olacaktır düşüncesindeyim.
Old 14-04-2010, 22:09   #8
burçin solmaz

 
Varsayılan

yargıtay kararlarında noter satışının hacizden önce olması durumunda aracın satın alana ait olacağı belirtiliyor ama hatta YHG nin bir kararı var o konudaHUKUK GENEL KURULU E. 2002/1-420 K. 2002/393 T. 15.5.2002ÖZET : Davacı 3. Kişi borçlu ismail kuru adına trafikte kayıtlı aracı 23.12.1999 tarihinde noterde düzenlenen satış senedi ile satın almıştır. Araç 24.12.1999'da 3. Kişi elinde iken fiilen haczedilmiştir. Noter satışı hacizden önce olduğundan 2918 sayılı trafik yasası uyarınca araç mülkiyetinin davacıya ait olduğunun kabulü gerekir." şeklinde. Takibin önce yapılmış olması farklı bir sonuç yaratmaz diye düşündüm, mülkiyet geçmiş kabul ediliyor sonuçta diye düşünüyorum
Old 14-04-2010, 23:24   #9
hazein

 
Varsayılan

Sn.Burçin Solmaz.

Gidin icra müdürlüğüne istihkak iddiasında bulunun. İcra müdürünün istihkak iddiası konusunda bir diyeceği olup olmadığı hususu için alacaklıya muhtıra çıkartması gerekecek. İstihkak iddianız icra müdürü tarafından değerlendirilecek.

a - 99'a göre alacaklı tarafa dava açma süresi verir ise ne ala siz bekleyeceksiniz.
b - İcra müdürü 96 ve 97 ye göre karar verir ise dosya mahkemeye gidecek, mahkeme karar verecek, karar size tebliğ olacak, bu durumda karar tebliğ tarihinde istihkak davası açma süresi başlayacak.

Sizin korktuğunuz mutalli olma tarihinde istihkak iddiasının icraya sunma süresidir. İcra müdürü bu süreyi elinde belge olmadığı için gözetmeyecektir. Bana kalır ise yetkisiz bir kişinin yetkisiz yerde işlem yapması beyanda bulunması yok hükmündedir. ve İİK'nun da tamamen şekli olan süreleri başlatmaz, durdurmaz.

İyi günler.
Old 15-04-2010, 13:05   #10
av.sebahattin

 
Varsayılan

Sayın Hazein'e katılıyorum. Yalnız önceki mesajımda da belirttiğim gibi tasarrufun iptali hükümlerine tabi olup olmayacağı belirlenmelidir diye düşünüyorum. 3.kişi ile satıcı arasında bir akrabalık v.s. söz konusu mudur?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdarenin Ödeme Emrine Karşı Açılacak İptal Davasında Dava Açma Süresi Av. Salim Meslektaşların Soruları 10 24-07-2014 10:46
Humk 89 da dava dilekçesinin iptalinden sonra dava açma süresi ne zaman başlar? avkutluk Meslektaşların Soruları 5 06-02-2009 23:18
Marka iptal davasında dava açma süresi nedir? AdaletTR Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 3 19-09-2007 09:40
Dava Açma Süresi... Kemal Yıldırım Hukuk Soruları Arşivi 15 16-12-2006 19:28
İşe İade Davasında Hak Düşürücü Dava Açma Süresi? nfb Hukuk Sohbetleri 4 14-12-2004 17:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04660511 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.