Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Paydaşlıktan Çıkarma Davası ile İzale-i Şuyu Davası

Yanıt
Old 01-03-2010, 10:33   #1
Av. Pelin Miral

 
Varsayılan Paydaşlıktan Çıkarma Davası ile İzale-i Şuyu Davası

Merhaba, Müvekillerimin paylı mülkiyetle sahip oldukları bir arsa var.Bu paylı mülkiyete konu olan arsa üzerinde toplam 4 kişinin payı bulunmaktadır ve bunların üçü benim müvekkilim.Diğer 4. kişi ise ölmüş ve mirasçıları onun payına sahip olmuştur.Müvekkiller bu arsanın özgülendiği amacı değiştirerek üzerine ev inşa ettirmek istemekte fakat sadece 6 metre karelik alana sahip olan 4. paydaşın mirasçılarına ulaşamadıkları için oy birliğini sağlayamadıklarından bana gelerek izale-i şuyu davası açmamı istediler.İlanen tebliğ yaparak bu davayı açmayı düşündüm ama TMK 696. da yer alan paydaşlıktan çıkarma davası kafamı karıştırdı.İzale-i şuyu çok masraflı olup zaman alacağından paydaşlıktan çıkarma davası yoluna gitmeyi istiyorum.Sizce bu mümkün olabilirmi?İçthat bulabilirseniz çok sevinirim.Teşekkürler
Old 01-03-2010, 17:20   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Yargıtay inşaata izin verilmemesi olgusunu yükümlülüğüm ağır ihlali ve mülkiyet ilişkisinin çekilmez hale gelmesi (TMK 696) olarak kabul etmemektedir.

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/10763

K. 1998/10762

T. 15.12.1998

DAVA : Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı Ortaklıktan çıkarma davasına dair karar Davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Dava ortaklıktan çıkarma istemine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
3678 sayılı yasa ile Medeni Kanunun 626. maddesine eklenen 626/a maddesi gereğince hissedarlıktan çıkarma kararı verilebilmesi için;
a) Bir paydaşın tutum ve davranışı ile diğer paydaşların tümüne veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi,
b) Bu davranışı yüzünden müşterek mülkiyet ilişkisinin devamının çekilmez hale gelmesi gerekmektedir.
Madde de bahsedilen yükümlülüklerin ağır surette ihlali deyiminden kusurun özel bir yoğunlukta ve önemde bulunması amaçlanmıştır. Ağır surette ihlal unsurunun gerçekleşebilmesi için, paydaşın kasten ve bilerek müşterek mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmesi gerekir. Fiilin işleniş tarzı, paydaşların sosyal ve ekonomik koşulları ile, objektif iyi niyet kuralları değerlendirilerek, her olayın özelliğine göre hakkaniyete uygun adil bir çözüm getirilmelidir.
Davanın açılması, paydaşların hem pay, hemde paydaş bakımından çoğunlukla karar vermelerine bağlı olduğu gibi, çıkarma istemini haklı gören hakimin, çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmın müşterek mülkten ayrılıp ayrılmayacağının ve çıkarılacak paydaşa tahsisinin mümkün olup olamayacağının incelenmesi, tahsis mümkünse fen ehline tanzim ettirilerek krokinin, taşınmaz Belediye ve mücavir alan hudutları içerisinde ise, imar yasası ve yönetmeliği uyarınca bu ayrımın mümkün olup olmadığının Belediyeden, taşınmaz Belediye ve mücavir alan dışındaysa aynı hususun İl İdare Kurulundan sorularak saptanması, ayrımı mümkün olmayan payın dava tarihindeki değeri ile, devrini isteyene verilmesinin dava dilekçesinde istenip istenmediğinin gözönünde tutulması, hisseyi karşılayacak kısmın maldan aynen ayrılması mümkün olmazsa ve bu paya talip olan paydaş bulunmazsa, ancak tayin edilen uygun süre içinde temlik edilmeyen payın açık artırma ile satışına karar verileceğinin düşünülmesi icabeder.
Maddeye eklenen 626/b bendi ile de, bu kuralların kıyas yolu ile intifa veya diğer bir ayni hak veya tapuya şerh edilmiş kira gibi şahsi hak sahibine de uygulanacağı kabul edilmiştir.
Olayımızda : Davacılar davalıyla müşterek olan taşınmazı kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhide verip, davalıya da payının karşılığı olarak bir daire teklif ettiklerini, davalının önce kabul edip, sözleşmenin imzalanması aşamasında imzalamadığını, taşınmazın müşterek idaresini engellediğini davalının paydaşlıktan çıkartılmasını istemişlerdir.
Davalı vekili davalının müşterek kullanımı kasıtlı olarak engellemediğine, kendisini teklif edilen dairenin düşük nitelikli olduğundan kabul etmediğini davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme istem gibi karar vermiştir.
Davalının diğer paydaşlarla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmaması yasanın anladığı anlamda hissedarlara karşı yükümlülüklerini ağır surette ihlal ettiği anlamına gelmez. Bu durumda sübut bulmayan davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 15.12.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Parselasyon planının iptaline karşılık İzale-i şuyu Davası açılabilecek midir? nefise Meslektaşların Soruları 14 02-02-2012 12:59
İzale-i Şuyu Davası Konusunda Yardımlarınıza İhtiyacım Var. MASSAN Meslektaşların Soruları 12 21-10-2010 21:01
İzale-i Şuyu öncesi kesinleşen tescil davası durgunlu Meslektaşların Soruları 3 04-11-2009 09:25
İzale-i Şuyu davası- 25 adet tarlaların paylaşımı av.remzieroglu Meslektaşların Soruları 3 02-01-2008 07:43
İzale-i Şuyu Davası - Yapı ve Ağaç Bedelleri güneşhukuk Meslektaşların Soruları 3 14-04-2007 17:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02794600 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.