Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ciro silsilesinde bozukluk

Yanıt
Old 10-02-2010, 13:12   #1
Stj. Av. Oya

 
Önemli ciro silsilesinde bozukluk

elimdeki bir çekin ön yüzünde "hamiline" ibaresi yoktur ve x şti'nin emrine ödeyiniz yazmaktadır. ancak arka yüzdeki ciroyu ilk yapan x şti'i değildir. 3. bir şirketle başlamıştır arka yüzdeki ciro zinciri. bu nedenle arka yüzde yazan kişi/şirketlere borçlu sıfatıyla gidilemez ancak ön yüzdeki lehdara gidilir mi? yada lehdara da mı gidilemez? ve bu konuda yargıtay kararları varsa ekler misiniz?

yardımcı olursanız sevinirim.
Old 10-02-2010, 13:27   #2
armegedon23

 
Varsayılan

Lehdera gidilemez zira imzaların bağımsızlığı ilkesi gereğince düzgün ciro silsileine katılmamıştır. İlk ciroyu yapan şirkete karşı takip yapabilirsiniz. Şayet tahsil edemezseniz yada itiraz ile karşılaşırsanız haklarında suç duyurusunda bulunun.
Old 11-02-2010, 12:15   #3
Tuğçe AYMEN

 
Varsayılan

Ciro silsilesi bozuk olan bir çekte çeki elinde bulunduran hamil yetkili hamil olmayacağına göre sizce nasıl takip yapabilir?
Old 11-02-2010, 14:39   #4
armegedon23

 
Varsayılan

Şöyleki; ciro silsilesindeki bozukluğun başladığı yerden sonra çeki ciro edenler atmış oldukları imzadan dolayı sorumludurlar.(İmzaların bağımsızlığı ilkesi) Çeki elinde bulunduran hamil keşideci ve lehtar için yetkili hamil olmasada daha sonraki kişiler için yetkili hamildir. Zira daha sonra ciro edenler çekin bedelini almış kabul edileceğinden ciro edenlere karşı girişilecek takipte sonuç alınması muhakkaktır. Yapılacak takibe muhtemelen itiraz edilecektir. Yapılacak itirazın şekline göre de itirazın kaldırılması yada iptali yolu ile çek bedeli tahsilk edilir. Keşideci ve Lehtarın ise ciro silsilesinin bozuk oluşu nedeniyle sorumluluğu yoktur. Saygılar..
Old 11-02-2010, 23:10   #5
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/12185

K. 2003/14588

T. 19.6.2003

• YETKİLİ HAMİL ( Senet Arkasında Lehdara Ait Ciro İmzası Bulunmadığından Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması )

• BEYAZ CİRO ( Senet Arkasında Lehdara Ait Ciro İmzası Bulunmadığından Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması )

• KAMBİYO SENEDİ ( Senet Arkasında Lehdara Ait Ciro İmzası Bulunmadığından Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması Hususunun Mercice Resen Nazara Alınmasının Gerekmesi )

6762/m.598,690

2004/m.170


ÖZET : Senet arkasında lehdara ait ciro imzası bulunmadığından takip alacaklısı yetkili hamil değildir. Bu hususun Merciice İ.İ.K.'nun 170/a maddesi uyarınca resen nazara alınıp takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin İ.K. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlunun sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
T.T.K.'nun 690. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gerekli aynı Kanunun 598. maddesinde; "Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılır. İcra takibine konu edilen 10.8.2001 tanzim tarihli senette lehtar H.D.'dür. Senet arkasında lehdar H.D.'e ait ciro imzası bulunmadığından takip alacaklısı yetkili hamil değildir. Bu hususun Merciice İ.İ.K.'nun 170/a maddesi uyarınca resen nazara alınıp takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde itirazın reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu İ.K'ın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 19.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-02-2010, 15:53   #6
armegedon23

 
Varsayılan

Çeki elinde bulunduran kişi temel ilişkiye dayanarak kendisine ciro edene gidebilir. Bunda bir sakınca yoktur. İstedği yolu seçebilir.(Sonuç alınması muhakkak uzun sürmesi ise muhtemeldir.)
Old 12-02-2010, 23:00   #7
Stj. Av. Oya

 
Soru

Alıntı:
Yazan Tuğçe AYMEN
Ciro silsilesi bozuk olan bir çekte çeki elinde bulunduran hamil yetkili hamil olmayacağına göre sizce nasıl takip yapabilir?

ben mi yanlış sordum acaba bilemiyorum ama çeki veren a şti. olsun, müvekkilim b şti.ne verilmiş çek. ancak arka yüzdeki cirolardaki ilk ciro müvekkilin değil.yani bu durumda biz a şti.ne de gidemez miyiz?
Old 14-02-2010, 22:25   #8
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Son kararın yerindeliği tartışmaya açık olmakla birlikte, soruda, eklenen Yargıtay kararında ki gibi kopmadan sonra ki ilk ciroyu lehdarın yapması gibi özel bir durum var mı acaba
Old 14-02-2010, 22:53   #9
Tuğçe AYMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Stj. Av. Oya
ben mi yanlış sordum acaba bilemiyorum ama çeki veren a şti. olsun, müvekkilim b şti.ne verilmiş çek. ancak arka yüzdeki cirolardaki ilk ciro müvekkilin değil.yani bu durumda biz a şti.ne de gidemez miyiz?
Oya Hanım,
Keşidecinin a lehdarın b olduğu bir çekte ilk cironun b tarafından yapılmaması durumunda ciro zincirinde kopukluk meydana gelecek ve daha sonra yapılan cirolar ile çeki elinde bulunduran kişi yetkili hamil olamayacaktır. Bu husus çek metninden anlaşıldığından çeke imza atan herkes tarafından çeki elinde bulunduran kişiye karşı ileri sürülebilecektir. İcra memurunun resen incelemesi gereken bu hususta takibe geçilmesi halinde söz konusu durum şikayete konu olacaktır. Ancak bu durum yukarıda diğer meslektaşımızın da belirttiği gibi lehdar b nin keşideci a ya karşı aralarındaki temel ilişkiye dayanmasına engel değildir. Diğer yandan ciro zincirindeki kopukluğun düzeltilmesi de mümkündür. Eğer çek lehdarın eline geçerse kendinden sonra meydana gelen cirolara çizgi çekerek kopukluğu düzeltebilir ve yetkili hamil olarak keşideciye takip yapabilir.

Diğer yandan imzaların bağımsızlığı ilkesinin ciro zincirindeki kopuklukla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki Ciro zincirindeki kopukluğun nedeni ciro edenin (ciranta) bir önceki ciroda lehine ciro edilen olması kuralına uyulmamasıdır. Oysaki imzaların bağımsızlığı ilkesi TK m. 589 (m.690/2, 730/3) gereğince şeklen var olan ancak atan kişi için hükümsüz olan bir imzanın diğer imzaların sıhhatini etkilememesi durumudur. Bu da sadece hükümsüzlük şahsında doğan kişi tarafından diğerlerine karşı ileri sürülen bir defi dir. Diğer imza atanların sorumluluğu devam etmektedir.

Ayrıca son kararın yerindeliği konusunda Sayın Ömeroğlu'na katıldığımı belirtmek isterim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Beyaz ciro, protestodan sonra ciro Hasan Bahadır Büyükavcı Meslektaşların Soruları 1 23-06-2009 19:54
ciro silsilesinde kopukluk av.sbaran Meslektaşların Soruları 2 10-05-2007 19:16
ciro zinciri senemp Hukuk Soruları Arşivi 2 06-01-2007 23:31
çek,ciro silsilesi Av.mdogan Meslektaşların Soruları 6 17-12-2006 02:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04525399 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.