Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yıllara Göre Emeklilik Hesaplama

Yanıt
Old 05-11-2009, 09:38   #1
Av.Elvan Akkaya

 
Dikkat Yıllara Göre Emeklilik Hesaplama

sayın iş hukuku hçg üyeleri;

Müvekkilim 01.09.1954 doğumludur.(Erkek) 22.05.1978 yılında işe giriş yapmıştır.

600 gün askerlik borçlanması ile giriş tarihi de geriye gelerek 22.09.1976 olmuştur.

bir siteden aldığım listeye göre 09.09.1976-23.05.1979 tarihleri arasında işe girenler için 25 yıl, 44 yaş, 5000 gün prim esası gerekmektedir. Müvekkil yılı doldurmuştur, yaşı 55 tir ve prim gün sayısı 3762 dir.

Ancak müvekkilin kuruma emeklilik başvurusu üzerine kendine verilen cevabi yazıda prim gününü tamamlaması değil, 58 yaş şartını yerine getirmesi gerektiği yazılmıştır.

1-Müvekkilin şartları emeklilik için yeterli midir?
2-Yıllara göre SSK emeklilik şartlarının listesini verebilir misiniz.
Old 05-11-2009, 10:42   #2
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Sevgili Elvann,

Bilindiği gibi 5510 sayılı Kanun birtakım geçiş hükümleri, geçici maddeleri ve ek maddeleriyle birlikte yürürlüğe girdi. Yasa'nın 106. maddesinde ise yürürlükten kaldırılan kanunlar ve hükümler belirtildi. Anılan maddeye göre 506 sayılı Yasa'nın 81. maddesi halen yürürlüktedir.

Anılan hükümde tam da senin bahsettiği liste yer almaktadır. Hükmü aşağıya ekleyeceğim ama önce sorunla ilgili değerlendirme yapmaya çalışalım.

Anlaşıldığı kadarıyla müvekkilinin ilk sigortalılık tarihi askerlikten sonra. Bu yüzden sigortalılık başlangıç tarihi geriye götürülmüş. Verdiğin diğer bilgilere göre:

Müvekkilinin işe giriş tarihi: 22.09.1976
Sigortalılık süresi bugün itibariyle : 33 yıl 1 ay 13 gün
Yaşı bugün itibariyle: 55 yıl 2 ay 4 gün
Cinsiyet: Erkek


Geçici Madde 81 uyarınca 23.05.2002 tarihi itibariyle

Sigortalılık süresi: 25 yıl 8 ay 1 gün
Yaşı: 47 yıl 8 ay 22 gün
Prim gün sayısı: Belli değil

Bu halde müvekkilin hakkında...

Geçici 81 maddenin B bendinin a alt bendindeki...

"(A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,"

hükmü uygulanabilir. Kanımca müvekkilin prim gün sayısını doldurduğunda emekliliğe hak kazanacaktır.

SGK ise...

Geçici 81. maddenin C bendine göre değerlendirme yaparak;

a) 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

"b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;
24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,"

hükmüne göre müvekkilinin 58 yaşını beklemesi gerekeceğini belirtmektedir.

Aslolan iki bentten hangisine göre emekliliğe daha önce hak kazanılıyorsa o hükme göre emeklilik başvurusunu kabul etmektir. SGK da bu kurala uygun olarak 58 yaş koşulunun daha önce tamamlanacağını dikkate alıp 2 yıl 10 ay sonra müvekkilinin emekli olabileceğini söylemiş.

Bu nedenle müvekkilinin,

dilerse prim ödemeyi bırakıp 58 yaşını bekleyerek...
dilerse prim gün sayısını 5.000'e tamamlayarak ve dolayısıyla da daha yüksek maaşla...

emekliliğe hak kazanabileceği görüşündeyim.

Sevgiler...İlgili hüküm:

Geçici Madde 81 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar
ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
B) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) 23.5.2002 tarihinde;
a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
b) Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
c) Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla, 21 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,
d) Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,
e) Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,
f) Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,
g) Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,


h) Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,
ı) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,
j) Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,
k) Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,
l) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 8 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,
m) Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,
n) Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,
o) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
p) Sigortalılık süresi 3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
r) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
C) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) a) 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;
ba) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

bd) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,
Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
Old 05-11-2009, 16:02   #4
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elvann
sayın iş hukuku hçg üyeleri;

Müvekkilim 01.09.1954 doğumludur.(Erkek) 22.05.1978 yılında işe giriş yapmıştır.

600 gün askerlik borçlanması ile giriş tarihi de geriye gelerek 22.09.1976 olmuştur.

bir siteden aldığım listeye göre 09.09.1976-23.05.1979 tarihleri arasında işe girenler için 25 yıl, 44 yaş, 5000 gün prim esası gerekmektedir. Müvekkil yılı doldurmuştur, yaşı 55 tir ve prim gün sayısı 3762 dir.

Ancak müvekkilin kuruma emeklilik başvurusu üzerine kendine verilen cevabi yazıda prim gününü tamamlaması değil, 58 yaş şartını yerine getirmesi gerektiği yazılmıştır.

1-Müvekkilin şartları emeklilik için yeterli midir?
2-Yıllara göre SSK emeklilik şartlarının listesini verebilir misiniz.

Sayın elvann;

Müvekkilinizin prim gün sayısı borçlandığı 600 gün dahil edildiğinde mi 3762'dir yoksa, borçlanmadan ayrı olarak (fiilen) mi 3762'dir?

Ben müvekkilinizin her halükarda 5000 günü tamamladığında emekli olacağını düşünüyorum.

Keza 23.5.2011 tarihinde de müvekkiliniz 58 yaşını dolduramamış olacak.

Saygılarımla;
Old 05-11-2009, 16:10   #5
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Sayın elvann;

Müvekkilinizin prim gün sayısı borçlandığı 600 gün dahil edildiğinde mi 3762'dir yoksa, borçlanmadan ayrı olarak (fiilen) mi 3762'dir?

Ben müvekkilinizin her halükarda 5000 günü tamamladığında emekli olacağını düşünüyorum.

Keza 23.5.2011 tarihinde de müvekkiliniz 58 yaşını dolduramamış olacak.

Saygılarımla;

Sayin Tip,

600 günle birlikte 3762 imiş.

"81 c"ye göre emekli olabilmek için üç koşul var:

BİR... 3600 gün prim sayısı (23.5.2002 tarihi itibariyle koşul sağlanmış)
İKİ... 15 yıl sigortalılık (23.5.2002 tarihi itibariyle koşul sağlanmış
ÜÇ... 55 yaş (01.09.2009 tarihi itibariyle sağlanmış)

Bu üç koşulun birlikte gerçekleştiği tarih: 01.09.2009

O halde gideceğimiz hüküm:

"24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler" kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

Bu nedenle de 58 yaşında emekli olabilir.

Eğer sizin görüşünüz kabul edilirse her defasında otomatik uzaman gündeme gelirdi...
Old 06-11-2009, 10:41   #7
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

engin şu 81. maddeyi 'sayende' anladım teşekkürler
Old 27-05-2010, 08:35   #8
didem kunal

 
Varsayılan

Konuya hakim olamadım.Kafam biraz karıştı doğrusu. Müvekkilimin 21 yıl 15 ay 28 gün bağkurdan yaşlılık emekliliği var. ssk dan da 11818 gün kaydı var. Esnaf emeklisi. 600 gün de bu rakamlar içinde ödenmiş askerliği var.
Şimdi müvekkilim 2 yıl önce yaşlılıktan emekli edilmiş ancak yaşlılıktan emekliliğin maaşı düşük olduğundan müvekkil bunu istemyor. 83,84,85 yıllarına da ait ödemeleri olduğu halde bu ödemeler sistemde görünmüyor haliyle prim ödenen gün sayısı 3 yıl eksik görünüyor.

1- Müvekkilim yaşlılıktan emekli olmak istemiyor.Ne yapmalı?
2- 3yıllık prim ödemesi görünmüyor ne yapmaıs lazım?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Gayrİmenkul Hesaplama GÜLÜN Hukuk Soruları 0 10-06-2009 15:12
Bagkur Sigortalisinin Malulen Emeklilik / Emeklilik Hakkinda umutlaw Meslektaşların Soruları 0 04-05-2009 22:38
Geçmiş yıllara ilişkin Topluluk Sigortası Prim tutarları heres Meslektaşların Soruları 1 19-08-2008 21:56
Emeklilik Kanunu ve Web Siteleri Emeklilik Hesabı sedatcelil Hukuk Soruları Arşivi 4 28-05-2006 00:30
İcrada hesaplama Vatandaş Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,13807106 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.