Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

velayetin nezi,ve çocuğun babaanneye verilmesi

Yanıt
Old 04-03-2009, 11:54   #1
Av.S.S

 
Acil velayetin nezi,ve çocuğun babaanneye verilmesi

Arkadaşlar merhaba,sitede arama yaptım fakat böyle bir dava açmış meslektaşımı göremedim,bu tür bir dava açmış olan meslektaşım varsa yardımını ve yorumunu rica ediyorum.Mesele şöyle:Çocuğun velayeti annedeyken baba vefat ediyor.bu arada çocuğun velayeti annedeyken aslında çocuk hiç annenin yanında kalmıyor,anne de zaten görmek istemiyor.bu 10 yıldır böyle.Bu nedenle zaten annenin hiç ilgilenmediği bu çocuğun velayetinin kaldırılmasını talep etsek ve sonra kazanırsak- ki ben bu konuda hiç lehimize yargıtay kararı bulamadım-vasi tayini davası açsak ve veleyetin babaanneye verilmesini talep etsek şansımız ne olur?Herkese iyi çalışmalar dilerim
Old 04-03-2009, 14:35   #2
Av. Asena

 
Varsayılan

Sayın Av.S.S,

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4160 linkinde Sayın Av. Habibe Yılmaz Kayar'ın eklediği çok sayıda velayete ilişkin yargıtay kararı bulunmaktadır.

Aynı linkten 4 numaralı mesajdan alıntıladığım aşağıdaki kararda da velayetin değiştirilmesi gerektiği yönündeki Yargıtayın görüşü bulunmaktadır.

Bu arada, çocuğun kaç yaşında olduğu, kiminle yaşadığı, buna tanıklık edecek kişiler, masraflarının kim tarafından karşılandığı, velayetin bulunduğu annenin çocukla ilgilenmemesi, çocuğun anneyi istememesi (pedagog raporu yardımınıza koşacaktır) de önemli. Velayetin değiştirilmesi davası açabilirsiniz diye düşünüyorum.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/114
K. 2003/1441
T. 3.2.2003

• VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Küçüğün Bakımının İhmal Edilmesi - Velinin Gece Çalışması )

• VELİNİN GECE ÇALIŞMASI ( Küçüğün Bakımının İhmal Edilmesi - Velayet Hakkının Değiştirilmesi )

4721/m.183, 197, 351

ÖZET : Geceleyin çalışarak küçüğün bakımını ihmal edildiğinden velayet hakkının değiştirilmesi talepli davanın kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı geceleri de çalışması nedeniyle küçükle yeteri kadar ilgilenememiştir.Türk Medeni Kanununun 183. maddesi koşulları oluştuğundan küçüğün velayet hakkının değiştirilmesi ve davacıya verilmesi gerekirken, davanın yazılı gerekçelerle reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-03-2009, 14:47   #3
Av.S.S

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim sayın meslektaşım.Burada asıl problem velayetin babaanneye verilme meselesi.Yani buna ilişkin bir örnek yok sanırım,ayrıca MK 'ya göre de velayet sadece anne veya babaya tanınmış bir hak olduğundan babaanne hukuk mücadelesini nasıl kazanabilir?
Old 04-03-2009, 15:03   #4
Av.S.S

 
Varsayılan

Madem babaanneye velayet verilemiyor peki velayetin kaldırılması ile birlikte veya önce kaldırılmasını sonra vasi tayinini talep etsek istesek,bu durumda babaanne vasi olabiliyor mu acaba?
Old 04-03-2009, 15:17   #5
Av. Asena

 
Varsayılan

Kanun gereği velayet anne veya babaya aittir. Siz velayetin kaldırılması davası ile birlikte çocuk için vasi atanmasını talep edebilirsiniz. Velayet değil ama vesayet verilir. Babaanne çocuğun vasisi olur. Annenin çocuk üzerindeki velayetini layıkıyla yerine getirmediğinden bahisle hareket etmeniz halinde velayetin kaldırılmasına ve babaannenin veya göstereceğiniz birinin vasiliğini mahkeme kabul edecektir.

Babaannenin vasiliğinin kabul edilmemesini neden düşündünüz? Çocukla ilgilenen o, uzun zamandır da onunla kalıyor. Ama önemli olan annenin velayetinin kaldırılması. Zira velayete dayanarak gelip almak isteyebilir, sıkıntılı pozisyon yaşatabilir.

Yanılmıyorsam kısıtlılar, küçükler, menfaat çatışması yaşayabilecek yahut düşmalık yapabilecek kişiler vasi olarak atanmıyor. Mahkemeye önerdiğiniz kişiyi mahkeme araştırıyor, şartları oluşmuşsa vasi olarak önerdiğiniz kişiyi atıyor. Bana göre babaanne de buna uygun düşüyor.
Old 04-03-2009, 15:40   #6
Av.S.S

 
Varsayılan

Sn Meslektaşım ilginize yanıtlarınıza çok teşekkür ederim.
Ben olayı tam anlamamışım.Meğer baba ölünce anne dava falan açmamış.yani velayet kendiliğinden anneye geçmez diye biliyorum.Dolayısıyla Velayet anne de değil.Bu güzel bir haber oldu Bu nedenle velayetin kaldırılmasını değil direk vasi tayini davasını açacağız değil mi?Bize çok ümit verdiniz bu arada babaannenin şansı az sanıyorduk ama 10 yıldır çocuğa o bakıyor.iyi akşamlar dilerim
Old 04-03-2009, 16:05   #7
Av. Asena

 
Varsayılan

Velayetin annede olduğunu ifade ettiğinizden ben de farklı yaklaşmıştım ancak sonraki söyleminiz doğrultusunda velayetin değiştirilmesi/kaldırılması davası açmanıza gerek kalmadığını, sadece vasi tayini yoluna başvurmanızın yeterli olabileceğini söyleyebilirim.

Velayette, vefat halinde otomatik olarak sağ kalan eşe geçmesi söz konusu olmuyor. Bununla ilgili Yargıtay kararları vermiş olduğum linkte de mevcut. Diğer durumda da şansınız yüksekti ama bu haldeyken elbette işiniz çok daha kolay.

İyi çalışmalar dilerim.
Old 04-03-2009, 16:16   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.S.S
Madem babaanneye velayet verilemiyor peki velayetin kaldırılması ile birlikte veya önce kaldırılmasını sonra vasi tayinini talep etsek istesek,bu durumda babaanne vasi olabiliyor mu acaba?

Olabilir.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/1224
K. 2006/7839
T. 18.5.2006
• VELAYETİN KALDIRILMASI ( Annede Olan - Velayet Altında Bulunmayan Küçüğün Vesayet Altına Alınması Kararının Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu/Aile Mahkemesince Dedenin Velayeti Altına Konulamayacağı )
• VESAYET ALTINA ALINMA ( Kararının Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu - Annede Olan Velayeti Kaldırılan Küçüğün Aile Mahkemesince Dedenin Velayeti Altına Konulamayacağı )
• GÖREVLİ MAHKEME ( Velayet Altında Bulunmayan Küçüğün Vesayet Altına Alınması - Kararın Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu )
• TAVZİH ( Yoluyla Hükmün Değiştirilmesinin Doğru Olmadığı - Aile Mahkemesinin Kararını Tavzih Ederek Hüküm Fıkrasındaki Velayet Sözcüğü Yerine Vesayet İbaresini Yazması )
• HÜKMÜN TAVZİH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Doğru Olmadığı - Aile Mahkemesinin Kararını Tavzih Ederek Hüküm Fıkrasındaki Velayet Sözcüğü Yerine Vesayet İbaresini Yazması )
1086/m. 455, 456
4721/m. 335, 336/3, 348, 404
ÖZET : Küçüğün annede olan velayeti Aile Mahkemesinin kararı ile kaldırılmıştır. Velayet altında bulunmayan küçüğün vesayet altına alınması ( MK. md.404 ), kararının da küçüğün yerleşim yerindeki vesayet dairesi ( Sulh Mahkemesi ) tarafından verilmesi zorunludur. Bu açıklama karşısında küçüğün Aile Mahkemesince dedenin velayeti altına konulması isabetsizdir.

Aile Mahkemesi kararını tavzih ederek hüküm fıkrasındaki velayet sözcüğü yerine vesayet ibaresini yazmıştır.

Hükmün açık olmaması, veya birbiriyle çelişkili fıkralar ihtiva etmesi halinde tavzih imkan dahilindedir. ( HUMK. md. 455 ) Tavzihle hükmün değiştirilmesi doğru olmadığı gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 456. maddesindeki kurallara uyulmadan işlem yapılması da yerinde görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Ankara 5. Aile Mahkemesi, 11.7.1998 doğumlu Hulusi Tursun'un annedeki velayetini kaldırıp, dedesi Hulusi'nin velayeti altına bırakılmasına karar vermiş, daha sonrada tavzih suretiyle velayeti, vesayet olarak değiştirmiştir.

Ergin olmayan çocuk ana babanın velayeti altındadır. ( MK. md. 335 ) velayet ana babanın birinin ölümü halinde sağ kalana ait olur. ( MK.md. 336/3 ) Ana babanın deneyimsizliği hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeple velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi, çocuğa karşı yeterli ilginin gösterilmemesi, ona karşı yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklaması halinde de velayetin kaldırılmasına karar verilebilir. ( MK.md. 348 ) Velayetin kaldırılmasına ilişkin kararın Aile Mahkemesince verilmesi gerekir.

a ) Küçük Hulusi'nin annede olan velayeti Ankara 5. Aile Mahkemesinin 7.12.2004 gün ve 2003/220 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Velayet altında bulunmayan küçüğün vesayet altına alınması ( MK. md.404 ), kararının da küçüğün yerleşim yerindeki vesayet dairesi ( Sulh Mahkemesi ) tarafından verilmesi zorunludur. Bu açıklama karşısında küçüğün Aile Mahkemesince dedenin velayeti altına konulması isabetsizdir.

b ) Aile Mahkemesi 7.12.2004 günlü kararını 27.1.2005'te tavzih ederek hüküm fıkrasındaki velayet sözcüğü yerine vesayet ibaresini yazmıştır.

Hükmün açık olmaması, veya birbiriyle çelişkili fıkralar ihtiva etmesi halinde tavzih imkan dahilindedir. ( HUMK. md. 455 ) Tavzihle hükmün değiştirilmesi doğru olmadığı gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 456. maddesindeki kurallara uyulmadan işlem yapılması da yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.


Old 29-05-2009, 17:23   #9
altiokebru

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.S.S
Sn Meslektaşım ilginize yanıtlarınıza çok teşekkür ederim.
Ben olayı tam anlamamışım.Meğer baba ölünce anne dava falan açmamış.yani velayet kendiliğinden anneye geçmez diye biliyorum.Dolayısıyla Velayet anne de değil.Bu güzel bir haber oldu Bu nedenle velayetin kaldırılmasını değil direk vasi tayini davasını açacağız değil mi?Bize çok ümit verdiniz bu arada babaannenin şansı az sanıyorduk ama 10 yıldır çocuğa o bakıyor.iyi akşamlar dilerim

Sayın Av.S.S;
Velayet babada iken baba ölmüş ise, onunu ölümü ile velayet sağ kalan anneye geçer. Sorunuza başlarken velayetin annede olduğu fakat çocukla hiç ilgilenmediği ve çocuğu istemediğini söylemişsiniz. Eğer velayet baba ölmeden evvel annede ise baba öldükten sonra da annede kalmaya devam edecektir. Yok eğer babada ise baba öldükten sonra otomatik olarak anneye geçeceğinden sizin her halükarda önce velayetin kaldırılmasını istemeniz gerekiyor. Bunu aile mahkemesinden isteyeceksiniz. Babaanne çocuğun ancak vasisi olabilir, babaanne için velayet kararı alabilmeniz mümkün değil. bunun için de sulh hukuku mahkemesine müracat etmeniz gerekiyor. MK 336.maddeyi inceleyiniz.Saygılarımla
Old 01-06-2009, 12:06   #10
çözümhukuk

 
Varsayılan

Yanılıyorsunuz değerli meslektaşım.Babanın ölümü ile velayet otomatikman anneye geçmez mahkeme küçüğe vasi de tayin edebilir.
Saygılarımla
Old 09-06-2009, 10:23   #11
avukathavva

 
Varsayılan

Medeni Kanun 337. maddesi gereğince annenin ölmesi durumunda velayet otomatik olarak babaya geçmez. Çocuğun menfaatine göre vasi atarnır veya velayet babaya verilir.
Old 09-06-2009, 10:53   #12
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

Sayın melsketaşım ben böyle bri dava açtım. baba yaşıyordu ama anne çocuğa bakmıyordu baba da sürekli işte olduğundan okul vb problemleri göstererek çocuğun velayetini babaanneye istedik. annenin çocuğu az gördüğünü ya da görmek istemediğine dair tanık gösterdik ve velayet babaanneye verildi.
Old 24-09-2012, 11:27   #13
Mozkul

 
Varsayılan

Velayet sahibi anne ve babadan birinin vefatı halinde velayetin sag kalan ese intikal etmeyeceğini ifade eden meslektaşlarımın mesajları üzerine yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi acısından bu duruma iliskin kanuni düzenlemenin nerde ve ne sekilde yapıldığını öğrenmek istedim. Ayrıca Suat Bey'in eklediği kararda da söylenenin aksine bir durum olmasıda diğer meslektaşların bu konudaki tam tersi yorumları kafaları iyice karıştırıyor .kaldı ki medeni kanunun 336.maddesinin 3.fikrasida gayet açık .

Turk medeni kanunun 337. Maddesinden bahseden bir meslektaşım var. Ancak bu madde evli olmayan ana ve baba icin geçerli bir madde. Bunun dısında baska gerekçesi olan varsa merakla bekliyorum.

Ergin olmayan çocuk ana babanın velayeti altındadır. ( MK. md. 335 ) velayet ana babanın birinin ölümü halinde sağ kalana ait olur. ( MK.md. 336/3 ) Ana babanın deneyimsizliği hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeple velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi, çocuğa karşı yeterli ilginin gösterilmemesi, ona karşı yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklaması halinde de velayetin kaldırılmasına karar verilebilir. ( MK.md. 348 ) Velayetin kaldırılmasına ilişkin kararın Aile Mahkemesince verilmesi gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
velayetin babaya verilmesi ahmetyılmaz Meslektaşların Soruları 9 05-06-2012 14:57
Velayetin Babaya Verilmesi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-12-2008 17:07
evlilik dışı çocuğun babaya verilmesi mümkün mü? Av.Safiye Meslektaşların Soruları 5 14-08-2008 10:28
Velayetin Nezi -Delil Gecerliligi av.m.a.g Meslektaşların Soruları 8 26-01-2007 08:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10417390 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.