Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

emekli maaşına haciz talepleri artık resen reddedilecek

Yanıt
Old 02-03-2009, 17:11   #1
alphukuk

 
Varsayılan emekli maaşına haciz talepleri artık resen reddedilecek

MADDE 32 – (1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen” şeklinde ve “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.
(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun:
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar” ibaresi eklenmiştir.
b) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasına, “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” ibaresi eklenmiştir.
Old 03-03-2009, 20:31   #3
seclarum

 
Varsayılan asıl kriz şimdi

Hükümet aklı sıra ekonomik krizi bu şekilde atlatmayı umuyor. Ama bundan sonra zaten zor durumda olan emeklilere yaşama şansı da son darbeyi vurarak kalmayacak.
Hangi kurum ya da banka emekliye kredi ya da kredi kartı verir artık, ya da hangi esnaf veresiye yapar. Korkarım artık çorap bile alamazlar nakitleri yoksa. Açıkcası ben esnaf müvekkillerimi uyarıyorum emekli ile peşin çalışın diye.
Old 04-03-2009, 11:54   #4
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Sözleşmeye koyulacak bir hüküm ve altının imza edilmesi ile hem kişilerin kredi çekmesi sağlanır hem de bankanın alacağını tahsilde kolaylık sağlanır.
Old 04-03-2009, 17:58   #5
seclarum

 
Varsayılan

O sözleşmelerde ne hükümler var ki yargıtayın kabul etmediği, kaldı ki kanuna aykırı bir hükmünde kabul edimeyeceği aşikardır.
Hadi oldu diyelim, sadece bankalar değil ki alacaklı olan, ticaretle uğraşan vatandaş nasıl bir yol seçecek. Ben söyleyeyim, emekli ile alışverişi nakit harici kesecek.
Emekliler üzerinden siyaset yapmak alışkanlık ya zaten ama kimse olaya bu tarafından bakmıyor.
Old 06-03-2009, 21:24   #6
mdelen82

 
Varsayılan

Alıntı:
-------Sözleşmeye koyulacak bir hüküm ve altının imza edilmesi ile hem kişilerin kredi çekmesi sağlanır hem de bankanın alacağını tahsilde kolaylık sağlanır.

icra iflas kanununda bu işlem yasaklanmıştır.Bu dediğiniz malesef olmaz.

ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR

MADDE 83/a - (Ek: 538 - 18.2.1965 / m.47) 82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.
Old 07-03-2009, 00:52   #7
Salut

 
Varsayılan

önce mal beyanı şimdi de bu. Cebri İcra adı üstünde cebren. muvafakat verilmediğinden alacağında haklı olanın alacağını alması için cebir kullanılır. Bundan sonra borçlu izin verirse hacze gidelim olur mu? Dürüst esnaf, tüccar borçludan parasını alamazsa bu ekonomi nasıl döner? Ticaret şirketlerinden de bir şey alınamıyor zaten. Bir masa bir sandalye şirketler milyarlarca liralık işleri alıyor ama malvarlıkları başka şirketlerde 711 icat oldu mertlik bozuldu. Mal beyanı kalktı mertlik bozuldu. Nerde kaldı eski borçlular. ben borcu ödemem ama hapis yatarım diyenler. İcraları müze yapsınlar işte bu oldu.
Old 07-03-2009, 01:04   #8
Salut

 
Varsayılan

711 kalkmış!Dağ fare doğurmuş sanki.711 varken mahkemeler karşılıksız çekten ceza vermiyorlar mıydı? Kalkması kötü olmuş. Çünkü adam bunu kötüye kullanıp çekim çalındı anlamına getiriyordu. Bu durumda çekin haklı hamili açısından iftira suçu oluşabiliyordu. Yada İİK 333/a gibi başka suçlar. Yarın başka kanunla başka bir hüküm konulabilir. Duruma göre kanun yapılabiliyor. Bugün böyle yarın başka.
Old 09-03-2009, 14:36   #9
lawyer_721

 
Varsayılan

bu gidişle bankalara karşı başlattığımız takipler hariç; diğer takipleri tahsil etme ihtimalimiz % 20 nin altına düşer. ekonomik krize önlem midir? yoksa krizi derinleştirmenin başka bir yolu mudur? belli değil
Old 12-03-2009, 12:53   #10
fozyilmaz

 
Varsayılan

Gerçektende cebri icra yolunun artık ne kadar cebiri kaldı tartışılır hale geldi.Mal beyanı hususunu muallakta olması ve bu tereddütlere dayanılarak durdurma kararlarının verilmesi ve düzenli tahsilat sağlayan emekli maaş haczinin engellenmesi alacağını vadesinde alamayan ve hukuka başvuran alacaklıların hukuka güvenlerini ciddi biçimde sarstı.
Old 18-03-2009, 16:52   #11
daimi stajer

 
Varsayılan

Meslektaşım Büyükavcı'nın da belittiği gibi aslında şu anda bankaların kullanmaya başladıkları veya başladığı sanılan yol, kredi sözleşmeleri altına emekli maaşının haczedilmesine muvaffakat beyanını içeren bir ek madde. Bu nedenle, bir televizyon programına katılan ancak ismini hatırlayamadığım bir sigorta müfettişi, tüm emeklileri imzaladıkları belgenin içeriğini okumaları konusunda uyardı. Bu şekilde muvaffakat içeren bir dosya hiç görmedim, eğer uygulamada karşılaşan arkadaşım varsa bunu da bilmek isterim.
Old 18-03-2009, 21:57   #12
echokosmos

 
Varsayılan

merhaba,sayın meslekdaşlarım....bu emekli maaşının tamamına artık haciz işlemi başlatamıyacağımızın kesin göstergesidir...bu kanunun tam resmi gazete de yayınlanma şekliyle acıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim saygılar
Old 18-03-2009, 23:01   #13
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan echokosmos
merhaba,sayın meslekdaşlarım....bu emekli maaşının tamamına artık haciz işlemi başlatamıyacağımızın kesin göstergesidir...bu kanunun tam resmi gazete de yayınlanma şekliyle acıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim saygılar

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=36348
Old 18-03-2009, 23:20   #14
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Borçlu ile alacaklının sıcak temasını gerektirmeyen , dolayısıyla, -Nispeten- medeni tahsil yöntemleri giderek tüketilmekte.

Alacaklılar, iki hamal, iki polis, bir kamyonla kapıya dayanan ve bana göre "En ilkel" cebri tahsil yöntemine terkedilmekte.

Adı; önlem paketi. Ama alacaklılar kadar, borçluları ve hatta cebri tahsil icra organlarını sıkıntıya sokacak ve krize engel olmak bir yana, bambaşka krizler yaratacak adımlar...

Saygılarımla
Old 18-03-2009, 23:43   #15
didem kunal

 
Varsayılan

Bugün gittiğim hacizde,memur beni uyardı; "eğer borçlu hciz esnasında maaşıma haciz koyun buna muvafakkatım var tutanağa geçin bunu" derse asla kabul etmeyeceğiz çünkü yargıtay,borçlunun bunu haciz baskısıyla söylediğini kabule diyor itiraz durumunda. eğer borçlu maaşına haciz konulmasını istiyorsa herhangi bir zamanda,kendi hür iradesiyle icra dairesine gelicek "maaşıma haciz konulmasına muvafakkatim vardır " şeklinde beyanda bulunacak dedi. Bu yeni değişiklikten bunu mu anlamamız gerekli? ben anlayamadım cidden. Yoksa hiçbir durumda emekli maaşına haciz koyamayacakıyız?
Old 18-03-2009, 23:46   #16
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan didem kunal
çünkü yargıtay,borçlunun bunu haciz baskısıyla söylediğini kabule diyor itiraz durumunda.

İşte Yargıtay diyor ki; borçlunun konutundaki-işyerindeki haczi kabil tüm eşyalarını al-götür, ama muvafakat alamazsın, baskı olur. Cebren eşyaları kaldırabilirsin tabii, o ayrı diyor.

*Haciz zabıtlarındaki muvafakat ya da ödeme anlaşmalarının geçersiz olduğuna dair yerleşik bir uygulama yok. Ödeme anlaşmaları için zaten artık Yargıtay uygulaması izleme olanağımız da yok
Old 29-03-2009, 00:53   #17
efekankaptan

 
Varsayılan

merak ettiğim şey, amme alacakları da buna dahil mi?
Old 01-04-2009, 16:04   #18
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Emekli aylıkları haczedilebilir mi?
26.03.2009 | Bumin Doğrusöz | Yorum

Bankaların peynir ekmek gibi kredi kartı dağıtması, herkesin cebinde en az beş-altı kredi kartı bulunması, teminat ve varlıklara bakılmaksızın yüksek limitler verilmesi, taksitler, kampanyalar, kart borçlarının ayrıca taksitlendirilmesi derken toplum, gelirinden fazla harcamaya yönlendirildi ve neticede kart sahiplerinin büyük bölümü kredi kartı borçlusu haline getirildi.

Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde pek çok ücretlinin ücretini düzenli alamaması veya ücretlerinde azalmanın meydana gelmiş olması yahut işlerini kaybetmeleri sebebiyle kart borçlularında önemli oranda artışlar meydana gelmeye başladı.

Kart borçlarının ödenememesinin en önemli sonuçlarından birisi de borçlu hakkında cebri takip yapılması ve malvarlığına yahut gelirlerine haciz konulmasıdır.
Bize de bu kapsamda gelen soruların önemli bir bölümü bu konuda olunca ve sorular içinde emekli aylıklarının haczedilip haczedilemeyeceği sorusu yoğunlaşınca, biz de bu yazımızda bu konuyu irdeleyelim istedik.

Bu konuda 506 sayılı mülga Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 121. maddesinde ve 1479 sayılı mülga Bağ-Kur Kanunu'nun 67. maddesinde bu kurumlar tarafından bağlanan aylıkların söz konusu kurumların alacakları ve nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği yazılı olmasına rağmen uygulamada bu hükümler zor işlemekteydi.

Çünkü İcra İflas Kanunu "Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler" başlıklı 83. maddesinde "maaşların, emekli maaşlarının, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen iratların, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurlarınca takdir edilen miktarı aşan kısmının haczedilebileceği" hükme bağlanmıştı. İcra memurları da emekli maaşlarının haczine ilişkin talepleri İcra İflas Kanunu'na göre yerine getirmekteydiler.

Nihayet, 506 ve 1479 sayılı kanunların yerini 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren alan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda (madde 93/1) bu konuda, "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri devir ve temlik edilemez, gelir, aylık ve ödenekler, Sosyal Güvelik Kurumu'nun alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez" hükmü yer almıştır.

Bize göre 5510 sayılı kanunun, konumuz açısından İcra İflas Kanunu'na nazaran hem özel kanun niteliğinde olması hem de sonraki kanun niteliğinde olması dolayısıyla, icra takiplerinde icra memurlarınca doğrudan nazara alınması gerekirken, bu yeni düzenlemenin uygulanmasında da pek çok sorunla karşılaşılmıştır.

5510 sayılı kanunun 93. madde düzenlemesi, icra hukukundaki ve hatta yargıda yerleşik anlayışın, "icra memurlarının evveliyetle İcra İflas Kanunu ile bağlı olduğu ve buna göre haciz taleplerini uygulamak zorunda oldukları, borçluların ise 5510 sayılı kanunun özetlediğimiz 93. maddesine dayanarak icra tetkik mercilerinde şikâyet hakkına sahip oldukları ve haczi kaldırma yetkisinin icra tetkik merci hâkimine ait olduğu" şeklinde olması sebebiyle doğrudan uygulanamamıştır.

Bunun üzerine kanun koyucu, bu defa 28.2.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 sayılı kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenmesini öngörmüştür. Bu yeni gelen ve 28 Şubat'ta yürürlüğe giren cümleye göre "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir."

Yeni gelen düzenlemeye göre emekli aylıklarının, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar ve nafaka borçları dışındaki borçlar için haczi talep edildiğinde icra müdürleri bu talepleri yerine getirmemek, reddetmek zorundadırlar. İcra müdürleri söz konusu talepleri ancak, borçlu emeklinin hacze muvafakatı varsa yerine getirebileceklerdir.
Böylece burada başka bir soru gündeme gelmiştir. Bu muvafakat acaba, emeklilere veya ücretlilere kredi kartı verilirken, emeklilik halinde geçerli olmak üzere, kredi kartı sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle alınabilir mi? Bize göre kredi kartı sözleşmesi ile baştan verilecek bu tür muvafakatlar, kişilerin özgür iradesine dayanmayacağından, bankalar veya kredi kartı kuruluşlarınca önceden hazırlanmış tip sözleşmeler içerisinde kişilerce zorunlu olarak kabul edilmiş olacağından geçerli olmayacaktır. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin içtihatları da bu tip sözleşme hükümleri ile veya başka şekillerde icra takibinden önce verilmiş haciz muvafakatlarının geçerli olmadığı yönündedir. http://www.referansgazetesi.com/habe...43&YZR_KOD=156
Old 29-07-2009, 14:19   #19
rain_of_summer

 
Varsayılan üçkağıtçılara gün doğdu

Evet evet üç kağıtçılara gün doğdu; Malını satıp çarkı döndürmek isteyen esnaf yandı.
Emekliye mal satıp taksitlerin ödenmesin bekleyen esnaf taksitle mal alıp sıvışmayı huy edinmiş kişilerce mağdur edilecek. Benim böyle tanıdığım kişiler var mesela. Büyük markalardan beyaz eşya vs satın alıp, 2. ele satıp yerleşim yerini değiştiren bu zatlar ben de dahil can yakıyorlar ve devlet bunları korumaya alıyor.Neymiş emekliymiş.
Uyap ve mernis diye birşey var. TC kimlik nosuyla takipleri sanırım kolaydır. Bu tarz yaşamayı alışkanlık haline getirenlere illaki bir yaptırım konulmalı. Mesela bir TC kimlik nosunda 2 icra takibi var ise bu emeklinin maaşına cebri icra uygulanabilmeli. Yoksa kurunun anında yaş da yanacak.
Ayrıca bir de sorum olacak; Bir emekli özel bir vakıftam emekli maaşı + 3 ayda bir çift maaş alıyorsa, aldığı ikinci maaşına haciz konulamaz mı?
Old 03-08-2009, 17:38   #20
rain_of_summer

 
Varsayılan Cevap Geldi :)

Konulamazmış : ))))Çünkü borçlu yüzlü yüzlü borcuna itiraz etmişşşş Eh başka bir şey beklemem hata idi ama merak ediyorum doğrusu kaç alacaklının canı yanacak? Ve daha çok merak ediyorum; Devlet kendisi yasa koyarak emekliyi dolandırıcılığa, üç kağıtçılığa teşvik ediyorken neden zavallı esnafın tüccarın alacak haklarını koruyucu ek bir madde koymuyor? Yasa koyucular yasa hazırlarken bunun önünü arkasını sonrasını düşünmezler mi acaba?

Bu davalar bitmez!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SSK Emekli Maaşına Uygulanan Haciz Nedeniyle Kesilen Paraların İadesi akgnc Meslektaşların Soruları 37 10-07-2014 15:40
yurt dışından emekli maaşı alan borçlunun maaşına haciz konulurmu? Nasıl? levent baştan Meslektaşların Soruları 8 14-01-2011 11:49
boşanma olmadan emekli maaşına tedbir konulması av.sert Meslektaşların Soruları 9 05-03-2009 16:04
çalıştırdığı işçinin pirim borcundan dolayı bağkur emekli maaşına haciz? zlm Meslektaşların Soruları 7 02-03-2009 11:05
ssk-gün sayısının emekli maaşına etkisi avmurat Meslektaşların Soruları 2 12-09-2007 22:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04917312 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.