Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İflas İsteme Süresi Başlangıcı

Yanıt
Old 27-02-2009, 16:44   #1
av.kemalucar

 
Mutlu İflas İsteme Süresi Başlangıcı

merhaba sevgili meslektaşlarım, herkese kolay gelsin..
hemen olaya ve soruya geçmek istiyorum.
olay : bana yeni bir dosya geldi. 2007 dosyası, benden önceki avukat haciz yapmış ve şirketin(a.ş.) araçlarına haciz koymuş. ancak bu anonim şirketi daha sonra bir başka şirket devraldığını söylemiş fakat halen ticaret sicil gazetesinde aktif... ben alelalece şehir dışına hecze gittim ama tehditler yüzünden eşyaları kaldırmak bana kaldı. fakat sadece biraz ofis malemelerini falan muhafaza altına aldım. ve şirketin bulduğum bir gayrimenkulüne haciz koydum.
soru 1 : bu a.ş. yetkilileri hakkında iflas isteme süresi ne zaman başlamıştır?
soru 2 : şirket devirleri ile ilgili nerelere nasıl başvuru yapabilirim?
not : araç hacizlerinde ve gayrimenkul haczinde ilk 10'a giremedim...
Old 01-03-2009, 14:20   #2
arbitrator

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,
Öncelikle açık, anlaşılır ve kolay okunur sorunuz için teşekkür ederim.
Yazık ki, Türkçe'yi iyi kullanamayan, ara sıra enter'a basmayıp yazıyı blok haline getiren çok sayıda meslektaşa vermeye çalıştığım cevaplar yüzünden azar işitiyorum.
Böyleleriyle de aynı hukuk düzeni içinde karşılıklı çalışmak zorunda kalıyoruz.

Kendi basit bilgim çerçevesinde cevap vermeye çalışayım.
Kural olarak banka yöneticileri dışında şirket yetkililerinin iflasını istemek pek mümkün değil.
Şirket yöneticisi olmaktan fazlasını yapan, bir diğer ifade ile ticaret siciline kayıt olmuş, şahsi işletmesi varmış gibi davranan tek tük yöneticilerin iflasına yeşil ışık yakıldı ise de, tacir olmayan ya da bu izlenimi uyandırmayan yöneticilerin iflasına karar verilemez.

Ama şirketin iflasını iki şekilde isteyebilirsiniz.
Bunun için bir sefere mahsus harç yatırmadan takibinizi iflas takibine çevirirsiniz. İflas ödeme emri çıkartırsınız. Eğer şirket itiraz etmezse, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde iflas davası açarsınız.
Eğer itiraz ederse, aynı süre içinde itirazın kaldırılması ve iflas istersiniz.
Mahkemece çıkartılacak depo emri gereği, borçlu tarafından yerine getirilmezse, iflas kararı verilir.

İkinci yol ise İİK.m.177 maddesinde gösterilmiştir.
Özellikle 4. bent uygulanması kolay bir yol öngörmektedir.
Bunun için ilama bağlı bir alacağın (mesela itirazın iptali davasında hükmedilmiş vekalet ücreti ya da inkar tazminatının) ödenmemesi doğrudan iflas nedenidir.

İflas halinde tek bir sıra cetveli düzenlenir, hacizler düşeceğinden sıralama İİK.m.206'ya göre belirlenir.

Devirler konusunda başka özel metodlar var. Daha detaylı bilgi gerekiyor.
Saygılarımla.
Old 04-03-2009, 15:53   #3
av.kemalucar

 
Varsayılan

yardımlarınız ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederim sayın arbitrator... iyi çalışmalar
Old 30-03-2009, 13:21   #4
av_fguz

 
Varsayılan

Benzer bir durumla ben de karşı karşıya bulunmaktayım.2007 yılında kambiyo senedine dayalı olarak takip başlattık.Ödeme emri yine 2007 yılında borçluya tebliğ edildi.Borçlunun adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı tespit edemedik.
Borçlu anonim şirketin iflasını istemeyi düşündüğüm anda iflas talebinin 1 yıllık hak düşürücü süreye tabi olduğunu hatırladım.Ancak bu sürenin ne zaman başlayacağı konusunu netleştiremedim.
Süre;takibin iflas yolu ile takibe dönüştürülmesinden sonra gönderilen iflas ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlıyor değil mi?Beni de aydınlatırsanız sevinirim.
Old 30-03-2009, 14:37   #5
justicewarior

 
Varsayılan

Ticareti terk edenler:

Madde 44 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/22)
Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.

Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği haklar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunulamaz.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 30.07.2003 RG NO: 25184 KANUN NO: 4949/11) (KOD 1)
Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir.

Bozulmaya maruz veya muhafazası külfetli olan veya tayin edilen kanuni müddet içinde değerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece icra memuru marifetiyle ve bu kanun hükümleri dairesinde bu malların satılmasına ve bedelinin 9 uncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Gayrİmenkul Haczİnde SatiŞ İsteme SÜresİ avmhy Meslektaşların Soruları 37 03-12-2014 10:25
Karşılık Kusura Göre Tazminat İsteme- Trafik Kazası Av.MB Meslektaşların Soruları 5 21-03-2009 15:13
Faiz İsteme Av. Melik Şengül Meslektaşların Soruları 3 03-07-2008 18:08
İ.İ.k 78-2 C.1: Hacİz İsteme Hakkinin DÜŞmesİ salih altınok Meslektaşların Soruları 6 25-02-2008 12:57
Sermaye Şirketlerinde Kayyım'ın İflas İsteme Yetkisi Hk. NEROL Hukuk Soruları Arşivi 0 25-09-2005 16:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08871102 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.