Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Sağlık hukukunda kişisel veriler

Yanıt
Old 05-01-2009, 19:27   #1
cansuck

 
Varsayılan Sağlık hukukunda kişisel veriler

Tıbbi deontoloji nizamnamesi ve hasta hakları yönetmeliğinde hastanın sağlık bilgilerinin gizliliğinden bahsediliyor. Bu bilgilerin ifşası kişilik haklarının ihlâli anlamına gelebilir. Peki hastanın bilgilerinin kendisine verilmesini istemesi durumunda ne düşünülmelidir? Böyle bir bilgilerin hastaya verilmesi isteminin reddi durumunda da kişilik hakkının ihlâlinden bahsedilebilir mi? Bu konuda sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan doktorlarla özel çalışan doktorlar arasında ayrım yapılmalı mıdır? Bu akıl karışıklığından kurtulmama yardım ederseniz çok sevinirim.
Old 08-01-2009, 14:19   #2
Av. Barış Demirel

 
Varsayılan Bilgi Edinme Hakkı

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 16. maddesinde; hastanın kendisi ile ilgili tüm bilgileri, ve kayıtları bizzat kendisinin, vekilinin veya kanuni temsilcisinin alabileceği düzenlenmiştir. Üstelik bu bilgileri hastanın tedavisi ile doğrudan ilgisi olanlar haricindeki kişilerde göremezler. Diğer doktorlar, hastane idarecileri vs. gibi. Kaldı ki hastanın kendisi bu bilgileri göremeyecekse kim görecek Ayrıca bu hususta devlet veya özel sektör çalışanı doktorlar arasında fark yoktur.
Old 21-01-2009, 19:18   #4
bilenkişi

 
Varsayılan Hastaya bilgi verilmesi

Operasyon geçiren hasta taburcu olurken ne yapıldığı ve sonucu kendisine yazılı olarak verilmektedir.Diğer rontgen veya tahlill tetkik sonuçlarıda kendisine verilmektedir.Ancak patoloji raporları kanser görülmüşse yakınlarının isteği üzerine tanı gizlenmektedir. Bu tartışılabilir.
Old 24-01-2009, 23:51   #5
cansuck

 
Varsayılan

Aslında benim daha çok ilgilendiğim konu, elde edilen bilgilerin akıbeti hakkında. Yani hasta daha sonra bu bilgilerin tamamen kendisine verilmesini ve hakkndaki kayıtların silinmesini isteyebilir mi? Bu konudaki iradesi belirleyici midir?

Aslında benim asıl üzerinde durduğum konu, hastanın bilgilerinin akıbetini belirleyebilmesi.Bildiğim kadarıyla, bilgilerin silinmesini isteme gibi tasarruf hakkı verebilecek bir kanun tasarısı var. Ama mevcut mevzuattan böyle bir sonuç doğabilir mi emin değilim. İlk mesajımda tam anlatamadım galiba.
Old 25-01-2009, 11:42   #6
Nur Deniz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cansuck
Aslında benim daha çok ilgilendiğim konu, elde edilen bilgilerin akıbeti hakkında. Yani hasta daha sonra bu bilgilerin tamamen kendisine verilmesini ve hakkndaki kayıtların silinmesini isteyebilir mi? Bu konudaki iradesi belirleyici midir?

Aslında benim asıl üzerinde durduğum konu, hastanın bilgilerinin akıbetini belirleyebilmesi.Bildiğim kadarıyla, bilgilerin silinmesini isteme gibi tasarruf hakkı verebilecek bir kanun tasarısı var. Ama mevcut mevzuattan böyle bir sonuç doğabilir mi emin değilim. İlk mesajımda tam anlatamadım galiba.

Hastanelerde yapılan muayenelerin , ameliyatların ve diğer durumların hepsinin kaydı vardır.

Hasta taburcu oduktan sonra yapılan tüm işlemlerin hemşire, doktor, tıbbi sekreter imzaladıktan sonra, arşive yönlendirilir.

Hasta dosyasının ve hastanın temin etmek istediği tahlil, MR sonucu gibi tetkiklerin aslı verilmez , ama dosyanın tamamını isterse fotokopi olarak dilekçe ile alabilir. Kendisi ama.

Hastanın kendi bilgilerinin silinmesi gibi bir talebi söz konusu olamaz. Çünkü bu durumda çalışanlar risk altındadır.

Her hangi bir yasal işlemde olabilecek sonuçlara karşıda hastane kendisini ve çalışanını korumak zorundadır.

Hasta kendisi şu an ki uygulama da bütün bilgilere ulaşabildiği için, her hangi bir kişiye de hasta bilgileri verilemez.

Diyelim ki herhangi bir ameliyat sonrası belli bir süre sonra hasta öldü.

Uygulanan ilaçlar, ilacı uygulayanlar, anestezi verenler, operasyonu yapan da dahil olmak üzere şikayet edildiği zaman her şey dosya da kayıtlı ve arşiv de saklandığı zaman güvence altındadır.

Belki hasta kendi kaydının siinmesini talep edebilir ama müdahale eden hastanenin bunu reddettiğini biliyorum.

Bildiğim bir olayda ise, eşinin talebi üzerine hastane kayıtları alınan bir hastanın eşini ve veren memuru şikayet etmesinden dolayı özel hayatın gizliliğini ihlalden ceza alıp hem de kendisine hastane bünyesinde soruşturma açıldığına şahit oldum.

Sağlık çok ciddi sonuçlar çıkarabilecek bir çalışma alanıdır. Bir ameliyattan sonra bir kişi yıllar sonra , ameliyatın yan etkisine bağlı olarak ölebilir.

Yapılan uygulama budur .. Ama hukuki yönü hakkında hiç bir şey diyemem.

Saygılarımla..
Old 25-01-2009, 11:52   #7
Nur Deniz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bilenkişi
tanı gizlenmektedir.

Bundan emin misiniz?

Çünkü bu durum tamamen kişisel haklara aykıdır kanaatimce.

Çünkü eğer benim başıma bu durum gelse kesinlikle bilmek isterim.Hatta aileme ya da yakınlarıma da bildirip bildirmemenin kendi kişisel kararım olduğunu düşünürüm.

Kaldı ki tedavi aşamasının düzenlenmesinde, ya da hastanın tedaviyi isteyip istemesinde kendi beyanının alınması lazımdır.

Birhastanın kendi verebileceği bir karara , nasıl yakınları karar verebilir ki?

Ağır tedavi sürecine girmektense, kanserden ölmeye karar verebilir..

Hastanın tedavi olup olmaması kendi kararıdır.
Old 25-01-2009, 17:24   #8
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cansuck
Aslında benim daha çok ilgilendiğim konu, elde edilen bilgilerin akıbeti hakkında. Yani hasta daha sonra bu bilgilerin tamamen kendisine verilmesini ve hakkndaki kayıtların silinmesini isteyebilir mi? Bu konudaki iradesi belirleyici midir?

Aslında benim asıl üzerinde durduğum konu, hastanın bilgilerinin akıbetini belirleyebilmesi.Bildiğim kadarıyla, bilgilerin silinmesini isteme gibi tasarruf hakkı verebilecek bir kanun tasarısı var. Ama mevcut mevzuattan böyle bir sonuç doğabilir mi emin değilim. İlk mesajımda tam anlatamadım galiba.

Hasta Hakları Yönetmeliği

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;
a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,
d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,
e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,
f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.
Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez
Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.


Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir. Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.
Old 27-01-2009, 02:11   #9
cansuck

 
Varsayılan

Sayın Nur Deniz; hasta hakları yönetmeliği ve diğer bilumum sağlık mevzuatı daha çok hastaneler gibi işin içine idarenin ve kamu alanının girdiği durumlara yönelikmiş gibi görünüyor. Hastanın kişisel verilerinin yok edilmesini istemesi belki kurumlar söz konusu olduğunda zor olabilir, idarenin düzenleyici işlemleri buna engeller öngörmüş olabilir. Ama sağlık sektöründe önemli bir yeri de özel muayenehaneler tutuyor. Bu şekilde hasta ile hekim arasında sadece özel hukuka dayanan bir ilişki olduğu hallerde (ki bunun da kamusal boyutu vardır biliyorum) hasta hekime böylesi bir taleple yönelebilir mi? Ayrıca belki sözlerinizden yanlış bir çıkarım yaptım ama bence hastanın bilgilerin toplamının kendisine verilmesini isteyip ardından yok edilmesini istemesi tasarruf edemeyeceği bir alanda tasarruf etmesi değildir. Hatta bence bu bilgilerin verilmemesi kanaatimce Medeni Kanun kapsamında kişisel hakların ihlâline yol açabilir.
Old 01-02-2009, 00:38   #10
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Alıntı:
Ama sağlık sektöründe önemli bir yeri de özel muayenehaneler tutuyor. Bu şekilde hasta ile hekim arasında sadece özel hukuka dayanan bir ilişki olduğu hallerde (ki bunun da kamusal boyutu vardır biliyorum) hasta hekime böylesi bir taleple yönelebilir mi?
Hasta Hakları Yönetmeliği
KAPSAM
Madde:2- Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve hizmetten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar.

Özel muayenehaneler de, Yönetmelik kapsamındadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Belediyelerce veriler idari para cezalarının tahsili avmeralarslan Meslektaşların Soruları 7 13-06-2008 09:21
Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Anlayışı ve Bunun Sağlık Sistemindeki Sonuçları M. Uğur Yılmaz Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 02-01-2008 17:19
10. Deniz Hukukunda & Deniz Ticaret Hukukunda Örnek Davalar Zeki Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 0 04-08-2007 13:31
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sisteminde Yeni Dönem Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 1 05-02-2007 18:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04641008 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.