Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bankanın Maaş blokesi

Yanıt
Old 25-01-2009, 02:44   #31
Av.Zeynep_e

 
Karar

Alıntı:
Yazan yasinkocabıyık
Sn. Av. Zeynep_e, ben de şunu vurguluyorum ki Bankanın el koyduğu tutar maaş değil, hesapta bulunan paradır.

Maaşa el konulması demek, kişinin maaşını almasını engellemek demektir. Diyorum ki, kişi isterse maaşını başka bankaya transfer edebilirdi, yani maaşına el konulmamıştır. Kişinin maaşını aldığı bankayı değiştirmemesi, maaşının o bankaya yatmasına rıza göstermesi demektir, maaşı hesabına geçtiğinde ise artık maaş olmaz, hesaptaki para olur.

Bankacılık Kanunu Md. 61 şunu söyler, kişinin kendi tasarrufundaki paraya el koyamazsın, doğru, ancak istisnalar hariç diye de belirtir ve istisnaları sayar. Ayrıca BDDK'ca çıkarılacak yönetmeliklere de atıfta bulunur. Orada geçen istisnalar da aynıdır. (Bkz. yazdığım bir önceki mesaj)

Bankanın takas ve hapis hakkı vardır, bu kanunun emridir ve kimse karşı çıkamaz.

Yani, Banka kendi alacağı varsa hesaptaki paranın alacağı kadar kısmını kendi tasarrufunda kullanabilir. Md. 61'i buraya yazıyorum, buyrun:

MADDE 61 - 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kurulca çıkarılan Yönetmelik hükümlerini de tekrar yazıyorum:

Madde 5 - (1) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz.

Banka, alacağına karşılık hesaptaki tutara bloke de koyabilir, alacağı ile borcunu takas da edebilir..

Saygılarımla..


BENDE ISRARLA DİYORUM Kİ;

89/1 TEBLİĞİ OLMADAN YUKARIDAKİ SAYDIKLARINIZ SADECE BANKALARIN LAKIRDILARIDIR . . .

Bende Bir Banka Avukatıyım Aynı Zamanda. Çalışmış Olduğum Bankalarda da Sizin Saydığınız B.K. Maddesinin Arkasına Sığınılarak Bloke ve Tahsil Uygulaması Yapılmaktadır. Bu Yapılan HUKUKİ DEĞİLDİR Dediğimde İse Aldığım Cevap; "Zeynep Hanım Bizde Biliyoruz Hukuk Dışı Olduğunu Ama Başka Türlü Tahsil Yapma Şansımız Olmadığını Sizde Biliyorsunuz. Ve Yine Bildiğiniz Gibi Bunun Yasal Olmadığını 10 Kişiden Sadece 2 si biliyordur. Bizde Bu Kadar Düşük Bir Oran Karşısında Elimizde ki Bu avantajı Kullanmak Durumundayız. Dava Açan Olursa da Blokeyi Kaldırırız Olur Biter. " Şeklinde. Ve Bu Kılıfına Uydurulmuş Açıklamayı Banka Müfettişlerinin de Dahil Olduğu Bir Toplantıda Dinleme Eziyetine Katlandım Malesefki.Bu Konuda Son Bir Şey Daha Söyleyerek Bu Polemiğe Kendi Adıma Son Veriyorum.

Banka, 89/1 Haciz İhbarnamesi Olmadan alacağına karşılık hesaptaki tutara bloke de KOYAMAZ, alacağı ile borcunu takas da EDEMEZ. . .
Old 25-01-2009, 17:11   #32
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
müvekkil SSK emekli maaşını da almış olduğu bankadan bir arkadaşına vermek için bireysel kredi çeker ve geri ödemeleri de banka tarafından müvekkilin maaşından kesilmek suretiyle ödenir.
Sayın Av.Zeynep_e

Soruda hesabından takas yapılan kişi krediyi alan kişidir. 3.kişi değildir. Bu nedenle haciz ihbarnamesine gerek olmadığı kanısındayım.

Bu durumda Sayın yasinkocabıyık'ın yanıtlarına itibar etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Sizin yakındığınız konulardaki hukuksuzlukla üzerinde tartıştığımız konunun ilgisi bulunmamakta.

Saygılarımla
Old 25-01-2009, 21:26   #33
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bankanın takas ve mahsup hakkı, her alacaklıya tanındığı üzere Borçlar Kanununun takas ve mahsuba ilişkin hükmü nedeniyle vardır.

Ancak bankanın kredi alacağını dayanak göstererek ve borçlunun rızası olmaksızın hesabına bloke koymak yetkisinin olmadığı kanaatindeyim.

Not: Takas ve mahsup nedeniyle hesaptaki paranın banka alacağı nisbetinde kesilmesi ile hesap sahibinin hesaptan hiç bir işlem yapamamasına neden olacak "bloke" konulması arasında belki pratik anlamda fark olmasa da hukuk tekniği açısından ciddi farkın bulunduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla.
Old 25-01-2009, 21:27   #34
Gemici

 
Varsayılan

Sayın yasinkocabıyık’ın belirtkleri Almanya’daki uygulamaya da uygun. Banka hesabına gelen para hesaba geçirildikten sonra maaş olma niteliğini kaybeder; Hesaptaki paradır artık. Böyle olduğu için’de bu para son meteliğine kadar hacze tabidir. Maaşı banka hesabına gelen borçlu, eğer banka hesabı hacizli ise, mahkemeya başvurup hesaba gelen paranın maaş olduğunu belirtirse, maaşın haciz dışı kalan kısmını mahkeme kararı ile alabilir.

Emekli maaşı, işsizlik ve hastalık paraları, sosyal yardım gibi devlet veya resmi bir kuruluş tarafından ödenen paralar hesaba gelirse, hesap sahibi bu paraları hesaba yazıldıkları günden itibaren yedi gün içinde hesaptan çekebilir. Banka hesabı hacizli olsa bile. Bankanın bloke etmek veya alacağa mahsup etmek hakkı da yoktur bu süre içinde.

Son centine kadar hacze tabi olna normal maaşı banka kendi alacağına mahsup edebilir. Ama bankalar böyle bir mahsup etme işlemine girmiyorlar, hesap sahibinin mahkemeye başvurup parayı mahkeme kararı ile alabileceğini bildikleri ve böyle bir uygulama ortaya çıktığında, kendileri için iyi bir reklam olmayacağını düşündükleri için.

Yazılanlardan anladığım kadarı ile Türk hukukunda Alman hukukuna benzer türden yasal bir düzenleme yok. Böyle bir düzenleme olmadığı için de bankanın hesap sahibi ile yaptığı anlaşmanın şartları geçerlidir, anlaşmayı geçersiz kılabilecek herhangi bir durum yoksa ortada.

Saygılarımla
Old 31-01-2009, 14:50   #35
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

konunu detaylarını bilmediğimden varsayımlara dayanarak yorumlayacam
bankaların belli dönemlerdi kredi kampanyaları olup 'maaşını bankamızda alan herkese maaşının bilmem kaç katı kadar kredi' ihtimal odurki bu şekilde alınmış bir kredi, hesabında maaş hesabı olduğu bu ağlamda konu değerlendirsek yapılan sözleşmede bankanın hapis hakkı olduğu ayrıca ödeme için karşı taraftan yazılı talimat alınmıştır ilk dört ay düzenli maaşında kesilmekte 5.6 aylar hiç kesinti yapılmamasının (bankanın keyfi davranışı olarak yorumlanmacağından çünkü sistem otomotik olarak kesmekte manuel bir işlem sözkonusu değil) sebebi ödeme talimatı günü ile kredi ödeme günün farklı olmasındadır karşı tarafında bu süreçte parayı çekmede dolayısla kredi ödemesi iki ay üst üste ödenmediğinde idari takibe geçiliyor hesabın tamamı bloke ediliyor buraya kadar banka acısında işlem doğru fakat maaşının tamamını bloke etmesi hernekadar hapis hakkı açısında mümkün isede hesabın maaş hesabı olması sebebiyle ancak 1/4 nü kesebilir tamamını bloke edemez hesaba gelen para maaştan gelen paradır bu noktada sayın yasinkocabıyık ve gemici ye katılmıyorum hesaba geldikten sonra maaş niteliğini kaybetmez türkiyede almanyada uygulama aynıdır maaşının1/4 ne kadar bloke edebilirsin sebebi maaş olması yanlız banka gelen paranın hernekadar maaş hesabına gelmiş olsada maaştan değil havele vs şekilde gelen para olduğunu ispatlarsa tamamını kesebilir.ispat külfeti bankadadır.diğer hallerde kesemez. manevi tazminata gelince karşı taraf maaşının tamamını alırken borcunun ödenmediğini bilmektedir kaldıki kredini tek ödeme şekli maaştan gelen para değildir banka hesabın tamamını bloke ederken yasal dayanağı vardır hapis hakkını kulanmıştır karşı taraf itiraz etmediği sürece işlem yasaldır uygulamada mahkemelerin 1/4 le sınırlı tutmaların dayanağı borçlu tarafın maaşından başka gelirinin olmaması halinde (aksi ispatlanırsa tamamını bloke edebilirsin)kişinin anayasal haklarını sınırlandığı gerekçesine dayanmaktadır
Old 24-02-2009, 11:29   #36
Hemocrania

 
Varsayılan

öncelikle açtıgım konuyu kişisel sebebplerle takip edemediğim için özür diliyor ve görüş bildiren herkese teşekkür ediyorum.

konuyu görüş ayrılıklarına faydası olur düşüncesiyle detaylandırmak gerekir diye düşünüyorum.

Elbette şahsın krediyi kimin için çektiğinin gerek banka gerekse bizler için çok fazla bir önemi yok.Ben somut olayın anlaşılabilir olması için bu bilgiyi verme ihtiyacı duydum.

Şahıs bankadan çektiği krediyi , SSK emekli maaşını da aldığı bankadan çekiyor.Benim düşünceme göre hesaba yatan bir paradan mahsuptan ziyade maaşa konulan bir bloke uygulaması sözkonusu.
Kaldı ki maaşın yattıgı tarih her ayın 25. günü ve bankanın hesaptan para kesme tarihi de yine ödeme planından anlaşıldıgı üzere ayın 25 i. yani para yatıyor 5-10 gün sonra da kredi ödemesine istinaden para kesilmiyor.


bunun yanında şahsın haketmiş olduğu KEY alacağı da yine sözkonusu banka vasıtyasıyla ödendiğinden bu paranın tamamına da banka tarafından el konuluyor.

Elbette kişinin ihmali davranışı vardır ki tam olarak parayı çektiği için.ancak şahıs bankaya durumla ilgili bilgi almak için gittiğinde yine sistem hatası oldugundan bahsediliyor.

Banka maaşın tamamını kestikten sonra bir de muacceliyet ihbarnamesi gönderiyor ve diyor ki borcunuzun tamamı 2 ay üstüste ödeme yapmadınız diye muaccel olmuştur icra dairesiyle parayı tahsil etme yoluna gideceğiz.

Düşününce maaşından başka geliri ve ciddi malvarlığı olmayan şahsa karşı icrai yola gidildiğinde yine sözkonusu bankadan aldıgı maaş üzerine tamamı yerine belli oranına haciz konulacaktır ancak banka kendi noter kanalıyla gönderdiği ihbarnameye de uymayarak icra dairesi yoluyla değil kendi alacağını kendisi tahsil etme yoluna gidiyor.


yani bankanın kendi davranışı dahi tutarsız..

bir an için hukuk kurallarını bir tarafa bırakalım. Mantık ve vicdani açıdan baktığımızda dahi söz konusu olayda rahatsız edici birşeylerin olduğu kesin. yoksa kredinin kimin için alındığı şahsın ihmali davranışı yahut bankadaki sistem hatası sadece teferruattır.Bankalar güven kuruluşlarıdır ve bireysel kredilerin, kredi kartlarının ayyuka çıktığı günümüzde uygulamaları da bu doğrultuda olmak zorundadır.
Old 24-02-2009, 23:47   #37
emelakd

 
Varsayılan

Sn. Hemocrania'nın yaşadığı sorunun bir benzerini de ben yaşıyorum. X Üniversitesinde Öğretim Görevlisi bir müvekkilim bankadan yıllar önce aldığı bir krediden dolayı yıllarca hesabından kısmen para çekildiği halde (bunun kredi taksitlerine mahsup edildiğini sanmakta) bir anda icra takibi ile karşı karşıya kalıyor ve incelediğimde kesintilerin sadece faize gittiğini yıllar sonra aynı ana para ile takibin başladığını, icra takibinin açılışından itibaren maaş hesabına (maaş hesabı da aynı banka şubesinde bulunuyor.) bloke konuluyor. Bunun hukuksal çerçevesini henüz bilemiyoruz çünkü açılan icra takiplerinde yalnızca maaşına haciz konulması için X Üniversitesi Rektörlüğüne yazılmış bir yazı var. Konuyu daha sağlıklı değerlendirmek ve meslekte yeni olduğum için daha tedbirli hareket etmek için müvekkilime bir dilekçe ile bankaya başvurmasını söyledim. Mevcut şubede bulunan maaş hesabımda bulunan paraların hangi yasal dayanak ile bloke altına alındığını ve bu paraların yine hangi yasal dayanak ile nereye aktarıldığını sorduk.Elden takip etmesini soyledim. Yazı cevabı bu cumaya kdr elimize gececegini umuyorum. Gelen cevap işimi cok daha kolaylastıracaktır gibi umuyorum. Eğer yorumlarda belirttiğiniz gibi yasal dayanağı bulunmadan ya da yapılan kredi sözleşmesinde, borçlu buna en başta sözleşme ile rıza göstermiştir şeklinde bir cevap alır isem ilk olarak gerekli yasal müdaheleyi yapacağım. Ancak manevi tazminat konusunu ben de düşündüm. Çünkü müvekkil 50 yaşlarında eşinden boşanmış üniversite çağında çocuğu bulunan bir bayan. Son 1 seneye yakındır maaşından 1 kuruş çekememiş. Ekstralar bir yere kadar idare etmiş ancak şu an ev kirasını ödeyememekte hatta durum evden atılma aşamasına kadar gelmiştir.

1-Böylesi bir durumda, üniversite gibi önemli bir kurumda hocalık yapan bu kişinin uğrayacağı hatta şu ana kadar uğradığı zarar manevi tazminat istemi için yeterli değil midir.?
2-Ya da böylesi bir dava ile uğraşan meslektaşlarım var ise elde ettikleri sonuç nedir. ?
3-Maaş hesabına, icra dosyasından yazı yazılarak bloke konlması istenmiş olsa idi İİK. göre şikayet yoluna başvurudum ama blokenin kaynağı icra takibi değil ise sözkonusu blokenin hangi yasal mevzuata göre yapıldığını açıklayan/açıklayamayan bankaya karşı alacak davası mı açmalıyım.?
4-Açacağımız dava ile birlikte talep edersek para üzerindeki blokenin kaldırılması mümkün müdür ? Yoksa dava sonucu mu beklenir.?

Şimdiden çok teşekkür ederim.
Old 25-02-2009, 12:30   #38
Hemocrania

 
Varsayılan

iyi günler

belirtmeyi unuttuğum bir noktayı da mesajları tekrar gözden geçirirken farkettim

banka düzenli olarak kestiği miktarı düştükten sonra kalan miktar üzerinden icra takibine girişirken, tamamına bloke koyduğu miktarlar ile müvekkilin KEY ödemesine koyduğu blokeleri ise takibe yansıtmamış durumda..
Old 08-04-2010, 17:24   #39
Lawyer59

 
Varsayılan

Tartışılan konuya açıklık getireceğini düşündüğüm bir Yargıtay kararını meslektaşların incelemesine sunuyorum. Umarım faydası olur.

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/1076
K. 2008/7730
T. 3.6.2008
• MAAŞ HESABI ÜZERİNE KONULAN BLOKE ( Kredi Müşterisinin Hesaplarına Bir Başka Alacak İçin Haciz Gelmiş Olması Tüketici Kredisinin Henüz Vadesi Gelmemiş Olan Taksitlerini Muaccel Hale Getirmediği )
• ALACAK MUACCEL OLMADAN YAPILAN TAKAS VE MAHSUP ( Kredi Müşterisinin Hesaplarına Bir Başka Alacak İçin Haciz Gelmiş Olması Tüketici Kredisinin Henüz Vadesi Gelmemiş Olan Taksitlerini Muaccel Hale Getirmediğinden Banka Takas Mahsup Hakkını Kullanamayacağı )
• BİR BAŞKA ALACAKLI TARAFINDAN YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Kredi Müşterisinin Hesaplarına Bir Başka Alacak İçin Haciz Gelmiş Olması Tüketici Kredisinin Henüz Vadesi Gelmemiş Olan Taksitlerini Muaccel Hale Getirmediği )
2004/m.82
4077/m.6
ÖZET : Dava, menfi tespit talebidir. Kredi müşterisinin hesaplarına bir başka alacak için haciz gelmiş olması, tüketici kredisinin henüz vadesi gelmemiş olan taksitlerini muaccel hale getirmez. Bu sebeple banka takas mahsup hakkını kullanamaz. Buna imkan veren sözleşme hükümleri haksız şart olarak kabul edilmelidir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, TBMM'de memur olarak çalıştığını ve maaşını da davalı bankadan aldığını, ayrıca davalı bankanın aldığını, ayrıca davalı bankadan tüketici kredisi kullandığını, kredi sözleşmesi çerçevesinde maaşını davalıya temlik ettiğini, ödeme planı çerçevesinde maaşını davalıya temlik ettiğini, ödeme planı çerçevesinde taksitlerin maaşından kesildiğini, davalının bir başka şahsın kendisine karşı takip başlattığını ve maaşına haciz geldiğini gerekçe gösterip hesabına bloke koyduğunu 4 aydır maaşını alamadığını taksitlerini ödeyemediğini ailesinin geçimini sağlayamadığını yeni hacizlerin geldiğini aralarındaki sözleşmenin 10. Ve 11. Maddelerinin haksız şart olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle şimdilik 5.000 YTL. maddi ve 7.000 YTl. manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacıya 24 ay vadeli 8.000 YTl. kredi kullandırttığını, taksitlerden 11 adetinin zamanında tahsil edildiğini bundan sonra davacının maaşına haciz konulduğunu, kendisinin de sözleşme hükümlerine dayanarak maaşına bloke koyduğunu ve bakiye 13.taksidi tahsil etiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacının borçlarını ödemekte temerrüde düşüp, davalı lehine muacceliyet koşulu gerçekleşmemiş olmasına rağmen İİK. 82. Ve devamı maddeleri hükümlerine aykırı bir şekilde davalının maaşına bloke koyduğu yasal düzenlemelere aykırı davrandığı, bilirkişi raporuna göre yapılan bu işlem nedeniyle davacı zararının 872.60 YTl. olduğu gerekçe gösterilerek bu miktar üzerinden davanın kabulüne, manevi tazminata ve fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm her iki tarafca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle taraflar arasında düzenlenmiş bulunan tarihsiz tüketici kredi sözleşmesinin 10 ve 11 maddelerinin 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasanın 6/1 maddesine aykırı ve tek taraflı olarak tüketici aleyhine hüküm ihtiva etmesine ve bu maddelerin haksız şart içerdiğinin anlaşılmasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı bu davasında davalı bankadan, kullandığı kredi taksitlerinin maaşından kesilmek suretiyle düzenli olarak ödemesine rağmen davalının aralarındaki sözleşmenin 10 ve 11 maddelerinde tek taraflı ve haksız olarak düzenlenen şarta dayanak 4 ay boyunca maaşının tamamına bloke koyduğunu, konulan bloke nedeniyle evinin geçimini sağlayamadığı, gibi borçlarının ödeyemediğini ve başka takiplere maruz kaldığından bahisle talepte bulunmuştur. Hüküm esas alınan bilirkişi rapor ve ek raporunda davalı bankanın davacının maaşına koyduğu bloke nedeniyle davacı hakkında Ankara 12.icra müdürlüğünün 2005/192 esas sayılı takip dosyası yönünden yapılan geç ödeme nedeniyle faiz zararı hesaplanmış ise de 29.icra Müdürlüğünün 2005/81 esas ve 13. İcra Müdürlüğünün 2005/3961 esas sayılı takip dosyaları yönünden geç ödeme nedeniyle faiz zararı yönünden her hangi bir hesaplama cihetine gidilmemiştir. Oysaki bir takip dosyasına yapılan geç ödeme diğer takip dosyasına da yansıyacaktır. Hal böyle olunca anılan takip dosyaları yönünden davacının faiz zararı belirlenmeli belirlenen miktarlar sınırlı olarak davanın kabulüne karar verilmelidir. Bu yönlerin göz ardı edilerek yetersiz bilirkişi açıklamasına itibar edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açılanan nedenlerle davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 03.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-04-2012, 15:01   #40
Murat GÜNDÜZOĞLU

 
Varsayılan

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. maddesi gereği bankanın ödenmeyen bir borç dolayısıyla resen blokaj koyup kesinti yapma yetkisi veren sözleşme hükümleri haksız şart teşkil edip borçlar kanunu madde 19 ve 20 gereğince batıldır.
Old 10-04-2013, 11:07   #41
onur uğur kaplan

 
Varsayılan

maaş üzerine, kendi kredialacağı için bankaca konulan bloke KALDIRILMALIDIR.13.hd E:2009-14991,2010-5048
Old 10-04-2013, 13:22   #42
Av.Hatice Sarıbardak

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Zeynep_e
Manevi anlamda bir yıpranma söz konusu değilmi ?
Maaşında 4/1 kesinti olmasına karşın geçimini ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak adına Maaştan başkaca geliri olmayan birinin tüm maaşına bloke konması hemde bunu hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapması sonucu borçlunun bu durum ve vaziyet karşısında derin elem ve ızdırap çekmesine neden olacağından Bununda MANEVİ Anlamda Bir TAZMİNİ OLMALIDIR.
Manevi tazminat davası açılması konusunda ki fikrim bundan dolayı idi, Sn Av. Kanbalı.

Manevi tazminat konusunda size katılıyorum.haksız yere beş parasız bırakılan,ev geçindirmek zorunda olan bir insanın elem ve üzüntüsünü tahmin bile edemiyorum.Yargıtay bu konuda ne demiştir bilemiyorum ama hakkaniyete uygun olan manevi tazminata da hükmedilmesidir.Yargıtay kararları hukukun yardımcı kaynaklarıdır ve mahkeme açısından bağlayıcı değildir.Kaldı ki Yargıtay'da benzer durumlarda farklı kararlar verebilmektedir...Şöyle bir mantık yürütelim;elem ve üzüntü parayla (manevi tazminatla)hafifletilebiliyorsa,parasızlık da elem ve üzüntü kaynağı olabilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
bankanın sorumluluğu AV.SANEM Meslektaşların Soruları 4 16-07-2008 15:36
bankanın sorumluluğu Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 1 02-05-2008 12:06
Bankanın sorumluluğu Av.Canan K.Ramoğlu Meslektaşların Soruları 2 10-04-2008 14:41
Maaş Ve Maaş Hesabı Haczi gokhancay Hukuk Soruları Arşivi 20 05-12-2006 21:13
bankanın sorumluluğu balturk Meslektaşların Soruları 2 23-07-2006 23:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04696703 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.