Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ecrimisil ve müdahalenin men'i kararları

Yanıt
Old 23-12-2008, 16:55   #1
Av.F.Karakurt

 
Varsayılan ecrimisil ve müdahalenin men'i kararları

Merhabalar,
Ecrimisil ve müdahalenin men'i ile gayrimenkulün tahliyesi talepli davada, mahkeme ecrimisile ve müdahalenin men'ine karar veriyor.Taraflar arasında gayrimenkulün aynına yönelik bir ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak bu karar karşı tarafça temyiz edilmiştir.
Ecrimisile ilişkin kararın icra takibine konu yapılması için kesinleşmesi şart değildir. Ama müdahalenin men'ine (tahliyeye) ilişkin kısmının takip talebinde yer alması üzerine icra müdürlüğü bu kararın kesinleşmesi gerektiğini aksi halde takibin bu kısmının iptal edileceğini ifade etmektedir.
Kesinleşme aranan kararlar yasada sayılıdır. Bununla beraber müdahalenin men'i talebimizin içeriğinde gayrimenkulün aynına yönelik bir ihtilaf olmadığından tehiri icra kararı olmadıkça kesinleşmesinin aranmayacağı kanaatindeyim.
Bu hususta bilgisi olan meslekdaşlarımın ,yardımını bekliyorum.
İyi çalışmalar dileğiyle ..
Old 23-12-2008, 19:30   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Müdahalenin önlenmesi davası kira ilişkisi gibi şahsi hakka dayalı ise ilamın kesinleşmesi gerekmez. Diye düşünüyorum.
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/3806

K. 2001/4550

T. 19.3.2001

• İCRAYA KESİNLEŞMEDEN KONULABİLECEK İLAMLAR ( Gayrımenkul Üzerindeki Kişisel Haklara İlişkin İlam )

• GAYRIMENKUL ÜZERİNDEKİ KİŞİSEL HAKLARA İLİŞKİN İLAM ( Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )

• KİŞİSEL HAKLARA İLİŞKİN İLAM ( Gayrımenkul Üzerindeki - Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )

• İLAM ( Gayrımenkul Üzerindeki Kişisel Haklara İlişkin - Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )

1086/m.443/4

ÖZET : Gayrımenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara ilişkin olan ilamlar, kesinleşmeden icraya konabilir.
DAVA : Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 26.2.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince gayrımenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur.
Buna karşılık, gayrimenkulun aynına ilişkin olmayan ( gayrımenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara ilişkin olan ) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmelerine gerek yoktur. Yani, bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir ( Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 3. cilt, sahile 2212 ). Somut olayda, takip konusu ilamın incelenmesinde, taşınmazın alacaklı tarafından daha önce borçluya kiraya verildiği, kiracılık süresinin sona erdiği ve bundan sonra borçlunun alacaklı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yeni bir kira sözleşmesi imzalamadığı için fuzuli şagil durumuna düşen adı geçenin müdahalesinin men'ine ve ecrimisile hükmedilmesinin talep edildiği ve mahkemece de talep gibi karar verildiği görülmektedir. Bu durumda taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığı için ilamın infazı için kesinleşmesi gerekmez ( Prof. Dr. Baki Kuru, A.G.E., Sahife 2187 ). O halde istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-12-2008, 08:38   #3
Av. Levent Kıray

 
Varsayılan Ayırım, mülkiyet uyuşmazlığının olup olmadığındadır.

Dün diğer bir ecrimisil sorusuyla ilgili yazdıklarımı buraya kopyalıyorum. Umarım faydası olur:

Alıntı:
Ecrimisil ve Men-i müdahale davaları bu noktada aynı yöndedir.
İşbu davaların niteliği itibari ile taraflar arasında mülkiyet uyuşmazlığı yoksa; örneğin davalı taraf işgale konu kısmın mâliki olduğu iddiasında değilse, kesinleşme şartı yoktur.
Ancak dava konusu taşınmazda ya da işgal iddiası olan bölüm üzerinde kimin mâlik olduğu nizâsı varsa, icra ve infaz için kesinleşme şerhi şart olacaktır.

Asıl hükmün icrası kesinleşmeye tâbi ise, hükümdeki fer'iler de (yargılama gideri, harç, vekâlet ücreti...) aynı şekilde kesinleşme koşuluna bağlı olacaktır.

Kendim ilgilendiğim bir meselede, her hâlükârda kesinleşme gerekir diyerek icra takibimizi icraya koymaktan kaçınan icra memurlarının tavrını, şikâyet yoluyla düzeltmektense izah ederek ve içtihadı da göstererek düzelttirmiş ve takibi başlatmıştım.

İyi çalışmalar dilerim.T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/22521
Karar : 2003/26613
Tarih : 29.12.2003


KARAR METNİ :

Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip dayanağı ilamda davacıların malik oldukları yere davalıların haksız el atmaları sebebiyle müdahalelerinin önlenmesine ve ecrimisil alacağına hükmedildiği davalıların taşınmaz üzerinde mülkiyet iddialarının bulunmadığı yalnızca davacılara dava açma haklarının bulunmadığının ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında mülkiyet uyuşmazlığı bulunmadığından ve mahkemece taşınmazın aynıyla ilgili uyuşmazlık hâlledilmediğinden HUMK.nun 443. maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkündür. Mercice aksine düşüncelerle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
müdahalenin men'i av.tuğbabal Meslektaşların Soruları 1 25-11-2008 00:18
müdahalenin men'i husumet.. kurthukuk41 Meslektaşların Soruları 1 25-04-2008 15:33
müdahalenin men'i husumet kurthukuk41 Meslektaşların Soruları 5 17-04-2008 14:39
Müdahalenin men'i , kal, ecrimisil av.sukran Meslektaşların Soruları 2 04-01-2008 19:11
Müdahalenin Men'i Av. Can DOĞANEL Meslektaşların Soruları 2 26-07-2006 23:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03337312 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.