Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

SSK emeklisi-Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Kesintisi

Yanıt
Old 01-12-2008, 17:46   #1
alperyldrm

 
Varsayılan SSK emeklisi-Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Kesintisi

Ssk emeklisi bir kişi emekli olduktan sonra, 1996 yılında bir iş yeri açıyor ve bu işyerini 2003 yılında kapatıyor.

Bilindiği gibi bağkur dışı bir kurumdan emekli olan kişiler daha sonra bir işyeri açarlarsa Bağ kur, Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Kesintisi adı altında bir kesinti yapıyor.


1996 - 2003 , 7 yıllık bu pirimin kesintisini bağkur, 2008 in kasım ayından itibaren "geriye dönük " olarak yapmaya başlıyor.Benim bildiğim ve duyduğum bu kesinti ancak 2004 yılından faaliyeti devam eden yada 2004 yılından sonra kapatılan işyerleri için uyguladığı yönünde.Bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim

Şimdiden teşekkür ederim.
Old 01-12-2008, 18:02   #2
hukukcu1985

 
Varsayılan

Benimde bildiğim kadarıyla 2004 yılında yapılan değişiklikle daha önce emekliliğe hak kazanan şahısların tekrar bağkurluluğu gerektirecek bir işte çalışmaları durumunda yeniden prim yatırmaları gerektiği yönünde.Haklarında ödeme emri düzenlenen şahısların 2004 sonrası çalışmaları esas alındığı içinde 2004 öncesi bu faaliyetini bırakan şahıslardan böyle bir talep olamayacağını düşünüyorum.Çünkü sizin olayınzdaki gibi 2004 öncesi çalışmaya başlamışlar ancak halen devam ettirenlerden 2004 öncesi istenmiyor.İlgili kanun maddesini de bulursam eklerim
Old 02-12-2008, 23:34   #3
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

Sayın alperyldrm

1479 sayılı yasanın yürülükten kaldırılmadan önceki 20.ek maddesinin son hali aşağıda verilmiştir.

4 - 31/05/2006 kabul tarihli, 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde:
Ek Madde 20 - (Ek madde: 25/08/1999 - 4447/38 md.)
(Değişik fıkra: 22/01/2004 - 5073 S.K./15. md.) Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (l) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.
Birinci fıkra hükmüne göre aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekenlerden, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar çalışmaya başlayanlar ise çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlardan sosyal güvenlik destek primi, gecikmeli bildirimde bulunulan veya Kurumca tespit edilen tarihe kadar 53 üncü maddeye göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Birikmiş sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zamlarının ödenmemesi halinde aylıklardan yapılacak kesintiler aylık tutarının %25'ini geçemez.
(Ek fıkra: 24/07/2003 - 4956 S.K./44. md.) (Değişik cümle: 22/01/2004 - 5073 S.K./15. md.) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.
Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez, ödenen primler 39 uncu madde hükmüne göre toptan ödeme olarak iade edilmez ve bu sürelerle ilgili olarak 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

Saygılarımla
Old 04-12-2008, 15:06   #4
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Duran Küçüköner
Sayın alperyldrm

1479 sayılı yasanın yürülükten kaldırılmadan önceki 20.ek maddesinin son hali aşağıda verilmiştir.

4 - 31/05/2006 kabul tarihli, 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı R.G.de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde:
Ek Madde 20 - (Ek madde: 25/08/1999 - 4447/38 md.)
(Değişik fıkra: 22/01/2004 - 5073 S.K./15. md.) Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (l) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.
Birinci fıkra hükmüne göre aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekenlerden, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar çalışmaya başlayanlar ise çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlardan sosyal güvenlik destek primi, gecikmeli bildirimde bulunulan veya Kurumca tespit edilen tarihe kadar 53 üncü maddeye göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Birikmiş sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zamlarının ödenmemesi halinde aylıklardan yapılacak kesintiler aylık tutarının %25'ini geçemez.
(Ek fıkra: 24/07/2003 - 4956 S.K./44. md.) (Değişik cümle: 22/01/2004 - 5073 S.K./15. md.) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.
Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez, ödenen primler 39 uncu madde hükmüne göre toptan ödeme olarak iade edilmez ve bu sürelerle ilgili olarak 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

Saygılarımla


cevap için teşekkürler
kanunu bizim olayımız için yorumlarsak. Yani 92 yılında emekli olmuş biri 96 da işyeri açıyor 2003 te kapanışını yapıyor. 2008 yılında geriye dönük olarak bu 7 yıllık kesinti olurmu.2004 ten sonra yada önce gibi bir durum varmı.
Old 14-12-2008, 17:28   #5
caner87

 
Varsayılan

Sosyal güvenlik destek primi hakkında bilgisi olan var ise bizimle paylaşbilir mi?
Çünkü ben tüm kanunları incelediğim halde net sonuç alamıyorum.
Şöyle ki,
2002 yılında emekli olup, 2002 nin son çeyreğinde bağkura kaydı gerektiren bir iş yeri sahibi söz konusu kaydı da yaptırmamış ise şimdi ne yapmalıdır?
Hemen gidip bağkura kaydını yaptırır ise geriye dönük borç çıkar mı?Çünkü 2002den bu yana vergiler tıkır tıkır ödenmiş.
Geriye bir borç çıkmaz ise şu an gündemde olan emekli aylığından kesinti yapılmıyor ise ne yapmak gerekir?
Kişi emekli sandığından emekli aylığı alıyor.
Old 14-12-2008, 17:29   #6
caner87

 
Varsayılan

Ayrıca kanunlarda yaşlılık ve malulluk aylığından söz ediliyor oysa emeki aylığı farklı bir kavram değil mi?
Old 15-12-2008, 21:40   #7
yyln

 
Varsayılan

Alıntı:
Hemen gidip bağkura kaydını yaptırır ise geriye dönük borç çıkar mı?
1-Çıkar.
Alıntı:
şu an gündemde olan emekli aylığından kesinti yapılmıyor ise ne yapmak gerekir?
Kişi emekli sandığından emekli aylığı alıyor
Bildirimde bulunmak gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde, bu durum ilerde tespit edildiğinde, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sosyal Güvenlik Kurumu Av.Selen Meslektaşların Soruları 1 09-04-2008 12:48
Kadın ve Sosyal Güvenlik Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 14-03-2008 09:35
Sosyal Güvenlik Destek Primi- Avukat Av. Muzaffer ERDOĞAN Meslektaşların Soruları 1 15-11-2007 13:27
Sosyal Güvenlik Yasası mustafaors7668 Meslektaşların Soruları 1 10-10-2006 13:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03462410 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.