Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine itiraz

Yanıt
Old 17-11-2008, 17:57   #1
cmuk

 
Varsayılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine itiraz

Sayın Meslektaşlarım, alacaklı banka ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapmış,müvekkile icra emri gönderilmiştir. Tarafımızca bu icra emrine süresi içerisinde şikayet yolu ile itirazda bulunulmuştur. (İİK 150/ı) İtirazımız; ipoteği kapsayan genel kredi sözleşmesindeki borca, imzalara, icra müdürü tarafından icra emri çıkartılmasına ilişkindir. Şikayet davamız devam etmektedir. Dosya bilirkişidedir. Ancak bu arada alacaklı tarafından taşınmazın satışı talep edilmiş ve 15.12.2008 tarihine satış günü verilmiştir. Bizim dosyanın duruşması da 16.12.2008 tarihindedir. Taşınmaz satılırsa bizim dosya konusuz kalacaktır. Tarafımızca yazılı olarak taşınmazın satışının durudurulması konusunda tedbir talep edilmiş hakim tarafından bu tedbir talebimiz reddedilmiştir. Satış yapılırsa bizim itirazımız da haklı çıkarsa müvekkilin hak kaybı olacaktır. Bu durumda taşınmaz satışının itirazımız sonuçlanıncaya kadar durdurulması gerekmez mi? Bu konuda görüşü ve elinde satışın durdurulması ile ilgili karar olan meslektaşım var mı? Cevap vereceklere şimdiden teşekkürler.
Old 17-11-2008, 18:08   #2
Kerem Özgündüz

 
Varsayılan

İpotek İİK 38 madde gereğince ilam hükmündeki belgelerdendir.
İlam hükmündeki belge ile yapılan icra takibinde ancak usulüne uygun bir ödeme belgesi ile yapılabilir.
Aksi halde itiraz ne suretle olursa olsun icra takibini durdurmaz.
Satış dahi olsa ilerde açtığınız dava lehineze sonuçlarınsa İİK 72 kadde gereğince istirdat davası açabilisiniz.
İyi Çalışmalar
Emekli İcra müdür yrd
Kerem Özgündüz
Old 18-11-2008, 09:30   #3
cmuk

 
Varsayılan

Evet ancak 700.000 YTL lik bi icra takibinden bahsediyoruz. Ayrıca sözleşmelerdeki imzaları da inkar ediyoruz. Öncelikle imza itirazımızın karara bağlanması gerekmez mi? Bi an için beşgelerdeki imzaların müvekkilin imzası olmadığını düşünürsek telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkabilmektedir. (Evin satılması durumunda) Bu satışı durdurmanın hiç bir yolu yok mu?
Old 07-05-2010, 19:08   #4
oklawa

 
Varsayılan ipoteğin paraya çevrilmesine itiraz takibi durdurur mu?

Selamlar,
Banka ihtarname gönderdikten sonra icra takibine girişiyor, ihtarnameye itiraz edilmiş, icra emri tebliğ olduktan sonra 7 gün içinde icra dairesine itiraz ediliyor.(İcra mahkemesinemi itiraz etmek gerekirdi?) Daha sonra dosyadan kıymet taktiri isteniyor, icra müdürü itirazın sadece satışı durduracağını söylüyor, satış talebi olunca itirazın kaldırılması gerekir diyor, bu yaklaşım doğrumudur?
Old 08-05-2010, 09:45   #5
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan oklawa
Selamlar,
Banka ihtarname gönderdikten sonra icra takibine girişiyor, ihtarnameye itiraz edilmiş, icra emri tebliğ olduktan sonra 7 gün içinde icra dairesine itiraz ediliyor.(İcra mahkemesinemi itiraz etmek gerekirdi?) Daha sonra dosyadan kıymet taktiri isteniyor, icra müdürü itirazın sadece satışı durduracağını söylüyor, satış talebi olunca itirazın kaldırılması gerekir diyor, bu yaklaşım doğrumudur?

Merhaba;

Galiba icra takibi 6 örnek... Bu durumda, ihtarname içeriğine itiraz etmişseniz takibin iptalini İcra Mahkemesi'nden talep etmelisiniz. Bilgi için:

"Madde 150/I - Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse icra müdürü 149 uncu madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle icra mahkemesine şikayette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikayeti reddedilir. İcra mahkemesinde yapılan inceleme sırasında, borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine ilişkin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge sunmadıkça takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması Türk Medeni Kanununun 887 nci maddesinde öngörülen ödeme istemi yerine geçer."

Saygılarımla...
Old 26-03-2011, 16:38   #6
Arif Aydın

 
Varsayılan

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte gönderilen ödeme emrine (örnek 9) karşı takip hukukuna ilişkin esaslardan dolayı itiraz icra dairesine mi yapılmalı, yoksa İTM'ye mi yapılmalıdır.
Old 27-03-2011, 11:17   #7
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan Arif Aydın
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte gönderilen ödeme emrine (örnek 9) karşı takip hukukuna ilişkin esaslardan dolayı itiraz icra dairesine mi yapılmalı, yoksa İTM'ye mi yapılmalıdır.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/19397
Karar: 2006/22331
Karar Tarihi: 28.11.2006
TAK
İBİN İPTALİ DAVASI - İPOTEK AKİT TABLOSU - ÜST SINIR İPOTEĞİ - BORÇLUNUN İTİRAZININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ GEREĞİ - İTİRAZIN ŞİKAYET MAHİYETİNDE OLMASI - DOĞRUDAN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURMA
ÖZET: Alacaklı vekilinin örnek 9 nolu ödeme emri tebliğ suretiyle başlattığı takipte, takibin şekli itibariyle borçlunun her türlü itirazlarının İ.İ.K.'nun 149/b ve 150. maddeler gereğince İcra müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Ancak borçlunun, ipoteğin teminat (limit) ipoteği olması nedeniyle, ipotek limitini aşar şekilde takip yapıldığına ilişkin iddiası şikayet niteliğinde olup, doğrudan icra mahkemesine başvurmasında yasaya aykırılık yoktur.
 
(2004 S. K. m. 16, 149, 150)
Dava: Mahkeme karar
ının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
İcra takibine konu 08.05.2001 tarih ve 2885 yevmiye nolu ipotek akit tablosunun incelenmesinde, ipoteğin üst sınır (limit) ipoteği olup, ipotek limitinin ise 100.000,00.- YTL (100.000.000.000.- TL) olduğu anlaşılmıştır. Alacaklı vekilinin örnek 9 nolu ödeme emri tebliğ suretiyle başlattığı takipte, takibin şekli itibariyle borçlunun her türlü itirazlarının İ.İ.K.'nun 149/b ve 150. maddeler gereğince İcra müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Ancak borçlunun, ipoteğin teminat (limit) ipoteği olması nedeniyle, ipotek limitini aşar şekilde takip yapıldığına ilişkin iddiası şikayet niteliğinde olup, doğrudan icra mahkemesine başvurmasında yasaya aykırılık yoktur. O halde mahkemece borçlunun ipotek limitini aşar şekilde takip yapıldığına yönelik şikayetinin esasının incelenerek, limiti aşan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile bu konudaki istemin reddi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte icra emri mi ödeme emri mi? emrahcevik Meslektaşların Soruları 11 10-12-2013 17:17
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip HakiMavi Meslektaşların Soruları 5 22-05-2008 11:43
Ipoteğin Paraya Çevrilmesi Kambiyo Senedi Yoluyla Takibe Engel mi? AV.DİLEK Meslektaşların Soruları 1 04-02-2008 17:55
ipoteğin paraya çevrilmesinde icra emrine itiraz hırs Meslektaşların Soruları 1 08-11-2007 17:28
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip ebru Hukuk Soruları Arşivi 5 01-12-2006 23:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04002404 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.