Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Sabit telefon hattı aboneliği olmadan da ADSL kullanılabilir.

Yanıt
Old 05-07-2008, 12:00   #1
avegunduz

 
Varsayılan Sabit telefon hattı aboneliği olmadan da ADSL kullanılabilir.

Nevşehir Tüketici Mahkemesinin verdiği kararla artık ADSL kullanmak için sabit ücret ödenmesi gerekmeyecek.

T.C.
NEVŞEHİR
2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR
(Red)
ESAS NO : 2007/373
KARAR NO : 2008/191

HAKİM : SERDAR ŞENER 36019
KATİP : SEYFETTİN KAVRAYAN 96406

DAVACI : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş -
VEKİLİ : Av. AYLA AKBAŞ - Atatürk Bulv. Merkez İşh. Kat:1 - NEVŞEHİR

DAVALI : BÜLENT DURAN - Güzelyurt Mah. Özgüzel Kent Yapı Koop. 203.Sokak
No:4/2 Merkez/ NEVŞEHİR
VEKİLİ : Av. AYHAN ŞAHİN - Lale Cad. Modern İşhanı Kat:3 No:84 NEVŞEHİR

DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ : 30/10/2007
KARAR TARİHİ : 18/06/2008

Davacı vekili tarafından açılan davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; davalının, müvekkili kuruma ADSL hizmeti için müracaat ettiğini, ADSL hizmetinden faydalanabilmesi için önce bir telefon hattı alması gerektiği, telefon hattının da kullanılmadığı halde bile 10,00.-YTL civarında sabit ücret ödemek zorunda kaldığını belirterek Tüketici hakem heyeti başkanlığına ADSL hattının açık bırakılarak telefon hattının iptal edilmesine karar verilmesine ilişkin müracaatta bulunduğunu,başvurunun kabulüne ilişkin Hakem Heyeti kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek bahse konu hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle; davalı kurumun altyapısı uygun olduğu halde kendisine ADSL'nin yanında sabit telefon hattını da kullanmaya mecbur ettiğini, bu nedenle kendisinin hakem heyetine başvuru yaptığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava konusu olan hakem heyeti dosya örneğinin incelenmesinden,davalı tarafından sabit telefon hattının kapatılarak adsl hattının açık bırakılması istemiyle hakem heyetine başvurulmuş olduğu,teknik olarak bunun mümkün olduğuna ilişkin uzman bilirkişiden rapor alınarak talebin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Bildirilen deliller toplanarak üç kişilik uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmış,bilirkişilerin raporlarında telefondan bağımsız olarak adsl hizmeti verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu,adsl internet bağlantısı için telefon hattı bağlantısı kurulmasının gerekli olmadığını belirttikleri anlaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Nevşehir Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından verilen karara süresi içinde itiraz edildiği,itiraz konusu adsl hizmeti ile birlikte verilen telefon hizmeti için hiç görüşülmese bile aylık 9,00 YTL sabit ücret ödenmesi gerektiği,sabit telefon hizmeti ile internet erişimi için kullanılan adsl hizmetinin teknik olarak ayrı ayrı sunulmasının yani bir birinden bağımsız olarak hizmet verilmesinin mümkün olduğu,4077 S.K.nun 5.maddesinde aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcının bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağının öngörüldüğü,bu durumda sadece adsl hizmetinden yararlanmak isteyen tüketicinin,bunun için ayrıca sabit telefon aboneliğini gerektiren uygulamanın yasal dayanağının bulunmadığı kanaati ve böylece kararın yerinde olduğu düşüncesiyle hakem heyeti kararına itiraza ilişkin davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
Bu düşünce ve kanaatlerle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın Reddine,
1-Peşin alınan 13,10.-YTL harcın, alınması gereken 14,00.-YTL maktu harçtan mahsubu ile bakiye 0,90.-YTL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
2-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
3-Davalının yapmış olduğu 3,45.-YTL baro pulu, 2,30.-YTL vekalet suret harcı olmak üzere toplam 5,75.-YTL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davalı vekil ile temsil olunduğundan hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince maktu 220,00.-YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair, davacı vekili ve davalı asilin yüzlerine karşı, davalı vekilinin yokluğunda kesin olarak verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 18/06/2008

Katip 96406 Hakim 36019
Old 08-07-2008, 19:42   #2
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Sevindirici bir karar. Ancak şirketler böyle kararlara bakarak uygulamalarını mahkeme kararlarına göre ayarlamak yerine sadece dava açıp şirketi mahkum edenlere yönelik uygulamayı değiştiriyorlar. İnsanlarda uğraşmak yerine şirkete teslim oluyor. Bankaların kart kullanım ücretleri hakkında açılan ve kazanılan davalara rağmen hala bankalar ayak diretiyorlar.
Old 08-07-2008, 20:41   #3
DeryaK

 
Mesaj

Sayın Meslektaşım.

Bu karar temyiz edildi mi?

Temyiz edildi ise sonucu nedir?

Bilgilendirirseniz faydalı olacaktır kanısındayım.

Teşekkürler ve iyi çalışmalar dilerim.
Old 10-07-2008, 12:16   #4
Av. Hamza

 
Varsayılan

Sayın Konak;
Dair, davacı vekili ve davalı asilin yüzlerine karşı, davalı vekilinin yokluğunda kesin olarak verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 18/06/2008
yani verilen karar kesin karar.
Ama şu yapılmış olabilir. karar temyiz edilip temyiz talebi reddedildikten sonra bu red kararı ile karar temyiz edilmiş olabilir.
Old 16-07-2008, 09:46   #5
avegunduz

 
Varsayılan

Evet Sayın Av. Hamza'nın da dediği gibi red kararıyla birlikte temyiz edildi.
Old 16-07-2008, 21:07   #6
DeryaK

 
Mesaj

Yargıtay red kararını onarsa,HUMK.427. maddesine göre kanun yararına bozma istenmelidir kanımca.

Emsal bir karar çıkması ve sorunun kesin olarak çözümlenmesi için.

Saygılar.
Old 16-07-2008, 23:04   #7
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
"Telefondan bağımsız olarak adsl hizmeti verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu,adsl internet bağlantısı için telefon hattı bağlantısı kurulmasının gerekli olmadığını belirttikleri..."

Bu yargı teknik olarak doğru ise de mahkeme kararına şu gerekçelerle katılmıyorum.

Adsl hizmeti ile telefon hizmeti ikame ürünler olmayıp "maliyet açısından " birbirinden ayrılmayan ürünlerdir.Bir başka deyişle, tüketicilerin ADSL hizmetini mevcut tarifede yazan ücret üzerinden ödemeleri, telefon abonesi olmalarının bir sonucudur. Zira, ADSL hizmetinin tarifesi belirlenirken, bu hizmetin sunulduğu bakır kabloya erişim maliyeti hesaplamaya katılmamaktadır.

Sadece ADSL hizmeti verilmesi durumunda, kullanılmayan ses frekansının fiziki olarak bir başka aboneye tahsis edilmesi de imkansızdır. Bu nedenle ''çıplak ADSL" olarak adlandırılan tüketicilere telefon hizmetinden yararlanma koşulu ileri sürülmeksizin ADSL hizmeti verilmesi durumunda, bakır devre maliyetinin tümü internet maliyetinin üzerine eklenecektir. Bunun sonucunda da tüketiciler ADSL hizmetinden bugünkü tarife üzerinden yararlanamayacaklardır. Bunun haricinde, Çıplak ADSL uygulaması Avrupa'da yalnızca geniş bant internet hızlarının ses kalitesini bozmayacak derecede yüksek düzeylerde olduğu birkaç ülkede görülmektedir.

Sonuç olarak telefon hattı olmadan çıplak adsl talebinin reddi mali açıdan tüketiciye ek bir külfet getirmeyecektir.
Old 17-07-2008, 14:02   #8
wellan

 
Varsayılan ADSLyanında Telefon bağlatma zorunluluğu...

Bu uyuşmazlık tipik bir tüketici sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu sebeble TKHK.m.5 şu şekildedir:
"Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz."
Burada bakılması gereken durum gerek teknik altypaı yani internet bağlantısının kurulabilmesi için telefon bağlantısının zorunlu bir unsur olup olmadığı,ikinci durum ise telefo'nun kullanılmamasına rağmen sabitbir ücret ödenmesi durumu olarak konu irdelenmelidir.ADSL bağlantısı için teefon bağlantısının gerekli bir durum olmadığı düşünüldüğünde ve tüketicininde aynı zamanda hizmet almadan belirli sabit bir ücret ödemeye mahkum edilmesi açısından Borçlar kanununa göre sebebsiz zenginleşme yarattığını düşünüyorum ve bu düzenlemenin hem borçlar kanununun 63.maddesine hemde tkhk.m.5'e aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum...
Old 28-09-2009, 21:33   #9
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Yalın ADSL ne zaman başlayacak?
Rekabet Kurumu, "Yalın ADSL" uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

AA

Ankara- Rekabet Kurumu, "Yalın ADSL" uygulamasına,ilgili tarife sistemine karar verip onaylayacak olan Bilgi Teknolojileri veİletişim Kurumunun (BTK) çalışmasını tamamlamasıyla başlanabileceğini bildirerek, Türk Telekomünikasyon A.Ş.;ye Rekabet Kurulu kararı ile getirilen yükümlülükaçısından süreci izlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Kurumun resmi web sitesinde ilan edilen açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 18 Şubat 2009 tarihinde verdiği kararla, Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin ADSL hizmetinin sabit telefon aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi veyalın ADSL hizmetine başlamak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na(BTK) başvurmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Kurul;un söz konusu başvurunun Türk Telekomünikasyon A.Ş.tarafından 3 ay içinde yapılması koşulunu da içeren bu kararı 27 Nisan 2009tarihinde kamuoyuna duyurmasına rağmen, uygulamanın başlamamasının tüketicilerinve tüketici örgütlerinin süregelen tepkilerine neden olduğu, Rekabet Kurumu'nunyalın ADSL hizmetinin neden halen başlatılmadığı konusunda çok sayıda soru ilekarşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Uygulamanın, BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğegirebilecek olması nedeniyle, Rekabet Kurumu yapılan başvurular bakımından yolgösterici olması amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtilenaçıklamada şu bilgilere yer verildi: "Türk Telekomünikasyon A.Ş. Rekabet Kurulu'nun kararını takiben Kurumumuza gönderdiği yazıda, yalın ADSL uygulamasına geçilmesi için BTK'ya 3Temmuz 2009 tarihinde başvuruda bulunduğunu bildirmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından gönderilen bir diğer yazıdan da söz konusu başvuruyu takiben BTKile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında bu konuda çeşitli toplantılar yapıldığıanlaşılmaktadır. BTK tarafından Kurumumuza gönderilen bilgilendirme yazısında iseTürk Telekomünikasyon A.Ş' nin başvurusuna değinilerek konunun kendi görevalanlarında olduğu ifade edilmektedir. Açıklamada, söz konusu bilgilerden Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Rekabet Kurulu kararında yer alan "yalın ADSL hizmeti sunmak üzere 3 ay içinde BTK'ya başvuru yapılması" hükmünün gereğini bu aşamada yerine getirildiğininanlaşıldığı ifade edildi ve yalın ADSL uygulamasının ilgili tarife sisteminekarar verip bu tarifeyi onaylayacak olan BTK'nın çalışmasını tamamlamasıylabaşlayabileceği belirtildi.

Kurumun, Türk Telekomünikasyon A.Ş'ye Rekabet Kurulu kararı ilegetirilen yükümlülük açısından süreci izlemeye devam ettiği vurgulandı.

27 Eylül 2009
http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=84292&kn=18
Old 08-11-2010, 09:58   #10
düzzgün

 
Varsayılan

konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı acaba
bilgisi olan arkadaş varsa paylaşırsa çok memnun oluruz.
teşekkrler şimdiden
Old 24-11-2010, 15:41   #11
av.güll

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

E:2009/15721
K:2010/6764
T:13.05.2010

ADSL HATTI KULLANIUMI İÇİN SABİT TELEFON HATTINA İHTİYAÇ OLMADIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

4077 s. Yasa m. 5,22

Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.55 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 13.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.(KARARA KONU YEREL MAHKEME KARARI AŞAĞIDADIR.)ESKİŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas Numarası: 2009/194

Karar Numarası: 2004/371

Karar Tarihi: 09.11.2009Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi

DAVA TARİHİ: 29.07.2009

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesiyle, 23.07.2009 tarihinden ben 0
…-……. nolu telefon hattının abonesi olduğunu, yine aynı tarihten beri …… numaralı ADSL kullanıcısı olduğunu, istemediği halde ADSL aboneliği için telefon aboneliğinin zorunlu olarak yapıldığını bu durumun 4077 Sayılı Yasanın 5.Maddesine açıkça aykırı olduğunu, her iki hizmetin ayrı ayrı verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirterek telefon aboneliğinin iptaline ve ADSL hizmetinin telefon aboneliğinden bağımsız olarak kullanabileceğinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı savunmasında, öncelikle 2009 yılı için 4077 sayılı yasanın 22. maddesindeki 936,97 TL
’lik sınır altında kalması nedeniyle eldeki uyuşmazlıkta hakem heyetinin görevli olduğunu bildirmiş ve esasa ilişkin, olarak ise ADSL hizmeti için telefon hattının alınmasının zorunlu olduğunu, davacının bunu kabul ettiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Dava, telefon aboneliğinin iptaline ilişkindir.

Taraflar arasında, telefon hattının telefon görüşmelerine kapatılarak (iptal edilerek), sadece internet aboneliğinin açık bulundurulmasına yönelik muaraza çıkmış olup bu uyuşmazlık gelecek yıllara da sari olduğundan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu değildir. (Y. 13. Hukuk D. 2008/12545 E., 2009/5652 K. 27/4/2009 T. kararı)

Bu nedenle davalı vekilinin göreve yönelik itirazları yerinde değildir.

Davacının, 23.07.2009 tarihinden beri 0
…-…… nolu telefon hattının ve ….. numaralı ADSL abonesi olduğu, ADSL aboneliği için telefon aboneliğinin davalı şirket tarafından zorunlu ve şart koşulduğu ihtilafsızdır. Bu zorunluluk davalı şirketin mahkememize gönderdiği 30/09/2009 tarihli cevabı yazıda açıkça belirtilmiştir.

Yargılama sırasında tarafların delileri toplanmış, yine davalı şirket ile başka bir abone arasında aynı nitelikteki uyuşmazlığa ilişkin Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/279 esaslı dosyasındaki, bilirkişi raporunun bir örneği bu dosyaya konulmuştur. Bilirkişiler, bilgisayar mühendisi Fatih Titrek, elektrik elektronik mühendisi Satılmış Caner ve hukukçu bilişimci Özgür Eralp 10 sayfadan ibaret raporlarında
“ADSL internet bağlantısı için ayrıca konuşma yapmak için bir telefon hattı bağlantısı kurulmasına teknik açından gerek olmadığını” ayrıntılı olarak bildirmişlerdir.

Bu durumda teknik olarak telefon aboneliğinden bağımsız olarak
ADSL internet bağlantısının yapılabileceğini kabul etmek gerekir.

4077 S.K.nun 5. maddesinde aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcının bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bilirkişi raporu bu madde hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, davanın sübut bulduğu kanaatine varılarak aşağıdaki, hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

l- Davanın KABULÜNE, buna göre davacının
…… numaralı ADSL aboneliğini, 0….-…….. nolu telefon hattı aboneliğine bağlı olmaksızın kullanabileceğinin tesbiti ile, 0…-…… nolu telefon ilişkin aboneliğin İPTALİNE,

2- 15,60 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline,

3- Davacı tarafından yapılan 2 davetiye gideri 10 TL, müzekkere gideri 5 TL olmak üzere toplam 15 TL
’nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Dair davacı, ile davalı vekilinin yüzünde tebliğden, itibaren 15 gün içinde yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar usulen okundu. 09.11.2009

Old 12-12-2010, 09:10   #12
Av. Bahadır

 
Varsayılan

Bu emsal kararları paylaşmanız çok güzel, çok teşekkür ederim. son iki mesajdan önceki mesajların üzerinden 1 sene geçmiş .Bu 1 sene içinde forum yönetici Özge Yücel Hanım'ın yazmış olduğu yazıdaki yalın adsl uygulamasının başlatılmaması gerçekten çok ilginç bir olay.

Bu tür davaların kazanılabildiğini herkese duyurmak lazım. Kararları yayınlayan arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum , saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ADSL hizmeti almak isteyenlere sabit telefonun şart koşulması yasal değil. Kemal Yıldırım Hukuk Haberleri 0 06-04-2008 17:57
minibüs hattı kiralanır mı? daydın Meslektaşların Soruları 2 03-11-2007 18:22
183 Alo Kadın Çocuk Danışma Hattı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 05-03-2004 17:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04288793 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.