Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

devlet memuruna zararı rücu etmek

Yanıt
Old 30-05-2008, 13:23   #1
Av.Fatma Karataşlı

 
Varsayılan devlet memuruna zararı rücu etmek

Ben belediye vekiliyim. Sendikalı işçinin ,işten çıkarılması işlemi nedeniyle , usulüne uygun fesih yapılmadığı ve haklı fesihte olmadığından dolayı tazminatlar, mahkeme masrafları, faiz, icra masrafları, harçları ödemek durumunda kaldık. Bu bedeli işçinin çıkarılmasına karar veren belediye bünyesindeki disiplin kurulu üyelerine rücu etmem mümkün mü? ( Mümkün olduğunu düşünüyorum) Bu konuda Yargıtay kararı aradım. Fakat bir şey bulamadım. Görüşlerinizi paylaşırsanız sevineceğim. Kolay gelsin !!!!!!
Old 30-05-2008, 13:53   #2
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2003/938
Karar: 2003/7141
Karar Tarihi: 29.05.2003
ÖZET : Davalının belediye başkanı olduğu dönemde, belediyede işçi olarak çalışan Hüseyin A.'ı haksız olarak işten çıkardığı, bu nedenle belediyenin adı geçen işçiye sendikal tazminat vs. ödemek zorunda kaldığı bildirilerek, ödemeye neden olan davalıdan alınması istenmektedir.


(818 S. K. m. 41) (4721 S. K. m. 2, 3)
Dava: Davac
ı Belediye Başkanlığı vekili Avukat Nuri Dündar Hattatoğlu tarafından, davalı Mustafa B. aleyhine 29/6/2001 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 7/5/2002 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Karar: Dava rücuen tazminat isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalının belediye başkanı olduğu dönemde, belediyede işçi olarak çalışan Hüseyin A.'ı haksız olarak işten çıkardığı, bu nedenle belediyenin adı geçen işçiye sendikal tazminat vs. ödemek zorunda kaldığı bildirilerek, ödemeye neden olan davalıdan alınması istenmektedir. Davalı 1997 yılı sonrasında ortaya çıkan maddi imkansızlık nedeniyle belediyede çalışan geçici işçilerin tamamının işine son verdiğini savunmuş ve İl İdari Kurulu'da bu gerekçelerle men'i muhakeme kararı vermiştir. Oysaki dosyada mevcut bilgi ve belgelerden, belediyede çalışan geçici işçilerin Ağustos ayı içinde sendikaya üye oldukları, davalının Belediye Encümeninden aldığı yetki ile tek başına karar alarak ve önceki yıllardaki yerleşik uygulamaların aksine 1.9.1997 de tüm geçici işçilerin işine son verdiği ve hemen sonrasında 4.9.1997 de bu işçilerden 7'sini yeniden işe başlattığı görülmektedir. Yine 5.3.1998 de belediyeye 43 geçici işçi alımında, önceden işten çıkarılanlara hiçbir duyuru yapılmadan tamamen yeni işçiler alınmıştır. Her ne kadar önceden işten çıkarılanların önceliği olduğu konusunda geçerli bir kural yoksa da, bu durum davalının iyi niyetle hareket etmediği sonucunu doğurur. İl İdari Kurulunca verilen ve Danıştay'ca onanıp kesinleşen men'i muhakeme kararı ise ceza hukukuna ilişkin olduğundan bu dava için ulaşılan sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Nitekim İş Mahkemesince de işçilerin sendikaya üye oldukları için kötüniyetle işten çıkarıldıklarını kabul ederek tazminata hükmetmiştir. Bu olgu, davalının kötü niyetle hareket ettiğinin açık bir kanıtıdır. Bu nedenlerle davalının kötü niyetli davranışları sonucu ortaya çıkan zararın kapsamı belirlenerek hükmedilmelidir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 29.5.2003 gününde oyçokluğuyla karar verildi. (¤¤)
KARŞI OY AÇIKLAMASI
Mahkemece bozma kararına uyularak verilen karar yerinde olup onanması gerektiği görüşünde olduğumdan çoğunluğun bozma kararına katılamıyorum. 29/5/2003


Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Savcının görevi "suç isnat etmek" mi, yoksa "suç ispat etmek" mi olmalı? sibelniko Hukuk Sohbetleri 21 30-09-2013 08:43
Devlet Hastahaneleri, Devlet Okulları, ve Adliyeler Av.Murat Özhan Hukuk Sohbetleri 2 16-01-2008 20:27
Avlanması yasak olan ayıların vatandaşa verdiği zararı devlet karşılayacak. av.ismailibis Hukuk Haberleri 0 11-07-2007 09:43
malı satan alt firmanın zararı.. avsağdıç Meslektaşların Soruları 2 29-06-2007 12:21
Kiralayanın bu zararı nasıl giderilir:..? Brusk Meslektaşların Soruları 2 17-10-2006 22:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02943897 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.