Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

haksız tutuklananlara tazminat

Yanıt
Old 28-02-2008, 12:56   #1
-betül-

 
Varsayılan haksız tutuklananlara tazminat

merhaba arkadaşlar haksız tutuklanan müvekkilim tazminat davası açmak istiyor.görevli mahkeme neresi ve davalı olarak kimi göstereceğim.Örnek dava dilekçesi göndeririseniz sevinirim.
Old 28-02-2008, 14:03   #3
av.şeyda müjdeci

 
Varsayılan

Av. İsmail MÜJDECİ & Av. Şeyda MÜJDECİ
Bahçe Mahallesi 4602 Sokak No:1 Erden İş hanı Kat: 4 Daire:10 - MERSİN
Telefon: (324) 238 38 21, 238 29 89


NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
MERSİN


DAVACI :…………………………………… velayeten annesi .........

VEKİLİ :Av. Şeyda Müjdeci-Av.İsmail Müjdeci- Adres Başlıktadır.

DAVALI :Maliye Hazinesi-MERSİN

DAVA :466 sayılı yasa gereğince tutuklu kalınan süre için tazminat istemi

T.KONUSU :5.000 YTL maddi ve 10.000 YTL manevi tazminat olmak üzere toplam 15.000 YTL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili talebidir.


OLAYLAR

1) Müvekkil………………………,Mersin 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2005/117 sorgu no ve 22.03.2005 tarihli kararıyla tutuklanmış olup, Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2005/687 esas ve 05.05.2005 tarihli tahliye kararına kadar 43 gün Mersin Cezaevinde haksız olarak tutuklu kalmıştır.

2) Müvekkil hakkında Mersin Çocuk Mahkemesi’nin 2007/627 esas ve 2007/409 karar ve 02.10.2007 tarihli kararıyla isnat edilen tüm suçlardan beraatine karar verilmiştir.

3) Müvekkil , tutuklu kalmasından dolayı gerek cezaevinde gerekse cezaevinden çıktıktan sonra maddi ve manevi anlamda sıkıntılar yaşamıştır. Halen de yaşamaktadır. Zira ;

Müvekkil, isnat edilen suç tarihi olan 21.03.2005 tarihinde henüz ilköğrenimini görmekte olan ( Mersin Hatice Oluğ İlköğretim Okulu’nda 6. sınıf öğrencisi ) , aynı zamanda terzi dükkanında çalışan bir öğrenci iken , daha çocuk yaşta cezaevi ile tanışmıştır.

43 günlük bir cezaevi hayatı, müvekkilin yaşamını değiştirmiş olup , kalıcı ve telafisi güç izler bırakmıştır.

Daha önceden hiçbir suçtan sabıkası olmayan , adliye cezaevi nedir bilmeyen müvekkil , öğrenci olması dolayısıyla da cezaevine giriş çıkışı nedeniyle arkadaş çevresince küçük düşmüş, rencide olmuş , imajı kötü yönde zedelenmiş,insanların imalı ve şüpheli bakışlarına maruz kalmış, kendisine yönelik olumsuz tavırlarla karşılaşmış, hatta çevresi tarafından alay konusu olmuştur.

Müvekkilin toplum ve okul arkadaşları tarafından uygulanan baskı yetmiyormuş gibi, cezaevine giriş çıkışı dolayısıyla öğrenim görmekte olduğu okul tarafından da istenmemiştir. Müvekkil de kaydını bir sonraki yıl için Mersin Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu’na aldırmak zorunda kalmıştır.

Tüm yaşananlar yüzünden psikolojisi bozulan , ruhsal çöküntüye uğrayan müvekkil, psikolojik tedavi görmeye başlamıştır. Önce Mersin Devlet Hastanesinde , daha sonra da Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisini sürdürmeye başlamıştır. Müvekkilin tedavisi halen devam etmekte olup, müvekkil sürekli olarak ilaç kullanmaktadır. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojisi bozulan müvekkil, okuldan sonra öğleden sonraları çalışmış olduğu Behçet Cingöz adlı terzinin atölyesindeki çalışma hayatına da devam edemez olmuştur. Müvekkil aylık 450 YTL maaşla çalışmakta idi.

Müvekkilin ailesi tarafından yargılama gideri olarak 02.04.2007 tarihinde 1.077,00YTL, 11.05.2007 tarihinde ise 1.119,10 YTL Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ne ödeme yapılmıştır.

Müvekkil ve ailesi müvekkile isnat edilen suçlamalar dolayısıyla gerek maddi gerek manevi anlamda büyük oranda kayba uğramışlardır.


4)Yasa gereği ödenecek tazminatın yaşanılan acıları maddi manevi kayıpları telafi edemeyeceği hususu açıktır.Ancak yasanın öngördüğü sorumluluk ve yaptırımların yerine getirilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilin beraatine 02.10.2007 tarihinde karar verilmiş olup, karar yüzümüze karşı tefhim edilmiş olup, işbu beraat kararı 10.10.2007 tarihinde temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Bu nedenle dava yasal 3 aylık süre içerisinde açılmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER :466 sayılı yasa , HUMK, Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLER :
1) Mersin Çocuk Mahkemesi’nin 2007/627 esas , 2007/409 karar sayılı dosya
2) Müvekkil ve annesine ait ikametgah ilmuhaberi
3) Mersin Çocuk Mahkemesi’nin 2007/627 esas , 2007/409 karar sayılı dosyasındaki 10.10.2007 tarihli kesinleşme şerhi
4) Müvekkilin tedavisine ilişkin sağlık karnesi ilaç yazımına ilişkin sayfa fotokopileri
5) Mersin Çocuk Mahkemesi’nin 2007/627 esas , 2007/409 sayılı kararı
6) Müvekkilin terzi Behçet Cingöz’ün dükkanında çalıştığına dair yazı
7) 1.077,00 YTL ve 1.119,10 YTL ödemeye ilişkin makbuz sureti
8) Müvekkile ait nüfus cüzdan örneği
9) Müvekil ve annesine ait nüfus cüzdan fotokopisi
10) Müvekkile ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
11) Müvekkile ait öğrenci belgesi
12) Onaylı vekaletname sureti
13) Sair yasal delil
NETİCE VE TALEP

Yukarıda arz ve izah olunan sebepler ve yargılama esnasında re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında ;

a) Haklı ve hukuka uygun davanın KABULÜNE ;
b) 5000 YTL maddi ve 10.000 YTL manevi tazminat olmak üzere toplam 15.000 YTL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ;

c) Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 19.11.2007

Davacı Vekili
Av. Şeyda Müjdeci
Mersin Barosu -1462EKİ :

1) Müvekkil ve annesine ait ikametgah ilmuhaberi
2) Mersin Çocuk Mahkemesi’nin 2007/627 esas , 2007/409 karar sayılı dosyasındaki 10.10.2007 tarihli kesinleşme şerhi
3)Müvekkilin tedavisine ilişkin sağlık karnesi ilaç yazımına ilişkin sayfa fotokopileri
4) Mersin Çocuk Mahkemesi’nin 2007/627 esas , 2007/409 sayılı kararı
5)Müvekkilin terzi dükkanında çalıştığına dair yazı
6) 1.077,00 YTL ve 1.119,10 YTL ödemeye ilişkin makbuz sureti
7)Müvekkile ait nüfus cüzdan örneği
8)Müvekil ve annesine ait nüfus cüzdan fotokopisi
9)Müvekkile ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
10)Müvekkile ait öğrenci belgesi
11)Onaylı vekaletname sureti
Old 28-02-2008, 14:23   #4
-betül-

 
Varsayılan teşekkür ederim

şeyda hanım müvekkilime isnat edilen suç hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal.Müvekkilim hırsızlık suçundun beraat etti fakat konut dokunulmazlığını ihlal suçundan müşteki şikayetçi olmadığından kamu davasının düşürülmesine karar verildi.burada tazminat söz konusu olabilirmi.yanıtınız için teşekkür ederim.
Old 28-02-2008, 14:26   #5
av.şeyda müjdeci

 
Varsayılan

1 haziran 2005 tarihi itibariyle 466 sayılı yasa yürürlükten kaldırıldığı için dava kısmına 466 sayılı yasa yerine 5320 sayılı yasaya göre açıldığını belirtebilirsiniz. Gerçi yasanın yanlış gösterilmesi önemli değil zaten re'sen araştırılıyor. Önemli olan görevli mahkemede ve süresinde açılması . Saygılarımla


-------------------------------
Sil baştan başlamak gerek bazen
Old 28-02-2008, 14:37   #6
-betül-

 
Varsayılan teşekürler

Şeyda hanım davayı açarken hukuk davalarında olduğu gibi harç ödememiz gerekiyormu? Teşekkürler.
Old 28-02-2008, 14:40   #7
av.şeyda müjdeci

 
Varsayılan

Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal aynı dosyada ise beraat etmiş olduğu hırsızlık suçundan tazminat isteyebileceğiz kanaatindeyim.Beraat kararı dışında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar için de istenebileceğini hatırlıyorum.Sanırım düşme kararına ilişkin kanunda da açık bir hüküm bulunmamaktadır. Beraat kararın kesinleşmesinin tarafınıza tebliğinden itibaren yasal 3 aylık sürede açılmasına dikkat edin.Saygılarımla.-------------------------------------
Sil baştan başlamak gerek bazen
Old 28-02-2008, 14:43   #8
av.şeyda müjdeci

 
Varsayılan

Vekalet suret harcı ve baro pulu dışında hiçbir yargılama gideri vs masrafta bulunmuyorsunuz.İstediğiniz kadar talep edebilirsiniz. Yalnız reddedilen miktar için hazine aleyhine vekalet ücretine de hükmediliyor onu da göz ardı etmeyin. Tabi size de hükmediliyor.
Old 29-02-2008, 11:47   #9
-betül-

 
Varsayılan

şeyda hanım reddedilen kısım için hazineye vekalet ücretine hükmediliyor demişsiniz.O zaman manevi tazminatın ne kadar olacağını nasıl belirleyeceğiz.Sonuçta hakim takdir ediyor.
Old 29-02-2008, 12:32   #10
av.şeyda müjdeci

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, maddi ve manevi tazminat talepli açmış olduğunuz tazminat davasında hakim uğranılan maddi zarar için dosyayı bilirkişiye gönderiyor ve genelde bu rapor doğrultusunda karar veriyor. Manevi tazminat için ise miktarı hakim takdir ediyor. Genelde ceza hakimleri çok fazla tazminata hükmetmiyor.Örneğin bir dosyamda 20.000YTL manevi tazminat talep etmeme rağmen, hakim 2.000YTL 'ye hükmetti, maddi tazminat için de bilirkişi raporunda yazılı miktarı hükme esas aldı.Aslında çok fazla tazminata hükmedilmiyor bu tür davalarda . Ama müvekkillerin de isteği doğrultusunda biz taleplerimizi yüksek tutuyoruz.Hazine lehine hükmedilen vekalet ücreti size hükmedileni geçemiyor.Taleplerinizi yüksek tutarken buna da dikkatinizi çekmek istedim.Saygılarımla


-------------------------------------
Sil baştan başlamak gerek bazen
Old 29-02-2008, 13:08   #11
Av. Ali Özcan

 
Varsayılan

Merhaba Şeyda Hanım.
öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. merak ettiğim iki sorumu da cavaplarsanız memnun olurum. öncelikle müvekkilinizin ailesinin maliyeye yargılama gideri olarak iki ayrı tarihte 2.000 YTL civarındaki dosya sonuçlanmadan yatırmış olduğu paranın tam olarak neden kaynaklandığını anlamadım. bunu açıklarsanız sevinirim. ikinci sorum ise beraat eden sanık kendisini vekille temsil ettirmişse vekiline ödemiş olduğu parayı bu davayla isteyebilir mi? buna ilişkin avukat serbest meslek makbuzu mu ibraz etmesi gerekir?
Old 29-02-2008, 15:17   #12
av.şeyda müjdeci

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım ,yukarıda örneğini vermiş olduğum davanın yargılaması halen devam ediyor. Müvekkile isnat olunan suçlamalardan biri mala zarar vermeye ilişkindi. Yargılama devam ederken, müvekkillerden bu zararın tazminine ilişkin yazı gönderilmiş, bunun üzerine Maliyeye bu ödemeler yapılmış. Makbuzda yargılama gideri olarak yazıldığı için ben de o şekilde dilekçede belirttim.yargılaması halen devam ediyor.beraat eden sanık kendisini beraat ettiği dosyada vekil ile temsil ettirmişse serbest meslek makbuzunun ibrazı gerekiyor. Ben önceki dosyada vekil olmadığımdan örnek dilekçemde talep etmedim.Vekalet ücreti de maddi tazminat hesabında dikkate alınıyor. Sayglarımla


-------------------------------
Sil baştan başlamak gerek bazen
Old 29-02-2008, 17:11   #13
FYLOZOF

 
Varsayılan

Haksız Tutuklama neeniyle 5 ayrı dosyam var hepsi karar çıktı, maddi tazminatımızın yanı sıra,çok cüzii oranda manevi tazminata hükmettiler. 500 YTL gibi, hazine temyiz etti, tam 6 yıldır. yargıtayda hala dönmedi, alacağımız tazminatın bir kıymeti kalmadı. müvekkileer ara ara dosyanın gelip gelmediğini soruyorlar, son zamanlarda onlarda bıktı arayan soran yok.
tabii ben b davaları açtığımda , yargıtay içtihatlarına göre faiz verilmiyordu, bende faiz talep etmemiştim. halbuki şimdi artık faizde istenebiliyor.
Yargımız çok hızlı işliyor) bakalım daha ne kadar bekliycez.
Old 01-03-2008, 10:44   #14
Av. Ali Özcan

 
Varsayılan

aydınlatıcı bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler Şeyda hanım... size de sabır dillerim sayın fylozof...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haksız el koyma nedeni ile tazminat parézer Meslektaşların Soruları 5 16-04-2014 13:00
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat Av.Günar Meslektaşların Soruları 7 25-04-2012 20:40
haksız tutuklamadan devletin tazminat sorumluluğu! mirican Meslektaşların Soruları 1 25-05-2009 12:53
Haksız Görevden Almada Manevi Tazminat Ramazan Dönmez Hukuk Soruları 3 01-04-2007 18:35
Karakolda 8 saat haksız gözaltıya 750 YTL tazminat av.sgenc Hukuk Haberleri 2 19-01-2007 10:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03702998 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.