Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Borçlu Adresi Bulma

Yanıt
Old 17-01-2009, 14:18   #31
Av. Srt

 
Varsayılan

Bankanın takipleriyle ilgileniyoruz ve bir borçlunun Uyapta Mernis adresi bulunmuyor. İcra müdürü banka takiplerinde Mernis adresi bulunmadığında takip dosyasında önceden tebligat çıkarılmış ve bila olmuş adrese 35 e göre tebligat yapılabileceğini söyledi. Doğru bir bilgi midir yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar herkese...
Old 17-01-2009, 15:16   #32
hilallal

 
Varsayılan

İyi Günler..Borçlunun TC Kimlik numarası elimizde olduğu zaman İcra müdürlüklerine gidip borçlunun Mernis adreslerini bulabiliyoruz.Mernis adresine de 35'e göre tebligat yapabiliyoruz.Bu anlamda çok kolaylık oluyor.Ancak Bu durum Şanslı olarak elde ettiğimiz TC numaraları sayesinde oluyor.
Old 23-01-2009, 15:42   #33
Av. Srt

 
Varsayılan

Bilgilendirme amaçlı olarak yazdınız sanırım, çünkü Mernis adresi bulunmadığını belirtmiştim.. Bu durumda banka takiplerinde dosyada bila olan ilk adrese, yani kredi kartı üyelik sözleşmesine yazılmış olan adrese 35 e göre tebligat yapma imkanımız var mı ? Mernis adresine 35 e göre tabiki yapılabiliyor.
Old 23-01-2009, 22:34   #34
hakan68

 
Varsayılan

Nüfus müdürlüğü T.K. 35'e göre resmi kurumdur ve 35 yapılabilir...Saygılarımla
Old 24-01-2009, 00:34   #35
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Fatoş Cihan Özden
Bilgilendirme amaçlı olarak yazdınız sanırım, çünkü Mernis adresi bulunmadığını belirtmiştim.. Bu durumda banka takiplerinde dosyada bila olan ilk adrese, yani kredi kartı üyelik sözleşmesine yazılmış olan adrese 35 e göre tebligat yapma imkanımız var mı ? Mernis adresine 35 e göre tabiki yapılabiliyor.

Kamu bankası ise ; evet. Bankaya bildirilen en son adrese (Alacaklı müvekkilinizle yazışma yapılarak, bildirilen en son adres sorulacaktır), 35.m.ye göre tebligat çıkarılmasını isteyebilirsiniz.

Saygılarımla...
Old 24-01-2009, 11:54   #36
Av. Srt

 
Varsayılan

Cevabınız için çok teşekkürler Av. Şehper Ferda Demirel...
Old 31-03-2009, 13:22   #37
fkaya025

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, konu 2008 yılında açılmış ve 2008 yılındaki gelişmelerden bahsedilmiş. 2009 yılı için adres sorgusunda herhangi bir değişme var mı? Ne gibi değişiklikler var ?
Ayrıca borçlunun kimlik nosundan sorgu yaptırdım ama MERNİSe kayıtlı değilmiş. Şimdi emniyete mi yazı yazmalıyım. Aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler..
İkinci bir sorum da, borçlu bildirdiği ilk adresinde yoksa ilk önce ne yapmalıyım ? Hangi yol daha hızlı olur? Teşekkürler
Old 27-08-2009, 00:33   #38
Avrasya

 
Varsayılan

Sayın Fkaya025,

Bence İl Sigorta ve Vergi Dairesinden adres isteyin. Hem maaşı ya da işyeri olup olmadığını öğrenirsiniz hem de sonrasında 35 yapma şansınız olur.
Old 25-03-2010, 22:34   #39
ayşe dağdelen

 
Rahatsiz

Alıntı:
Yazan AV.SERTANn
Asıl sorun borçlunun Açık kimlik bilgilerinin bilinmemesi,açık kimlik bilgisi bilinmiyorsa İcra Müdürlüğü Emniyet Araştırma talebini alıyor fakat ne yazıkki cevap gelmiyor...Nüfus müdürlüğü de açık kimlik bilgisi yazmayan (en azından baba adı ve doğum tarihi)müzekkerelere doğal olarak cevap veremiyor...


mernis adresine 35'e göre tebligat yapılmıyor şu an için. Bu konuda bir karar yargıtay aşamasında diye biliyorum. yani konu şuan muallakta.Türkiye'deki diğer bütün konular gibi
Old 26-03-2010, 16:49   #40
Av. Srt

 
Varsayılan

Borçlunun Mernis adresi varsa eğer, Nüfüs Müdürlüğüne müzekkere yazılıp "bu adresi veren kim diye " sorulacakmış. Eğer borçlu verdiyse ne ala. Ancak beyanda bulunan borçlu dışında biriyse 35 e göre yapılamayacağı söylendi İcra Müdürlüğünde. Mernis kullanılmaya başladıktan aylar sonra böyle bir uygulamaya geçilmesine anlam veremedim.

Aşağıdaki karar miktar itibariyle temyiz sınırı altında olduğu için Yargıtay incelemesine gitmeksizin kesinleşmiştir.


KARŞIYAKA
1.İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2009/494E.
KARAR NO :2009/513K.

KARAR TARİHİ : 16/07/2009


Uyuşmazlık ; ilamsız takipte, ödeme emri tebliğ edilmeyen borçluya nüfus Müdürlüğünden sorulmak suretiyle belirlenecek yerleşim yeri adresine göre T.K. nun 35. maddesi uyarınca tebliğ yapılması isteminin reddi ile ilgili memurluk işleminin, İİK.'nun 16. maddesine göre şikayet yolu ile kaldırılmasına yöneliktir.

Nüfus hizmetleri Kanunun 1. maddesi, bu kanunun amacının Ulusal adres veri tabanının oluşturulması, Nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamak olarak belirtilmiştir. Yine aynı kanunun 44/1. maddesi adli makamları adres ve veri tabanlarını da içeren nüfus kayıt örneklerini doğrudan almaya yetkili makamlar arasında saymıştır. Belirtilen yasa hükümleri uyarınca, ulusal veri tabanına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülecek işlemlerden dolayı birbirinden farklı birçok adresin nüfus kayıt bilgileri içerisinde yer alması mümkün olabilecektir.Eğer nüfus kayıt bilgilerinde,Adli mercilerce Mernis veri tabanında yer alan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) elde edilen adres bilgilerine göre, normal ve olağan usulde geçerli bir tebligat yapılabiliyorsa ortaya herhangi bir sorunun çıkması söz konusu olmayacaktır. Acaba bu şekilde tebliğ işlemi gerçekleşmediğinde, adli mercilerce Mernis veri tabanında toplanmış adreslerden herhangi birisine Tebligat Kanunun 35/3 maddesi hükümleri doğrultusunda geçerli ve hukuka uygun bir tebliğ işlemi yapılması mümkün müdür? Tebligat Kanunun 35/3. maddesi kapsamında " daha önce tebligat yapılmamış olsa bile taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar oluşmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da " uygulanma durumunun varlığından söz etmek olanaksızdır. Çünkü ortada Kamu Kurumu olduğu kuşku götürmez Nüfus Müdürlüğüne bizzat tebligat yapılacak olan kişinin daha önce resmi bir başvurusu sebebi ile bildirdiği son adresi değil, diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile ulusal adres veri tabanında oluşturulmuş diğer adres bilgileri söz konusu olup, ancak bu adreslerin kaynağı kamu kurumu belirlenip ve bu yerle yapılacak yazışma sonrasında ilgilinin başvurusuna bağlı en son adresinin olduğu belirtildikten sonra Tebligat Kanunun 35/3. maddesi uyarınca uygulama yapılması mümkün olabilecektir.

Kuşkusuz, eğer başlangıçta Nüfus Müdürlüğünden, bu kuruma borçlunun bizzat başvurusuna bağlı bildirilen en son adres bilgileri sorulup, bu yönde açıklanan adresine çıkarılan tebligattan sonuç alınamamışsa artık Tebligat Kanunun 35/3. maddesine göre uygulama yapılmasında yasal hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bu açıklamalar karşısında Nüfus Müdürlüğünün kendi kurumlarına borçlunun bizzat başvurusundan kaynaklanan en son adres olarak değil, sadece ulusal adres veri tabanında oluşturulmuş "yerleşim yeri" bilgisine göre belirtilmiş adresinin esas alınmak suretiyle Tebligat Kanunun 35/3. maddesi kapsamında hukuken geçerli bir tebliğ işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Esasen Nüfus Hizmetleri Kanunun yukarıda değinilen 1. ve 44. maddelerinde yer alan " ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesi" adli makamların adres veri tabanlarını da içeren nüfus kayıt örneklerini doğrudan almaya yetkili makamlar olarak açıklanmasına karşı bu yöndeki adres bilgilerinin tebligat amacı ile kullanılacağına değinilmemiştir. Kaldı ki , tebligat ile ilgili uygulamalar Nüfus Kanunu değil, Tebligat Kanunu hükümleri esas alınmak suretiyle sonuçlandırılır. Bu bakımdan icra memurluğu işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından, haksız ve dayanağı olmayan şikayetin reddine karar verilmesi gerekmiş olup bu yönde hüküm kurulmuştur.
Old 27-08-2010, 09:25   #41
Av. Oktay

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
Devam eden boşanma davası var ve 3.celsede tedbir nafakasına hükmedildi. Biz de bu nafaka kararını icraya koyduk ve " adresten ayrıldı" şeklinde köy azasının beyanıyla bila geldi. Şimdi boşanma davası dilekçesi bu adreste daha önce davalıya tebliğ edilmişken, ben de 35'e göre ödeme emrinin aynı adrese tebliğini talep edebilir miyim? Yani daha önce farklı bir dosyaya adres bildirimi olsa bu bildirm farklı bir dosyaya(icra dosyasına) dayanak teşkil edebilir mi? Saygılarımla..
Old 27-08-2010, 11:29   #42
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Oktay
Değerli meslektaşlarım,
Devam eden boşanma davası var ve 3.celsede tedbir nafakasına hükmedildi. Biz de bu nafaka kararını icraya koyduk ve " adresten ayrıldı" şeklinde köy azasının beyanıyla bila geldi. Şimdi boşanma davası dilekçesi bu adreste daha önce davalıya tebliğ edilmişken, ben de 35'e göre ödeme emrinin aynı adrese tebliğini talep edebilir miyim? Yani daha önce farklı bir dosyaya adres bildirimi olsa bu bildirm farklı bir dosyaya(icra dosyasına) dayanak teşkil edebilir mi? Saygılarımla..

Davanın görüldüğü mahkemeden alacağınız bir kayıt ile icra müdürlüğünden 35. madde uygulaması talep edebilirsiniz.

Çünkü takip konusu o mahkemenin ara kararıdır.

saygılarımla...
Old 27-08-2010, 16:31   #43
Av. Oktay

 
Varsayılan

Sn. Hakan Eren,
Acaba direk mahkemesindeb ilk duruşmanın (adres bildiriminin yapıldığı) zaptını alıp, aslı gibidir diye onaylatıp, icra müdürlüğünden 35'e göre tebligat mı talep etsem, yoksaa biraz daha uzun yol (büyük ihtimalle müdür böyle isteyecek ) mahkemeden borçlunun adresini bildirmesi şeklinde talep açıp, mahkemeden gelecek cevaba göre tebligat mı? hala kararsızım...teşekkürler..
Old 27-08-2010, 16:52   #44
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Oktay
Sn. Hakan Eren,
Acaba direk mahkemesindeb ilk duruşmanın (adres bildiriminin yapıldığı) zaptını alıp, aslı gibidir diye onaylatıp, icra müdürlüğünden 35'e göre tebligat mı talep etsem, yoksaa biraz daha uzun yol (büyük ihtimalle müdür böyle isteyecek ) mahkemeden borçlunun adresini bildirmesi şeklinde talep açıp, mahkemeden gelecek cevaba göre tebligat mı? hala kararsızım...teşekkürler..

Sayın Okay,

"Derkenar" tabirini sevmediğim için "kayıt" dedim ve meramımı iyi anlatamadım tabi.

Mahkemeye hitaben, bir dilekçe yazın ve dava dilekçesinin davalıya hangi adreste tebliğ edildiğinin dilekçeniz altına kayıt düşülmesini (derkenar) isteyin. Mahkemeden alacağınız bu kaydı da icra müdürlüğüne sunup 35. talebinde bulunun. En pratik yol bu olsa gerek.

saygılarımla...
Old 31-08-2010, 18:42   #45
Av. Oktay

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım
Evet derkenar tabirini her ne kadar ben de sevmesem de, bugün ben de "derkenar" diyerek işlerimi hallettim saayılır. Aile mahkemesinden borçlunun adresini talep ettim. Yarın da icra dairesine sunucam, ondan sonra 35'e göre tebligatı denerim artık, Sonucu bıradan paylaşıcam, teşekkürler..
Old 27-03-2013, 11:44   #46
salih.hukuk

 
Varsayılan

Merhabalarr kişinin mernis adresi yok.kişi borçlu ve tebligat yapılması çok masraflı.Bundan dolayı mernis adresi edinmesine zorlanabilir mi?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İŞyerİ Sİcİl No'dan İŞyerİnİ Bulma Av.Hatice Sarıbardak Meslektaşların Soruları 14 19-07-2016 10:27
işverenin işçi bulma taahhüdünde bulunan firma ile yaptığı sözleşmenin neticeleri Mr Black Meslektaşların Soruları 2 07-09-2007 16:12
Adres Bulma (haciz) furmich Hukuk Soruları Arşivi 5 29-10-2006 00:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04495502 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.