Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

boşanma karşılık dava

Yanıt
Old 24-11-2007, 10:02   #1
avde

 
Varsayılan boşanma karşılık dava

Herkese selamlar. kafamı karıştıran bir konuyu size danışmak istedim,yardımcı olursanız çok sevinirim. Adli yardımdan gelen talepte bulunan aleyhine açılmış bir boşanma davam var, ancak karşı dava açma süresi geçmiş bulunmakta, henüz 2. celsesi yapılacak ve müvekkil davaya cevap vermemiş.Ben duruşma gününe kadar davaya cevap dilekçemle birlikte karşılık dava açsam mümkün olabilirmi?(10 günlük süre geçtiğinden davaya cevapla birlikte yapıp yapamayacağım konusunda tereddüte düştüm.) Yoksa davaya cevabın içinde maddi,manevi,yoksulluk nafakası fer'i olarak talep mi etsem o zaman hem harçta yatırılmıyor. Karşı dava olarak düşünürsem harç yatırmak zorundayız diye biliyorum ki adli yardım durumu yok. Karar veremedim arkadaşlar. Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 24-11-2007, 10:16   #2
Av.Nur Hayat BURAN

 
Yeni Fikir

Alıntı:
ancak karşı dava açma süresi geçmiş bulunmakta, henüz 2. celsesi yapılacak ve müvekkil davaya cevap vermemiş.Ben duruşma gününe kadar davaya cevap dilekçemle birlikte karşılık dava açsam mümkün olabilirmi?(10 günlük süre geçtiğinden davaya cevapla birlikte yapıp yapamayacağım konusunda tereddüte düştüm.)
Karşı dava açma süresinin geçmiş olduğunu ilk cümlenizde siz de yazmışsınız. Doğrudur, süreniz geçmiş. Ancak siz de ayrı bir dava açıp birleştirme talep edebilirsiniz.
Old 24-11-2007, 10:23   #3
avde

 
Varsayılan

Bu kadar hızlı yanıt gelebileceğini hiç tahmin etmezdim. Öncelikle teşekkür ederim. Ancak dosyaya adli yardımdan atandığımı mesajımda belirtmiştim. Dolayısıyla atandığımda dosya içerisinde tabiri caizse hareket imkanım var düşündüm de ben cevap dilekçemde tazminat taleplerini sıralamaya karar verdim. Ancakkarşı dava olarak talep etmeyi daha çok isterdim. Yine de süre geçtikten sonra davaya cevapla açılabileceğinin mümkün olabileceğini düşünen arkadaşlar varsa ya da yol gösterecek sevinirim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hızlı site vesselam...
Old 24-11-2007, 10:38   #4
Av.Nur Hayat BURAN

 
Yeni Fikir bir de Yargıtay kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/5782

K. 1999/7763

T. 2.7.1999

• KARARIN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( Boşanma )

• KARŞILIK DAVANIN ŞARTLARI ( Boşanma )

• BOŞANMA ( Karşılık davanın şartları )

• YOK HÜKMÜNDE MAHKEME KARARI

1086/m.72, 195, 203, 439/2

ÖZET : Usulen açılmış karşılık dava olmadığı halde, karşılık dava varmış gibi boşanmaya ve sair isteklerin hükme bağlanmasına karar verilmesi yok hükmünde bir kararı ifade eder. Bu konu açıkca temyize getirilmemiş olsa bile kanuna açık muhalefet oluşturduğundan bozma sebebi olur.
DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm maddi – manevi tazminat faiz ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Kocanın boşanma isteği üzerine, kocanın davası red edilmiş, fakat kadının karşılık davası varmış gibi boşanmaya, tarafların ortak olduğu ileri sürülen araç bedelinin yarısının ödetilmesine, sair taleplerin reddine karar verilmiştir.
Davalı karşılık davasını, cevap süresi içerisinde ( HUMK.m.195 ) açması gerekmektedir. ( HUMK.m.203 ) iki taraftan birinin talebi olmadan hakim bir davayı tetkik edip hal yolunada gidemez. ( HUMK.m.72 )
Davalı kadın, 26.8.1998’de cevaplarını vermiş, bu dilekçesinde davacıdan karşılık dava niteliğinde istekte bulunmamıştır. Daha sonraki 24.12.1998 tarihli layihada harç ödemeden isteklerini sıralamış olması karşılık dava sonucu doğurmaz. Dava olmadığına göre verilen karar yok hükmündedir. Taraflarca temyiz edilmemiş olsa bile yasaya açık muhalefetin bulunması hallerinde hükmün boşanma yönünde bozulması imkanı dahilindedir. ( HUMK.m.439/2 ) Açıklanan sebeplerle; davalı tarafından açılmış bir dava olmadığı halde, yazılı şekilde boşanmaya ve araç bedeline hükmedilmesi Usul ve Yasa’ya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. KAZANCI
Old 24-11-2007, 11:55   #5
recepbarlas

 
Varsayılan

Cevap dilekçesi ile veya daha sonra verilecek beyanlarla ,tazminat,velayet vs istenemez.Bu taleplerin cevap dilekçesi ile istenebilmesi için davanın kabul edilmesi gerekiyor.Davanın kabul (yani boşanmanın) edilebilmesi de ayrı bir davadır.Yani cevap süresinde karşılık dava açılması gerekiyor.10 gün geçmişse tedbir nafakası veya şahsi ilişki dışında birşey istenemez.Ayrı bir dava açılıp birleştirmekten başka bir yol yok.
Old 24-11-2007, 13:02   #6
avde

 
Varsayılan

cevabınız için teşekkür ediyorum avukat bey.Ancak şu yargıtay kararını eklemek istiyorum.
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1141
K. 2004/2298
T. 26.2.2004

• BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Boşanmanın Eki Niteliiğindeki - Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• DURUŞMALARI TAKİP ETMEYEN EŞ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminat ve Nafaka Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )

• YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasının Eki Olduğundan Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi - Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

4721/m.174,175

ÖZET davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekir.


Yine bir boşluk bırakayım, benim göremediğim ya da yanlış anladığım bir şey mi var acaba?
Old 24-11-2007, 15:04   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avde
Yine bir boşluk bırakayım, benim göremediğim ya da yanlış anladığım bir şey mi var acaba?

Bence yoktur. Aktardığınız karar gibi çok karar bulunmaktadır. Karşılık dava açma süresini kaçırmış bulunmaktasınız. Ayrıca dava açabilirsiniz. Harç nedeniyle dava açmakta tereddüt ediyorsunuz ama harç maktu olduğu için(Boşanmanın eki olan maddi-manevi tazminat talebi de dahil), müvekkilinizin hiç olmazsa bu harcı yatıracak durumu vardır. Ben olsam ikinci davayı açar, ilk dava ile birleştirme talep ederdim.


Ancak sizin sormadığınız bir hususu açıklamak gerekir. Davanın adli yardım bürosundan geldiğini belirtmişsiniz. Bilindiği üzere sadece size gönderilen iş için görevlisiniz. Bu konu da THS'de tartışıldı, bir araştırın isterseniz.En azından bulunduğunuz baroya bilgi vermelisiniz, diye hatırlıyorum. Disiplin suçu işlemiş olmayın.

Saygılarımla
Old 24-11-2007, 21:08   #8
recepbarlas

 
Varsayılan

Sayın AVDE,bu karar,davacı taraf için geçerlidir.Davacı davasını açarken zaten harcı yatırmış ve dolaysıyla davasını açmıştır.Ferilerde ayrıca harca tabi olmadığı için, feriler her zaman talep edilebilir.Ama davalı için bu husus geçerli değildir.Davalı 10 gün içinde karşı dava açmamışsa,taleplerini yeni bir dava ile açabilir.
Old 26-11-2007, 11:12   #9
avde

 
Varsayılan

Zaman ayırıp cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

Av. Suat Bey'in de dediği gibi adli yardımdan görevlendirildiğimden bahisle ayrı dava açamam, dolayısıyla birleştirmede talep etmicem. Dava içerisinde talepte bulunmayı düşünüyorum,hiç değilse yoksulluk ve velayetle ilgili lehe olacağını umuyorum.

Sayın Recep Bey davacı için boşanmanın fer'ilerinde geçerli olacağını belirtmekle bende ilk başta öyle düşünmüştüm ancak kararı dikkatlice okuduğumda gördüm. Daha önce de böyle bir şeyle karşılaşmadığımdan danışmak istedim. Konuyu fazla uzattım herhalde yardımlarınız için teşekkürler.

ÖZET davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez.
Old 18-07-2008, 11:18   #10
lawyer985

 
Varsayılan

selamlar,karşılık dava süresinin gecmesinden sonra cevap dilekçesinin ıslah edilerek karşılık davanın açılabilceği kanaatindeyim.bu konuda görüşü olanlar varsa benimle paylaşabilrler mi?
Old 04-12-2008, 13:51   #11
Ayfan Pısıl

 
Varsayılan kaşılık dava açılmasa davalı tazminat isteyemecek mi?

kaşılık dava açılmasa davalı tazminat isteyemecek mi?
Old 04-12-2008, 14:03   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan seasoul
kaşılık dava açılmasa davalı tazminat isteyemecek mi?

Tabii ki isteyebilir. 6 No.lu mesajdaki Yargıtay kararında açıkça belirlenmiş olup; 7 No.lu mesajda ben,
Alıntı:
Aktardığınız karar gibi çok karar bulunmaktadır
demişim zaten.
Old 24-12-2008, 23:44   #13
Ayfan Pısıl

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Tabii ki isteyebilir. 6 No.lu mesajdaki Yargıtay kararında açıkça belirlenmiş olup; 7 No.lu mesajda ben,demişim zaten.
o zaman avde arkadaşımızın maddi manevi tazminat ve nafaka talep edebilmesi için karşı dava açması veya arı dava açıp birleştirme talep etmesi gerekmiyor
Old 26-12-2008, 15:51   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan seasoul
o zaman avde arkadaşımızın maddi manevi tazminat ve nafaka talep edebilmesi için karşı dava açması veya arı dava açıp birleştirme talep etmesi gerekmiyor

O olasılığı soru sahibi de bilmektedir. Ancak kendisi cevap süresinden sonra "karşılık dava" ile isteyebileceğine dair yorum beklemektedir. Katılımcılar da bu yönde ve "ayrı dava açıp, birleştirme" yönünde görüş belrtmişlerdir.İlgili mesaj aşağıdadır:

Alıntı:
Yazan avde
Bu kadar hızlı yanıt gelebileceğini hiç tahmin etmezdim. Öncelikle teşekkür ederim. Ancak dosyaya adli yardımdan atandığımı mesajımda belirtmiştim. Dolayısıyla atandığımda dosya içerisinde tabiri caizse hareket imkanım var düşündüm de ben cevap dilekçemde tazminat taleplerini sıralamaya karar verdim. Ancakkarşı dava olarak talep etmeyi daha çok isterdim. Yine de süre geçtikten sonra davaya cevapla açılabileceğinin mümkün olabileceğini düşünen arkadaşlar varsa ya da yol gösterecek sevinirim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hızlı site vesselam...
Old 26-12-2008, 16:02   #15
didem kunal

 
Varsayılan

Aynı türde bir davam var elimde. 10 günlük süre geçmiş. Müvekkilim, eşinin açtığı boşanma davasında cevap olarak, eğer bana bir maddiyat verebilirse boşanaırım demekte bana. Bu konuyu sitede okuduğum iyi oldu çünkü dilekçemin sonuç ve istem kısmında " müvekkilim boşanmak istememektedir, eğer mahkeme aksi kanaate varır ise bu durumda davacı adına kaıylı şu gayrimenkulün, müvekkilim adına tescili" demiştim. Sanıyorum bu talebim yok hükmünde. Ayrı dava açmam lazım öyle değil mi? Ama nafaka talebim olabilir değil mi?
Old 26-12-2008, 16:16   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan didem kunal
Aynı türde bir davam var elimde. 10 günlük süre geçmiş. Müvekkilim, eşinin açtığı boşanma davasında cevap olarak, eğer bana bir maddiyat verebilirse boşanaırım demekte bana. Bu konuyu sitede okuduğum iyi oldu çünkü dilekçemin sonuç ve istem kısmında " müvekkilim boşanmak istememektedir, eğer mahkeme aksi kanaate varır ise bu durumda davacı adına kaıylı şu gayrimenkulün, müvekkilim adına tescili" demiştim. Sanıyorum bu talebim yok hükmünde. Ayrı dava açmam lazım öyle değil mi? Ama nafaka talebim olabilir değil mi?

Bu forumda ayrı dava açılmadan aynı dava içinde istenebileceğine dair görüşler var zaten. Soru sahibi, "Diğer seçenekler olabilir mi?" şeklinde sormaktadır. Aynı dava içinde isteyebilirsiniz.
Old 04-01-2009, 10:18   #17
Ayfan Pısıl

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan didem kunal
Aynı türde bir davam var elimde. 10 günlük süre geçmiş. Müvekkilim, eşinin açtığı boşanma davasında cevap olarak, eğer bana bir maddiyat verebilirse boşanaırım demekte bana. Bu konuyu sitede okuduğum iyi oldu çünkü dilekçemin sonuç ve istem kısmında " müvekkilim boşanmak istememektedir, eğer mahkeme aksi kanaate varır ise bu durumda davacı adına kaıylı şu gayrimenkulün, müvekkilim adına tescili" demiştim. Sanıyorum bu talebim yok hükmünde. Ayrı dava açmam lazım öyle değil mi? Ama nafaka talebim olabilir değil mi?

TMK 174 maddesinde belirtilen ve boşanmanın ferilerinden olanların dışındaki eşya ve tazminat talepleri usulüne uygun dava açılıp harç yatırılması halinde mahkemece değerlendirilebilecektir.
Old 24-08-2011, 15:24   #18
gavel

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
Esasen cevaplarınızı okudum fakat bir hususta kafam karıştı.
Davalı tarafım ve boşanma,tazminat içerikli bir davada cevap süresi içindeyim.
Müvekkilim boşanmak istiyor fakat onun da tazminat talebi var.
Bu durumda;
1) Aynı Mahkeme'ye aynı esas numarası ile dilekçe yazıp, cevap veren davalı/karşı davacı olarak kendimizi yazmam yeterli mi?
2) Tevziden ayrı bir dava açıp, yeni bir esas numarası alıp, sonradan mı davaların birleştirilmesini talep edeceğim?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 24-08-2011, 23:39   #19
BALDIRAN

 
Varsayılan

Kanmca,
Eğer cevap süresi dolmamışsa 1. şıkka, dolmuşsa 2.şıkka göre hareket etmeniz daha doğru olur.
Old 25-08-2011, 15:24   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gavel
Değerli Meslektaşlarım,
Esasen cevaplarınızı okudum fakat bir hususta kafam karıştı.
Davalı tarafım ve boşanma,tazminat içerikli bir davada cevap süresi içindeyim.Müvekkilim boşanmak istiyor fakat onun da tazminat talebi var.
Bu durumda;
1) Aynı Mahkeme'ye aynı esas numarası ile dilekçe yazıp, cevap veren davalı/karşı davacı olarak kendimizi yazmam yeterli mi?

2) Tevziden ayrı bir dava açıp, yeni bir esas numarası alıp, sonradan mı davaların birleştirilmesini talep edeceğim?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Yazmış olduğunuz birinci maddeye göre davranın. Ancak dava harcını süresinde yatırmayı unutmayın.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
boşanma davası- karşılık dava Av.Selim Balku Aile Hukuku Çalışma Grubu 9 28-11-2013 22:04
Boşanmada karşılık dava!!! av.knel Aile Hukuku Çalışma Grubu 9 28-10-2011 11:47
Karşılıklı Boşanma davaları - red - yeniden dava açma hakkı avmehmetkaramanli Meslektaşların Soruları 2 30-06-2007 13:37
Derdest boşanma davası dışında yeni bir dava açılması hk bir soru! av.egemen Meslektaşların Soruları 3 26-03-2007 12:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05567408 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.