Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Şufa davasında yargılam gideri

Yanıt
Old 16-11-2007, 17:38   #1
ekaral

 
Varsayılan Şufa davasında yargılam gideri

Arkadaşlar;
müvekkilim aleyhine bedelde muvazaa iddialı şufa davası açıldı. bilirkişi raporu ile bedelde muvazaa yapılmadığı belirlendi. mahkeme davacıya tapudaki gösterilen satış değeri ile tapu masraflarının ödenmesi konusunda süre verdi. şimdi sorum, yargılam giderleri ne şekilde paylaştırılacak. bedelde muvazaa hususu ispatlanmadığına göre, davacının iddia ettiği bedel kadar davacıya, davacının iddia ettiği bedel ile tapuda gösterilen satış değeri arasındaki farktan bize yani davalıya vekalet ücreti taktir edilerek yine bu oranlara göre harç ve giderle paylaştırılır şeklinde bir yargıtay kararı buldum. hala geçerlimidir, aksine kararla karşılaştınızmı?
teşekkür ediyorum. iyi çalışmalar
Old 16-11-2007, 18:51   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/5821
K. 2001/6127
T. 10.9.2001
• ŞUF'ALI PAYIN İPTALİ VE TESCİL ( Satış Bedelinin Muvazaalı Olarak Yüksek Tutulduğu İddiası Kanıtlanamadığından Davalı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekmesi )
• SATIŞ BEDELİNİN MUVAZAALI OLARAK YÜKSEK TUTULMASI ( İddia Kanıtlanamadığından Davalı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekmesi )
• VEKALET ÜCRETİ ( Satış Bedelinin Muvazaalı Olarak Yüksek Tutulduğu İddiası Kanıtlanamadığından Davalı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekmesi )
743/m.658,659
818/m.18
ÖZET : Dava konusu pay 2.000.000.000.-TL bedelle davalı tarafından satın alınmış davacı da dava dilekçesinde satış bedelinin muvazaalı olarak yüksek tutulduğunu, taşınmazın dönümünün aslında 150.000.000.-TL olduğunu iddia etmesine rağmen bu hususu kanıtlayamadığından ispat edilmeyen miktar üzerinden kendisini davada vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı şuf'a davasına dair karar davalı - davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü:

KARAR : Dava, şuf'alı payın iptali ve davacı adına tescili istemine ilişkindir. Mahkemece tapuda gösterilen bedel üzerinden şuf'a hakkının tanınmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve yargılama giderleri ve vekalet ücretine yönelik olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere hükmün dayandığı gerekçelere bedelde muvazaa iddiasının kanıtlanamaması nedeniyle tapuda gösterilen satış bedeli üzerinden şuf'a hakkının tanınmasında bir usulsüzlük olmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Dava konusu pay 10.4.2000 tarihinde 2.000.000.000.-TL bedelle davalı tarafından satın alınmış davacı da dava dilekçesinde satış bedelinin muvazaalı olarak yüksek tutulduğunu, taşınmazın dönümünün aslında 150.000.000.-TL olduğunu iddia etmesine rağmen bu hususu kanıtlayamadığı cihetle ispat edilmeyen miktar üzerinden kendisini davada vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, bundan zuhul ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle davalı lehine bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine 10.9.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 16-11-2007, 18:55   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/2574
K. 2004/2706
T. 13.4.2004
• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Önalım Hakkına Dayalı )
• ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davada Bedelin Belirlenmesi-Davalı ile Satıcı Paydaş Arasında Yapılan Satım Sebebiyle Davalı Tarafından Ödenen Satım Bedeli ile Tapu Harç ve Masraflar Toplamından İbaret Olması )
• SATIM TARİHİ İLE DAVA TARİHİ ARASINDA UZUN ZAMAN GEÇMESİ DURUMUNDA ŞUFA DAVASINDA BEDELİN BELİRLENMESİ ( Payın Dava Tarihindeki Değeri Belirlenerek O Miktarın Şufa Bedeli Olarak Kabulü )
• ŞUFA DAVASI ( Davada Bedelin Belirlenmesi-Davalı ile Satıcı Paydaş Arasında Yapılan Satım Sebebiyle Davalı Tarafından Ödenen Satım Bedeli ile Tapu Harç ve Masraflar Toplamından İbaret Olması )
4721/m.732
ÖZET : Önalım davalarında bedel, davalı ile satıcı paydaş arasında yapılan satım sebebiyle davalı tarafından ödenen satım bedeli ile tapu harç ve masrafı toplamından ibarettir. Satım tarihi ile dava tarihi arasında uzunca bir süre geçmişse payın dava tarihindeki değeri belirlenerek o miktarın şufa bedeli olarak kabul edilmesi icabeder. Bu süre dosya özelliği iktisadi hayattaki değişiklik dikkate alınarak belirlenir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, önalım hakkı sebebiyle payın iptali ile davacı adına tescile ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş, ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Önalım davalarında bedel, davalı ile satıcı paydaş arasında yapılan satım sebebiyle davalı tarafından ödenen satım bedeli ile tapu harç ve masrafı toplamından ibarettir. Yargıtay'ın yerleşen içtihatlarına göre satım tarihi ile dava tarihi arasında uzunca bir süre geçmişse payın dava tarihindeki değeri belirlenerek o miktarın şufa bedeli olarak kabul edilmesi icabeder. Bu süre dosya özelliği iktisadi hayattaki değişiklik dikkate alınarak belirlenir.

Dava konusu edilen pay 27.7.2000 tarihinde davalıya 9.000.000.000.-TL bedelle satılmış, dava ise 6.7.2001 tarihinde ikame edilmiştir. Bu iki tarih arasındaki zaman farkı gözönünde tutularak payın dava tarihindeki değeri belirlenerek fark olduğu takdirde onun da depo ettirilmesi, ondan sonra bir karar verilmesi gerekirken, bundan zühul olunması doğru olmadığı gibi bedeldeki muvazaa iddiası ispat edilmediğinden arasındaki fark üzerinden davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmemiş olması da hatalı görülmüştür.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şufa davasında muvazaanın ispatı Fatma KAPUÇAM Meslektaşların Soruları 11 09-05-2013 22:54
Şufa hakkından feragat, şufa davasında fiili taksim konusu(acil) Av.Eda.P Meslektaşların Soruları 3 08-10-2007 13:53
diş tedavi gideri devlet memurları papoose Meslektaşların Soruları 0 27-03-2007 17:46
Şufa Davasında Tedbir Nasıl Kalkar nefise Meslektaşların Soruları 1 01-12-2006 17:34
şufa davasında şahit şubat Hukuk Soruları Arşivi 1 08-05-2006 18:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02762198 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.