Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

anonim şirket pay sahipliğinden çıkma

Yanıt
Old 05-10-2007, 07:45   #1
Hasan Coşkun

 
Varsayılan anonim şirket pay sahipliğinden çıkma

Selam arkadaşlar,müvekkilim bir anonim şirkette pay sahibi ve bu payı bir başkasına devretmeden çıkmak istiyor.Paydan vazgeçme ve ya ihraç olabilir.Kısa bir araştırma yaptım ve bunun mümkün olduğuna dair bir yasa hükmü bulamadım. Sizce bu mümkünmüdür.Bu konuda yöntem bizim için önemli değil;idari yolla ya da yargı yoluyla olbilir.
Old 05-10-2007, 08:07   #2
ilastepe

 
Varsayılan

umarım işinize yararT.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/2750
Karar: 2006/2644
Karar Tarihi: 14.03.2006

ÖZET : Davacı, anonim şirket ortaklık payını devretmek istemesine rağmen sonuç alamadığını ileri sürerek gerçek değeri karşılığında ortaklıktan çıkmasına, aksi takdirde şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini talep etmiştir. Sermaye unsurunun ön planda bulunduğu anonim şirketlerde çıkma müessesesi yoktur. Şirketin tasfiyesini gerektiren bir neden de bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.

(6762 S. K. m. 434, 551)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 24.11.2004 tarih ve 2003/760 - 2004/632 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı vekilleri, müvekkilinin davalı anonim şirketin ortağı olduğunu, ortaklar arasında ciddi tartışmaların olduğunu, ortaklık payını devretmek istemesine rağmen sonuç alamadığını ileri sürerek, TTK'nun 551 'inci maddesi uyarınca hissesinin gerçek değeri karşılığında ortaklıktan çıkmasına, bu mümkün olmadığında şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, TTK' nun 551 'inci maddesinin şahıs unsuru önem kazanan limitet şirketlerde uygulanacağı, sermaye unsuru ön planda olan anonim şirketlere ilişkin olarak ise TTK' da çıkarma müessesine yer verilmediği, TTK' nun fesih ve tasfiyesinin TTK'nun 434 vd. maddelerinde düzenleme olduğu, bu davada şirketin tasfiyesini gerektirecek durumun olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00.- YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.03.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Old 05-10-2007, 09:16   #3
ali ekmekçi

 
Varsayılan

A.Ş. den çıkma yok,ancak Ltd.den vs.çıkma var haklı sebeplerin varlığı halinde,öyleyse çıkma ile ilgili davayı düşünmeyiniz
Old 19-03-2009, 14:04   #5
mehmet ayden

 
Varsayılan

ANONİM ŞİRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA FARKLI KAVRAMLARDIR.SÖZÜ GEÇEN YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİNİN KARARININ ÖZET BÖLÜMÜNDE ÇIKMA MÜESSESESİNİN OLMADIĞI BELİRTİLMİŞ,KARAR KISMINDA İSE ÇIKARMA MÜESSESESİNE YER VERİLMEDİĞİ VURGULANMIŞTIR.
KANIMCA BİR ŞAHSIN İLELEBET BİR ANONİM ŞİRKETE ORTAK OLMASINDA ISRAR ETMENİN HUKUK MANTIĞI AÇISINDAN YERİ YOKTUR.ÇIKARMA MÜESSESESİ OLMAYABİLİR ANCAK ÇIKMA KONUSUNDA BÖYLE BİR ISRARIN YERİNDE OLMAYACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM.BUNA İLİŞKİN YAPTIĞIM ARAŞTIRMA SONUÇLANDIĞINDA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM.
Old 19-03-2009, 15:59   #6
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Ticaret Kanunu limited şirketlerde "çıkma ve çıkarılma" konusunu açıkça ve genişçe düzenlediği (m.551) ve bir hak olarak tanıdığı halde, anonim şirketlerde bu tür bir hükme (ve hakka) yer vermemiştir.
Old 20-03-2009, 00:00   #7
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Ana sözleşme düzenlemesi yapılarak da AŞ ortağına çıkma hakkı tanınamaz. Sadece, sahip olduğu payların tümünü devreden ortak, anonim şirketten çıkmış sayılır. Pay sahibinin AŞ.den ihracı (çıkarılması) da kabul edilmemiştir. Sadece ihraca benzer bir kurum öngörülmüştür: Iskat. Bunun da tek sebebi ortağın taahhüt ettiği pay bedelini ödememesidir.

Iskat, pay sahibinin ödemede temerrüde düştüğü paylarla ilgili olarak pay sahipliğinin sona erdirilmesidir. Iskat, pay sahibinin sahip olduğu tüm paylar için uygulanırsa, pay sahibinin şirketten çıkarılması (ihraç) sonucunu doğurur.

Ağır sonuçlar doğuran bir müeyyide olarak ıskat prosedürü TK.m.408'de emredici olarak düzenlenmiştir. Buna göre, yönetim kurulu, pay bedelini ödemede temerrüde düşen ortağa ana sözleşme uyarınca bir ödeme çağrısı yapar. Bu çağrı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ayrıca yerel bir gazetede yayımlanır. Pay sahibine yapılan bu ihtar ile 1 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi, aksi halde ödediği kısımdan mahrum kalacağı bildirilir. Bu süre içinde taahhüt yerine getirilmezse pay sahibi, o ana kadar yaptığı ödemelerden mahrum kılınarak hakkında ıskat işlemi uygulanır.

Iskatın iki önemli sonucu vardır: İlki, temerrüde düşülen paylarla ilgili pay sahipliği sıfatının yitirilmesi; diğeri, bu paylara ilişkin o güne kadar yaptığı ödemelerden mahrum edilmesidir .

Iskat edilen paylar üzerinde pay sahibinin tasarrufu kalkar ve bu paylar, başka ortak alınması için YK.nun tasarrufuna intikal eder. Bu paylara ait haklar donar. Pay sahibi sadece gerçekleşmiş kâr payını isteyebilir. Şirket, bu kâr payı ile sermaye borcunu takas edebilir. Iskat halinde pay sahibi elindeki hisse senetlerini şirkete iade etmek zorundadır. Aksi halde şirket bu hisse senetlerini iptal edebilir.

Ana sözleşme ile de başka ihraç sebebi veya sebepleri öngörülemez. Örnek olarak, pay sahibine anonim şirketin menfaatlerini gözetme, onunla rekabet etmeme yükümlülüğü getiren ve bu yükümlerin ihlalini bir ihraç sebebi olarak öngören ana sözleşme hükümleri bağlayıcı kabul edilmemiştir.

Bakılabilir: TEKİNALP/POROY/ÇAMOĞLU, Şirketler ve Kooperatif Hukuku, No:848c ; F. NOMER, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, İstanbul 1999, s.145 vd.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anonim Şirket Ortakları Av.Olcay Pehlivanlıoğlu Meslektaşların Soruları 5 12-06-2014 16:41
anonim şirket - Şube Vekaletnamesı av.pınar Meslektaşların Soruları 9 16-01-2009 12:32
Anonim şirket genel kurul kararlarının iptali Viyola Meslektaşların Soruları 5 04-05-2007 11:15
anonim şirket yönetim kurulunun şirkete ait gayrimenkulü satması avukat fatih topçu Meslektaşların Soruları 3 18-09-2006 21:45
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu mustione Hukuk Soruları Arşivi 1 05-05-2002 11:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03185296 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.