Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Cevap Dİlekçesinde Unutulan Kötüniyet Tazminatı

Yanıt
Old 03-09-2007, 19:08   #1
OLCAYK

 
Acil Cevap Dİlekçesinde Unutulan Kötüniyet Tazminatı

İtirazın iptali davalarında, alacaklının haksız ve kötüniyetli takip yaptığının anlaşılması halinde aleyhine hükmedilen kötüniyet tazminatının cevap dilekçesinde talep edilmememiş olması halinde, cevap dilekçesinin ıslahına gerek olmadan sonradan talep edilebileceğine ilişkin Yargıtay kararı arıyorum (varsa ). Şimdiden teşekkürler...
Old 03-09-2007, 19:28   #3
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

itirazın iptali davasının alacaklı aleyhıne sonuclanması halınde borclu lehıne tazmınata hukmedılebılmesı ıcın borclunun tazmınat talebınde bulunması gerekır.davalı borclu bu talebının cevap lahıyasında ılerı surmek zorundadır.Davalının daha sonra ilerı surecegı tazminat talebı savunmanın genısletıldıgı ıtırazı ile karsılasabılır.
ilk durusmada talep edebılrsınız ıtırazla karsılasmadıktan sonra sorun olmayacaktır....dıye bılıyorum...saygılarımla...
Old 04-09-2007, 09:51   #4
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Menfi tesbit davaları açısından, kötüniyet tazminatının ayrı bir dava ile talep edilebileceğine ilişkin bir HGK kararı var.(T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
Esas No.2004/13-334 Karar No.2004/325 Tarihi 02.06.2004)

İtirazın iptali davaları açısından uygulama kaabiliyeti olup olmadığı tartışılabilir. Tüm kararlarda kötüniyet tazminatının "esasa cevap süresi içinde" talep edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Saygılarımla.
Old 04-09-2007, 12:02   #5
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/12572

K. 2003/4909

T. 13.5.2003

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Taşımadan Doğan Alacağın Tahsiline Yönelik İcra Takibine Yapılan İtiraz Nedeniyle )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davanın Reddine Karar Veren Mahkemenin Davacı Alacaklının Kötüniyetle İcra Takibinde Bulunduğu ve İtirazın İptali Davası Açtığı Kanısına Varırsa Alacaklıyı Borçluya Alacağın %40'ından Aşağı Olmamak Üzere Tazminat Ödemeye Mahkum Etmesi )

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Talep Olmaksızın Mahkemece Doğrudan Kötüniyet Tazminatına Hükmedememesi Borçlunun Bu Tazminatı Talep Etmesinin Şart Olması )

2004/m.67


ÖZET : Taşıma işinden doğan alacağın tahsili için davacı tarafından yapılan icra takibine davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı, açtığı itirazın iptali davasında, davalının itirazının iptaline, takibin devamına, icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davanın reddine karar veren mahkeme, davacı alacaklının kötü niyetle icra takibinde bulunduğu ve itirazın iptali davası açtığı kanısına varırsa, alacaklıyı borçluya, reddolunan alacağın %40'ından aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum eder. Talep olmaksızın mahkemece doğrudan kötüniyet tazminatına hükmedilemez, borçlunun bu tazminatı talep etmesi şarttır.
DAVA VE KARAR : </B>Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait malların taşınması işini üstlendiğini, karşılığında 10.489.050.000.- TL. miktarlı fatura kesildiğini, 7.001.258.940.- TL.'sinin ödendiğini, bakiye alacağın tahsili için icra takibi yapıldığını, davalının itirazı ile durduğunu iddia ederek, davalının itirazının iptaline, takibin devamına, inkar tazminatı hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davada İstanbul Ticaret Mahkemesinin yetkili olduğunu, taşıma işinin B.A.Ş.tarafından takip edildiğini, faturaların kendi adlarına düzenlendiğini ancak nakliye ücretinin B.A.Ş.'ne ödendiğini, davacının ücretini bu şirketten tahsil ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı şirketin, davalıdan bir alacağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, taşımadan doğan alacağın tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
SONUÇ :
Mahkemece, davanın reddine, %40 oranında icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir. Hükümde icra inkar tazminatı ifadesi kullanılmış ise de, takdir edilen bu tazminat, davanın neticesine ve tarafların sıfatına göre İcra Hukuku anlamında kötü niyet tazminatıdır. Kötü niyet tazminatı, İİK'nın 67/2. maddesinde hükme bağlanmıştır. İtirazın iptali davasında, davanın reddine karar veren mahkeme, alacaklının kötü niyetle icra takibinde bulunduğu ve itirazın iptali davası açtığı kanısına varırsa, alacaklıyı, borçluya red olunan alacağın %40'dan aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum eder. Ancak, mahkeme bu tazminata kendiliğinden karar veremez, borçlunun ( davalının ) bu tazminatı talep etmes i şarttır. Somut olayda, davalı cevap layihasında veya duruşma aşamalarında böyle bir talepte bulunmadığı halde, talep aşılarak davalı yararına %40 oranında kötü niyet ( hükümde icra inkar ) tazminatı takdir edilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haksız yetki itirazında kötüniyet tazminatı var mıdır? avangardea Meslektaşların Soruları 5 01-08-2017 16:52
Kötüniyet Tazminatı - İş Kanunu Madde 17 kowalevski Meslektaşların Soruları 4 27-05-2015 10:10
kötüniyet tazminatı verilmesi doğru mu? hırs Meslektaşların Soruları 2 21-08-2007 14:31
Dava Açarken Unutulan Kötüniyet Tazminati Davadan Sonra İstebilir mi? Seher Meslektaşların Soruları 3 04-04-2007 21:44
Kötüniyet Tazminatı ferhat Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 20:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03624201 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.