Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

sözleşmede belirtilen görevli ve yetkili mahkeme

Yanıt
Old 18-06-2007, 09:55   #1
mnokay

 
Acil sözleşmede belirtilen görevli ve yetkili mahkeme

merhaba,
müvekkil şti nin borçlu şti lerle yaptığı sözleşmede uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak kartal icra daireleri ve mahkemeleri yetkili kılınmmıştır.

hem müvekkil hem de borçlular MK ve TTK anlamında tüzel kişilik oldukları için uyuşmazlıkların çözümünde asliye ticaret mahkemeleri görevli olduğunu biliyoruz.
ancak kartal da asliye ticaret mahkemeleri yok dava kadıköy de mi açılacak veya kartal da asliye hukukta mı açılacak..
teşekkürler
Old 18-06-2007, 10:00   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Yasal dayanağı bilmiyorum ama İş hukukundan kaynaklanan mevzulardan biri olsaydı İş mahemesinin olduğu yerde açılırdı derdim. Yorumlayarak Ticaret Mahkemesinin olduğu Kadıköy Ticaret Mahkemesi diyebilirim...
Old 18-06-2007, 11:06   #3
tiyerianri

 
Varsayılan

Yetki sözleşmesiyle belirlenen mahkemeler kanunen belirlenmiş yetki kurallarını ortadan kaldırmıyor.Yetki sözleşmesi davacıya davasını ister kanunda belirtilen mahkemelerde isterse de yetki sözleşmesinde kararlaştırdıkları mahkemelerde dava açma konusunda seçimlik bir hak vermektedir.Dolayısıyla dava davalının mukim olduğu kadıköy asliye ticrette de açılabilir.
Old 18-06-2007, 11:06   #4
avmurat

 
Varsayılan

Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan bir ilçede Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştım.Aşağıdaki gerekçeyle görevsizlik kararı verdi.İstanbul'daki duruma göre nasıl uyarlanır bilmiyorum.Belki işinize yarar.Saygılarımla.
GEREKÇE: "Ticaret mahkemesi görev alanına giren davalara 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararı ile İzmir Ağır Ceza merkezinde kurulu müstakil ticaret mahkemelerinde bakılması gerektiğinden mahkememizin görevsizliğine"
Old 18-06-2007, 12:11   #5
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sayın mnokay, şu kararın yardımı dokunabilir sanıyoruz. İyi çalışmalar...

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas: 1974/60
Karar: 1975/394
Karar Tarihi: 26.03.1975

Özet: Genel olarak yetki yönünün kamu düzenine ilişkin bulunmadığı hallerde taraflar bir sözleşme ile aralarında belirli konularda çıkacak uyuşmazlıklarda gerçekte yetkisiz olan bir mahkemenin sözü edilen uyuşmazlıkların çözümünde yetkili olduğu kabul edebilirler. Ancak yetki kamu düzenine ilişkin bulunuyorsa, örneğin taşınmaz malların aynını ilgilendiren davalar, boşanma davaları gibi, bu takdirde taraflar bir yetki sözleşmesi yapamazlar, böyle bir sözleşme yapılmış ise geçersiz sayılır.

(1086 S.K. m. 22)

Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı bozma üzerine direnme yoluyla Ankara Onüçüncü Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 27/6/-1969 gün ve 575/574 sayılı karanın onanmasını kapsayan ve Hukuk Genel Kurulundan çıkan 27/6/1973 gün ve T/1208 E549 K. sayılı ilâmın karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davacı A.T. vekili avukat A. S. T. tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla Hukuk Genel Kurulunca dilekçe, düzeltilmesi istenilen ilâm ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Olayda uygulanması gereken Arttırmalı Tomruk ve Yarı Kereste Satış Şartnamesi"nin 22. maddesinde aynen Şartnamenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilaflar işletme merkezinin bulunduğu Boyabat selahiyetli mahkemesinden hallolunur" denilmiştir.

Genel olarak yetki yönünün kamu düzenine ilişkin bulunmadığı hallerde taraflar bir sözleşme ile aralarında belirli konularda çıkacak uyuşmazlıklarda gerçekte yetkisiz olan bir mahkemenin sözü edilen uyuşmazlıkların çözümünde yetkili olduğu kabul edebilirler. Ancak yetki kamu düzenine ilişkin bulunuyorsa, örneğin taşınmaz malların aynını ilgilendiren davalar, boşanma davaları gibi, bu takdirde taraflar bir yetki sözleşmesi yapamazlar, böyle bir sözleşme yapılmış ise geçersiz sayılır. Bu hukuki esaslar hukuk Usulü Muhakmeleri Kanununun 22. maddesinde şu biçimde hükme bağlanmıştır. "Mahkemenin selahiyeti intizamı amme esasına binaen tayin edilmemiş olan hallerde iki taraf bir veya müteaddit muayyen hususa müteallik ihtilaflarının selahiyettar olmayan mahal mahkemesinde görülmesini takriren mukavele edebilirler. Bu halde iş bu mahal mahkemesi o davaya bakmaktan imtina edemez." Burada şu hususta belirtilmelidir ki, usulün metni aynen alınan 22. maddesindeki düzenleme davanın davalı bakımından yetkili olan mahkemede görülmesine engel olmak üzere getirilmiş bir hüküm niteliğinde kabul edilemez.

Maddeyi bu esasa aykırı yönde yorumlamak belirli bir mahkemenin belli bir uyuşmazlığa bakamıyacağı yolunda olumsuz yetki sözleşmelerinin de geçerli bulunduğu soncunu doğurur ki bu tür sözleşmeler belirli bir mahkemeye peşinen güvensizlik ifade edeceğinden ve bu bakımından kamu düzenine aykırı olacağından geçersiz sayılırlar. Kaldı ki yetki sözleşmeleri ile kabul edilen yetki hükümleri bu haktan yararlanacak kimse lehine bozulmuş sayılırlar ve sözleşmeden doğan ve bir taraf yararına konulan yetkiye ilişkin düzenlemeden yararlanacak taraf tek taraflı iradesiyle sözü edilen düzenlemenin getirdiği olanaktan vazgeçerek kanunen yetkili bulunan mahkemede dava açabilir. Bütün bu hukuki esasların doğal sonucu olarak yetki sözleşmesi ile kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili mahkemelerin de yetkilerinin ortadan kaldırılamıyacağının kabulü zorunludur.

Yukarıdaki açıkalamaların ışığı altında, davalının ikametgahının Ankara'da bulunduğu da gözönünde tutulduğundan davacının Ankara mahkemesinde dava açabileceği sonucuna varılmak gerekir. Bu nedenlerle mahkemenin direnme kararının bozulması icabederken zuhulen onandığı anlaşıldığından davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile Hukuk Genel Kurulunun 27/6/1973 ve 1969/T-1208-549 sayılı onama kararı kaldırılarak direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile, Hukuk Genel Kurulunun onama kararının kaldırılmasına ve direnme kararının yukarıda ve özel daire bozma kararında açıklanan nedenlerle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429. maddesi uyarınca bozulması birinci görüşmede yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci görüşmede 26/3/1975 gününde salt çoğunlukla karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yetkili ve görevli mahkeme oquxx Meslektaşların Soruları 4 18-05-2007 15:49
Milli Eğitim Bakanlığı Aleyhine Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme üye15184 Meslektaşların Soruları 3 02-05-2007 12:20
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 09:22
fikri ve sınai hak ihlalleri için görevli ve yetkili mahkeme barisugan Meslektaşların Soruları 3 02-12-2006 20:02
İİK 331 / İİK 346 Görevli mahkeme avunzilekucukoner Meslektaşların Soruları 3 21-04-2006 23:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03733993 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.