Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

işlemiş ve işleyecek nafaka borcunda hapis cezası

Yanıt
Old 15-06-2007, 08:45   #1
av.havva

 
Varsayılan işlemiş ve işleyecek nafaka borcunda hapis cezası

Müvekkilin açtığı boşanma davası sonuçlandı.Eski eşe nafaka ve tazminat çıktı.Karşı tarafın avukatı mahkemenin hükmettiği tedbir nafakasını icraya koymuş.Karar daha kesinleşmedi.Temyiz edeceğiz.Müvekkil asgari ücretle çalışyor.Sormak istediğim (emin olamadıgım için soruyorum)birikmiş nafaka borcunu ödememeden dolayı hapis cezası yok değil mi?İşleyecek nafaka borcuna mı hapis cezası vardı?Takip talebinde sadece birikmiş nafaka alacagı isteniyor.
Old 15-06-2007, 09:33   #2
avmurat

 
Varsayılan

Doğru biliyorsunuz sayın meslektaşım.İşlemiş (birikmiş) nafaka alacağını Yargıtay adi alacak mahiyetinde kabul ederek ödenmemesini suç saymamaktadır.Bir de kararın henüz kesinleşmediğini ve temyiz edeceğinizi belirtmişsiniz.Takip konusu nafaka ilamının en azından şikayet tarihinde kesinleşmiş olması gerekiyor.Kesinleşmeden sonra da şikayet tarihine kadar en az bir aylık nafakanın işlemiş olması gerekiyor.İyi çalışmalar dilerim, saygılarımla.
Old 15-06-2007, 09:48   #3
Justinianus

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/13432

K. 2005/805

T. 7.2.2005

• NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş İlam Hükmüne Dayanmayan Ve Ara Kararı İle Takdir Edilen Tedbir Nafakası Boşanma Davasının Kesinleşmesiyle Ortadan Kalkacağı - Suçun Oluşmadığı )

• ARA KARAR İLE TAKDİR EDİLEN TEDBİR NAFAKASI ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş İlam Hükmüne Dayanmaması Nedeniyle Boşanma Davasının Kesinleşmesiyle Ortadan Kalkacağı - Nafaka Borcunu Ödememe Suçunun Oluşmadığı )

• KESİNLEŞMİŞ İLAM HÜKMÜNE DAYANMAYAN TEDBİR NAFAKASI ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Ara Kararı İle Takdir Edilmesi Halinde Boşanma Davasının Kesinleşmesiyle Ortadan Kalkacağı - Nafaka Borcunu Ödememe Suçunun Oluşmadığı )

• BOŞANMA DAVASININ KESİNLEŞMESİ ( Halinde İcra Takip Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş İlam Hükmüne Dayanmayan Ve Ara Kararı İle Takdir Edilen Tedbir Nafakasını Ödememenin Suç Teşkil Etmediği )

2004/m.344

ÖZET : İcra takip tarihi itibariyle kesinleşmiş ilam hükmüne dayanmayan ve ara kararı ile takdir edilen tedbir nafakası boşanma davasının kesinleşmesiyle ortadan kalkar bu tür nafakayı ödememe nafaka borcunu ödememe suçunu oluşturmaz.
DAVA : Nafaka borcunu ödememekten sanık Yaşar'ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair AVANOS İcra Ceza Mahkemesinden verilen 6.5.2004 gün ve 2004/33 esas 2004/66 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 8.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : İcra takip tarihi itibariyle kesinleşmiş ilam hükmüne dayanmayan ve ara kararı ile takdir edilen tedbir nafakasının boşanma davasının kesinleşmesiyle ortadan kalkacağı bu tür nafakayı ödememenin atılı suçu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 15-06-2007, 09:58   #4
Justinianus

 
Varsayılan

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 344. maddesinin 31.05.2005 tarihinde 5358 Sayılı Yasa ile değiştirilmesinden sonra tedbir nafakasına hapis cezası uygulanması için yasal dayanak ortadan kalkmıştır. Ancak Yargıtay'ın tedbir nafakasının ödenmemesi konusunda farklı kararları var. Ancak maddenin önceki ve şimdiki hali karşılaştırıldığından bana göre tedbir nafakasının uygulanamayacağı sonucu çıkıyor.
Birikmiş nafaka alacağında ise hapis cezası uygulanmıyor. Bu alacak adi alacak olarak kabul ediliyor.
İyi çalışmalar...
Old 15-06-2007, 10:16   #5
Av.Hakkı Akkurt

 
Varsayılan av.hakkı

Alıntı:
Yazan av.havva
Müvekkilin açtığı boşanma davası sonuçlandı.Eski eşe nafaka ve tazminat çıktı.Karşı tarafın avukatı mahkemenin hükmettiği tedbir nafakasını icraya koymuş.Karar daha kesinleşmedi.Temyiz edeceğiz.Müvekkil asgari ücretle çalışyor.Sormak istediğim (emin olamadıgım için soruyorum)birikmiş nafaka borcunu ödememeden dolayı hapis cezası yok değil mi?İşleyecek nafaka borcuna mı hapis cezası vardı?Takip talebinde sadece birikmiş nafaka alacagı isteniyor.


Birikmiş nafaka adi alacak niteliğinde olduğundan nafaka taahüdünden dolayı İİk.nın 344.maddesine istinaden ceza verilmeyecektir.Ceza verilebilmesi için birikmiş nafaka ve ilerisi için her ay işleyecek aylık nafakanın da talep edilmesi gerekir.Bence İİK.nın 344.maddesinin 31.5.2005 tarihli 5358 sayılı yasanın 15. maddesiye değişmesinden sonra ilamın kesinleşmesi gerekmemektedir.İİK.nın 31.5.2005 tarihinden önce yani yasa değişikliğinden önce ceza verilebilmesi için takibin bir ilama dayalı olması gerekirken ,yasa değişikliğinden sonra şuandaki uygulama ilama değil karara dayanmaktadır.Bu şekilde ara kararıyla bile nafakaya hükmedilmesi yeterlidir.Ara kararıyla hükmedilen nafaka ödememe şartını ihlal eden tabi birikmiş ve işleyecek nafakayı takibe koymak şartıyla İİK.nın 344.maddesi gereği tazyik hapsiyle cezalandırılabilecektir.Sayın arkadaşımın sunduğu 17.Hukuk D.sinin kararı da bu yasa değişikliğinden önce verilmiş bir karardır.Yasa da cezalandırılabilmek için herhangi bir nafaka ayrımı yapılmamıştır.Saygılarımla.
Old 07-08-2009, 08:09   #6
özgür78

 
Varsayılan

Müvekkilim 2003 yılında boşanmış ve eşi 2008 yılına kadar birikmiş olan nafakaları icra takibine koymamıştır.müvekkilim icra emrini 2008 yılında tebliğ almıştır.TAKİP ÇIKIŞI 27000TL.dir.ancak icra emrinden sonra ki aylık 150TL olan nafaklarıda ödeyememiştir.sonuçta icra ceza mahkemsinde görülen davada 1 ay hapis cezası almış ve şu an cezaevindedir.buna karşılık olarak icra emrinin kendisine tebliğinden sonraki 18 aylık nafaka borcunu faiziyle ödememize rağmen. mahkemeye cezanın düşürülmesi yönündeki yaptığımız başvuru sonuçsuz kalmıştır.nafaka hükümlerine uymamak suçu icra emrinden sonra ödenmeyen aylık nafaka borcu için geçerli değilmidir?sayın meslektaşlarım bu konu hakkında bana yardımcı olmasını temenni etmekteyim.ayrıca bu konu hakkında bir yargıtay kararına ihtiyacım var.aramama rağmen bu tür bir karar bulamadım.saygılar
Old 03-01-2012, 08:54   #7
Güldal

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım
Son durum hakkında bilgisi olan var mı acaba?
Uygulama ne yönde ara kararla hükmedilen nafakanın ödenmemesi hapi cezasını gerektiriyor mu?
Old 03-01-2012, 10:23   #8
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Güldal
Sayın meslektaşlarım
Son durum hakkında bilgisi olan var mı acaba?
Uygulama ne yönde ara kararla hükmedilen nafakanın ödenmemesi hapi cezasını gerektiriyor mu?

4949 sayılı Kanun'un 97. maddesine göre:

"2004 sayılı Kanunun 344. maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:
Mahkemece ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır." hükmünün yollamasıyla:

2004 sayılı Kanun md. 344Değişik madde: 31/05/2005 - 5358 S.K./15. md.)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir."

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir."

Yargıtay 16. HD'nin 23/02/2005 tarih ve E.2004/11589, K.2005/116 sayılı kararında:

Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık Süleyman İbiş´in İİK.nun 344/1. maddesi gereğince 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığınca dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Tedbir nafakasını ödememek de 30.7.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 sayılı Yasa´nın 97. maddesine göre suç olarak kabul edilmiştir. Ancak, TCK.nun 2. maddesine göre aleyhe olan değişikliğin geçmişe etkili olarak uygulanamayacağının düşünülmeksizin sanığın mahkumiyetine karar verilmesi isabetsiz olup temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 23.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Belirtilen maddelere göre ara kararla hükmedilen nafaka alacağını ödemeyen borçlunun da (tarih belirtmediğiniz için tam olarak kestirememekle birlikte)suç tarihi itibariye tedbir nafakası ödememenin suç oluşturması halinde hapis cezasına mahkum olması gerektiği kanaatindeyim.
Old 03-01-2012, 14:44   #9
meltem2007

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan özfn_34
4949 sayılı Kanun'un 97. maddesine göre:

"2004 sayılı Kanunun 344. maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:
Mahkemece ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır." hükmünün yollamasıyla:

2004 sayılı Kanun md. 344Değişik madde: 31/05/2005 - 5358 S.K./15. md.)
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir."

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir."

Yargıtay 16. HD'nin 23/02/2005 tarih ve E.2004/11589, K.2005/116 sayılı kararında:

Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık Süleyman İbiş´in İİK.nun 344/1. maddesi gereğince 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık vekili tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığınca dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Tedbir nafakasını ödememek de 30.7.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 sayılı Yasa´nın 97. maddesine göre suç olarak kabul edilmiştir. Ancak, TCK.nun 2. maddesine göre aleyhe olan değişikliğin geçmişe etkili olarak uygulanamayacağının düşünülmeksizin sanığın mahkumiyetine karar verilmesi isabetsiz olup temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 23.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Belirtilen maddelere göre ara kararla hükmedilen nafaka alacağını ödemeyen borçlunun da (tarih belirtmediğiniz için tam olarak kestirememekle birlikte)suç tarihi itibariye tedbir nafakası ödememenin suç oluşturması halinde hapis cezasına mahkum olması gerektiği kanaatindeyim.
Mahkemelerdeki uygulama da bu yöndedir.
Old 19-06-2012, 16:55   #10
Av. Levent Emre ÇİÇEK

 
Varsayılan

(2004 S. K. m. 340, 344) (5271 S. K. m. 309)

Dava ve Karar: Nafaka hükmüne uymamak eyleminden borçlu Y.. K.. hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair Kastamonu 1. İcra Mahkemesinin 10/12/2009 tarihli ve 2009/753 Esas 2009/1135 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve iflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinin 15/01/2010 tarihli ve 2010/41 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi:

Tebliğname ile:

1- Sanık hakkında Kastamonu Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 2009/17 Esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama sırasında 11/02/2009 tarihli ara kararı ile dava tarihinden itibaren hükmolunan tedbir nafakasının tahsili için takip yapıldığı 8 aylık birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi üzerine şikayette bulunulduğu olayda eylemin suç oluşturmayacağı gözetilmeden itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde,

2- Nafaka hükmüne uymamak eyleminden 2004 sayılı Kanun'un 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılmasında,

İsabet görülmemekle anılan kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İsleri Genel Müdürlüğü’nün 19/05/2010 gün ve B.03.0.CIG.0.00.00.04-105-37-2644-2010/5823/31859 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C Başsavcılığının 03.6.2010 gün ve KYB 2010/133353 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla,

Gereği görüşüldü:

Somut olayda, borçlu hakkında Kastamonu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2015 Esas sayılı dosyası ile yapılan takipte, borçluya çıkarılan ödeme emrinde birikmiş nafaka alacağının ödenmesi istenmekte olup aylık nafaka alacağının tahsili yönünde bir talep bulunmaması karşısında ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe dek birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olduğundan bu nitelikte nafaka alacağını ödememek nafaka borcunu ödememe suçunu oluşturmayacağından itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Bozma kararının niteliği dikkate alındığında Yargıtay C Başsavcılığınca (2) nolu bozma nedenini tartışmakta hukuki yarar görülmemiştir.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle Yargıtay C. Başsavcılığınca kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname kısmen yerinde görüldüğünden, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinin 15 1 2010 tarih ve 2010/41 değişik iş sayılı kararının BOZULMASINA, Bozma kararı üzerine 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d maddesi gereğince yeniden uygulama yapılması gerektiğinden; borçlu sanık Y… K…'nin nafaka borcunu ödememe eyleminden dolayı tazyik, hapsi ile cezalandırılmasına yer olmadığına hakkındaki mahkumiyet kararının çektirilmemesine, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine 04.10.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 29-05-2014, 17:22   #11
yigiturk

 
Önemli

Takip talebinde gelecek aylara ilişkin nafakanın da talep edildiği yazmaz ise o takip birikmiş nafaka alacağı takibi midir ?

Tazyik hapsi yoluna usülüne uygun bir şekilde gidebilmek için ödenmemiş en az 3 aylık nafaka alacağını takip eden ayları da talep ederek mi icraya koymak lazımdır,1 aylık şikayet süresi takibin açıldığı tarihten mi başlar, kesinleşme tarihinden mi başlar ?

İçtihatlar biraz karışık, elimde karar tarihinden bu yana ödenmemiş bir nafaka borcu var. Ben hepsi için toptan bir takip yaptım ancak takip talebinde gelecek aylara ilişkin de talepte bulunmadım. Bu artık birikmiş nafaka alacağımıdır ? Bundan sonraki ödenmeyen nafakalar için hangi yola gidilebilir ? 3 ay birikmesini beklemem gerekir mi yoksa en son ayın (tek bir nafaka) icra takibini yapıp şikayet süresi içinde de şikayet mi etmeliyim ?
Old 05-06-2014, 13:17   #12
Av.Tümer

 
Varsayılan

Sayın yigiturk,

Yapmış olduğunuz takip, birikmiş nafaka alacağı şeklindedir. Devam eden aylara ilişkin olarak nafaka talebinde bulunmadığınız için nafaka borçlarının ödenmemesi halinde borçlu, tazyik hapsine mahkum edilemez.

Dolayısıyla devem eden aylar için yeni bir takip başvurusu yapmanızı ve şayet işbu takipteki nafaka bedeli ödenmez ise şikayet yoluna başvurmanızı öneririm.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
birikmiş nafaka ve hapis cezası Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 17 29-11-2013 10:33
Mükerrer oy için 30 ay hapis cezası Seyda Hukuk Haberleri 1 28-01-2007 22:01
Sedat Bucak'a 1 yıl 15 gün hapis cezası Seyda Hukuk Haberleri 0 14-11-2006 09:10
Cep Telefonu Borcuna Hapis Cezası! -=UğuR=- Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04735804 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.