Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Holdİng BÜnyesİndekİ Şİrketler

Yanıt
Old 18-05-2007, 10:48   #1
Av_Ece Altunay Önal

 
Varsayılan Holdİng BÜnyesİndekİ Şİrketler

Sayın Meslektaşlarım;
Holding bünyesinde bulunan şirketlerin, kuruluş amaçları doğrultusunda yapmış oldukları ticari faaliyetlerinden dolayı, holdingin sorumluluğu var mıdır? yani holdinge husumet yöneltilebilir mi? Bu konuda açıklama, kaynak veya içtihat belirtirseniz çok sevinirim.
Şimdiden yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim..
Old 18-05-2007, 16:14   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Holding bir A.Ş'dir ve ayrı tüzel kişilğe sahiptir. Bu nedenle, bünyesinde bulunan ( ortağı olan demek istediniz sanırım) şirketin ticari faaliyetinden dolayı holding A.Ş.'ye ( ayrı tüzel kişiliğe ) husumet yöneltilememelidir.

Holding ile ilgili araştırmalar TTK'nın A.Ş. hükümlerine ilişkin olarak yapılmalıdır.

Saygılar.
Old 18-05-2007, 18:40   #3
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Holdingler bir veya birden çok alanda faaliyet gösteren şirketler topluluğuna muhasebe, finansman, idare, müşavirlik hizmetleri gibi konularda ücret karşılığı hizmet veren kuruluşlardır. Uygulamada genellikle bu şirketlere ortaklığı da sözkonusudur. Bu ortaklık nedeniyle sadece koydukları sermaye ile sınırlı olarak sorumlu olacakları belki düşünülebilir.

Holdingler Anonim Şirket şeklinde kurulurlar ve bağlı şirketlerle tüzel kişilikleri tamamen ayrı olduğu için şirketlerin ticari faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere sorumlu olmaları sözkonusu değildir.Sadece şirketlere karşı yapmayı üstlendikleri iş nedeniyle sorumludurlar.

Not: Verdiğim açıklamalar bir holdingte yaptığım 5 yıllık çalışmanın tecrübesine dayanmaktadır. Yeterli gelmezse içtihat ve mevzuat araştırması yapabilirim.
Old 18-05-2007, 19:02   #4
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

TröstFirmaların tek yönetim altında gruplaşmasıyla tröstler meydana gelir. Tröstler 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Tröstlerin piyasada egemenlik kurması ve piyasayı etkilemesi o derece ileri bir düzeye varmıştır ki, sonuçta antitröst yasalar ortaya çıkmıştır.

Tröstler, ticari veya sınai işletmelerin piyasada daha güçlü olabilmeleri, daha çok kar sağlamak amacıyla gerek mali ve gerekse yönetim bakımından daha büyük kuruluşlar haline gelmeleridir. Tröstler rakip kuruluşları piyasadan uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Faaliyette bulunan rakip işletmeyi zayıf duruma sokmak ve sonuçta ortadan kaldırmak veya rakip işletmeyi kendine bağımlı bir duruma getirmek gibi. Tröstlerin en çok faaliyet gösterdikleri alanlar şunlardır: Petrol, madenler, otomobil, uçak, gıda, ulaştırma, büyük mağazalar vb.

Hukuksal yapı bakımından tröstler genellikle üç grupta toplanabilir:

Voting tröst: Bu çeşit tröstler hisse senedi sahiplerine ait hakların başkalarına devredilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bir veya birkaç müteşebbis, hisse sahiplerinin ellerindeki senetleri almakta ve rey hakkını kendi hesaplarına kullanmaktadır. Böylece hisse sahiplerinden aldığı vekaletle girişimciler, kendi sermayelerini riziko altına sokmadan piyasada faaliyette bulunabilmektedir. Füzyon veya kaynaşma: Voting tröstlerin yasa dışı ilan edilmesinden sonra, füzyonlar ortaya çıkmıştır. Bu çeşit tröstte, tröste dahil işletmelerin dağıldığı ve bunların yerine tek bir şirketin ortaya çıktığı görülmektedir. Dağılan şirketlerin hisse sahiplerine yeni şirketin hisseleri verilmektedir.

Holding: Bu sistemde şirketler hukuksal kişiliklerine ve bağımsızlıklarına sahiptir. Ancak bunların üzerindeki holdingin, şirketlerin hisse senetlerine sahip olması nedeniyle, bunları kontrol etmek ve yönetmek olanağı vardır. Holdingler günümüzde çok rastlanan bir birleşme tipidir. Bu bakımdan holdingler üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde durmakta yarar vardır. Holding tanımları oldukça farklıdır, bunun nedenini holding şirketlerinin çeşitli amaçlara yönelik olmasında aramak gerekir.

Holdinglerin amaçları şöyle sıralanabilir:

* Başka şirketlerin hisse senetlerine sahip olmak. Bu durumda amaç sadece mülkiyeti elde etmektir.

* Kontrolu sağlamaya yeterli hisse senedine sahip olmak.

* Diğer şirketlerin önemli miktarda hisse senedine sahipolmak.

Holding şirketlerin geniş çapta yaygınlaşması aşağıdaki nedenlerin bir sonucudur:

* Küçük sermayelerin kontrol için yeterli olması: Diğer şirketlerin faaliyetlerini kontrol etmek için sadece oylu hisse senetlerini elde etmek yeterlidir. Yarıdan bir fazla oylu hisse senedi mutlak kontrolü de beraberinde getirecektir. Ancak hisse senetlerinin büyük dağılım gösterdiği şirketlerde küçük miktar da kontrol için yeterli olmaktadır.

* Riskin dağıtılması: Holdingler sistemine dahil şirketler hukuken bağımsız olduklarından, birinin karşılaşacağı herhangi bir kötü durum diğerini etkilemeyecektir.

Sermayenin belli bir işe yatırılmasının daha karlı olabileceği düşünülebilirse de bazen bu zararlı da olabilir.

Sermayenin değişik faaliyet alanlarına dağıtıldığı bir holding sisteminde risk daha azdır. İştirakçilerden biri zarar edecek olursa diğerinin karı bunu karşılayacaktır.

* Hukuken bağımsız şirketlerin faydası: Özellikle faaliyetlerin coğrafi durum ve ürünlere ayrıldığı durumlarda, holding çok uygundur. Gerçekten bağımsız, bölgesinde iyi tanınan bir şirket diğerinin yavru şirketi haline gelebilir. Şöhretini devam ettirebilmesi için bölgesel otorite ve kararlarında bağımsızlığına izin verilir.

Holdinglerin bir diğer mali faydası da sistem içerisindeki serbest kaynakların birbirine aktarılmasında, holdingin başarılı bir politika yürütülebilmesidir. Holding sistemine dahil bir şirketin işinin niteliği bakımından veya başka bir nedenle serbest kalan bir mali olanağı holding kanalı ile gereksinimi olan aynı topluluk içerisindeki diğer bir şirkete aktarmak mümkündür. Holdinglere karşı yürütülen eleştiriler şöyle özetlenebilir:

* Holdingin şirket açısından dezavantajları : Sistemin başarılı olduğu dönemden karın fazla olmasına karşılık, başarılı olmadığı dönemde sistem çok güç durumlarda kalmaktadır. Pramitleşmenin ileri derecelerinde,şirketin satış ve kazançlarındaki değişmede büyük risklerle karşılaşılmaktadır. Piramitleşme derecesi arttıkça kar olasılığı ile birlikte risk olasılığı da artmaktadır. İkinci ve önemli bir dezavantajı da büyüyen sistemin yönetim kontrolünün güçlüğüdür. Ayrıca holdingin monopolcü eylemlerde bulunması ve sistemin büyüklüğü kamuoyunda holdinge karşı bir tutum yaratabilir. Böyle bir durum holdingi büyük güçlüklerle karşı karşıya getirecektir.

* Holdingin kötüye kullanılması: Yavru şirketlerin hisse senetlerinin holding şirketle çok yüksek değer kazanmaları, holding sermayesinin de yüksek gösterilmesine neden olacakır. Bu işlem holdingin hisse ve tahvil çıkarmasında, kredi almasında holdingle ilişkisi olmayan kişileri yanıltabilecektir. Ayrıca holdingin, sistem içindeki bağlı şirketlerine düşük bedellerle çeşitli hizmetlerde bulunması gerekirken bunları yüksek bedeller karşılığında yapması, bu şirketlerin maliyetlerinin artmasına yol açacaktır.

Çağımızda tasarruf sahiplerinin paralarını işletmek üzere menkul hizmetler konusunda ihtisaslaşmış şirketlere yatırım tröstleri denmektedir. Yatırım tröstleri iki şekilde olabilir:

Investment trust company olarak adlandırılan şirketler piyasada kendi hisse senetlerini satar ve elde ettikleri gelirle başka şirketlere ait hisse senetleri ve tahviller satın alırlar. Böylece tröstün hisse senetlerine sahip olanlar diğer şirketlere de ortak olurlar.

Unit trust denen firmalar ise, piyasadan satın aldıkları hisse senetlerini ve tahvilleri verimliliklerine göre düzenleyerek, unit denen küçük hisseler şekline getirirler. Bu hisseler tasarruf sahipleri tarafından satın alındığında, tasarruf sahipleri ancak bunların gelirlerinden yararlanabilir, fakat hissedar durumuna geçemezler. Yatırım tröstleri görüldüğü gibi küçük tasarruf sahiplerini spekülasyndan korumakta ve bu nedenle de ilgi görmektedir


Bence önemsiz kısımlar var ama umarım yardımcı olur. Emsal Yargıtay kararı bulamadım Ticaret Kanununda Holdinge ilişkin bir hüküm de yok.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07854891 saniyede 12 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.