Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

boşanma davasının kesinleşmesinden 3 yıl sonra açılan davada Nafaka nasıl belirlenir?

Yanıt
Old 07-05-2007, 09:14   #1
handas

 
Varsayılan boşanma davasının kesinleşmesinden 3 yıl sonra açılan davada Nafaka nasıl belirlenir?

Merhaba Arkadaşlar

MK.166.m.son fıkrasına göre ilk boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren geçen üç yıllık sürenin sonunda, bu maddeye dayanarak yeni boşanma davasını açtım.bildiğiniz gibi üçyıllık süre sonunda taraflar bir araya gelmezse iki taraftan birisi boşanması talep edebiliyor.karşı taraf davama karşı dava açtı boşanmayı kabul ediyor ancak tazminat ve nafaka istiyorlar.MK.174.göre daha az kusurlu taraf kusurlu olan taraftan tazminat istiyebiliyor.Yine 175.m.ye göre kusuru daha ağır olmamak koşulu ile boşanma nedeni ile yoksulluğa düşen taraf diğer taraftan nafaka istiyebiliyor.Ancak benim açtığım dava kusura dayalı olarak açılan bir dava değil.Üç yıllık sürenin geçmesi nedeni ile açılmış bir dava burada hakim kusur oranı filan arıştırmıyor.Bu durumda boşanma halinde Hakim davalı lehine yoksulluk nafakasına hükmedebilirmi.?Edebilirse kusuru nasıl saptayacak.Eski davayımı gözönüne alıcak, yoksa yeni açılan bu davada kusur araştırmasımı yapacak.Ama bu davada kusura dayalı olarak açılan bir dava değil.
Değerli görüşlerinizi yazarsanız sevinirim.
Old 07-05-2007, 15:53   #2
av.adnan

 
Varsayılan

Dava her ne kadar kusura dayanmıyor ise de, hakim tarafların talepleri hakkında da araştırma yapar ve bu konularda karar verir. Aksi Nafaka hükümlerine aykırı olur. Boşanma ile birlikte mali sonuçlar ve velayet konuları da düzenlenmek zorundadır. Benim aynı şekilde açtığım dava var. halen devam ediyor. hakim tarafların ekonomik durumlarını araştırmak için yazışmalar yaptı. Ben daha evvelden yani taraflar ayrı yaşarlarken, tedbir nafakası davası açtım ve bayana nafaka bağlandı. boşanma davasında da bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamını talep ettim. tarafların evliliğin bu hale gelmesindeki rollerine göre nafaka takdir edilecektir kanaatimce. bu konuda yargı kararları da var. kolay gelsin
Old 07-05-2007, 16:43   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

İlk davadaki kusur durumuna bakılır.
ve hatta;
" Davacı hiçbir sebeb yokken boşanma davası açmış, bu davası rededilmişve yine eşinden ayrı yaşamasını haklı gösteren bir sebep ortaya koymamıştır. Böylece Medeni Kanunun 134/4 maddesi uyarınca boşanmaya yol açan olaylarda kusurludur . " ( 2.HD. 13.,10.1998 T. E. 8983 K. 10762 )
" Koca hiçbir boşanma sebebi yokken eyi hakkında boşanma davası açmış,dava ret edilmiş ret kararının kesinleşmesinden sonra üç sene ayrı yaşamış ve Medeni Kanununun 134/son maddesinden yararlanarak boşanma hükmünü elde etmiştir. Kadının geçimsizlikte hiçbir kusuru yoktur. Kocanın boşanma hükmünü elde etmesi için yapmış olduğu bu davranışlarının kusur kabul etmek gerekmektedir. Kadın boşanmakla en azından eşinin mevcut ve gelecekteki desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece kadın yararına uygun bir tazminata hükmedilmesi gerekir. ( 2.HD. 09.05.1997 T. E. 3869 K. 5065)
Saygılarımla.
Old 07-05-2007, 17:15   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
karşı taraf davama karşı dava açtı boşanmayı kabul ediyor ancak tazminat ve nafaka istiyorlar

Sayın handas,

Davalı eş karşılık- dava açtı ise, tazminat ve nafakayı da dilekçesinde talep etmiştir. Mahkeme dava ve karşılık- dava hakkında karar vermek zorundadır. Karşılık-davada, davalının daha fazla kusurlu olduğu kanıtlanırsa, tazminat ve nafakaya hükmedilecektir. Konuyla ilgili kararı aktarıyorum.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/1165
K. 2000/3107
T. 9.3.2000
• BOŞANMA ( Karşılık dava hakkında karar verilmemesi )
• BOŞANMA ( Manevi tazminat )
• MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma )
• TEDBİR NAFAKASI TAKDİRİ ZORUNLULUĞU
743/m.129,134/son,143/2,4,162/2,137
ÖZET: 1. Kocanın başka bir kadınla ilişkisini devam ettirdiği anlaşıldığından, kadının karşılık dava olarak açtığı, zina ve fiili ayrılık sebepleri ile boşanma davasının da kabul edilmesi gerekirken, bu hususun dikkate alınmaması isabetsizdir.

2. Zina kişilik haklarına tecavüz oluşturduğundan, kusursuz eş lehine boşanma ile birlikte manevi tazminata da hükmedilmesi gerekir.

3. Boşanma davası ile birlikte eşler ayrı yaşama hakkını kazanır. Talep olmasa bile hakimin re’sen tedbir nafakasına hükmetmesi gerekir.

DAVA VE KARAR : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1. Toplanan delillerden kocanın başka bir kadınla ilişkisini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Davalı ( kadın ) bu durumu belirterek zina ( M.K. m.129 ) ve fiili ayrılık ( M.K.m.134/son ) hukuki sebeplerine dayanarak karşılık dava açmış, boşanma isteğinde bulunmuştur. Her iki boşanma sebebi de gerçekleşmiştir. Mahkemece kadının davasının da kabulüne karar verilmesi gerekir. Bu hususun dikkate alınmaması Usul ve Yasa’ya aykırıdır.

2. Kocanın bir başka kadınla ilişki içerisinde olduğu redle sonuçlanan ve bu dosya da toplanan delillerle sabittir.

Medeni Kanun’un 143/2. maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan hadiseler, kabahatsiz karı veya kocanın şahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiş ise, hakimin manevi tazminata hükmedileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda “kadının hiçbir kusurunun olmadığı karşı taraf ise tam kusurlu olup, kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralı ( MK. Md.4 ) dikkate alınarak” kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

3. Boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme hakkı doğar ( M.K. m. 162/2, 137 ) Kaldıki istek olmasa bile davanın devamı süresince gerekli tedbirlerin davaya bakan hakim tarafından kendiliğinden ( re’sen ) alınması zorunludur. ( M.K. 137 ). O halde dava tarihinden geçirli olmak üzere, kadın * yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Old 09-05-2007, 12:44   #5
handas

 
Varsayılan

Vermiş olduğu yanıtlar için meslekdaşlarıma teşekkür ederim.
Old 09-05-2007, 14:50   #6
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

3 yıllık sürenin sonunda açılan davada,boşanma koşulu gerçekleşmiş olduğu için boşanma kararı verilecektir. Ancak tazminat,nafaka,v.s. fer i taleplerle ilgili olarak mahkeme yine boşanma hukukuna ait yargılama ile nafaka,tazminat v.s. konuları halledecektir.
Old 04-06-2009, 15:39   #7
Av.Neşe

 
Varsayılan

Kocanın açtığı dava kadının boşanmak istememesi ve kusuru olmadığı gerekçesiyle reddedildikten sonra, ret kararı kesinleştikten 3 yıl sonra yine koca tarafından dava açıldığını varsayarsak kadının yine boşanmak istemediğini belirterek, hakim boşanmaya hükmedecekse diye belirtip nafaka, tazminat vs. taleplerde cevap dilekçesi ile bulunması uygundur diye düşünüyorum. Yani haksız tarafın açtığı ikinci davaya ilişkin olarak karşılık dava açılmadan da nafaka, tazminat, velayet gibi taleplerin cevap dilekçesinde istenebileceğini düşünüyorum. Bu durumda boşanmak istemese bile her halükarda boşanmaya hükmedilecek, ancak kusur durumuna göre nafaka ve tazminata hükmedilecek. YANILIYOR MUYUM? ikinci bir soru ise kadının hem boşanmak istemiyorum diyip hem de nafaka, tazminat istemesi sanki eşini affetmiş izlenimi verip taleplerini alamamasına neden olabilir mi? Ayrıca adamın başka bir kadınla fiilen evlilik hayatı yaşaması gibi durumlar da söz konusu olsa ne olur sizce?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Nafaka ozkanozden Hukuk Soruları Arşivi 1 19-05-2005 08:04
Nafaka nejatsami Hukuk Soruları Arşivi 4 30-03-2004 18:19
Nafaka saime erdoğan Meslektaşların Soruları 2 17-11-2002 14:46
Nafaka EFELEK Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 18:27
Nafaka Ahmet Gül Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 00:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03523207 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.