Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kidem Tazmİnat için Mevduata Uygulanan En YÜksek faiz oranı nedir?

Yanıt
Old 04-05-2007, 14:02   #1
AV.HÜSEYİN ÇUBUKÇU

 
Varsayılan

Sayin MeslektaŞlarim , İŞ Mahkemesİ Kidem Tazmİnat İÇİn Dava Tarİhİnden İtİbaren Mevduata Uygulanan En YÜksek Faİzden Karar Verdİ.bu Oran Tam Olarak Nedİr.cevap Yazacak Olursaniz Çok Sevİnİrİm.
Old 04-05-2007, 14:20   #2
Selen Berna Ünlüatlı

 
Varsayılan mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı

Mevduata uygulanan en yüksek faizin hesaplanmasında faiz miktarlarının yıllık dönemler itibariyla gözönünde tutularak uygulanmaktadır.Uygulamada en yüksek mevduat faizi, genellikle mevduat bakımından en yüksek beş bankanın mevduata uyguladığı faiz oranlarının ortalaması alınarak bulunur.TCMB tarafından www.tcmb.gov.tr adresinde azami faiz oranları gösterilmektedir ki;burada oran %10-% 26 arasında belirtildiğinden en yüksek faiz oranı %26 olmaktadır.
Old 04-05-2007, 15:12   #3
Seher

 
Varsayılan

kIDEM TAZMİNATINA DAVA DEÜĞİL FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN MEVDUATA UYGULANACAK EN YÜKSEK FAZİ UYGULANIR
Old 04-05-2007, 15:22   #4
av.leyla bişen

 
Varsayılan

kıdem tazminatına faiz yürütümü içiniş verenin önceden temerrüde düşürülmüş olmsı gerekmektedir. dosyada bu yönde bir bilgi yoksa dava tarihinden faiz yürütülmesi doğrudur.
Old 04-05-2007, 15:27   #5
Selen Berna Ünlüatlı

 
Varsayılan

İş mahkemesinde, hakimin fesih tarihinden veya işçinin ölüm tarihinden itibaren kıdem tazminatının gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenmesine karar vermesi gerekir (İş K. 14/XI). Mevduata uygulanan en yüksek faizin tespiti de Merkez Bankası ve diğer bankalardan yazılı bilgi talebiyle yapılmaktadır. Söz konusu gecikme faizi hesaplanırken, işçiye sanki kıdem tazminatı derhal ödenmiş de işçi bu parayı o anda en yüksek faizi veren bankaya yatırmış gibi işlem yapılacaktır. Kıdem tazminatı için faiz başlangıcı hizmet akdinin fesih tarihidir. Bu hak türü için ayrıca temerrüde düşürme söz konusu değildir.
Old 05-05-2007, 11:39   #6
Av.Demet

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
hangi dönemler için faiz oranlarını uygulamanız gerekiyorsa, dönemleri de belirtmek suretiyle bir dilekçe ile bankalara (genellikle Merkez Bankası oranlarını dikkate alınmaktadır.) müracaat edebilirsiniz.Uygulamada bankalar genellikle tarafınıza en geç 15 gün içinde yazı ile istediğiniz dönemlere ait faiz oranlarını bildireceklerdir....
Old 06-05-2007, 18:16   #8
nephilis

 
Varsayılan

Kıdem tazminatına uygulanacak faize esas olarak, bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranlarının tamamı için tıklayınız.
Old 07-05-2007, 10:17   #9
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/6205
Karar : 2006/9212
Tarih : 27.04.2006

ÖZET : Somut olayda yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde mahkemece Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarında sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Ancak Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay sair daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre Mahkemece yapılması gereken iş "hakkın doğum gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.

(1475 sayılı İş K. m. 14) (2004 sayılı İİK. m. 366)

KARAR METNİ :
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı ilamda kıdem tazminatına fesih gününden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden tahsiline karar verildiği görülmüştür. İcra Mahkemesine, Merkez Bankasından gelen ve fiilen uygulanan değil uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranları bildirilmiştir. Yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde Mahkemece Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarında sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Ancak Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay sair Daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre Mahkemece yapılması gereken iş hakkın doğum gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının (tarafların bildirdikleri) bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken önceki içtihatlar doğrultusunda ve yazılı biçimde sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 27.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/2522
Karar : 2006/5088
Tarih : 13.03.2006

ÖZET : Kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulması görüşü değiştirilmiştir. Son içtihatlara göre mahkemece yapılması gereken hakkın doğumu gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranı tarafların bildirdikleri bankalardan sorulması ve sonucuna göre karar verilmesidir.

(1475 sayılı İş K. m. 14)

KARAR METNİ :
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı ilamda kıdem tazminatına fesih gününden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden tahsiline karar verildiği görülmüştür. İcra Mahkemesine, Merkez Bankasından gelen ve fiilen uygulanan değil, uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranları bildirilmiştir. Yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde, Mahkemece, Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarından sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Ancak, Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay sair Daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre, Mahkemece yapılması gereken iş, "hakkın doğum gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının" ( tarafların bildirdikleri ) bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken önceki içtihatlar doğrultusunda ve yazılı biçimde sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2006/20377
Karar : 2006/19095
Tarih : 13.03.2006

ÖZET : Kıdem tazminatına uygulanacak faize kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak karar verilmesi görüşü içtihat birliğinin sağlanması bakımından değiştirilmiştir. Yargıtayın sair Daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre; mahkemece, hakkın doğumu gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranı tarafların bildirdikleri bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.

(1475 sayılı İş K. m. 14)

KARAR METNİ :
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı ilamda kıdem tazminatına fesih gününden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden tahsiline karar verildiği görülmüştür. İcra Mahkemesine, Merkez Bankasından gelen ve fiilen uygulanan değil, uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranları bildirilmiştir. Yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde, Mahkemece, Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarından sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur.

Ancak, Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay sair Daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre, Mahkemece yapılması gereken iş, "hakkın doğum gününden itibaren birer senelik devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının" ( tarafların bildirdikleri ) bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken önceki içtihatlar doğrultusunda ve yazılı biçimde sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kambiyo Yoluyla Takipte Bono Miktarı İçin İstenecek Faiz Oranı Nedir? üye15184 Meslektaşların Soruları 29 16-07-2013 12:31
Mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranları Av.Yasemin Işık Meslektaşların Soruları 4 23-12-2009 15:36
Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat Faizi AV.SANEM Meslektaşların Soruları 14 05-05-2008 16:40
iş kazası - malüliyet oranı - yüksek sağlık kuruluna itiraz mkaraca Meslektaşların Soruları 2 29-12-2006 14:51
Ticari Faiz Oranı Nedir? şahin Hukuk Soruları Arşivi 3 26-04-2006 10:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03709698 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.