Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Haciz İsteme Süresi - İİK 78/2

Yanıt
Old 17-02-2007, 18:01   #1
uye9493

 
Varsayılan Haciz İsteme Süresi - İİK 78/2

merhabalar
iik 78/ 2 Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.şeklindedir

1- Örneğin borçluya ödeme emri 1.1.2006 da tebliğ edildiğini varsayalım. 6 ay sonra dosyada bir işlem yapılıyor(adres araştırma muzekkeresı AYRICA MUZEKKERE MASRAFIDA YAPILIYOR)) haciz yapılmıyor.Bu durumda tebliğden ıtıbaren 1 sene ıcınde hacız yapılmadıgı ıcın hacız ısteme hakkı dusermı yoksa 6 ıncı ayda dosyada yapılan ıslemden ıtıbaren yenıden bır senlık hacız ısteme suresı doğarmı.
2- ödeme emrının teblıgınden sonra borçlunun trafıkde kayıtlı aracı var ıse aracların kaydına hacız konulması ıcın trafıge hacız yazısı yazılması(HACIZ MUZEKKERE MASRAFIDA VERILIYOR)( uzerıne kayıtlı arac yok oldugu seklınde cevap gelıyor)) bu bır yıllık hacız ısteme suresı kesılmıs olurmu saygılarımla.
Old 17-02-2007, 18:34   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isaaydogan
merhabalar
iik 78/ 2 Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.şeklindedir

1- Örneğin borçluya ödeme emri 1.1.2006 da tebliğ edildiğini varsayalım. 6 ay sonra dosyada bir işlem yapılıyor(adres araştırma muzekkeresı) haciz yapılmıyor.Bu durumda tebliğden ıtıbaren 1 sene ıcınde hacız yapılmadıgı ıcın hacız ısteme hakkı dusermı yoksa 6 ıncı ayda dosyada yapılan ıslemden ıtıbaren yenıden bır senlık hacız ısteme suresı doğarmı.
2- ödeme emrının teblıgınden sonra borçlunun trafıkde kayıtlı aracı var ıse aracların kaydına hacız konulması ıcın trafıge hacız yazısı yazılması( uzerıne kayıtlı arac yok) bu bır yıllık hacız ısteme suresı kesılmıs olurmu
saygılarımla.

Birinci sorunuzun yanıtı yerleşik Yargıtay kararlarına göre de olumsuzdur. Haciz istenecek ve ayrıca masrafları da yatırılmış olacaktır.

İkinci sorunuzun yanıtını ben de merak ediyorum. Konuya uygun bir karar bulamadım.Yasa maddesinde "haczin uygulanmasından" söz edilmemektedir. Bu nedenle masrafı da verildiği takdirde Trafik Tescil Müdürlüğü'ne yazılacak haciz müzekkeresi, süreyi keser gibi anlaşılabilir. Ama öte yandan yasanın ruhuna da aykırı bir durum olacaktır. Çünkü salt süreyi kesmek için, alacaklı taraf borçlunun üzerine kayıtlı araç olmadığını bile bile bu işlemi yapacaktır.

Katkıda bulunacakların yorumlarını merak ediyorum.

Saygılarımla

Konuyla ilgili bir yargıtay kararı ekliyorum:

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/23472
K. 2006/239
T. 24.1.2006
• HACİZ İSTEME HAKKI ( Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
• HACİZ KARARININ DÜŞMESİ ( Süresinde Satış İstenmediğinden - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı )
• HACİZ İÇİN YENİLEME TALEBİ ( Borçluya Tebliğine Gerek Olmaması - Haciz Kararının Süresinde Satış İstenmediğinden Düşmesi )
• SATIŞIN SÜRESİNDE İSTENMEMESİ ( Haciz Kararının Düşeceği - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı )
• YENİLEME TALEBİ ( Yeniden Haciz İçin/Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı - Haciz Kararının Süresinde Satış İstenmediğinden Düşmüş Olduğu )
2004/m. 78, 106, 110
ÖZET : Borçluya örnek 49 nolu ödeme emri tebliğ edilmiş ve yasal bir yıllık süresi içinde alacaklının talebi üzerine borçlunun menkul mallarına aynı tarihte haciz konulmuştur. Böylece alacaklının "haciz isteme hakkı" düşmemiş olup, olayda İİK.nun 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin "tebliği" zorunlu değildir. Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı ise, süresinde satış istenmediğinden İİK.nun 106. ve 110. maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının haciz isteme hakkı, bir yıllık süreye tabidir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. ( İİK. Md. 78/2. C.L ) Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılır. ( Md. 78/4 )

Bir yıllık süresi ( Md. 78/2 ) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden ( bir yıllık ) haciz isteme süresi işlemeye başlamaz. Alacaklı ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin ( varsa ) kalan kesimi içinde yeniden haciz talebinde bulunabilir. ( Md. 78/5 )

Anılan sürelerin geçirilmesi halinde alacaklının "haciz istemi hakkı" düşer. Alacaklı, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınır. ( Md. 78/5. )

Somut olayda borçlu A.'a örnek 49 nolu ödeme emri 20.6.1997 tarihinde tebliğ edilmiş ve yasal bir yıllık süresi içinde alacaklının talebi üzerine borçlunun menkul mallarına aynı tarihte haciz konulmuştur. Böylece alacaklının "haciz isteme hakkı" düşmemiş olup, olayda İİK.nun 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin "tebliği" zorunlu değildir. Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı ise, süresinde satış istenmediğinden İİK.nun 106. ve 110. maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.

Zira, örneğin İİK.nun 150/e maddesinde 78/2. maddeye atıf yapıldığı halde görülmekte olan olayda uygulanan İİK.nun 106. ve 110. maddelerinde 78/2. maddeye atıf yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz İtirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Old 17-02-2007, 19:28   #3
recepbarlas

 
Varsayılan

Uygulamada,1 yıl içinde hiç işlem yapılmamışsa dosya düşüyor. Kambiyolarda haciz isteme süresi 6 aydır.1 yıl geçmeden icra dosyasında işlem yapılırsa haciz isteme süresi 1 yıl daha uzuyor.Örneğin 1 yıl geçmek üzereyken icra dosyasında trafik tescil müd.ne müzekkere yazdırdınız.Talep tarihinden itibaren yine 1 yıl daha kazanmış olursunuz.Bir de taşınmaz kaydına haciz koydunuz.bu durumda 2 yıl süreniz vardır.2 yıl içinde işlem yapılmazsa haciz düşer.2 yıl içinde talep açarsanız(işlem yaparsanız) bir 2 yıl daha kazanırsınız.Ama dikkat kambiyolarda 6 aydır.Ben genelde bankaya yazı yazdırırım uzatmak için.UYGULAMADA BÖYLE .
Yani trafiğe yazı yazmışsanız talep tarihinden itibaren 1 yıl daha kazandınız. Saygılarımla
Old 18-02-2007, 00:43   #4
icra20

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1985/1749
K. 1985/7392
T. 24.9.1985
• HACİZ İSTEME SÜRESİ ( Ödeme Emri Bildiriminden Sonra )
• ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİNDEN SONRA HACİZ İSTEME SÜRESİ
• SÜRE ( Ödeme Emri Bildiriminden Sonra Haciz İsteme )
2004/m.78,106
ÖZET : Alacaklı, ödeme emri bildiriminden başlayarak 1 yıl içinde haciz istemezse, bu hakkı düşer. Ancak, alacaklı bu süre içinde haciz istemişse, haciz gerçekleştirilmemiş olsa bile haciz isteme hakkı vardır.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 4.2.1985 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR: İİK.`nun 78. maddesi ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde haciz istenmemesi halini ele almış olup bu süre içinde haciz istenmez veya geri alındıktan sonra yenilenmezse haciz istemek hakkı düşer, yeniden haciz vaz`ı alacaklının yenileme talebinin borçluya tebliği ile mümkündür. Tetkik konusu olayda alacaklı süresinde haciz istemiş, isteği gibi karar verilmiş, ancak haciz tatbik edilememiş, satış yapılamamıştır. Bu duruma göre haciz istemek hakkı değil, haciz kararı düşmüş olacağından yenileme isteğinin diğer tarafa tebliğine lüzum ve zaruret yoktur. Talep gibi haciz kararı verilmek gerekirken, açıklanan esaslara rağmen şikayetin reddolunması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.9.1985 gününde, oybirliğiyle karar verildi.
1- Haciz isteme süresi ödeme emrinin tebliği ile başlar, bu süre 1 yıldır. Bir yıllık süre içerisinde haciz istemediğinizi takdirde takip dosyası işlemden kaldırılır ve yenileme talebinizin yenileme harcı yatırılmak ve borçluya tebliğ ettirilmek suretiyle dosya yeniden işleme konulur.
2- Ödeme emri tebliğ edildikten sonra aradan geçen süre içerisinde haciz talebi dışında adres araştırması vs. benzer talepte bulunsanız bile haciz isteme sürenizi uzatmayacaktır. Zira butür işlemler muameledir. Kesin kez haciz talebinde bulunmanız lazım, Yukarıdaki karardanda anlaşılacağı üzere biryıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunur ve borçlu adına kayıtlı herhangi bir menkul gayrimenkul mal bulunamamış olsa bile verilen cevabi yazı tarihinden itibaren bir yıllık süre yeniden başlamış olur,
Sayın recepbarlas Tüm açılmış takipler için haciz isteme süresi 1 yıldır, bahsettiğiniz 6 aylık süre borç zamanaşımı iddiası ile ilgilidir.
Old 18-02-2007, 02:31   #5
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

dosyayı yenılemek mecburıyetınde kalmayalım dıye malesef belkı hıc alakası olmayan tapu daırelerıne trafık subelerıne hacız muzekkeresı gonderıyoruz uygulamada bu yonde gelısıyor yasaya ıstınaden...hacız talebı ve masrafların verılmesı ıle bırlıkte bır yıllık sure tekrar baslıyor...bu konuda sayın ıcra22 nın goruslerıne aynen katılıyorum...ıyı calısmalar
Alıntı:
Yazan isaaydogan
merhabalar
iik 78/ 2 Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.şeklindedir

1- Örneğin borçluya ödeme emri 1.1.2006 da tebliğ edildiğini varsayalım. 6 ay sonra dosyada bir işlem yapılıyor(adres araştırma muzekkeresı AYRICA MUZEKKERE MASRAFIDA YAPILIYOR)) haciz yapılmıyor.Bu durumda tebliğden ıtıbaren 1 sene ıcınde hacız yapılmadıgı ıcın hacız ısteme hakkı dusermı yoksa 6 ıncı ayda dosyada yapılan ıslemden ıtıbaren yenıden bır senlık hacız ısteme suresı doğarmı.
2- ödeme emrının teblıgınden sonra borçlunun trafıkde kayıtlı aracı var ıse aracların kaydına hacız konulması ıcın trafıge hacız yazısı yazılması(HACIZ MUZEKKERE MASRAFIDA VERILIYOR)( uzerıne kayıtlı arac yok oldugu seklınde cevap gelıyor)) bu bır yıllık hacız ısteme suresı kesılmıs olurmu saygılarımla.
Old 18-02-2007, 14:06   #6
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isaaydogan
merhabalar
iik 78/ 2 Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.şeklindedir

1- Örneğin borçluya ödeme emri 1.1.2006 da tebliğ edildiğini varsayalım. 6 ay sonra dosyada bir işlem yapılıyor(adres araştırma muzekkeresı AYRICA MUZEKKERE MASRAFIDA YAPILIYOR)) haciz yapılmıyor.Bu durumda tebliğden ıtıbaren 1 sene ıcınde hacız yapılmadıgı ıcın hacız ısteme hakkı dusermı yoksa 6 ıncı ayda dosyada yapılan ıslemden ıtıbaren yenıden bır senlık hacız ısteme suresı doğarmı.
2- ödeme emrının teblıgınden sonra borçlunun trafıkde kayıtlı aracı var ıse aracların kaydına hacız konulması ıcın trafıge hacız yazısı yazılması(HACIZ MUZEKKERE MASRAFIDA VERILIYOR)( uzerıne kayıtlı arac yok oldugu seklınde cevap gelıyor)) bu bır yıllık hacız ısteme suresı kesılmıs olurmu saygılarımla.
Sn. İsa Aydoğan arkadaşların yorumlarına bir katkıda be yapmak istedim .

1. sorunuz açısından değerlendirme yaparken haciz istemek hakkının düşmesi ile ilgili durumları gözden geçirelim.
Belirtmek gerekir ki İİK 78. maddeye göre ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 sene içinde haciz istemek hakkı düşer. Bu durumda ilamlı takipler için yeniden harç alınmaz. İlamlı takip dışındaki takipler için yeniden harç alınır ve bu iki varsayımda her halükarda yenileme dilekçesi tebliği şarttır.

Olayınızda 1.1.2006 tarihinde ödeme emri tebliğ edilmiş ise 1.1.2007 tarihine kadar haciz istemiiş olmanız gerekmektedir. ödeme emrinin tebliğinden sonra dosyada yapılan haciz istemek dışında herhangi bir işlem bu süreyi kesmez.

Alıntı:
Yazan isaaydogan
Bu durumda tebliğden itibaren bir sene içinde haciz yapılmadığı için haciz isteme hakkı düşer mi
demişsiniz..
Haciz yapılmadığı için değil bu süre içinde haciz istenmediği için İİK 78 e göre muameleden kaldırma sonucu doğar. Dosyadan adres araştırması v.s. için çıkarılan müzekkere bahsedilen hak düşürücü haciz istemek süresini kesmez.

İkinci varsayımda ise dosyadan herhangi bir haciz yapılmış ise menkuller için 1 yıl , g.menkuller için 2 sene içinde satış istenmez ise haciz düşer . Bu durumda haczin düşmesinden itibaren 1 sene içinde tekrar haciz istenir ise dosya yenilenmiş olur ve tekrar harç ödenmez ve yenileme dilekçesi tebliğ de edilmez. Fakat Haciz düştüğü andan itibaren 1 sene içinde tekrar haciz istenmez ise bu sefer dosya İİK 78. Maddeye göre düşer. Tekrar harç ödemek ve yenilkeme dilekçesi tebliğ etmek gerekir. (ilamlı takipler hariç-yenileme dilekçesi tebliğ edilir.)

2. sorunuza gelince .
Soruda trafiğe kayden haciz için yazı yazılması durumunda İİK 78. Maddedeki süre kesilir mi diyorsunuz. Kesilir. ŞÖyle ki ; İcra dosyasına talep açıp x plakalı aracın kayden haczini talep etmiş olursunuz. Dolayısı ile haciz istemiş durumdasınız. Bir icra dosyasına taleple; varsa g.m haczi araç haczi, menkul haczi, v.s. gibi talep ile haciz istenmiş olur. İİK 78 deki süre de haciz istemek hakkından bahseder. Dolayısı ile burada önemli olan jaczin uygulanması değil sadece ve sadece haczin istenmesidir. Olayınızda trafikten olumsuz yanıt gelmiş olsa da ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 sene içinde haciz istemiş (araç haczi) fakat girişiminiz sonuçsuz kalmış ise artık İİK 78. madde ye göre dosya muameleden kaldırılmaz. Bu noktada tabi olduğuınuz tek süre İİK 106-110. maddelerindeki sürelerdir. Araç haczi için yazılan yazının cevabı olumsuz ise siz herhangi bir haciz tatbik etmediğiniz sürece İİK 106. maddededki süre de işlemez. Uygulamada x tapuya veya trafik şubeye müzekkere çıkarılması dosyanın İİK 78. maddeye göre düşmemesi için çokça başvurulan bir yoldur.

İkinci soru sonunda trafiğe yazı yazılmış ise haciz istemek süresi kesilömiş olur mu diyorsunuz. Zaten haciz istemiş olduğunuzu hatırlatmak gerekir. İcra dosyasına .......................nın haczini talep ederim demekle haciz istemiş olmaktasınız. Talep sonucu haciz koyamamış olsanız da artık İİK 78. madde deki süre sorununuz yoktur. Herhangi bir şeye haciz tatbik edemediğiniz sürece de İİK 106. maddedeki süre işlemeye başlamaz. Haciz talep edilmiş ve fakat haciz tatbik edilememişse dosya İİK 78 veya 106-110 a göre asla düşmez.

1.1.2006 tarihinde ödeme emri tebliğ edildiğini varsayalım. 1.1.2007 tarihinde haciz istemek hakkı düşer. Tekrar harç ödenir ve yenileme dilekçesi tebliği gerekir.
Bu süre içinde haciz istendiğini (dosyaya menkul-g.m veya araç haczi talebi) artık İİK 78. deki süre ye bakılmaz. Çünkü haciz istenmiştir. (Süre kesilir- Haciz istendikten sonra ve herhangi bir şeye haciz tatbik edildikten sonra mnekul ise 1 yıl g.m ise 2 yıl içinde satış istenmez ise haciz istemek süre işte buradan tekrar işler. Örnek . Ödeme emri 1.1.2006 tebliğ edildi. 01.05.2006 da haciz istendi. 01.06.2006 da araç haczi tatbik edildi. 01.06.2007 ye kadar satış istenmedi. işte İİK 78 e göre 01.05.2006 da kesilmiş olan haciz istemek süresi 01.06.2007 den itibaren tekrar işlemeye başlar. Ve 01.06.2008 e kadar haciz istemek gerekir.
Haciz istenmesine rağmen haciz tatbik edilemedi ise ( Trafiğin olumsuz yanıtı) dosya ne İİK 78 e ne de İİK 110 a göre düşmez.
Haciz süresinde istendi ve trafiğe yazılan yazıya olumlu cvp verildi sayalım. Ve araç üstüne 01.06.2006 da haciz kondu diye düşünelim . 01.06.2007 ye kadar aracın satışı istenmez ise tatbik edilen haciz düşer. (İİK 106-110) 01.06.2008e kadar haczin yenilenmesi (aslında böyle bir hüküm yoktur. tekrar haciz istenmesi denmelidir) istenir iseharç ödenmez ve yenileme dilekçesi tebliği gerekmez.01.06.2007 den 01.06.2008 e kadar tekrar haciz istenmez ise bu kez İİK 78 e göre haciz istemek hakkı düşer ve tekrar harç ödemek ve yenileme dilekçesi tebliği gerekir.
Ödeme emri hiç tebliğ edilmedi ise İİK 78. madde deki haciz istemek süre işlemeye başlamaz. Haciz istemek hakkı da tebligat olmazsa düşmez.

Saygılarımla...
Old 18-02-2007, 14:36   #7
ragıp

 
Varsayılan

Benim anlamadığım bir konu var. Ödeme emri borçluya tebliğ edilmiş. Adres araştırması nasıl ve niçin yapılacak?
Old 18-02-2007, 16:07   #8
icra20

 
Varsayılan

Alıntı:
01.06.2007 den 01.06.2008 e kadar tekrar haciz istenmez ise bu kez İİK 78 e göre haciz istemek hakkı düşer ve tekrar harç ödemek ve yenileme dilekçesi tebliği gerekir.
Sayın Av.Bülent Özkan, beyanlarınızın çoğunluğuna katılıyorum ancak yukarıda alıntısını yaptığım beyanlara katılmıyorum. zira biz meslektaşlarımız arasında da bu tür tartışmaları yapıyoruz. Sizin bahsettiğiniz olay ikinci bir yıllık süre geçirildikten sonra yapılacak yenilemede tekrar harç ödemek ve yenileme dilekçesinin tebliğ ettirilmesi, bütün yaptığım araştırmalarda böyle bir yargıtay kararına ve görüşle karşılaşmadım, bu sadece bir kısım meslektaşlarımızın uygulamaya dayalı ortaya atılmış bir görüştür. haciz uygulanmış ve satış istenilmeden haciz düşmüşse müteakip her yenileme talebinde süresi ne olursa olsun harç ödemeden ve yenileme dilekçesi tebliğ ettirilmeden takip kaldığı yerden devam edecektir. Bu yüzden yukarıda alıntı yaptığım görüşünüze bir yargıtay kararı veya bir belge eklerseniz, uygulamalarımıza katkıda bulunacağınız için teşekkürler.
Old 18-02-2007, 18:42   #9
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Sn. İcra 22
Ben de bu konuda 6 ay evvel çok kapsamlı bir araştırma yapmıştım. Yukarıda alıntı yaptığınız bölümü ise çok kapsamlı bir İcra Kanunu şerhine dayanarak yazdım. Bahsettiğim kaynağın tam adı basım yılı ve yazarını en kısa zamanda bu forum başlığında duyuracağım.
Fakat mantıken de şöyle açıklayabilirim;süresinde satış istenmemişse haciz düşeceğinden tekrar haciz istemek gerekecektir. haciz istemek süresi de İİK 78 de düzenlendiğinden 1 sene içinde haciz istenmez ise İİK 78 e göre dosya muameleden kaldırılmalıdır kanaatindeyim...
Saygılarımla....
Old 18-02-2007, 22:15   #10
ad-hoc

 
Varsayılan

Sayın Recep Barlas Kambiyolarda haciz isteme süresi 6 aydır demişsiniz kafam karıştı biraz yasal dayanak hangi maddedir
Old 19-02-2007, 14:14   #11
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
Sayın Recep Barlas Kambiyolarda haciz isteme süresi 6 aydır demişsiniz kafam karıştı biraz yasal dayanak hangi maddedir

Sn. ad-hoc

Av. Nizam İpekçinin Açıklamalı-içtihatlı Uygulama örnekliİcra iflas Kanunu Tatbiki Şerhi Cilt 1 madde 1-370 arası adlı kitabın 386. sayfasında 6 aylıık süre şu şekilde açıklanmıştır.
yasada açıkça yer almamış olmasına rağmen TTK 726/1 BK 130 hükümlerince çeke ilişki,n icra takibi son üsül işleminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Fiili olarak ibraz süresinden başlayarak 6 ay içinde takibe geçilmesi gerekir. 6 aylık süre devam eden takipler açısından da uygulanır. denmektedir. Derdest takipler açısından da uygulanır derken örneğin takibe konmasından itibaren tebligat yapılamayan ve 6 ay süre ile hiçbir muamele yapılmayan çeke dayalı takiplerin zamanaşımına uğrayacağını, dolayısı ile ödeme emri tebliğ edilir ise 6 ay içinde haciz istemek gerektiği, istenmez ise dosyanın muameleden kaldırılması gerektiği, değişik muamelelerden sonra mesela haciz tatbikinden sonra hiçbir muamele yapılmaz ise hacizden itibaren 6 ay içinde satış istemek gerektiği ileri sürülmektedir. Buna katılmamaktayım..

Dikkat edilirse kambiyolar diye genellenmemiş sadece çek menşeili icra takipleri açısından böyle bir sürenin olduğundan bahsedilmiştir. Aynı mantıkla ve TTK ya göre senet için öngörülecek süre olsa olsa 3 yıl dır. Fakat haciz istemek açısından bu sürelerin resen dikkate alınmayacağını ısrarla dile getirmek gerekir.

Oysa ben bu sebeple ve 6 ay geçmekle dosyanın muameleden kaldırılamayacağı kanaatindeyim . Zira Nizam İpekçinin bahsettiği süre zamanaşımı süresidir. Ve satış istemek süresi açısından uygulanamaz . Ayrıca zamanaşımı bir ilk itiraz olduğundan itiraz veya şikayet yolu ile zamanaşımı ileri sürülmediği müddetçe resen gözönüne alınamaz. Bu bakımdan İİK 78 , 106, 110. maddelerdeki süreler hak düşürücü sürelerdir ve resen bunlar dikkate alınır.
Bu bakımdan Recep Barlasa katılmıyorum.

Saygılarımla...
Old 19-02-2007, 14:26   #12
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan icra22
Sizin bahsettiğiniz olay ikinci bir yıllık süre geçirildikten sonra yapılacak yenilemede tekrar harç ödemek ve yenileme dilekçesinin tebliğ ettirilmesi, bütün yaptığım araştırmalarda böyle bir yargıtay kararına ve görüşle karşılaşmadım, bu sadece bir kısım meslektaşlarımızın uygulamaya dayalı ortaya atılmış bir görüştür. haciz uygulanmış ve satış istenilmeden haciz düşmüşse müteakip her yenileme talebinde süresi ne olursa olsun harç ödemeden ve yenileme dilekçesi tebliğ ettirilmeden takip kaldığı yerden devam edecektir. Bu yüzden yukarıda alıntı yaptığım görüşünüze bir yargıtay kararı veya bir belge eklerseniz, uygulamalarımıza katkıda bulunacağınız için teşekkürler.

Sn. İcra 22

Av. Nizam ipekçinin Açık-İçt Uyg. Örnekli İcra İflas Kanunu tatbiki şerhi madde 1-370 adlı kitabının 392. sayfasından aynen alıntı yapıyorum:

3494 sayılı yasa değişikliğine göre (R.G. 25.11.1988 sayı 2000) haczin uygulanmasından itibaren 1 yıl içinde satış istenmemesi yüzünden haczin düşmesi ve haczin düştüğü günü izeleyen 1 yıl içinde (menkuller için) yenileme talebinde bulunulmaması durumunda takip düşer. Bu halde yasal harçların ödenmesi ve yenileme dilekçesi tebliği ile dosyaya yeni numara verilmesi gerekir.

s. 393 paragraf 4. paragrafta da aynı tümceler yenilenmiştir.
Ben de bu görüşteyim zira İİK 106 - 110 a göre süresinde (menkul 1, gm. 2 yıl)satış istenmez ise haciz düşer . Haczin düşmesi ile hacizler yok sayılır ve tekrar haciz istemek gerekir. Tekrar haciz istemek gerekir ise İİK 78 deki haciz istemek süresine bakmak gerekir. Dolayısı ile haczin düşmesinden itibaren 1 yıl içinde tekrar haciz istenmez ise İİK 78 e göre haciz istemek hakkının düştüğünü ve dosyanın yenilenmesi harçlarının alınması gerektiğini, yenileme dilekçesi tebliği gerektiğini ve dosyaya yeni numara verilmesi gerektiğini düşünüyorum...

Saygılarımla...
Old 19-02-2007, 15:02   #13
erdal7

 
Varsayılan

Tartışmayı geç gördüm .Fakat cevap yazacak olsam Sayın Av. Bülent Özkan ın şaşılacak derecede aynısını yazardım. Kendisine bu konuda aynen katılıyorum.

Alıntı:
İkinci soru sonunda trafiğe yazı yazılmış ise haciz istemek süresi kesilömiş olur mu diyorsunuz. Zaten haciz istemiş olduğunuzu hatırlatmak gerekir. İcra dosyasına .......................nın haczini talep ederim demekle haciz istemiş olmaktasınız. Talep sonucu haciz koyamamış olsanız da artık İİK 78. madde deki süre sorununuz yoktur. Herhangi bir şeye haciz tatbik edemediğiniz sürece de İİK 106. maddedeki süre işlemeye başlamaz. Haciz talep edilmiş ve fakat haciz tatbik edilememişse dosya İİK 78 veya 106-110 a göre asla düşmez.

Eğer aşağıdaki karar daha önce siteye eklenmemiş ise

12 HD 26.02.1987 T E. 1986/6808-K 2723

Alacaklının süresi içerisinde haciz istemiş ve icra memurluğunca da haciz kararı verilmiş olmasına rağmen bu haczin uygulanamadığı durumlarda haciz isteme hakkının değil haciz kararının düşmüş olacağı bu nedenle yenileme isteğinin ayrıca borçluya tebliği gerekmieceği.

Çıkartılan sonuçlar

1- Borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş olmadıkça , alacaklıya haciz isteme hakkı gelmeyeceği . Dosya teknik olarak İİK 78 maddeye göre işlemden kalkmaayacağı

2- Haciz talep edilmiş ve haciz kararı verilmiş olmasına rağmen haciz uygulanamamış ise ; İİK 106 - 110 göre hacizlerin ve dosyanın düşmeyeceği

3- Bir üst aşama olarak ; Satış talebinde bulunmuş ve satış istenmiş ve satış kararı verilmiş ise bu karardan sonra artık önemi sebebi ile örnek olarak gayrimenkullerde 2 yıl içinde satış yapılamadı diye haciz düşmez. İki yıl içerisinde kıymet takdiri hükmünü yitireceğinden yeniden kıymet taktiri yapılır ve satışa devam edilir.

Saygılarımı sunarım. Av.Erdal
Old 19-02-2007, 17:59   #14
recepbarlas

 
Varsayılan

Benim burda belirttiğim yasa maddesine dayalı değil tabiki.Uygulama yönünden belirttim.Uygulamada senet ve çekler için 6 ay içinde talep açılmamışsa dosyayı işlemden kaldırılıyor.
Genelde icra dairelerinde,Nisan ve Aralık aylarında dosya taraması yapılır.Düşen dosyalara baktığımda senet ve çeke dayalı takiplerde 6 ay işlem yapılmazsa dosyayı kaldırıyorlar.Ama yenileme hakkı her zaman saklı...
Old 19-02-2007, 19:14   #15
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sayın meslektaslarım...
pekı ama benım aklıma bır sey takıldı...
dıyelımkı cekle ılgılı alacak var...odeme emrı teblıg edılıyor vs vs....
dosya devam ederken bır ara 6 aylık surede hıc ıslem gormuyor...
ıcra mudurlerıde ıslemden kaldırmıyor dıyelım...
burada borclu ıcra mahkemesınden zamanasımı nedenı ıle takıbın odeme emrının ıptalını ısteyebılecekmıdır... ıyı calısmalar...zaman ayırıp cevap veren vermeyen herkese tesekkurler..
Alıntı:
Yazan recepbarlas
Benim burda belirttiğim yasa maddesine dayalı değil tabiki.Uygulama yönünden belirttim.Uygulamada senet ve çekler için 6 ay içinde talep açılmamışsa dosyayı işlemden kaldırılıyor.
Genelde icra dairelerinde,Nisan ve Aralık aylarında dosya taraması yapılır.Düşen dosyalara baktığımda senet ve çeke dayalı takiplerde 6 ay işlem yapılmazsa dosyayı kaldırıyorlar.Ama yenileme hakkı her zaman saklı...


Old 19-02-2007, 19:32   #16
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan .................................................

Alıntı:
Yazan Av.Ayse Eroral
sayın meslektaslarım...
pekı ama benım aklıma bır sey takıldı...
dıyelımkı cekle ılgılı alacak var...odeme emrı teblıg edılıyor vs vs....
dosya devam ederken bır ara 6 aylık surede hıc ıslem gormuyor...
ıcra mudurlerıde ıslemden kaldırmıyor dıyelım...
burada borclu ıcra mahkemesınden zamanasımı nedenı ıle takıbın odeme emrının ıptalını ısteyebılecekmıdır... ıyı calısmalar...zaman ayırıp cevap veren vermeyen herkese tesekkurler..Sevgili meslekdaşım. ,
Belirttiğim üzere zamanaşımı bir ilk itirazdır ve şikayet veya itiraz yolu ile ileri sürülmedikçe resen göz önüne alınamaz. dolayısı ile icra müdürü resen zamanaşımı süresi olan 6 aylık süreyi göz önüne alamaz. ama yukarıda da belirttiğim üzere çeke dayalı bir takipte her yapılan usuli işlem bu 6 aylık süreyi keser. Dosyada herhangi bir işlem olmamış ise şikayet üzerine 6 ay işlem yapılmadığından çekin kambiyo vasfını kaybettiği, dolayısı ile kambiyo vasfını kaybeden alacağın adi alacağa dönüştüğü ve takibin iptali gerektiği ileri sürülebilir. Kanaatimce bu takip iptal edilecek çeke dayalı alacak da adi alacağa dönüştüğünden sadece ilamsız takip yolu ile veya genel hükümler çerçevesinde talep ve dava edilebilecektir.

Burada bir şerh koymam gerekli çeke dayalı bir takipte 6 ay işlem yapılmadığından ötürü dosyanın işlemden kaldırılmasına icra müdürü herhangi bir talep olmadan karar veremeyecektr.

Saygılarımla...
Old 19-02-2007, 21:34   #17
icra20

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/23472
K. 2006/239
T. 24.1.2006
• HACİZ İSTEME HAKKI ( Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
• HACİZ KARARININ DÜŞMESİ ( Süresinde Satış İstenmediğinden - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı )
• HACİZ İÇİN YENİLEME TALEBİ ( Borçluya Tebliğine Gerek Olmaması - Haciz Kararının Süresinde Satış İstenmediğinden Düşmesi )
• SATIŞIN SÜRESİNDE İSTENMEMESİ ( Haciz Kararının Düşeceği - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı )
• YENİLEME TALEBİ ( Yeniden Haciz İçin/Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı - Haciz Kararının Süresinde Satış İstenmediğinden Düşmüş Olduğu )
2004/m. 78, 106, 110
ÖZET : Borçluya örnek 49 nolu ödeme emri tebliğ edilmiş ve yasal bir yıllık süresi içinde alacaklının talebi üzerine borçlunun menkul mallarına aynı tarihte haciz konulmuştur. Böylece alacaklının "haciz isteme hakkı" düşmemiş olup, olayda İİK.nun 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin "tebliği" zorunlu değildir. Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı ise, süresinde satış istenmediğinden İİK.nun 106. ve 110. maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklının haciz isteme hakkı, bir yıllık süreye tabidir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. ( İİK. Md. 78/2. C.L ) Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılır. ( Md. 78/4 )
Bir yıllık süresi ( Md. 78/2 ) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden ( bir yıllık ) haciz isteme süresi işlemeye başlamaz. Alacaklı ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin ( varsa ) kalan kesimi içinde yeniden haciz talebinde bulunabilir. ( Md. 78/5 )
Anılan sürelerin geçirilmesi halinde alacaklının "haciz istemi hakkı" düşer. Alacaklı, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınır. ( Md. 78/5. )
Somut olayda borçlu A.'a örnek 49 nolu ödeme emri 20.6.1997 tarihinde tebliğ edilmiş ve yasal bir yıllık süresi içinde alacaklının talebi üzerine borçlunun menkul mallarına aynı tarihte haciz konulmuştur. Böylece alacaklının "haciz isteme hakkı" düşmemiş olup, olayda İİK.nun 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin "tebliği" zorunlu değildir. Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı ise, süresinde satış istenmediğinden İİK.nun 106. ve 110. maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.
Zira, örneğin İİK.nun 150/e maddesinde 78/2. maddeye atıf yapıldığı halde görülmekte olan olayda uygulanan İİK.nun 106. ve 110. maddelerinde 78/2. maddeye atıf yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz İtirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 24.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Sayın Av.Bülent Özkan
Av.Nizam İpekçinin kitabında alıntı olarak yaptığınız parağrafı inceledim. Daha öncede bende aynı kitabı incelediğimde rastlamıştım. Ancak tatmin etmedi, zira bugörüşe sahip ağırlıklı İstanbul İcra dairelerinin bir kısmında böyle bir uygulamanın mevcudiyetini öğrendim. Bu hususta Yargıtay kararına rastlamadım. Meraklı olmam nedeniyle yaptığım araştırmada ve uygulayanların beyanlarına göre mahkemeden verilmiş bir karar mevcudiyetinden bahsedilmektedir. Ancak bu karar yargııtay safhasında geçmemiştir. Zira dediğim gibi bu uygulamayı teyit edecek ne bir Yargıtay kararı nede Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge veya mütalaaya rastlamadım
Buna rağmen yaptığım araştırma sonucunda bunların dayanağı HUMK.409 madde hükmünden hareketle böyle bir karar verilmektedir. Oysa bu madde hükmü ise sadece davaları kapsamaktadır. Haciz ile ilgili işlemlerde uygulama yeri yoktur. Tabiî ki çok araştırma yaptığım için şimdilik net bir kaynak veremiyorum. Baki Kurunun İcra ve İflas Hukukunun dip notlarında olabilir.
Av.Nizam İpekçi’yle görev yaptığım ilde tanışma fırsatı buldum, kitap yazacağından dolayı icra ile ilgili bazı görüşlerimizin veya belgelerin olup olmadığı hususunda konuşmalarımız oldu. Büyük ihtimallede Av.Nizam İpekçi bu husustaki düşüncelerinide İstanbuldaki uygulamalara dayandırmıştır.
Av.Nizam İpekçinin görüşünden hareket edersek;
1- Borçluya çıkartılan ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen süresi içerisinde alacaklı haciz istemediği takdirde yenileme harcı ödenmesi ve yenileme dilekçesinin tebliği gerekir. Alacaklının Haciz isteme hakkı düşmüştür.
2- Alacaklının süresi içerisinde haciz istemesine rağmen herhangi bir nedenle haciz uygulanmamışsa yenileme harcı ödenmesine ve yenileme dilekçesinin tebliğine gerek yoktur. Alacaklı süresi içerisinde haciz istemiş olduğundan haciz isteme hakkı devam etmektedir.
3- Alacaklı süresi içerisinde haciz istemiş ve uygulanmış ise süresi içerisinde satış istenilmediği takdirde yenileme harcı ödenmesine ve yenileme dilekçesinin tebliğine gerek yoktur. Alacaklı süresi içerisinde satış istemediğinden haciz isteme hakkı değil haciz kararı düşmüştür.Açıklanan bu gerekçelerle ilgiyi Yargıtay kararları mevcuttur.
3494 sayılı yasa değişikliğine göre (R.G. 25.11.1988 sayı 2000) haczin uygulanmasından itibaren 1 yıl içinde satış istenmemesi yüzünden haczin düşmesi ve haczin düştüğü günü izeleyen 1 yıl içinde (menkuller için) yenileme talebinde bulunulmaması durumunda takip düşer. Bu halde yasal harçların ödenmesi ve yenileme dilekçesi tebliği ile dosyaya yeni numara verilmesi gerekir.

s. 393 paragraf 4. paragrafta da aynı tümceler yenilenmiştir.
Ben de bu görüşteyim zira İİK 106 - 110 a göre süresinde (menkul 1, gm. 2 yıl)satış istenmez ise haciz düşer . Haczin düşmesi ile hacizler yok sayılır ve tekrar haciz istemek gerekir. Tekrar haciz istemek gerekir ise İİK 78 deki haciz istemek süresine bakmak gerekir. Dolayısı ile haczin düşmesinden itibaren 1 yıl içinde tekrar haciz istenmez ise İİK 78 e göre haciz istemek hakkının düştüğünü ve dosyanın yenilenmesi harçlarının alınması gerektiğini, yenileme dilekçesi tebliği gerektiğini ve dosyaya yeni numara verilmesi gerektiğini düşünüyorum...
Av.Nizam İpekçinin bu görüşünü yukarıdaki gerekçeleri 3 safhadan ibaret olarak değerlendirsek 3 ncü sıradaki gerekçeyi aşıp 1 nci sıradaki gerekçede yoğunlaşmamız gerekir.
Haciz isteme hakkının düştüğünden bahsetmektedir. Bundan bahsedebilmek için ödeme emrinin tebliğ edilip hiçbir şekilde alacaklının haciz isteme talebinde bulunmaması gerekir. Satış istenilmediğinden bahisle haczin düşmesi haciz isteme hakkından değilde haciz kararının düşmesi ile bağlantılıdır.Oysaki 2 nci sıradaki gerekçede bile haciz uygulanmadığı halde haciz isteme hakkının düşmediğinden bahsetmektedir. Zira alacaklı haciz isteme hakkını kullanmış ve bu husustaki süreyi kesmiştir. Benim görüşüm bu doğrultudadır. Saygılarımla
Old 19-02-2007, 21:48   #18
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan icra22

Av.Nizam İpekçinin bu görüşünü yukarıdaki gerekçeleri 3 safhadan ibaret olarak değerlendirsek 3 ncü sıradaki gerekçeyi aşıp 1 nci sıradaki gerekçede yoğunlaşmamız gerekir.
Haciz isteme hakkının düştüğünden bahsetmektedir. Bundan bahsedebilmek için ödeme emrinin tebliğ edilip hiçbir şekilde alacaklının haciz isteme talebinde bulunmaması gerekir. Satış istenilmediğinden bahisle haczin düşmesi haciz isteme hakkından değilde haciz kararının düşmesi ile bağlantılıdır.Oysaki 2 nci sıradaki gerekçede bile haciz uygulanmadığı halde haciz isteme hakkının düşmediğinden bahsetmektedir. Zira alacaklı haciz isteme hakkını kullanmış ve bu husustaki süreyi kesmiştir. Benim görüşüm bu doğrultudadır. Saygılarımla

Sn. İcra 22...

Bu konuda dediğiniz gibi mevzuat içinde tatmin edici bir hüküm veya Yargıtay kararı ben de bulamadım. Bence İcra prosedürünün araştırması en zavkli konularından biri....
Görüşlerimizin çeliştiği nokta açısından ise olaya yeni bir boyut getirmek istiyorum...

dieylim ki 1.1.2006 tarihinde bir menkule haciz tatbik edilidi. Ve 1.1.2007 kadar da satışı istenmedi. Hiç tereddüt yok ki burada İİK 106-110. maddelerine göre haciz düşmektedir. Bu konuda mutabıkız. Şu noktada ise ayrılıyoruz. Haciz düşmüş olduğundan artık dosyada evvelce istenen haciz de yok hükmündedir. Yani haciz istenmemiş sayılır. Ben böyle değerlendiriyorum Bu yüzden de Bu noktada yani 1.1.2007 den 1.1.2008 e kadar haciz istemek gerekir. Konu haciz istemek olunca da başvuracağımız hüküm İİK 78 olduğundan sorun bu maddeye göre çözülür diyorum . eğer 1.1.2008 e kadar haciz istenmez ise mesela 1.2.2008 de yenileme talep edilir ise tekrar harç ödemek ve yenileme dilekçesi tebliğ etmek gerekir düşüncesindeyim .

Fakat siz örnekte 1.1.2007 kadar satış istenmediği ve haczin düştüğü 1.1.2008 e kadar da haciz istenmediği varsayımında evvelce haciz istenmiş olmasının yok sayılamayacağını düşünüyorsunuz sanırım . Buradaki değerlendirme farkı nedeniyle çelişiyoruz diye düşünüyorum..... Konutu daha ayrıntılı araştıracağım.. Saygılarımla...
Old 16-05-2008, 14:44   #19
madagaskar

 
Varsayılan

Merhabalar,

Özür dileyerek soruyorum ,Nizam İpekçi avukat mıdır ?
Avukat ise, Barolar Birliği'nin internet sitesindeki "avukat arama" sonucunda ismi neden çıkmamaktadır ?
...değilse, kitaplarında isminin önünde neden Av. ünvanı vardır. ?

Alıntı:
Av. Nizam İpekçinin Açıklamalı-içtihatlı Uygulama örnekliİcra iflas Kanunu Tatbiki Şerhi Cilt 1 madde 1-370 arası adlı kitabın 386. sayfasında 6 aylıık süre şu şekilde açıklanmıştır.
yasada açıkça yer almamış olmasına rağmen TTK 726/1 BK 130 hükümlerince çeke ilişki,n icra takibi son üsül işleminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Fiili olarak ibraz süresinden başlayarak 6 ay içinde takibe geçilmesi gerekir. 6 aylık süre devam eden takipler açısından da uygulanır. denmektedir.

Alıntı:
Oysa ben bu sebeple ve 6 ay geçmekle dosyanın muameleden kaldırılamayacağı kanaatindeyim . Zira Nizam İpekçinin bahsettiği süre zamanaşımı süresidir. Ve satış istemek süresi açısından uygulanamaz .

Alıntı:
Av.Nizam İpekçinin kitabında alıntı olarak yaptığınız parağrafı inceledim. Daha öncede bende aynı kitabı incelediğimde rastlamıştım. Ancak tatmin etmedi, zira bugörüşe sahip ağırlıklı İstanbul İcra dairelerinin bir kısmında böyle bir uygulamanın mevcudiyetini öğrendim. Bu hususta Yargıtay kararına rastlamadım. Meraklı olmam nedeniyle yaptığım araştırmada ve uygulayanların beyanlarına göre mahkemeden verilmiş bir karar mevcudiyetinden bahsedilmektedir. Ancak bu karar yargııtay safhasında geçmemiştir. Zira dediğim gibi bu uygulamayı teyit edecek ne bir Yargıtay kararı nede Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge veya mütalaaya rastlamadım

Alıntı:
Av.Nizam İpekçi’yle görev yaptığım ilde tanışma fırsatı buldum, kitap yazacağından dolayı icra ile ilgili bazı görüşlerimizin veya belgelerin olup olmadığı hususunda konuşmalarımız oldu. Büyük ihtimallede Av.Nizam İpekçi bu husustaki düşüncelerinide İstanbuldaki uygulamalara dayandırmıştır.Saygılarımla arz ederim.
Old 28-04-2009, 22:11   #20
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Bülent Özkan
Sn. İcra 22...

Bndan ise olaya yeni bir boyut getirmek istiyorum...

dieylim ki 1.1.2006 tarihinde bir menkule haciz tatbik edilidi. Ve 1.1.2007 kadar da satışı istenmedi. Hiç tereddüt yok ki burada İİK 106-110. maddelerine göre haciz düşmektedir. Bu konuda mutabıkız. Şu noktada ise ayrılıyoruz. Haciz düşmüş olduğundan artık dosyada evvelce istenen haciz de yok hükmündedir. Yani haciz istenmemiş sayılır. Ben böyle değerlendiriyorum Bu yüzden de Bu noktada yani 1.1.2007 den 1.1.2008 e kadar haciz istemek gerekir. Konu haciz istemek olunca da başvuracağımız hüküm İİK 78 olduğundan sorun bu maddeye göre çözülür diyorum . eğer 1.1.2008 e kadar haciz istenmez ise mesela 1.2.2008 de yenileme talep edilir ise tekrar harç ödemek ve yenileme dilekçesi tebliğ etmek gerekir düşüncesindeyim .

Sayın Özkan'ın "Haciz düşmüş ise yok hükmündedir, yeniden tatbiki için yenileme gerekir" düşüncesine katılmıyorum.Nizam İpekçi'nin atıf yapılan görüşü de bu paralelde olup, bu görüşleri teyit eden hiçbir yasal dayanağa rastlamış değilim.Tam aksine, Yargıtay Kararlarında "haciz isteme hakkı"nın düşmesinden bahsedilmektedir. İİK'da, süresi içinde haciz talep edildikten sonra haciz sonradan düşerse yeniden haciz isteyebilmek için öngörülmüş bir süre kısıtlaması yoktur. Konuyu düzenleyen İİK 78. maddede yeniden haciz isteyebilmek için öngörülen tek kısıtlayıcı hüküm "..haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmazsa..." hükmüdür.Kanuni müddet ise ödeme emrinin tebliğini müteakip geçecek 1 yıllık süredir.Yoksa, iddia edildiği gibi haczin düşmesinden sonraki 1 yıl vb. bir süre değildir.Böyle bir süre yoktur.HMUK md. 409 veya Harçlar Kanunu md.7'nin örnekseme yoluyla olaya uygulanması kanımca hukuka uygun değildir.

Kaldı ki, aksi düşünce kişilerin tekrar tekrar icra harçları ile yükümlenmesini gerektirir.Harçlar kanunu'nda, "Yeniden harç alınması : Muameleden kaldırılan dosya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır." hükmü bulunmaktadır. Bu hükmün icrai harçlara ve takiplere teşmili mümkün değildir.Zira, Anayasaya göre "vergi,resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır". Vergi ve harç gibi yükümlülüklerle ilgili hükümler dar yorumlanır, ayrıca bu konularda özel hukukun tersine kıyas da yapılamaz.Bu itibarla, yasada açıkça yer almadığı halde, hacizin tatbikinden ve süresi içinde satış istenmediğinden düşmesinden sonra, yeniden haciz tatbiki için yenileme işlemlerine ve yenileme harcına ihtiyaç olduğunun ileri sürülmesi,hem icra iflas Yasasına hem de kıyas yoluyla mali yükümlülük ihdası yasağına aykırılık teşkil edecektir görüşündeyim.
Old 02-09-2009, 22:41   #21
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Benzer bir durumlarla karşı karşıyayım,
ödeme emrini tebliğ ettik,
araç haczini yaptık,(kayden haciz)
aracı bulamuyoruz,(saklamışlar)
satışı isteyemiyoruz,
haciz düşmedi ama 2 ay sonra düşecek;
icra müdürü, ham yanileme harcını istiyor, hem zaten yakalama için ödedenen gideri tekrar istiyor, yoksa 2 ay sonra haciz düşermiş...

yukarıda ki yıllar alan tartışmaya bakınca, uygulamanın "doğrudan" ne kadar uzak olduğunu görmekteyim.

kolay gelsin....
Old 10-05-2010, 19:13   #22
oklawa

 
Varsayılan

selamlar,
2008 tarihinde yapılmış olan menkul haczi sözkonusu, 2008 den bugüne kadar dosyada satış istenmemiş. ancak 2009 yılında (1 yıllık süre geçmeden) aynı eve muhafaza amaçlı hacze gidilmiş ancak borçlunun taşındığı ve hacizli malların yarısını başka yere götürdüğü anlaşılmış, bu durum zapta geçirilerek dönülmüş. Sormak istediğim husus, hacizli malların satışını istediğimizde, talebimiz haczin düştüğü gerekçesi ile reddediliyor, (2009 yılında gidilen haciz zaptında haczin yenilenmesine veya haciz yapıldığına ilişkin bi açıklama yada talep yok) bu yaklaşım doğrumudur?
Old 10-01-2011, 16:41   #23
thanatos

 
Varsayılan

Tartışma olmadan kabul edilen kısım bu iki husustur.
1-ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 1 yıl içerinde haciz istenilmezse takip düşer. Yenilenirse yenileme emrinin tebliği gerekir.
2-haciz konulduktan sonra menkullerde 1 yıl içerisinde satış istenmezse haciz düşer.
Tartışmalı konular ise:
1-Ödeme emri tebliğ olmazsa takip düşer mi?
2-Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde haciz istendi, hacizden itibaren 1 yıl içerisinde satış istenmedi başka işlem yapılmadı, uygulamadaki gibi son işlemden veya son hacizden itibaren 1 yıl içerisinde takip düşer mi? düşerse hangi sürede düşer?
3-2. madde uyarınca takip düştü yenileme yapınca yenileme emrinin tebliği gerekir mi?
Kanun ve Yargıtay içtihatları ışığında cevaplar ise şöyle;
1-İİK78/4 uyarınca takibin düşmesi için İİK78/1 deki süre içerisinde haciz istememek gerekmektedir. İİK78/1 deki sürenin başlaması için ödeme emrinin tebliği gerekmektedir. Dolayısıyla ödeme emri tebliğ olmazsa 78/4deki süreler işlemez ve takip düşmez.
2- Yargıtay’ın birçok içtihadında “İİK’in 78/2, maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK'in 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK’in 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.” Denilmektedir. (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2006/15390 K. 2006/18841 T. 10.10.2006) Dolayısıyla ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde haciz istenmesi halinde dosyanın sınırsız ve süresiz şekilde ayakta kalacağı düşmeyeceği görüşü geçersizdir. Yargıtay bu aşamadaki takibin de düşeceğini ama yenilenmesi halinde yenileme emri tebliğine gerek olmadığını beyan etmiştir. Evet takip düşer fakat hangi aşamada düşer. İİK’in 78/2de Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde haciz isteme sürelerini durduran süreler sayılmıştır. Bu haller tahdidi midir? Bu hallerden olan alacaklı ile borçlunun taksit sözleşmesi yaparak anlaşması hali kanuna sonradan eklenmiştir. Sözkonusu kanun maddesi tahdidi olmasa kıyasa açık olsa idi kanun koyucu bu eklemeyi yapmazdı. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıllık haciz isteme süresini uzatan kanunda yazmayan başkaca durum bulunmamaktadır. Dolayısıyla Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde haciz istendi, hacizden itibaren menkul mallarda 1 yıl, gayrimenkullerde 2 yıl içerisinde satış istenmezse takip düşer. Düşen takibin yenilenmesi gerekir.
3-2. madde uyarınca düşen ve yenilenen takipte yukarıdaki Yargıtay kararı uyarınca yenileme emrini tebliğine ve yenileme harcının alınmasına gerek yoktur.
Old 28-04-2012, 17:19   #24
didem8521

 
Varsayılan

Merhabalar,
İİK.M. 78/2 de geçen itiraz ve dava, genel haciz yolu ile takiplerde takibe itiraz edilmesi ve itirazın iptali davası nı mı kapsamaktadır? Kambiyo senetlerine mahsusu haciz yolunda , takibe itiraz edilmesi de haciz isteme süresinin işlemesine engel midir?
Old 30-04-2012, 09:51   #25
thanatos

 
Varsayılan

kambiyo takiplerinde icra mahkemessinden takibin durması yönünde tedbir kararı getirilmediği sürece takibe devam edilebilir, haciz istenebilir.
dolayısıyla bu karar getirilirse İİK78/2 uygulanır ve süreler işlemez, aksi, halde 1 yıllık süre işlemeye devam eder.
Old 14-05-2013, 17:24   #26
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

Alıntı:
İİK'da, süresi içinde haciz talep edildikten sonra haciz sonradan düşerse yeniden haciz isteyebilmek için öngörülmüş bir süre kısıtlaması yoktur.

Sayın Akpunar,

Haczin düşmesinden mesela 3 sene sonra, yenileme dilekçesinin tebliğine ve harç ödenmesine gerek olmaksızın yeniden haciz talep edilebileceğini mi düşünüyorsunuz?

Selamlar.
Old 14-05-2013, 17:33   #27
olgu

 
Varsayılan

Haciz süresinde istenmişse ancak daha sonraki 1 yıl içinde işlemsizlikten dosya düşmüşse bu halde dosya harçsız yenilebilir. Yenileme emri tebliğ edilmeden haciz de uygulanabilir.

Alıntı:
T.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/15390

K. 2006/18841

T. 10.10.2006

• HACİZ İSTEME HAKKI ( Süresi İçinde Yerine Getirilip Yasada Öngörülen Zamanda Satış İstenmemesi - Haczin Kalkması/Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı)

• SATIŞIN ZAMANINDA İSTENMEMESİ ( Haciz İsteme Hakkı Süresinde Yerine Getirildikten Sonra - Haczin Kalkması/Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı)

• HACZİN KALKMASI ( Haciz İsteme Hakkı Süresinde Yerine Getirilip Yasada Öngörülen Zamanda Satış İstenmemesi - Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )

2004/m. 78/2, 106, 110

ÖZET : İİK’in 78/2, maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK'in 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK’in 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. Tekrar haciz talep edilerek takibe devam edilebilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK’in 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise "haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde
yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır".

Somut olayda, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde alacaklı vekilinin talebi ile borçlu adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına haciz konulmuş olmakla, İİK’in 78/2, maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK'in 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır.

İİK’in 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin kabulü yerme reddine karar isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle

İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 14-05-2013, 18:07   #28
Av.Onur Tunga

 
Varsayılan

Alıntı:
Haciz süresinde istenmişse ancak daha sonraki 1 yıl içinde işlemsizlikten dosya düşmüşse bu halde dosya harçsız yenilebilir. Yenileme emri tebliğ edilmeden haciz de uygulanabilir.

Haciz süresinde istenmiş ancak daha sonra süresinde satış talep edilmediği için İ.İ.K. 106 ve 110 gereği hukuki kıymetini kaybetmiş ve de dosya (doğru veya yanlış) icra müdürlüğü tarafından "muameleden kaldırılmış" ise, alacaklının yeniden ve de harçsız ve yenileme dilekçesi tebliğine gerek olmaksızın haciz talep edebilmesi için bir süre var mıdır?

Sayın Akpunar, bu durumda süre sınırlaması olmaksızın alacaklının harçsız ve yenileme dilekçesi tebliğine gerek olmaksızın haciz talep edebileceği düşüncesindedir.

Bir kısım hukukçular ise, haczin (satış istenmemesi sebebiyle) hukuki kıymetini kaybettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yeniden haciz talep edilmesi halinde harç alınmayacağı ve yenileme dilekçesinin tebliğine gerek olmadığı; bir yıllık süreden sonra ise İ.İ.K. 78 gereği harç ödenmesi ve yenileme dilekçesi tebliği gerektiği düşüncesindedir.

Bu konuyu netleştirmek istedim.

Paylaşımlarınız için teşekkürler.

Selamlar.
Old 14-05-2013, 18:09   #29
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Onur Tunga
Haciz süresinde istenmiş ancak daha sonra süresinde satış talep edilmediği için İ.İ.K. 106 ve 110 gereği hukuki kıymetini kaybetmiş ve de dosya (doğru veya yanlış) icra müdürlüğü tarafından "muameleden kaldırılmış" ise, alacaklının yeniden ve de harçsız ve yenileme dilekçesi tebliğine gerek olmaksızın haciz talep edebilmesi için bir süre var mıdır?

alacağın tabi olduğu zamanaşımı süresi
Old 14-05-2013, 18:45   #30
halit pamuk

 
Varsayılan

Haciz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmelidir. Aksi takdirde, takip dosyası işlemden kaldırılır. Alacaklı zamanaşımı süresi içinde dosyayı her zaman yenileyebilir. Bu durumda, yeniden takip talebinde bulunup ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur. Yenileme dilekçesinin tebliği gerekir ama yeniden harç alınır.

Eğer, haciz istenmişse(haciz yapılmışsa) bu durumda süresinde satış istenmemişse; İİK'in 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. Yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.

Ve Her zaman (süre sınırı olmadan) haciz istenebilecektir...12. Hukuk Dairesi

Esas : 1999/14414
Karar : 1999/14477
Tarih : 18.11.1999


YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının onanmasını mutazammın 8.9.1999 tarih ve 8752/9655 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 19.10.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK.nun 78. maddesi hükmü, haciz istemek hakkının düşmesi halinde İİK.nun 106 ve 110. maddeler hükümleri ise, mahcuzun muayyen müddet içinde satılması istenmediğinden haczin düşmesi halinde uygulanır. Somut olayda haciz yapılmış ve fakat yasada belirtilen sürede satış istenmemiştir. Haciz, bu nedenle düştüğüne ve alacaklının herzaman haciz isteyebileceğine nazaran yeniden harç alınmasına ve karşı taraf borçluya yenileme dilekçesi tebliğine gerek yoktur. Mercice İİK.nun 78. madde hükmünün uygulanması gerekeceğine ilişkin gerekçesinde isabet yoktur.

Merci kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
satış isteme süresi ve haciz yenileme Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 11 28-03-2016 22:38
Vekalet Süresi Kaç Yıl? emirhan Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 69 11-07-2014 20:23
İhbar Süresi moge Hukuk Soruları Arşivi 12 16-03-2007 17:59
İtiraz Süresi ayhan_bostan Hukuk Soruları Arşivi 15 01-03-2004 22:17
Haciz İhbarnamesi - Haciz Yazısı (yorumsuz) Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 0 20-03-2002 23:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07501888 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.