Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), THS Kadın Hakları Çalışma Grubu projesidir. Bu foruma siteye üye olmadan soru gönderilebilir ancak forum sadece kadın haklarına ilişkin konulara açık olup, diğer hukuki soru ve sorunlar alanda yayınlanmaz. [Kahdem Portalı]

şiddetli geçimsizlik

Konuyu Kilitleyin
Old 03-04-2009, 11:57   #1
Konuk

 
Varsayılan şiddetli geçimsizlik

Ben 4 senelik evliliğim var ve bu evliliğimden dolayı 3 yaşında bir kızım var.Eşimden şiddet görüyordum.Eşimden bu güne kadar 2 tanesi karakoldan dönen ve 1 tanesi adliyeden dönen ve 1 tanesi ise şuan adliyede hala devam eden şikayet dosyam (dövdüğüne dair) raporum var.En son adliyede şikayetimi geri aldığımda 5 aydan 2 seneye kadar hapis cezasıyla yargılanacağını söylemişlerdi.Acaba çocuğum kız olduğundan dolayı çocuğumu daha sonra benden alma hakkı varmı?
Old 03-04-2009, 12:04   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Konuk
Ben 4 senelik evliliğim var ve bu evliliğimden dolayı 3 yaşında bir kızım var.Eşimden şiddet görüyordum.Eşimden bu güne kadar 2 tanesi karakoldan dönen ve 1 tanesi adliyeden dönen ve 1 tanesi ise şuan adliyede hala devam eden şikayet dosyam (dövdüğüne dair) raporum var.En son adliyede şikayetimi geri aldığımda 5 aydan 2 seneye kadar hapis cezasıyla yargılanacağını söylemişlerdi.Acaba çocuğum kız olduğundan dolayı çocuğumu daha sonra benden alma hakkı varmı?

Velayet taraflardan birine tevdi edilirken, müşterek çocuğun kız veya erkek olmasının önemi yoktur. Başlıca kriterler, çocuğun yaşı ile tarafların çocuğun yetiştirilmesi ve gelişmesinde gösterebileceği niteliklerdir. Velayetin konusu çocuğun üstün yararıdır. Velayet hakkı buna göre düzenlenir.

Çocuğunuzun, anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşta olduğu izahtan varestedir. Eşinizin şiddet eğilimli olmasını da bir yana bırakırsak, çok önemli sebepler yoksa velayet hakkı size bırakılacaktır.

Ancak, burada verilen bilgilere göre yardımcı olabildiğimizi; bir avukata müracaat etmenizin hak kaybına uğramamanız bakımından önemli olduğunu anımsatmak isteriz. Maddi durumunuz elvermiyorsa(Bu durumu kanıtlayarak) bulunduğunuz ilin Barosunun Adli Yardım Bürosuna müracaat edebilirsiniz.
Old 03-04-2009, 12:33   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosunun Avukat hizmetlerinden yararlandırma ile ilgili açıklaması:


ADLİ YARDIMIN AMACI

Adli Yardım Bürosu, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki Eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlamaktadır.

Büro, avukatlık hizmetinden yararlanmaya ekonomik gücü olmayan bireylere gerekli hukuki başvurularını yapabilmeleri ve davalarını açabilmeleri için tam anlamıyla bir hukuki yardım sunmaya çalışmaktadır. Bu süreç içerisinde, başvurucuların hak ararken karşılaştıkları zorluklar görevli avukatlarımız aracılığıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Kaliteli bir hukuki yardım sunmayı amaçlayan Adli Yardım Bürosu, çalışmalarını ve alt yapısını da bu şekilde oluşturmaktadır.

Anayasamızın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." hükmü, Anayasamızın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde ise "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.14)"ile adil yargılanma" hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz." düzenlemesi mevcuttur.

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Adil Yargılanma Hakkını düzenleyen 6.maddesinde "Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir." hükmü, Etkili Başvuru hakkını düzenleyen 13. maddesinde ise "Bu Sözleşme'de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir." hükmü mevcuttur.

Görüldüğü gibi, mevzuatımızda herkese hak arama hürriyeti eşit olarak tanınmıştır. Baromuzun sunduğu adli yardım hizmeti sayesinde yoksul vatandaşların "hak arama hürriyetini" fiilen kullanabilmelerinin yolu açılmıştır. Dava açmak isteyen ya da açılmış davada taraf olup kendini avukatla temsil ettirecek ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımıza, başvurdukları takdirde Baromuz Adli Yardım Bürosu'nca kendilerine avukat atanmaktadır. Böylece yoksul vatandaşların da hak arama hürriyetini tam olarak kullanabilmeleri sağlanmakta, hukuki sorunlarında ekonomik koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.

YAPILANMASI

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 4. maddesi: "Her Baro merkezinde, Baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir Adli Yardım Bürosu kurulur." hükmü gereğince Adli Yardım Bürosu kurulmuş 1 sorumlu avukat ve 4 memurla çalışmalarını yürütmektedir.

Merkez Büromuz, Baromuzun "İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro Han Kat: 3 Oda: 304 Beyoğlu" adresindeki binasında çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezde bir Sorumlu Avukat ve üç memurumuz bulunmaktadır. Merkez Büromuz hem şubelerden gelen talepleri, hem de merkeze başvuranların taleplerini değerlendirmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca Kadıköy bölgesinde Adli Yardım Bürosu temsilciliği açılmasına karar verilmiş ve 16 Eylül 2002 tarihinden itibaren Bahariye Caddesi 82/7 adresinde Anadolu Yakası "Kadıköy Şubemiz" hizmete başlamıştır.

Kadıköy şubemiz, açıldığından bu güne kadar geçen süre içerisinde giderek daha çok kişiye hizmet eder niteliğe kavuşmuştur. "Anadolu Yakası Şubemiz" şu anda Kadıköy ilçemizde Bahariye caddesinde, ekonomik açıdan kendisini avukatla temsil ettiremeyecek başvurucularımıza hizmet sunmaktadır. Şubemizde sabah 09.00-13.00 arası bir , 13.00-17.00 arasında bir olmak üzere günde iki nöbetçi avukatımız başvurucularımıza birebir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bundan başka Haziran 2003 tarihi itibariyle Baromuz ile Bakırköy Belediyesinin işbirliği çerçevesinde Bakırköy ilçesinde Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 1. kat adresinde (Bakırköy Tren istasyonu karşısı) Baromuza, Adli Yardım Bürosu olarak, tahsis edilmiş büroda Adli Yardım Bürosunun bir şubesi daha faaliyete başlamıştır.

Bakırköy şubemizin açılışı İspirtohane Kültür Merkezi'nde Bakırköy Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı ve Baro Başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu'nun da katıldığı kokteyl ile yapılmıştır.

Bakırköy şubemizde de nöbetçi avukatlarımız 09.00-17.00 arası ekonomik açıdan avukatla temsile gücü olmayan vatandaşlara avukatlık hizmeti sunmaktadırlar. Bu bölgemizdeki nöbet sistemimiz Adli Yardım Bürosunda görev almak isteyen Avrupa yakasındaki avukatlarımızın katılımı ile gerçekleşmektedir.

Bakırköy şubemizin açılışı ile birlikte, Bakırköy'e yakın bölgelerden bize ulaşamayan yoksul vatandaşlarımızın bize ulaşması daha da kolaylaşmış ve bu bölgelerden başvuru sayılarımız artmıştır.

Adli yardıma yapılan başvuruların kural olarak şahsen yapılması gerekmektedir.Ancak kişi çok hasta,çok yaşlı,cezaevinde vs. nedenlerle şahsen başvuru yapamayacak durumda ise bir yakını aracılığıyla başvuru yapabilecektir, büromuz bu koşullar varsa, yakın talebini de kabul edebilmektedir.

ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEYİŞİ

Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır. Başvuru sırasında Başvurucudan istenen belgeler ;

Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,
Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Dava için gerekli belgelerin fotokopisi
Old 03-04-2009, 13:39   #4
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı;

Eşinize karşı şiddetli geçimsizlik nedeni ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı bir boşanma davası açabilirsiniz.

Anlatımlarınızdan, evlilik birliğinin yürümemesinde eşinizin KUSURLU olduğu anlaşılmaktadır.Eşinizin şiddet uyguluyor olması ve aile birliğnin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemesi söz konusudur. Bu mevcut duruma ilişkin olarak, raporlarınızın ve savcılık soruşturmalarının bulunması boşanma davasında eşinizin KUSURLU olduğunu ispatlamanızda işinize yarayacaktır.

Ayrıca, en yakın akrabalırınızın da tanıklığından yararlanabilirsiniz.

Açacağınız boşanma davası içinde, boşanma ile, mevcut ve beklenen menfaatleriniz zarar göremesine binaen maddi tazminat,

Şiddet gördüğünüz ve kişilik haklarınızın zarara uğradığından bahisle de manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Yine bu davanın içinde kendiniz ve çocuğunuz için önce TEDBİR, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra YOKSULLUK ve İŞTİRAK nafakası olarak devam etmesi taleplerinde bulunabilirsiniz.

VELAYET : Evlilik birliği devam ederken velayeti eşler birlekte kullanırlar.

Boşanma davası açtığınızda çocuğunuzun velayetini de talep edeceksiniz. 3 yaşında bir çocuğun velayetinin size verilmesi doğaldır.

Boşanma davası ile size verilen velayet hakkının sonradan sizden alınabilmesi için; sizin çocuğunuzun bakımı ve idaresinde büyük bir ihmal içinde olmanız ve çocuğunuzun ruh, beden ve akıl sağlığını tehlikeye atmış oludğunuzun somut ciddi biçimde ispatlanması gerekir.

Çocuğun velayetinin sizden alınıp babaya verilmesinde, çocuğunuzun kız veya erkek olmasının hiç bir etkisi yoktur.

Önemli olan çocuğun sağlıklı,huzurlu olup olmadığıdır.

Mahkeme bu konuda gerekirse, uzman bilirkişi psikolog raporlarına ve incelemesine de başvurabilir.

Eşinizin şiddet uyguluyor olması karşısında, velayetin size verilmesi gerektiğini söylemeliyiz. Ve babanın çocukla görüşmelerinin; gözetmen yanında, sizin de olduğunuz bir ortamda ya da çocuğun menfaati için ne gerekiyorsa (yatılı görüşmeye izin vermemek..) o şekilde yaptırılmasına karar verilmelidir.

Sayın Katılımcı;

Haklarınızın çok çeşitli olduğunu belirtmeliyiz.

Eğer bir boşanma davası açmaya karar verirseniz, MUTLAKA bir avukatın profesyonel desteğinden yararlanınız.

Maddi durumunuz elverişli değil ise, bulunduğunuz yer il barosundan tarafınıza avukat tayin edilmesini ücretsiz olarak isteyebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Konuyu Kilitleyin


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası avpınar Meslektaşların Soruları 21 30-07-2010 11:38
Zina Mı,Şiddetli Geçimsizlik Mi? Nazlıcan Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 04-03-2008 17:52
terk mi şiddetli geçimsizlik mi ? av.ersen Meslektaşların Soruları 6 22-10-2007 12:57
Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası av.sıla Meslektaşların Soruları 4 31-05-2007 16:26
Terk Mi,şiddetli Geçimsizlik Mi? Mr.Blof Hukuk Soruları Arşivi 1 25-10-2004 09:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04841495 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.