Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Muris muvazaası nedeniyle takibin iptali

Yanıt
Old 17-09-2019, 09:27   #1
lawyersoylu

 
Varsayılan Muris muvazaası nedeniyle takibin iptali

Sayın meslektaşlarım,

Müvekkilin tek mirasçısı olduğu babası vefat ediyor. Ancak ölümden sonra müvekkil, murisin kardeşine olan kambiyo borcundan dolayı hakkında icra takibi bulunduğunu ve bu takipte murisin maaşının vefattan önce haczedildiğini; vefatından sonra ise taşınmazları üzerine haciz koyulduğunu öğreniyor.

Muvazaa nedeniyle hacizlerin ve takibin iptali için bir dava açacağız. Bu davada BK.19'a mı yoksa İİK.277. maddeye mi dayanabiliriz.

Kıymetli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Old 17-09-2019, 10:11   #2
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

01.04.1974 günlü İBK'nda kabul edilen esaslar, murisin,sağlığında, tapuda kayıtlı malları üzerinde yaptığı temlik işlemleri hakkında uygulanır diye biliyorum.
Kolay gelsin.
Old 18-09-2019, 12:53   #3
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Meslektaşım; sizi takibin muvazaalı olduğu kanaatine vardıran husus nedir?
Old 18-09-2019, 17:45   #4
Av. Suat

 
Varsayılan

Üstadım kolay gelsin..
Olayı anlatmak taraflara, olaya uygulanacak hukuk hükümlerini bulup uygulamak mahkemeye aittir.

T.C.Yargıtay3. Hukuk DairesiE: 2017/5996 K: 2017/13228 K.T.: 03.10.2017
ÖZET : HMK’nun 33.maddesine göre; Hakim, Türk hukukunu resen uygular. Diğer bir anlatımla, bir davada ileri sürülen maddi olayların ve sözleşmelerin hukuki nitelendirmesini yapmak, uygulanacak hukuk kaidelerini bulmak ve uygulamak hakimin doğrudan görevidir.

T.C.
YARGITAY
23.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2014/4725
KARAR NO:2015/3428
KARAR TARİHİ.07.05.2015
ÖZET: İİK'nın 83/2. madde hükmüne göre, maaş üzerinde birden fazla haciz varsa bunlar İcra Müdürlüğü'nce sıraya konur ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Açıklanan bu durum karşısında İcra Müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine EÜAŞ tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1.maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemez. Dairemizin 14.01.2014 tarih ve 2013/7887 E, 2014/82 K. sayılı ilamı bu yöndedir. Bu durumda mahkemenin, yapılan bu sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesi uyarınca İcra Müdürlüğü'nce düzenlenen sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek, aynı Kanun'un 142/1. maddesi uyarınca açılan muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarındaki ilkelere göre uyuşmazlığın çözümlenmesi doğru olmamıştır. Zira, 04.06.1958 gün ve 15/6 sayılı İBK'da da belirlendiği gibi, HMK'nın 24/1, 25, 26, 30 ve 33. (HUMK'nın 74,75 ve 76.) maddeleri gereğince hakim, tarafların ileri sürdükleri maddi vakıalar ve bunlara bağlı netice-i taleplerle bağlı ve fakat hukuki tavsiflerle bağlı olmayıp, kanunları re'sen uygulamakla ve neticeye vardırmakla yükümlüdür. Bu durumda mahkemece, davanın dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan TBK'nın 19. (818 sayılı BK'nın 18) maddesinde düzenlenmiş muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile bu madde kapsamındaki genel ilkelere ve ispat usulüne uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken, davanın tavsifinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.


……«Muvazaa iddiası»na (TBK. mad. 19) dayalı tasarrufun iptâli davaları her zaman açılabilir. Çünkü muvazaa iddialarında «hak düşürücü süre» ya da «zamanaşımı süresi» söz konusu olmaz. [201] Bugün «muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davaları» dahil, tüm «tasarrufun iptali davaları» hakkında yerel mahkemelerce verilen kararları temyizen inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi «Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması halinde ve İİK. 284. maddedeki hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi durumlarda 818 sayılı BK 18. (6098 sayılı T.B.K 19.) maddeye dayalı olarak bir dava açabileceği gibi aynı işlem için koşulların varlığı halinde İİK. 277 vd maddelerine göre bir tasarrufun iptali davası açmasının da mümkün olduğunu»[202] belirtmiştir.
[201] Bknz: 17. HD. 12.6.2008 T. 630/3223; 27.3.2008 T. 5099/1546; 4. HD. 17.3.2008 T. 1813/3444 (www.e-uyar.com)
[202] Bknz: 17. HD. 11.03.2013 T. 6461/3144 (www.e-uyar.com)
Old 19-09-2019, 09:43   #5
lawyersoylu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Musa TAÇYILDIZ
Meslektaşım; sizi takibin muvazaalı olduğu kanaatine vardıran husus nedir?

Sayın meslektaşım, takibin muvazaalı olduğuna şöyle kanaat getirdik; alacaklı ve borçlu kardeşler ve aynı çatı altında yaşıyorlar. Ayrıca dosya alacaklısı ücretli bir çalışan olmasına rağmen daha önce de aynı şekilde yüklü bir tahsilat yapmış aynı borçludan. Önceki takipteki alacak kapandıktan sonra yine 200.000 TL'lik bir kambiyo takibi başlatmış.

Tüm bunların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüm ve bu yüzden muvazaa iddiasında bulunacağız.
Old 21-09-2019, 17:40   #6
granma

 
Varsayılan

İ.İ.K. 277 vd. maddelerinin uygulanabilmesi için icra takibinizin olması gerekir. B.K. 19 ile tespit yoluna gitmeniz gerekecektir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil erdincdulger Meslektaşların Soruları 2 08-12-2016 17:35
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil erdincdulger Meslektaşların Soruları 1 07-12-2016 16:54
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil dilekgulsen Meslektaşların Soruları 14 03-02-2016 13:25
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil Av.ZeynepMY Meslektaşların Soruları 4 16-02-2015 20:53
Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali Hatice Fulya Meslektaşların Soruları 2 19-03-2012 11:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03846312 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.