Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Vekalet Süresi Kaç Yıl?

Yanıt
Old 12-12-2006, 12:35   #61
hasan basri ekşiler

 
Varsayılan Uygulayıcı gözüyle

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 22.02.1941 tarih ve 87 sayılı kararında “Müvekkil öldükten sonra da vekilin yetkilerinin devam edeceği kaydını ihtiva eden vekâletname hükmünün ölümün vukuu ile sona ermemekle beraber, vekili azletmek yetkisinin mirasçılara kaldığı ve vekâletname hükmünün, mirasçılar tarafından vekil azledilmediği sürece devam edeceği”ne hükmedilmiştir.

Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.09.1981 tarih ve 1980/7–2406 E. ; 1981/641 K. sayılı kararında “Vekil ve müvekkilden birinin ölümü ile vekâletin sona ereceği yolundaki karinenin istisnalarından biri müvekkil ile vekil arasındaki sözleşmede bu yönün kararlaştırılmış olması, diğeri de işin niteliğinin vekâletin devamını gerektirmesidir”. Bu hükümler, amir hüküm niteliğindedir.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1002 sayılı genelgesi de bu yönlüdür.
Biz uygulayıcılar açısından vekalet ölüm, istifa, azil ve süreli ise sürenin bitiminde veya işin niteliğinden ifa edilmekle sona erdiği anlaşılıyorsa hükümsüz hale gelir.
Ancak mahkemeler açısından olaya bu genelge ve içtihatlar kapsamında bakılmadığı görüşlerine katılıyorum.
Old 16-04-2007, 15:40   #62
av.okan yılmaz

 
Varsayılan

[Vkalet eğer bir süre konmamışsa azledilene kadar geçerlidir. ancak vekalet kötüye kullanılmışsa buna ilişkin dava açılabilir.
Old 16-04-2007, 19:07   #63
A.Turan

 
Varsayılan

Vekalet süresi kaç yıl diye bir durum yoktur. Vekalet arkadaşlarımızın da isabetle belirttiği gibi, süre konmadıysa süreklidir.
Old 23-04-2007, 21:25   #64
Ahmet Turan

 
Varsayılan

(D) VEKÂLETiN HİTAMI
I - Sebepleri :
1 – İstifa, azil
Madde 396 – Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir.
Şu kadarki münasip olmayan bir zamanda vekâletten azil veya ondan istifa eden kimse diğerinin zararını zamin olur.


2 – Ölüm , ehliyetsizlik, iflas
Madde 397 – Hilâfı mukaveleden veya işin mahiyetinden anlaşılmadıkça vekâlet, ge-rek vekilin gerek müvekkilin ölümüyle ve ehliyetinin zavali veya iflası ile nihayet bulur.
Şu kadarki vekâletin nihayet bulması müvekkilin menfaatlerini tehlikeye koyuyorsa müvekkil veya mirasçısı veya mümessili bizzat işlerini görebilecek hale gelinceye kadar vekil veya mirasçısı veya mümessili vekâleti ifaya devam ile mükelleftirler.


II - Hitamın hükümleri:
Madde 398 – Vekilin vekâletinin nihayet bulduğuna ıttıla peyda eylemeden evvel yaptığı işlerden müvekkil veya mirasçıları, vekâlet baki imiş gibi mesuldür.


Vekalet için görüldüğü gibi bir süre öngörülmemiştir.
Old 24-04-2007, 15:33   #65
djazz

 
Varsayılan

bende sayın tikiciye katılıyorum ,bir hukukçu olmadığıız ve helede bir avukat olmadığınızı bilerek bence bir hukukçu için önemil olan bu konuda tüm meslektaşylarımı kendi merakınız için fazlaca meşgul ediyorsunuz.savcı -hakim noter derken sormadığınız insan kalmamış ve kendinizce cevapta bulmuşsunuz buna rağmen sürekli soruşunuzda açıkçası art niyetli olduğunuzu ve sınandığımızı düşünüyorum

ayrıca erdemligin beyanınada katılmayarak hukuk 2+2 = 4 şeklinde işlemez.boşlukları vardır yoruma açıktır bir hukukçu olmadığınız için anlamamanız gayet normal.
Old 07-06-2007, 07:46   #66
ecesaka

 
Varsayılan

Uygulamada bu konuyla ilgili hiçbir sorunla karşılaşmamakla birlikte, vekaletin beş senelik olduğunu bende duymuştum. Ancak söyleyenin konuyla ilgili detaylı bilgisi bulunmadığını düşünerek, bilgiye itibar etmemiştim. Çünkü gerek noterden çektiğimiz ihtarnameler için kullandığımız vekaletnamelerde, gerekse dava açmak, icra takibi için kullandığımız vekaletnamelerin hiçbirinde bu şekilde bir sorunla karşılaşmadım.
Old 10-10-2007, 01:04   #67
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Borçlar Hukuku Çalışma Grubu > Vekalet Süresi Kaç Yıl?

Önce özür dileyerek böyle bir örgütlenmenin nasıl kurulduğunu öğrenmek istiyorum.

Tartışmaları sonuna kadar okuyamadım. Dayanamadım. Yeniden özür.

Burası bir uzmanlık kuruluşu:

Ben burada hukuk dersi vermiyorum. Kimseyi de hukuk konusunda eğitmek veya ikna etmak zorunda değilim.(bunu kurum anlamında söylüyorum)

Vekalet ilişkisi BK. da düzenlenmiştir. Şekle bağlı değildir. Süresi Yoktur. Bitiş şekilleri de düzenlenmiştir.

Vekaletin geçersiz olacağı konusundaki yorumların temel dayanağı akdi bir ilişki ile kurulan hakların en geç 10 yıl içinde zamanaşımına uğrayacağıdır.

Burada farkedilmeyen zamanaşımına uğrayanaın kazanılmış herhangi bir hak olduğu, ilişkinin değil.

Türk hukukuna göre evlilik de bir akittir. 10 yıl içinde yenilemezsem ben boşanmış mı olacağım?

İlam 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar mı? İlamdaki hak zamanaşımına uğrar.

Yeniden özür dileyerek tartışmanın hepsini okumadığımı belirtiyor ve bu anlamda kusur etti isem affınızı diliyorum.

Ama şu bir gerçeklik;
Uzmanlık alanında böyle bir tartışma hoşuma gitmedi.

Bu benim arkadaşlarıma bir eleştirimdi.

Gelelim vekalet ilişkisine

Vekalet ilişkisi iki kişi arasında güven ilişkisine dayanılarak kurulan bir akittir. Şekle bağlı değildir. Şekil kurallarını usul hukuku getirmiştir.

Avukatlık kurumu vekalet ilişkisinin özel bir biçimidir. Kendisine özgü kurallar koymuştur ama temelini vekalet ilişkisinden alır.

Diyelim bir avukatsınız veya diğer bir vekilsiniz; verilmiş olan süresiz vekalet nedeni ile müvekkilinizin yedi ceddini idare etmek hakkına sahip olacak mısınız (Bu bir deyim di).

Burada insanların yorumu veya yapılan yanlışlar çok önemli değil. BK. vekaletin hangi durumlarda sona ereceğini belirtmiş. Avukatlık Yasasında da ayrık bir hüküm yok.

Vekalet bir sözleşmedir ve taraflar bu sözleşmeden ayrılmadıkları sürece hüküm ifade der. Vekalet sözleşmesinin zamanaşımı yoktur. VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN ZAMANAŞIMI VARDIR.

Ben mi yanlış anladım buralar bir uzmanlık alanı olarak kurulmadı mı?

Neyse;

Nedensiz zenginleşmi için geldim, kendimi nerde buldum.

Saygılar
Old 05-01-2008, 14:50   #68
emrahcevik

 
Varsayılan

ben de anlayamadım yazılanların büyük çoğunluğunu.

kanun çok açık bu konuda. süreye ilişkin herhangi bir sınırlama yok.

yargıtay kararı olmamasının sebebi de bu olsa gerek. tartışmalı olan durumlarla ilgili var zaten.

ama hukukçu olmayan kişilerin bu kadar ısrarla cevapları çıkarlarına ters düştüğü için anlamazlıktan gelmeleri cevap veren meslektaşları sinirlendiriyor.

yazılan yorumlar üzerinden hukuk sistemine ve uygulayıcılarına sürekli bir şeyler giydirmeye çalışmaları forumun amacını aşıyor.

forum bilginin paylaşıldığı bir yer kişisel hırsların, kızgınlıkların vs. kusulma yeri değil. hukukçu olmayıp da yazanlar bunu dikkate alırlarsa sevinirim.
Old 05-06-2014, 19:38   #69
Mufettis

 
Varsayılan Vekalet süresi

Merhaba,
Vekaletname konusunda öğrenmek istediğim bazı hususlar var, yardımcı olursanız memnun olurum.
Örnek olayda bir şirket yetkilisi bir başka kişiye kendi adına ve şirket adına hareket etmek konusunda Düzenleme Şeklinde Vekaletname ile yetki veriyor. Vekaletnamede Noterlikçe özellikle belirtilen bir husus var: vekaleti veren kişinin şirket adına belirli bir tarihe kadar (3 yıllık süre) ile yetkili olduğu belirtilmiş. Şirket yetkilisinin şirketi münferiden temsil yetkisinin her üç yılda bir yenilenmesi durumunda, bu yetkiye dayanarak verilen vekaletnamenin de yenilenmesi gerekir mi? Yoksa temsil yetkisinin yenilenmesi halinde otomatik olarak vekalet de yenilenmiş sayılacak mıdır?
Old 11-07-2014, 20:23   #70
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mufettis
Merhaba,
Vekaletname konusunda öğrenmek istediğim bazı hususlar var, yardımcı olursanız memnun olurum.
Örnek olayda bir şirket yetkilisi bir başka kişiye kendi adına ve şirket adına hareket etmek konusunda Düzenleme Şeklinde Vekaletname ile yetki veriyor. Vekaletnamede Noterlikçe özellikle belirtilen bir husus var: vekaleti veren kişinin şirket adına belirli bir tarihe kadar (3 yıllık süre) ile yetkili olduğu belirtilmiş. Şirket yetkilisinin şirketi münferiden temsil yetkisinin her üç yılda bir yenilenmesi durumunda, bu yetkiye dayanarak verilen vekaletnamenin de yenilenmesi gerekir mi? Yoksa temsil yetkisinin yenilenmesi halinde otomatik olarak vekalet de yenilenmiş sayılacak mıdır?

Şirketi temsilen şirket hesabına yetkilendirilen vekilin yetkisi, müdürün yetki süresi ile ilgili değildir. Çünkü müdür tarafından vekil tayin edilen kişi, şirketin vekilidir. Vekaletnamede bir süre konmamışsa, vekil şirket tarafından azledilmedikçe vekalet görevini ifa edebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretinin Vekalet Ücreti Olur mu? avzehra Meslektaşların Soruları 135 24-08-2017 14:14
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 00:43
Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı Av. Tuncer Öztürk Meslektaşların Soruları 17 02-10-2015 16:18
'Vekalet Süresi Kaç Yıl' ve Düşündürdükleri Gemici Hukuk Sohbetleri 6 26-04-2006 09:14
Tasviye Süresi Bilge Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 22:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04683089 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.