Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Emlak Vergisi Ödemeleri

Yanıt
Old 04-03-2007, 17:45   #1
Burhan Sezer

 
Varsayılan Emlak Vergisi Ödemeleri

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit 01 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit 01- 30 Kasım tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.
Yasaya göre emlak vergisinin %10 u kadar tutar da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak ödenir.
Emlak vergisi kanununa göre, Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.
2006 yılı yeniden değerleme oranı %7,8 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle 2007 yılı içinde emlak vergileri, 2006 yılı içinde ödenen vergi ve buna bağlı olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da %3,9 fazlası ile ödenecektir.
Emlak vergisi kanununa göre, Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen bir konutu olan emekliler, ev kadınları, işsizler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaftır. Emeklilerin, işsizlerin ve ev hanımlarının herhangi bir gelirinin olması veya 18.000.- YTL. den fazla menkul sermaye iradı geliri olması halinde bu muafiyetten yararlanamazlar. Ayrıca birden fazla konutu olanlar, bu konutlardan birini muaf tutarak bu haktan yararlanamazlar. Yazlık amaçlı veya dağ evi şeklinde kullanılan konutlar dahil, tamamının emlak vergisini ödemeleri gerekiyor. Bu muafiyetten yararlanmak için, belirleyici form doldurularak ilgili belediyenin emlak servisine verilmesi zorunludur.
İntifa hakkı sahibi olanlar emlak vergisinin mükellefi sayılırlar.
Yıl içinde gayrimenkul alanlar o yıl için emlak vergisi ödemezler. O yılın vergisi gayrimenkulü satana aittir. Gayrimenkul alanlar belediyeye Emlak Vergisi Bildirimi (Eski emlak vergisi beyannamesi) vermekle yükümlüdürler. Alım işlemi 01 Ocak - 30 Eylül tarihleri arası gerçekleşmiş ise takvim yılı sonuna (31 Aralık) kadar, alım işlemi takvim yılının son üç ayında gerçekleşti ise (Ekim, Kasım, Aralık aylarının herhangi bir gününde) 3 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekir.
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin ¼ ü, inşaatlarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten yararlandırılır. Bu binaların, bina apartman dairesi ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartıyla, satın alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de bu muaflık hükmü kalan süre için uygulanır.
Old 18-06-2009, 12:48   #2
f_eylül

 
Varsayılan

slm...
2009 yılı emlak değerleme oranları %6 olarak belirlenmiştir.fakat bu değerlemelerin neye göre yapıldığını bulamadım. 2010 yıl emlak değerlemeleri bu sene yapılıyor ve komisyon bir arsanın emlak değerlemesini %10 olarak belirledi şimdi bu kararın iptalinin isteyecem ama sorun şu ki bu artışların neye göre yapıldığını bulamıyorum.acil cvp verirseniz çok sevininrim şimdiden tşkkürler...
Old 18-06-2009, 13:13   #3
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Emlak vergisi değeri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. 2009 yılı için tespit edilen %6 artış oranı, 2008 yılı yeniden değerleme oranı olan %12 nin yarısı nispetidir.
Alıntı:
Kanun Ad EMLAK VERGİSİ KANUNU
Madde No 29
…………….Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.
Old 18-06-2009, 13:28   #4
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Bu arada, değer tespit komisyonlarının belirlediği Emlak Vergisi’ne tabi değerlere sınırlı şekilde itiraz hakkı bulunuyor. Vergiyi ödeyen vatandaşın itiraz edemediği bu hak, yani emlak değerlerine itiraz ve yargıya başvurma yetkisi ve imkanı Vergi Usul Kanunu`nun mükerrer 49`uncu maddesine göre sadece takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere verilmiş. Bu kuruluşlar 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde tespit edilen değerlere karşı dava açabilir. Vergi mahkemesi tarafından verilecek kararlar aleyhine 15 günde Danıştay’a başvurabilir.
Old 14-05-2010, 14:15   #5
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan 27.000 TL dan 65.000 TL na çıkan emlak vergisi

Sayın Sezer

Müvekkil şirketin geçen sene 27.000 TL olarak ödediği emlak vergisi (bina) bu sene 65.000 TL olarak tespit edilmiş. Yaptığım araştırmalar ve sizin forumdaki yazılarınızdan hiç bir itiraz yolumuzun olmadığını anlıyorum. VUK Mükerrer 49. maddede

"Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları onbeş gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştay'a başvurulabilir."

hükmü mevcut. Sanıyorum belediyeler kesinleşen takdir kararlarına göre emlak vergisini belirliyorlar.

Yine de sizin görüşünüzü almak istedim. Belirlenen emlak vergisine karşıherhangi bir itiraz yolu yok, değil mi?

Teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.
Old 15-05-2010, 13:43   #6
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Sayın Büyükoğlu,
Bina metrekare maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından birlikte belirlenip, ilan ediliyor. Bu değerler maalesef Türkiye genelinde tüm il ve ilçeler için geçerli oluyor. Bir de arsa değerleri dört yılda bir asgari ölçüde değer takdiri yapılıyor. Bu iki değer ev veya işyerinin emlak vergisi değeri belirlenirken dikkate alınıyor. Müvekkiliniz şirketinizin binasının emlak vergisi yaklaşık %150 oranında artışa uğramış. Türkiye genelinde % 5000 oranında artırılan arsa değerleri de var. Resmi kurumların ilan etmiş olduğu enflasyon oranının vatandaş adına bir yararı olmadığı çok açık görülmekte.
Vergi mükellefinin kendisine tebliğ edilen vergi ve cezaya vergi mahkemesinde dava açma hakkı var. Beyannamesini ihtirazı kayıt ile verme hakkı da var.
18.06.2009 tarihli vermiş olduğum yanıtta belirttiğim gibi vatandaşın bu değerlere ve vergiye itiraz etme hakkı ne yazık ki yok.
İtiraz hakkı, bazı kurumlara ve muhtarlıklara aittir. Bugüne kadar hiçbir muhtarın itiraz hakkını kullandığını duymamışınızdır veya çok az duymuşunuzdur. Mahkeme masraflarının yüksek oluşu nedeni ile bu durum muhtarların karşısına sorun olarak çıkmaktadır.
Ülkede çok büyük bir kesimi ilgilendiren bu önemli konuda ne yazık ki sizin de dava açmanız mümkün değildir.
Old 27-04-2011, 14:51   #7
Av.Zeynep E.

 
Varsayılan

İyi çalışmalar,

yukarıda yazılanları okuduktan sonra aklım daha da karıştı. belediyelerce 4 senede bir ilan edilen rayiç bedellerine karşı arsa sahiplerinin herhangi bir itiraz yolu mevcut değil midir?

Belirlenen arsa bedelleri üzerinden yine belirlenen oranlarda emlak vergisi tahakkuk ettiriliyor. Belirlenen emlak vergisine bireysel itiraz hakkımız olmadığını anlıyorum yukarıdaki yazılardan. ancak belirlenen arsa rayiç bedelinin olması gerekenden yüksek olması halinde yine de bireysel başvuru hakkımız yok mudur?

İyi çalışmalar
Old 27-04-2011, 17:35   #8
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Sayın Av. Zeynep E.
15.05.2010 tarihli yazımda da belirttiğim gibi, ne yazıktır ki vatandaşın bireysel veya sivil toplum kuruluşu aracılığı ile itiraz hakkı yok. Bu hak yasa ile belli kurumlara verilmiştir.
Old 06-11-2011, 01:09   #9
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Herkese iyi aksamlar,
Ben varis sifati ile duzenli olarak emlak vergisi odemekteydim; babamiz vefat etmis oldugundan, belediye kayitlarinda da surekli babamin adi yaninda VRS ibaresi cikiyor.

2009 senesinde en son birikmis tum borclari 0 layip temizleyip askere gittim. Askerligi yedek subay olarak yaptigim icin 1 yil sonra 2010 senesinde dondum ve icinde bulundugumuz su tarihe kadar da hicbir odeme yapmadim. Acaba borcum cok birikmis midir ? Telefonla ogrenme durumum var midir bir yerlerde ya da herhangi bir resmi internet sitesinden ?

Tesekkurler
Old 07-11-2011, 11:27   #10
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Kasım 2009 tarihinde ödenmesi gereken 2009/2. taksiti ödemediyseniz aylık %2,5 gecikme zammı uygulanacak. Ayrıca 2010 yılı taksitleri için aylık % 1,95 ve 2011 yılı birinci taksiti için de aylık %1,40 gecikme zammı ödersiniz. 2011 yılı ikinci taksiti bu ayın sonuna kadar cezasız ödenebilir.
Belediyeler telefon ile borç miktarı hakkında bilgi veriyorlar.
Old 07-11-2011, 17:04   #11
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Burhan Sezer
Kasım 2009 tarihinde ödenmesi gereken 2009/2. taksiti ödemediyseniz aylık %2,5 gecikme zammı uygulanacak. Ayrıca 2010 yılı taksitleri için aylık % 1,95 ve 2011 yılı birinci taksiti için de aylık %1,40 gecikme zammı ödersiniz. 2011 yılı ikinci taksiti bu ayın sonuna kadar cezasız ödenebilir.
Belediyeler telefon ile borç miktarı hakkında bilgi veriyorlar.

Burhan Bey, bilgilendirme icin tesekkur ederim. Ortalama bir rakam vermeniz mumkun mudur ? Ornek veriyorum 3.000-4000TL'yi bulabilir mi bu birikmis borc ?

Bizim ev 3 oda 1 salon 160 metrekareden de biraz daha ufakti sanirim 130-140 arasi olsa gerek.

Saygilarimla,
Old 07-11-2011, 17:37   #12
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Alıntı:
Ortalama bir rakam vermeniz mumkun mudur ? Ornek veriyorum 3.000-4000TL'yi bulabilir mi bu birikmis borc ?

Bizim ev 3 oda 1 salon 160 metrekareden de biraz daha ufakti sanirim 130-140 arasi olsa gerek.

2009 yılında ödediğiniz yıllık vergiyi veya bir taksit tutarını bildirirseniz yaklaşık bir rakam verebilirim. Ancak doğru bilgiyi ilgili belediyeden telefon ile öğrenmeniz mümkün.
Old 07-11-2011, 21:02   #13
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Burhan Sezer
2009 yılında ödediğiniz yıllık vergiyi veya bir taksit tutarını bildirirseniz yaklaşık bir rakam verebilirim. Ancak doğru bilgiyi ilgili belediyeden telefon ile öğrenmeniz mümkün.

askere gitmeden once yine biriktirmisim ve oyle odemisim ilgili dokumana bakiyorum da simdi
2007 ilk ve ikinci taksit
2008 ilk ve ikinci taksit
2009 ilk

toplam 435,75 TL hesap ekstresinde tahakkuk eden tutar olarak gorunuyor, odemis oldugum dekontlar var ama hepsini bulamadim fakat askere gitmeden evvel cikartilmis olan meblag bu sanirim yalniz ekstrede soyle de bir ibare mevcut: dokum tarihi itibariyle hesap ekstreniz asagidaki gibidir, burada hukuki surece girmis borclariniz gosterilmez.
diger bir not: gecikme zammi odeme gununde yeniden hesaplanacaktir

bu arada bu dokumun bana verildigi tarih 02.03.3009 yani bu tarih itibariyle borc bakiyesi butun birikmislerle beraber 435,75 TL
Old 07-11-2011, 21:17   #14
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Sadece 2009 yılı birinci taksit tutarını vermezseniz hesap yapmam mümkün olmaz.
Old 08-11-2011, 00:56   #15
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Burhan Sezer
Sadece 2009 yılı birinci taksit tutarını vermezseniz hesap yapmam mümkün olmaz.


Burhan Bey, hesaplamaniza gerek kalmadi. Cunku ekstre uzerinde sonradan gordugum kucuk harflerle yazilmis olan puntolarda belediyenin site adresini farkettim. Oradan girip baktigimda borc odeme linkinden sicil numaramizi yazdim veeeeee tam 1.027 kusur TL'lik nur topu gibi bir borc oldugunu gordum, bir bardak soguk su ictim. Simdi nasil odeyecegimi dusunuyorum da

EMLAK VERGİSİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI200914255345201.06.2009 6,80 TL 3,66 TL 10,46 TL EMLAK VERGİSİ BİNA VERGİSİ200914255345201.06.2009 67,97 TL 36,55 TL 104,52 TL EMLAK VERGİSİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI200924255345201.12.2009 6,80 TL 2,64 TL 9,44 TL EMLAK VERGİSİ BİNA VERGİSİ200924255345201.12.2009 67,98 TL 26,40 TL 94,38 TL EMLAK VERGİSİ BİNA VERGİSİ201015083124231.05.2010 160,28 TL 43,38 TL 203,66 TL EMLAK VERGİSİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI201015083124231.05.2010 16,03 TL 4,34 TL 20,37 TL EMLAK VERGİSİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI201025083124230.11.2010 16,03 TL 2,57 TL 18,60 TL EMLAK VERGİSİ BİNA VERGİSİ201025083124230.11.2010 160,28 TL 25,66 TL 185,94 TL EMLAK VERGİSİ BİNA VERGİSİ201115083124231.05.2011 166,45 TL 12,51 TL 178,96 TL EMLAK VERGİSİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI201115083124231.05.2011 16,64 TL 1,25 TL 17,89 TL EMLAK VERGİSİ BİNA VERGİSİ201125083124230.11.2011 166,45 TL 0,00 TL 166,45 TL EMLAK VERGİSİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI201125083124230.11.2011 16,64 TL 0,00 TL 16,64 TL Toplam
868,35 TL
158,96 TL
1.027,31 T
Old 04-06-2012, 18:38   #16
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi, emlak vergisi tutarının belirlenmesinde esas alınan arsa ve arazi değerlerine ilişkin dava açma hakkını düzenleyen yasa hükmünü iptal etti.
Alıntı:
Emlak vergisi tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ve dört yılda bir belediyelerce tespit edilerek takdir komisyonları tarafından karara bağlanan arsa ve arazi değerlerine oda ve borsalar ile muhtarların itiraz haklarını düzenleyen yasa hükmü iptal edildi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, emlak vergisi dört yılda bir belediyeler tarafından her mahalledeki arsa değerinin güncellenmesi suretiyle belirleniyor. Belediyelerin belirlediği arsa ve arazi asgari değerleri, valiliklerce oluşturulan takdir komisyonları tarafından karara bağlanıyor. Arsa değerinin yüksek çıkması, o cadde ve sokaktaki binalar için ödenecek emlak vergisi miktarını da yükseltiyor.

Yasaya göre, takdir komisyonlarının belirlediği arsa ve arazi değerlerine ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, mahalle ve köy muhtarlıkları tarafından 15 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde itiraz edilerek dava açılabiliyor. Vatandaşların bireysel olarak dava açma hakkı bulunmuyor.

BİR YIL SÜRE VAR

En son, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olarak uygulanmak üzere 2009 yılında arsa ve arazi değer tespiti yapıldı. Bundan sonraki ilk değer tespiti ise 1 Ocak 2014’te geçerli olmak üzere 2013’te yapılacak. Bu tarihe kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, arsa ve arazi değerlerine karşı oda ve borsalar ile muhtarlar tarafından dava açılamayacak.
Old 23-08-2012, 10:42   #17
av.alperdogan

 
Varsayılan

Burhan Bey;
Emlak vergisinin alınmaya başladığı tarih nedir. İnşaat şirketi müvekkilim 2009 yılında 128 konutlu bir inşaat için iskan başvurusunda bulunuyor bir takım eksiklerden dolayı iskan verilmiyor. daha sonra 2012 senesinde eksikleri tamamlayıp iskanı alıyor. Bu kez kendisine 2009 yılından itibaren emlak vergisi, vergi ziyaı ve gecikme zammı uygulanıyor. Öğrenmek istediğim emlak vergisinin başlangıcı iskan değilmidir. Saygılarımla
Old 23-08-2012, 15:14   #18
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Sayın alperdogan,
İnşaat devam ederken ve inşaat bitip iskanı alınıncaya kadar mükellefler arsa vergisi öderler. İnşaatın iskanı alındığında, ilgili belediyeye “bina vergisi bildirimi” verilir ve izleyen yıldan itibaren bina vergisi ödenir.
Bu nedenle 2009 yılından bugüne kadar vergisiz geçirdiğiniz dönemler için belediye sizden bu vergileri cezaları ile birlikte talep eder.
Old 04-05-2014, 16:17   #19
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Burhan Sezer
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit 01 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit 01- 30 Kasım tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.
Yasaya göre emlak vergisinin %10 u kadar tutar da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak ödenir.
Emlak vergisi kanununa göre, Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.
2006 yılı yeniden değerleme oranı %7,8 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle 2007 yılı içinde emlak vergileri, 2006 yılı içinde ödenen vergi ve buna bağlı olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da %3,9 fazlası ile ödenecektir. (1)
Emlak vergisi kanununa göre, Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen bir konutu olan emekliler, ev kadınları, işsizler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaftır. Emeklilerin, işsizlerin ve ev hanımlarının herhangi bir gelirinin olması veya 18.000.- TL. den (2) fazla menkul sermaye iradı geliri olması halinde bu muafiyetten yararlanamazlar. Ayrıca birden fazla konutu olanlar, bu konutlardan birini muaf tutarak bu haktan yararlanamazlar. Yazlık amaçlı veya dağ evi şeklinde kullanılan konutlar dahil, tamamının emlak vergisini ödemeleri gerekiyor. Bu muafiyetten yararlanmak için, belirleyici form doldurularak ilgili belediyenin emlak servisine verilmesi zorunludur.
İntifa hakkı sahibi olanlar emlak vergisinin mükellefi sayılırlar.
Yıl içinde gayrimenkul alanlar o yıl için emlak vergisi ödemezler. O yılın vergisi gayrimenkulü satana aittir. Gayrimenkul alanlar belediyeye Emlak Vergisi Bildirimi (Eski emlak vergisi beyannamesi) vermekle yükümlüdürler. Alım işlemi 01 Ocak - 30 Eylül tarihleri arası gerçekleşmiş ise takvim yılı sonuna (31 Aralık) kadar, alım işlemi takvim yılının son üç ayında gerçekleşti ise (Ekim, Kasım, Aralık aylarının herhangi bir gününde) 3 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekir.
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin ¼ ü, inşaatlarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten yararlandırılır. Bu binaların, bina apartman dairesi ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartıyla, satın alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de bu muaflık hükmü kalan süre için uygulanır.

1- Yıllardır, emlak vergisine esas alınan bina, arsa ve arazi değerleri, Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca, "Yeniden değerleme oranının yarısı kadar" artıyordu. Ancak 2012 ve takip eden yıllarda buna uyulmadı. Yapılan artış yasalara da uygun olup Bakanlar Kurulu'nun Emlak Vergisi artışını yeniden değerleme oranı kadar artırma yetkisi var. Kullanmadığı bu yetkisini 2012 yılından itibaren kullanarak Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapıldı.
2- Bu tutar her yıl Yeniden Değerleme Oranı kadar artmakta, 2013 yılı geliri için 26.000.-TL.olarak uygulanır.
Old 30-05-2014, 13:41   #20
Av. Halil Özkan

 
Varsayılan Emlak Vergisi için dava açılması mümkün

Arkadaşlar;
İdare ve ilgili birimlere dava hakkı veren madde iptal edilmiş. Buna göre Emlak vergisi artışları için vergi Mahkemesi nezdinde dava açılması mümkün. Söz konusu madde özel düzenleme olup iptal edilmiş olduğundan normal dava süresinde yani 30 gün içerisinde dava açılması mümkün hale gelmiştir. Söz konusu madde aynen;
"(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 31/5/2012 tarihli ve E.2011/38, K.2012/89 sayılı
kararıyla) Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştaya başvurulabilir." şeklindedir.
Saygılarımla
Av. Halil ÖZKAN
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tek evi olan emeklilerden emlak vergisi alınmayacak... Seyda Hukuk Haberleri 0 29-12-2006 14:50
Emlak Komisyoncusu Tarafından Dolandırıldık mayıs Hukuk Soruları Arşivi 3 19-06-2002 14:43
Emlak Komisyonu regatax Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 20:16
Kat Malikleri Ödemeleri beykabeyka Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 18:44
Borç Ödemeleri KADİR Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 03:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05922198 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.