Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ortaklığın giderilmesi davasında el atmanın önlenmesi ve kal davasını bekletici mesele yapabilirmi

Yanıt
Old 31-05-2011, 15:26   #1
av.alpay yıldız

 
Kitap Ortaklığın giderilmesi davasında el atmanın önlenmesi ve kal davasını bekletici mesele yapabilirmi

İyi çalışmalar diliyorum.
İşin içinden çıkamadığım bir konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Müvekkil iştirak halinde mülkiyete konu taşınmazda diğer mirasçıların sözlü muvafaakti uyarınca ev yapıyor (taşınmazın küçük bir kısmına) ve ortaklığın giderilmesi davası açtık.(Tapuda muhtesat yönünden bir şerh bulunmamaktadır)
Muvafaakat veren mirasçı vefat ettikten sonra çocuklarından biri müvekkile karşı elatmanın önlenmesi ve kal davası açtı.
Şimdi ortaklığın giderilmesi davasında hakim diğer dosyayı bekletici mesele yapacağım diyor. bende ortaklığın giderilmesi davasının zaten elbirliği ile mülkiyete son verecek dava olduğunu dolayısıyla bekletici mesele yapılmamasını zira Satış yolu ile ortaklığın giderilmesi gereken taşınmaz üzerinde bina vs. gibi muhdesat varsa bunlar Medeni Kanunun 619. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüz'ü (tamamlayıcı parçası) sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilecektir. dolayısyla karşı davada hukuki yarar olmadığı muhtesat yönünden şerh olsaydı da bunun bedelinin yapan şahsa ait olacağını ancak diğer hak sahiplerinin durumunun etkilenmeyeceğini iddia ettik.
Bu konuda Yargıtay kararı varsa veya benim düşünceme aykırı bir görüş varsa bunu paylaşabilcek meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Old 01-06-2011, 08:00   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Önce mülkiyet çekişmesi çözümlenmeli...

Y.18. HD.,E.2003/819,K.2003/1370,T.27.2.2003:
ÖZET : Dava, üzerinde yapı bulunan paylı taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi, olmadığı takdirde satılması yoluyla ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Dava konusu ortak taşınmaz üzerindeki yapının mülkiyetinin paydaşlar arasında çekişmeli olduğu gözetilerek, bu çekişmenin giderilmesi için açılmış ve açılacak olan davaların "bekletici mesele" kabul edip, sonucunun beklenmesi, mülkiyet çekişmesi çözümlendikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; açılacak davaların bekletici mesele yapılması yolundaki istemin reddi ile taşınmazın üzerindeki yapı ile birlikte satılarak ortaklığın giderilmesine ve satış bedelinin paydaşlar arasında arsa payları oranında paylaştırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
Old 03-06-2011, 17:16   #3
av.alpay yıldız

 
Varsayılan

Sayın Metin öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. ancak bizim davamızda taşınmaz üzerindeki (muhtesat) mülkiyet konusunda anlaşmazlık yok. mirasçılardan biri müvekkilin yaptığı ev konusunda el atmanın önlenmesi ve kal talep etmiş. muhtesat konusunda anlaşmazlık olması halinde bekletici mesele yapılmasında zorunluluk bulunması gerektiğine katılıyorum. bizdeki durum o nedenle farklı başka bir karar mevcutsa eklerseniz sevinirim
Old 03-06-2011, 17:51   #4
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Benzer bir davayı yürütmekteyim.

Dava içeriğinde mülkiyet tespiti söz konusu. Bu durum, satış aşamasında paylaşma durumunu etkileyeceğinden, öncelikli olarak bu davanın sonucunun beklenmesi pek tabiidir.

Bu tür durumda, böyle bir iddia var ise ve mahkemeye muhdesat iddiasında bulunulmuş ise artık bu konuda mahkeme kararı gerekmektedir.

Zira satışa çıkartılacak olan taşınmaz, ana yapıdan bağımsız olmayacağından ve mütemmim cüz olarak satışta ana yapı ile birlikte paylar oranında pay dağılımı olacağından, bekletici mesele yapılacaktır.

Şimdi, siz "ev bizim hakkımız, parası ona göre bizim payımıza gelsin". diyemezsiniz.

Ancak burada sulh hukuk mahkemesinin, tüm paydaşların kabulü halinde bu yönde muhdesata karar vermesi ve tapuya şerh olarak düşmesini isteyebilirsiniz. Bu haliyle satış aşamasınmda evden gelecek pay, muhdesat sahibine gider. Zira sulh mahkemesinin böyle bir karar kurması da mümkündür

YARGITAY HUKUK DAİRESİ
2001 TARİHLİ KARARI
Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde muhdesat varsa bunlar arzın mütemmim cüz-ü sayıldığından, arzla birlikte satışına karar verilir. Ancak bunların bir kısım paydaşlara aidiyetine ilişkin tapuda şerh varsa veya bu hususta tüm paydaşlar ittifak ediyorsa o takdirde değerlere göre oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekir. Oran kurulurken muhdesatın ve arzın dava tarihi itibariyle ayrı ayrı değeri takdir ettirilir, bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri saptanır, bulunan tüm değer muhtesat bedeline ve arzın kıymetine ayrı ayrı oranlanarak yüzde itibariyle ne kadarının muhdesata ne kadarının arza isabet ettiği belirlenir. Satış bedelinin dağıtımında da, bulunan bu yüzde nisbetler gözönünde tutularak muhdesata isabet eden kısmın sadece muhdesat sahibine veya paylan nisbetinde sahiplerine, arza isabet eden kısmında payları oranında tüm paydaşlara verilmesi icap eder.

Burada mahkemenin hükmen karar vermesi mümkün, diye düşünüyorum.
Old 03-06-2011, 20:01   #5
av.alpay yıldız

 
Varsayılan

Sayın Polat cevabınız için teşekkürler ancak zannedersem ben tam olarak ifade edemedim. elbirliği ile mülkiyete konu taşınmazda mirasçılardan (A) ev yapmış ve ortaklığın giderilmesi davası açmış ,mirasçı (B)de mirasçı (A)'ya karşı elatmanın önlenmesi ve kal davası açmış. sorum şu:
1-Ortaklığın giderilmesi davası devam ederken elatmanın önlenmesi ve kal davası bekletici mesele olur mu?
2-Ortaklığın giderilmesi davası açılmışken elatmanın önlenmesi davasında hukuki yarar varmıdır?
3-Mirasçılardan biri tek başına kal talep edebilirmi( müşterek mülkiyete tabi taşınmazlarda bazı yargıtay kararlarına göre diğer mirasçıların davaya dahil edilmesi yada miras şirketine temsilci atanması gerektiği yönünde)
Old 04-06-2011, 09:40   #6
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.alpay yıldız
Sayın Polat cevabınız için teşekkürler ancak zannedersem ben tam olarak ifade edemedim. elbirliği ile mülkiyete konu taşınmazda mirasçılardan (A) ev yapmış ve ortaklığın giderilmesi davası açmış ,mirasçı (B)de mirasçı (A)'ya karşı elatmanın önlenmesi ve kal davası açmış. sorum şu:
1-Ortaklığın giderilmesi davası devam ederken elatmanın önlenmesi ve kal davası bekletici mesele olur mu?
2-Ortaklığın giderilmesi davası açılmışken elatmanın önlenmesi davasında hukuki yarar varmıdır?
3-Mirasçılardan biri tek başına kal talep edebilirmi( müşterek mülkiyete tabi taşınmazlarda bazı yargıtay kararlarına göre diğer mirasçıların davaya dahil edilmesi yada miras şirketine temsilci atanması gerektiği yönünde)

Sayın meslektaşım, şimdiki ayrıntılı bilgilendirmeniz sonucunda sorunuza cevaplarım sırasıyla şu şekildedir;

1- Bekletici meselenin olması için, bir davada verilecek kararın diğer davayı etkilemesi gerekmelidir. Bu anlamda ortaklığın giderilmesi davası devam eder iken,elatmanın önlenmesi davasının bekletici mesele yapılması, kanaatimce doğru değil.

2- Ortaklığın giderilmesi davasındanki beklenen yararın, müdahalenin meni davasındaki beklenen yarar farklıdır. Zira müdahalenin meninde bir hakka yapılan tecavüzün önlenmesi amaçlanmakta. Bu anlamda her ne olursa olsun, hukuki ihlalin devam ettiği sürece bu durumda hak kaybının varlığının kabul etmek gerekmektedir. Bu anlamda müdahalenin meni davası, ortaklığın giderilmesi davası olsun yada olmasın değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

3- Bu tür davalarda herkes kendi hissesi oranında müdahalenin meni talebinde bulunabilir. bu anlamda tüm mirascıların dava arkadaşlığı yapması zorunlu değildir.
Old 04-06-2011, 12:24   #7
av.alpay yıldız

 
Varsayılan

Sayın Polat öncelikle teşekkür ederim. bekletici mesele yapılamayacağı konusunda yargıtay kararı varmı acaba ben bulamadım. men-i müdahale konusundaki yanıtınızı paylaşıyorum ancak kal de talep edildiği için diğer mirasçıların muvafaatı gerekirmi o konuda müşterek mülkiyete tabi taşınmazlarada bazı yargıtay kararlarına göre tüm paydaşların davada yer alması yönünde görüş bildirilmiş ancak elbirliği ile mülkiyette buna dair karar bulamadım.
Old 04-06-2011, 13:19   #8
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.alpay yıldız
Sayın Polat öncelikle teşekkür ederim. bekletici mesele yapılamayacağı konusunda yargıtay kararı varmı acaba ben bulamadım. men-i müdahale konusundaki yanıtınızı paylaşıyorum ancak kal de talep edildiği için diğer mirasçıların muvafaatı gerekirmi o konuda müşterek mülkiyete tabi taşınmazlarada bazı yargıtay kararlarına göre tüm paydaşların davada yer alması yönünde görüş bildirilmiş ancak elbirliği ile mülkiyette buna dair karar bulamadım.

Sayın meslektaşım,

İştirak halinde mülkiyette 3.şahıslara karşı karşı tüm mirascıların davaya dahil olması gerekir.

Ancak burada iştirakçilerin birbirleri arasındaki davalarda buna gerek yok.

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi


Esas No. 2001/5404-5837
  • İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET
  • MÜDAHALENİN MENİ


Özet :İştirak halinde mülkiyette, üçüncü kişilere karşı açılan davalarda ortakların hep birlikte hareket etmeleri gerekir. Eldeki davada ise bir mirasçı diğer mirasçı aleyhine müdahalenin menini istemiştir. Hukuk Genel Kurulunun kararına göre, iştirakli mülkiyette hissedarın hissedar aleyhine açtığı dava nedeniyle Medeni Kanunun 581. maddesine göre iştirak sağlanmasına gerek olmaksızın davanın görülmesi gerekir. Bu husus gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır.


( 743 s. MK m. 581, 629 )KARAR

Dava, iştirak halindeki tapulu taşınmaza iştirakçilerden biri tarafından açılan elatmanın önlenmesi ve kal isteminden ibarettir. Mahkeme davayı, tüm mirasçıların davaya katılımı sağlanmadığından reddetmiş, hükmü davacı temyize getirmiştir.

Dava konusu 1105 parsel sayılı taşınmaz Mehmet Kuzu adına tapuda kayıtlı olup, davacı Yaşar Kuzu ile davalı Feramuz Taner tapu malikinin mirasçılarıdır. İştirak halindeki mülkiyette, üçüncü kişilere karşı açılan davalarda ortakların hep birlikte hareket etmeleri gerekir. Eldeki davada ise, bir mirasçı diğer mirasçı aleyhine müdahalenin menini istemiştir. Hukuk Genel Kurulu´nun 12.10.1994 tarih 14/305-601 sayılı kararında da belirtildiği gibi; iştiraklı mülkiyette hissedarın hissedar aleyhine açtığı dava nedeniyle Medeni Kanunun 581.maddesi çerçevesinde iştirak sağlanmasına gerek olmaksızın davanın görülmesi gerekir. Bu husus gözetilmeksizin yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

İkinci sorunuzun cevabını bu yargıtay kararı karşılar diye düşünüyorum.

Bekletici mesele hususunda yargıtay kararı bulamadım. Ancak Kal davasında nihayetinde ortklığın giderilmesinde mal değerine bir etki söz konusu olacaktır. Yani yıkıma karar verilir ise mütemmim cüzden mahrum kalacak olan yapı, ortaklığın gideriminde taşınmazın değerine etki yapacaktır, diye düşünüyorum.

Yani "müdahalenin meni" olmasa da "kal" davası bekletici mesele yapılabilir.

Old 29-08-2012, 13:00   #10
vona

 
Varsayılan aynı dava

merhabalar,
iştirak halinde malik bulunulan bir taşınmaza 5-6 yıl önce paydaşlardan biri ev arsa yapmış kaçak olarak, şimdi müvekkilim belediyeye şikayet edince ortaklığın giderilmesi davası açtı. Bende müdahalenin meni davası açmayı düşünüyorum.Bunuda bekletici mesele yaptırmayı düşünüyorum zira belediye yıkım kararını bir türlü vermiyor.Sizin davanızda sonuç ne oldu çok merak ettim...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra mahkemesinin tefecilik ceza davasını bekletici mesele yapmaması faust Meslektaşların Soruları 6 28-05-2010 09:34
ortaklığın giderilmesi mi, el atmanın önlenmesi mi Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 2 13-12-2009 15:41
İzale-i şuyu davasında bekletici mesele Av.F.Karakurt Meslektaşların Soruları 4 06-03-2008 18:03
izale-i şuyu davasında bekletici mesele Av. Ş. Sevi Meslektaşların Soruları 6 30-01-2008 18:38
fuzuli işgal davasında bekletici mesele tozbek Meslektaşların Soruları 2 17-06-2007 21:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05529094 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.