Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belirsiz alacak davasi oldugunun dava dilekcesinde acikca yazilmamasi!

Yanıt
Old 23-06-2015, 12:35   #1
melis aksu

 
Varsayılan Belirsiz alacak davasi oldugunun dava dilekcesinde acikca yazilmamasi!

Degerli Mealektaslarim,

Isci alacaklarinin talebi icin actigimiz davada hakim "dava dilekcesinde belirsiz alacak davasi oldugunu dava dilekcesinde belirtmediyseniz kismi dava olarak kabul ederim." Dedi.

Dava turunun ne oldugu talebin ve dava konusunun mahiyetine gore belirlenir. Talebimizde acikca "simdilik ... in tahsili ve butun alacagin tespiti ve tahsili" diye belirtmisiz. Konuyla ilgili gorus ve onerileriniz icin simdiden tesekkurler.
Old 23-06-2015, 14:42   #2
ehaci

 
Varsayılan

Kanaatimce talebinize yazmış olduğunuz "alacağın tespiti" talebi, davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığı açıktır. Alacağının miktarını kesin olarak bilen birisi neden alacak miktarının belirlenmesini talep etsin.
Old 23-06-2015, 18:45   #3
halit pamuk

 
Varsayılan

Konu ile ilgili şöyle bir yargıtay kararı var.

Yargıtay
7. Hukuk Dairesi

Esas : 2014/14115
Karar : 2014/17571
Tarih : 18.09.2014Özet:Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, YARGITAYca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı vekili, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davalı işverence haklı bir sebebe dayanmaksızın feshediliğini ileri sürerek bazı işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını TALEP ETMİŞTİR.

Davalı vekili, davacının sebepsiz şekilde işi bırakarak ayrıldığını, işverenden herhangi bir alacağı bulunmadığını beyanla davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci maddesinde, iş mahkemelerinde sözlü yargılama usulü uygulanır. Ancak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 447 inci maddesiyle sözlü yargılama usulü kaldırılmış, aynı yasanın 316 ve devamı maddeleri gereğince iş davaları için basit yargılama USULÜ BENİMSENMİŞTİR.

Sözlü yargılama usulünün uygulandığı dönemde zamanaşımı def'i ilk oturuma kadar ve en geç ilk oturumda yapılabilir. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde 319 uncu madde hükmü uyarınca savunmanın değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin verilmesiyle başlayacağından, zamanaşımı def'i cevap dilekçesiyle İLERİ SÜRÜLMELİDİR. 01.10.2011 tarihinden sonraki dönemde ilk oturuma kadar zamanaşımı def'inin ileri sürülmesi ve hatta ilk oturumda sözlü olarak bildirilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması durumunda, 1086 sayılı HUMK hükümlerinin uygulandığı dönemde, ıslah dilekçesinin tebliğini izleyen ilk oturuma kadar ya da ilk oturumda yapılan zamanaşımı def'i de ıslaha konu alacaklar yönünden hüküm ifade eder. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonraki uygulamada, 317/2 ve 319 uncu maddeler uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı def'inde bulunulabileceği KABUL EDİLMELİDİR.

Dava dilekçesi nazara alındığında; Mahkeme gerekçesinin aksine davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığına dair bir ibare yer almadığı gibi HMK.'nun 107 nci maddeye de açık bir atıf yapılmadığı, fazlaya dair haklar saklı tutularak talepte bulunulduğu bu haliyle davacı vekilince HMK.'nun 109 uncu maddesine göre kısmi dava açıldığı TESPİT EDİLMİŞTİR. Mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporundan sonra davacı vekilinin ıslah dilekçesi verdiği, ıslah dilekçesinin davalı vekiline tebliğ edildiği, davalı vekilinin ise yasal süresi içerisinde ıslah edilen tutarlara karşı zamanaşımı def'inde BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Mahkemece ıslah edilen tutarlara karşı davalı tarafça ileri sürülen zamanşımı def'i değerlendirilmeden eksik incelemeyle karar VERİLMESİ HATALIDIR.

3-Yukarıdaki bentte de belirtildiği üzere davacı vekili HMK.'nun 109 uncu maddesine göre kısmi dava açmış olup kıdem tazminatı dışında kalan alacaklar bakımından dava dilekçesindeki tutarlara dava tarihinden, ıslaha konu tutarlara ise ıslah tarihinden faiz işletilmesi gerekirken aksine uygulama YAPILMASI HATALIDIR.

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve HÜKÜM BOZULMALIDIR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 18.09.2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ek Dava Belirsiz Alacak Davasi Olarak Açilabilir Mi? Av.Dursun KARACA Meslektaşların Soruları 0 01-11-2014 21:02
Belirsiz Alacak Davasi Olur Mu? Av.Dursun KARACA Meslektaşların Soruları 1 25-08-2014 13:40
Işçi Davalari Için Belirsiz Alacak Davasi Incelemesi Mart/2014 AVCD İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 0 13-03-2014 18:48
Belirsiz alacak dava dilekçesinde, talep edilen rakamların kalem kalem hesaplanması-haklı nedenle fesih av.se Meslektaşların Soruları 6 13-08-2012 15:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04069209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.