Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bir Yargıtay Kararı arıyorum

Yanıt
Old 07-02-2007, 12:24   #1
Ersin KUŞ

 
Varsayılan Bir Yargıtay Kararı arıyorum

Aşağıda yazdığım kararı gönderebilirseniz bana çok yararlı olacak,şimdiden teşekkür ederim
YHGKE. 2004/12-355
Old 07-02-2007, 12:31   #2
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

Ersin bey tam tarih varmı? biraz daha detay verin.konu başlığı..vs gibi
Old 07-02-2007, 12:40   #3
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

buldum..

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas : 2004/12-355
Karar : 2004/355
Tarih : 09.06.2004
ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte itiraz, İİK.nun 168. ve 169.maddeleri uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 tarih içinde İcra Tetkik Merciine yapılır. Borçluya 06.07.1999 gününde tebliğ edilen ödeme emri, borçlunun şikayeti üzerine İstanbul 8.İcra Tetkik Merciinin 14.07.1999 gün 1999/960-988 s. kararı ile iptal edilmiş, alacaklı 19.02.2002 gününde yenileme talebinde bulunmuştur.
(6762 sayılı TTK. m. 726) (2004 sayılı İİK. m. 168, 169)
KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki "itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5.İcra Tetkik Mercii Hakimliğince davanın kabulüne dair verilen 14.01.2003 tarih ve 2002/1908 E- 2003/5 K. s. kararın tetkiki davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 03.04.2003 tarih ve 2003/3990-7211 s. ilamı ile; (...Borçlu İlteriş İlaç San. Ltd.Şti. hakkında 3 adet çeke dayalı 23.06.1999 gününde başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte adı geçen borçluya 06.07.1999 gününde tebliğ edilen 163 örnek ödeme emri, bu borçlunun mercie şikayeti üzerine İstanbul 8.İcra Tetkik Merciinin 14.07.1999 gün 1999/960-988 s. kararı ile iptal edilmiştir. Alacaklı vekilinin 19.02.2002 günlü yenileme talebine kadar borçluya yapılmış bir ödeme emri tebligatı yoktur. Borçluya 163 örnek ödeme emri yenileme dilekçesi ile birlikte 27.02.2002 gününde tebliğ edilmiş olup, 18.12.2002 günlü zamanaşımına yönelik başvuru İİK.nun 168.maddesinde ön görülen 5 günlük hakdüşürücü sürede geçirilmiş olmakla reddi gerekirken mercice yazılı biçimde takibin durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davalı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, takibe konu alacağın zamanaşımına uğradığının tespiti ile takibin iptali istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkili aleyhine yapılan İstanbul 4.İcra Müdürlüğünün 1999/12718 s. takip dosyasında ödeme emrinin, şikayet üzerine İstanbul 8.İcra Tetkik Mercii tarafından 14.07.1999 gününde iptal edildiğini, alacaklının yenileme talebi üzerine gönderilen dilekçede eski dosya numarasının bulunmadığını, bu sebeple borçlunun savunma yapamadığını, dosyanın içeriğini çok sonra öğrendiğini ileri sürerek, alacağın zamanaşımına uğradığının tespiti ile takibin iptal edilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davacının şikayeti üzerine ödeme emrinin iptal edilmesine karar verildiğini borçluya 27.02.2002 gününde yenileme dilekçesi tebliğ edildiği durumda itiraz etmediğini ve takibin kesinleştiğini 5 ay 22 tarih sonra haciz talebinde bulunulduğunu ve zaman aşımının kesildiğini ayrıca çek sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarından ceza zaman aşımının söz konusu olacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemenin; TTK.nun 726.maddesinde ön görülen 6 aylık zaman aşımı süresinde icra dosyasında hiçbir işlem yapılmadığı, zaman aşımı nedeniyle takibini durmasına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne dair verdiği karar, Özel Dairece yukarda yazılı gerekçe ile bozulmuş, mahkemece borçluya ödeme emri tebliğe çıkarılmadığı gerekçesiyle önceki kararda direnilmiştir.
Özel Daire ile yerel mahkeme arasındaki uyuşmazlık, yenileme dilekçesiyle birlikte ödeme emrinin de tebliğ edilip edilmediği buna bağlı olarak itirazın süresinde yapılıp yapılmadığı noktasındadır.
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte itiraz, İİK.nun 168. ve 169.maddeleri uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 tarih içinde İcra Tetkik Merciine yapılır.
Somut olayda borçluya 06.07.1999 gününde tebliğ edilen ödeme emri, borçlunun şikayeti üzerine İstanbul 8.İcra Tetkik Merciinin 14.07.1999 gün 1999/960-988 s. kararı ile iptal edilmiş, alacaklı 19.02.2002 gününde yenileme talebinde bulunmuştur. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte itiraz, İİK.nun 168. ve 169.maddeleri uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 tarih içinde İcra Tetkik Merciine yapılır
Yerel mahkemece verilen direnme kararı bu sebeple usul ve kanuna uygundur.
Ne var ki, Özel Dairece işin esası incelenmeksizin karar verildiğinden davalı (alacaklı) vekilinin sair temyiz itirazlarının tetkiki için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
S O N U Ç : Yukarda açıklanan nedenlerle, direnme uygun bulunduğundan dosyanın işin esasına yönelik temyiz itirazlarının tetkiki için 12.Hukuk Dairesine, gönderilmesine, 09.06.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Kaynak : Corpus
Old 07-02-2007, 12:49   #4
Ersin KUŞ

 
Varsayılan

BAŞLIK
Ödeme Emrinin İptalinden Sonra İcra Dosyasında Herhangi Bir İşlem Yapılmayarak Çek Zamanaşımı Süresinin Dolması Üzerine Takibin Düşmesi (Yenileme dilekçesiyle birlikte borçluya yeni ödeme emri tebliğ edilmemiş olması olması nedeniyle 5 günlük itiraz süresinin işlemeyeceği)


İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ARZU HANIM
Old 07-02-2007, 13:39   #7
MUSTAFA TUNCER

 
Varsayılan Konu Nedİr

Kararın konusunun ne olduğunu yada arama yapacağım anahtar kelime yazarsanız yardımcı olcam
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Kararı Arıyorum Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 3 17-03-2010 10:09
çekte cayma ile ilgili yargıtay veya hgk kararı ve makale arıyorum.. emrah_orbay Hukuk Soruları Arşivi 4 06-01-2007 03:27
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 3 09-12-2006 16:33
Bir Yargıtay Kararı arıyorum Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 3 29-11-2006 18:08
Bir Yargıtay Kararı arıyorum... nephilis Meslektaşların Soruları 2 08-09-2006 22:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04702210 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.