Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

İcra Daireleri parayla ilişiğini kesti: İcra Dairelerinin Son Hali...

Yanıt
Old 15-01-2013, 17:58   #31
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Tevrat DURAN

...Bakırköy 9.icra fiziki talep kabul etmezken...


Bu müdürlük, okuduğunu mu anlamıyor, yasayı mı anlamıyor, iş mi yapmak istemiyor?

İcra müdürlüğüne talep / takip talebi elektronik ortamda da yapılabilir.
Old 15-01-2013, 18:03   #32
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Atilla09
fiziki olarak türkiye geneli 6352 yasa sonrası fiziki talep alamaz,(yasa engel)elektronik ortamda gerçekleştirmek zorunlulk ayrıca uygulama bu dogrultudadır.

Sayın Atilla09,

Yasayı yanlış yorumluyorsunuz.

Elektronik ortamda talep, yasal bir alternatiftir; zorunluluk değil.

Bu kadar hassas bir konuda biraz daha özen lütfen...

Zorunluluk şuradadır: İcra müdürlükleri, her türlü işlemi UYAP üzerinden yapmak zorundadır. Bu zorunluluk, icra müdürlüğü içindir; takip dosyasının tarafları için değil.

Tutanaklar başlıklı İİK 8. madde hükmüne göre değil e-talep (?) yazılı talep bile zorunlu değildir. Sözlü talep bile olur ki bu gerçek 6352 sayılı Yasa ile değişmemiştir.

Alıntı:

TUTANAKLAR

MADDE 8 - (Değişik: 538 - 18.2.1965 / m.4) İcra ve iflâs daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vâki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya yardımcısı veya kâtibi tarafından imzalanır.
Old 15-01-2013, 19:23   #33
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Atilla09
fiziki olarak türkiye geneli 6352 yasa sonrası fiziki talep alamaz,(yasa engel)elektronik ortamda gerçekleştirmek zorunlulk ayrıca uygulama bu dogrultudadır.
Yasal dayanağı eklermisiniz.

58. Maddeye tekrar göz atmanızı rica ediyorum.
Old 15-01-2013, 20:35   #34
Atilla09

 
Varsayılan

II. Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen yeni fıkra [4] uyarınca;

-“İcra ve İflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara yazılacağı” öngörülmüştür.

Böylece bugüne kadarki uygulamada görüldüğü üzere, alacaklının, borçlunun ya da 3. kişilerin icra dosyasına ilişkin talepleri hakkında icra ve iflas dairelerince, herhangi bir gerekçe belirtilmeden, çok defa kaşe kullanılmak suretiyle karar verilmesi önlenmek istenerek, etkin bir denetim sağlanması amaçlanmıştır.

Gerekçesi bulunmayan kararları anlamada zorlanan taraflar, bu nedenle sık sık kararlara karşı şikâyet yoluna gitmek zorunda kaldıklarından, “kararlara gerekçe yazılmak suretiyle”, tarafların şikâyet yoluna daha az başvurmaları amaçlanarak şikâyete konu kararların icra mahkemesince daha çabuk değerlendirilerek, şikâyetlerin daha kısa sürede çözüme kavuşması sağlanmak istenmiştir.

III. Kanun’un 8. maddesinden sonra gelmek üzere Kanun’a eklenen 8/a maddesi ile [5];

-"İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra/iflas iş ve işlemlerinde UYAP'ın (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin) kullanılacağı, her türlü veri, bilgi, belge ve kararların UYAP vasıtasıyla işlenileceği, kaydedilip saklanacağı" öngörülmüştür.

- “ ‘Usulüne göre güvenli elektronik imza’ ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olduğu, güvenli elektronik imzanın 'elle atılan' imza ile aynı ispat gücüne haiz olduğu, güvenli elektronik imzanın, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, 'elle atılan imza' yerine kullanılacağı, güvenli elektronik imza ile oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümlerin uygulanmayacağı" öngörülmüştür.

-"Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararların, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP'a aktarılacağı ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletileceği, bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asıllarının, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanacağı, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyeceği; ancak belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hallerin saklı olduğu" belirtilmiştir.

-"Elektronik ortamdan fiziki olarak çıkartılması gereken hallerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından 'belgenin aslının aynı olduğu' belirtilerek imzalanıp mühürleneceği" belirtilmiştir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre, "gün sonunda" bitecektir.

Elektronik işlemlerin UYAP vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecektir.

TALİH UYARIN 6352 SAYILI YASANIN UYGULAMASI VE MÜSTEŞARLIKTA AYNI ŞEKİLDE BUNU DİKKATE ALMIŞTIR.
Old 15-01-2013, 20:39   #35
Atilla09

 
Varsayılan

BAKANLIĞIN ÇIKARACAĞI YÖNETMELİĞİN İŞTE OLUŞAN SON HALİ UYAP İLE İLGİLİ SON HALİ YAKLAŞIK 1-2 AY İÇİNDE ÇIKMASI BEKLENİYOR.
UYAP ın kullanılması
MADDE 16- (1) İcra Mahkemeleri, İcra ve İflas dairelerinin iş süreçlerindeki her
türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü
kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış
birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.
(2) Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve diğer personel iş listesini
günlük olarak kontrol etmek ve süresinde yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Mahkemelere ve icra ve iflas dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her
türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.
(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflas dairelerine elektronik ortamda bilgi ve
belge gönderebilirler, takip açabilirler.
(5) İcra dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı
konu hakkında üç ayda bir kere sorgulama yapılması talep edilebilir. Haricen yeni bir durum
değişikliği olduğunda yeni bir sorgulama yapılabilir. UYAP avukat portal üzerinden ise her
zaman sorgulama yapılabilir.
(6) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya icra ve iflas
dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan
dosyasına aktarır. Hâkimin veya icra müdürünün onayını gerektiren evrak hâkimin veya icra
müdürünün iş listesine yönlendirilir.
(7) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar
ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve
güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik
ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.
Old 15-01-2013, 20:52   #36
olgu

 
Varsayılan

Uygulamadaki "alacaklı vekili geldi" diye başlayan talepler askında icra dairesinin tutması gereken alacaklı vekilinin sözlü beyanının beyanda bulunan kişinin 3. Şahıs gibi kendi sözünü tutanağa geçirmesidir.
Uyap ile icra müdürlüklerine belgeleri elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Alacaklı veya vekillerinin sözlü veya yazılı beyan veremeyeceği değil. 58. Maddedr hala sözlü veya yazılı kelimesi bulunmaktadır.
Old 15-01-2013, 21:29   #37
Atilla09

 
Varsayılan xx

İİK 58 DE Sözlü ve yazılı vaki talepler derken bunu artık şahsi olarak kişilerin takip ettiği dosya olarak algılamak gerekir bu hafta Bursada verilen bir mahkeme kararında şikayetin reddine karar verildi.Fiziki olarak evrak kabülü yeni yasanın 8/a maddesi gereği mümkün değil sizin bahsettiğiniz ise takip talebi ile vaki bir durum ancak ben bu görüşteyim
Old 16-01-2013, 08:42   #38
olgu

 
Varsayılan

Sn. Atilla09

Birde 58. Maddenin gerekçesine bakarsanız yorumunuzun hatalı olduğunu göreceksiniz.

Gerekçede düzenlemenin emredici değil, mevcut uygulamaya ek bir uygulama türü olduğu gayet açık kaleme alınmış.
Old 16-01-2013, 09:18   #39
halloween

 
Varsayılan

Merhabalar biraz once karsilastigim bi uygulamadan bahsedecegim.. Bir icra dosyamizdaki borclunun maasindan gelen paayi almak icin iban numarami bildirdim... Ancak icra muduru benden makbuz kesmemi istedi ... Bunun sorumlulugunun onlarda olmadigini duzenlemeye gore icra mudurunun avuka smm sorma sorumlulugunun olmadigini soyledim.. Ancak bakanlik bi yazi yayinlamis... Bu uygulamayla karsilasan varmi?
Old 16-01-2013, 11:00   #40
janveljan

 
Dikkat Memursal Yorum Metodu

Alıntı:
Yazan Avukat Hakan Eren
Sayın Atilla09,

Yasayı yanlış yorumluyorsunuz.

Elektronik ortamda talep, yasal bir alternatiftir; zorunluluk değil.

Bu kadar hassas bir konuda biraz daha özen lütfen...

Zorunluluk şuradadır: İcra müdürlükleri, her türlü işlemi UYAP üzerinden yapmak zorundadır. Bu zorunluluk, icra müdürlüğü içindir; takip dosyasının tarafları için değil.

Tutanaklar başlıklı İİK 8. madde hükmüne göre değil e-talep (?) yazılı talep bile zorunlu değildir. Sözlü talep bile olur ki bu gerçek 6352 sayılı Yasa ile değişmemiştir.


Sayın Avukat Hakan Eren,

Sayın Atilla09 yasayı yanlış yorumlamıyor. Kullandığı yorum metoduna göre gayet yerinde bir yorum yapıyor.

Öğrencilik döneminde yorum metotlarından bahsetmişlerdi. Şimdi ilk aklıma gelenler lafzi yorum ve amaca uygun yorum.
Mezun olup icra dairelerinden ve kalemlerden içeri adımı mı attığımda bize öğretilmeyen ancak uygulama alanı oldukça geniş bir yorum çeşidiyle daha karşılaştım. Ben buna “MEMURSAL YORUM METODU” diyorum.

Yine yanlış hatırlamıyorsam iki taraf arasında bir sözleşme mevcutsa, uyuşmazlık önüne getirilen hakim sözleşme hükümlerini yorumlarken mümkün olduğunca sözleşmeyi ayakta tutucu,sözleşmeyi geçerli kılıcı ,yaşatıcı yönde yorum yapar.

Memursal yorum metodunda ise amaç “vatandaşın işini nasıl yapmayabilirim” “talepleri nasıl karşılamayabilirim” , “yükümlü olduğum hizmeti nasıl gerçekleştirmeyebilirim” şeklindedir.

İdare-i maslahatçılık taa Osmanlı’dan buyana gelen en büyük hastalıklarımızdan biridir.

Yüz tane hukukçu İİK. nun son halini açıp okusa sonuç itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi “İcra müdürlükleri, her türlü işlemi UYAP üzerinden yapmak zorundadır. Bu zorunluluk, icra müdürlüğü içindir; takip dosyasının tarafları için değil. Elektronik ortamda talep, yasal bir alternatiftir; zorunluluk değil.” Şeklinde yorumlar.

Ancak memursal yorum metodunu içselleştirmiş bir icra müdürüne(Gayet tabiî ki bu durum tüm icra müdürleri için geçerli değil mevzuatı varlık sebebi olan hizmet verme yönünde yorumlayıp uygulama yapan müdürler de mevcut)
İİK. nun apaçık hükümlerinden doğan talebinizi yaptığınızda “fiziki olarak türkiye geneli 6352 yasa sonrası fiziki talep alamaz,(yasa engel)elektronik ortamda gerçekleştirmek zorunlulk ayrıca uygulama bu dogrultudadır.” Şeklinde reddebilir.


Sonra da size “avukat bey yazılı talep almamız yasak (! ) ama madem gelmişsiniz bi kereye mahsus alalım” diyerek en basit yasal hakkınızı kullandığınız için sizi minnet içinde bile bırakabilir.(yaşanmıştır.)


Memursal Yorum metoduna güzel bir örnekte güya avukatların icra müdürlüklerinde sorgulama talep edemeyeceği yönündeki meşhur Eylül 2012 tarihli kararı. Karar aşağıda;


Alıntı:
Yargıtay’ın da sorgulama işlemlerinin icra müdürlüklerince istenmeyeceğine dair kararı

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/8037
Karar: 2012/26317
Karar Tarihi: 13.09.2012
ŞİKAYET DAVASI - İCRA MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET - BORÇLUNUN SOSYAL GÜVENLİK SORGUSUNUN YAPILMASININ TESPİTİNE YÖNELİK İSTEMİ RET EDEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNDE HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLEMEMİŞ OLMASI - ŞİKAYET DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunu alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, borçlunun sosyal güvenlik sorgusunun yapılmasının tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.
(2004 S. K. m. 16, 355, 363) (2709 S. K. m. 141) (6100 S. K. m. 445)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararırını müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi M. Ş. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 21,15 TL. onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.09.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINA AŞAĞIDA YER VERİYORUZ.

T.C.
AFYONKARAHİSAR
2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/63
KARAR NO: 2012/86
KARAR TARİHİ: 14.02.2012

Davacı vekili Av. P.Ö.'un mahkememize verdiği dava dilekçesinin yapılan yargılaması sonucunda;

Gereği düşünüldü:

Davacı vekili, 08.02.2012 havale tarihli dilekçesi ile özet olarak A. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/4031 sayılı dosyasında borçlu H.Ö.'ün çalıştığı işyeri adresinin tespiti için bulundukları talebin icra müdürlüğünce 01.02.2012 gününde Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde avukatların UYAP bilişim sistemi üzerinden erişebildikleri işlemlerden olması ve icra dairesi tarafından yapılması zorunlu işlemler arasında yer almadığı gerekçesi reddedildiği, oysa UYAP işletim sisteminin avukatlar tarafından kullanılmasını zorunlu sayan bir yasal bir düzenleme bulunmadığı, öte yandan Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı protokolün yasa hükmü gibi algılanması ve UYAP üzerinden sorgu yapılmaya zorlanmasının özgürlüğün ihlali niteliğinde ve Anayasa aykırı olduğundan bahisle icra müdürlüğünün 01.02.2012 tarihli işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, İİK.’nun 16. maddesine dayalı <icra memurunun işleminin şikâyet yolu ile aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başladığı, ödeme emrinin 23.09.2011 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, borçlunun takibe itiraz etmemesi üzerine takibine kesinleştiği, 01.02.2012 tarihinde alacaklı vekilinin icra müdürlüğünden, haciz işlemlerine esas olmak üzere UYAP üzerinden borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunun yapılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünün 01.02.2012 günlü kararı ile talep edilen işlemin Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde avukatların UYAP bilişim sistemi üzerinden erişebildikleri (MERNİS, adres kayıt sistemi, SGK, araç ve tapu sorgulama) işlemlerden olması ve icra dairesi tarafından yapılması zorunlu işlemler arasında yer almadığı gerekçesi reddedildiği, alacaklının süresinde şikayet hakkını kullandığı görülmüştür.

Takip dosyası itibarı ile borçlunun çalıştığı işyeri sorgusunun UYAP işletim sistemi üzerinden 07.10.2011 tarihinde yapılması ve çalıştığı işyeri tespit edilmesine rağmen, takip dosyasında davaya konu talep tarihine kadar bu adreste haciz yapılması talebinde bulunulmadığı ve çalıştığı işyerine İİK.’nun 355. maddesi gereğince haciz yazısı da yazılmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut durum karşısında borçlunun işyeri adresi bellidir. Borçlunun işyeri adresinin belli olduğu anlaşıldığından, alacaklının borçlunun yeniden işyeri adresinin tespitini talep etmekte hukuki bir yararının bulunmadığı, ayrıca icra müdürünün, takip dosyası itibarı ile işyeri adresi belli olan borçlunun olası diğer işyeri adreslerini de tespit etme yükümlülüğü bulunmadığından, işyeri adresinin tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.

Anayasa'nın 141/son maddesi gereğince davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. İcra müdürlüklerinin takip hukuku işlemleri de yargısal faaliyettir. Bilindiği gibi Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) amaçlarından birisi de verilerin elektronik ortamda saklanması, bilgileri elektronik ortamda saklayan diğer kamu kurumlarından aracısız hızlı bilgi alışında bulunması, bu şekilde kağıt ve posta masrafı ile posta hizmeti (kurye) ve muhatap kurum çalışmalarından tasarruf edilerek, yargılamada ucuzluk ve sürat sağlanmasıdır. Başka bir anlatımla amaç günler alacak bir işlemin anında yerine getirilmesidir. Her ne kadar 6100 sayılı Yasanın 445. maddesi dışında UYAP’ın kullanımını zorunlu kılan açık yasal bir düzenleme bulunmasa da, Adalet Bakanlığı tarafından bilgi güvenliği sağlanan bir ortamda faaliyete sokulan UYAP işletim sisteminin kullanılması ve sistemden faydalanılması Anayasa'nın 141/son maddesi gereğince yasal bir zorunluluktur. Bugün itibarı ile UYAP işletim sisteminden Adalet Bakanlığı dışı kurumlardan kişilerin nüfus kayıtlarına ulaşılabilmekte, yine kişilerin sahibi bulunduğu araç ve taşınmaz sorgusu ile sosyal güvenlik durum sorgusu yapılabilmektedir. UYAP işletim sisteminden avukatların da faydalanabilmesi, bu sistem üzerinden dava açılabilmesi ve işlerin takibi için Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ü imzalanmıştır. Protokolün amacı 3. maddede açıklanmıştır. Amaçlardan bir tanesi de avukatların UYAP bilişim sistemi kullanılarak diğer bilişim sistemlerindeki bilgi ve belgelere erişiminin sağlanmasıdır. Protokolün 5. maddesinin 6. ve 7. bentlerinde avukatların MERNİS, AKS (adres kayıt sistemi) öncelikli olmak üzere, araç kayıtları, tapu kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elektronik ortamda sağladığı verilere ulaşabileceği ve bu hizmet karşılığı ilgili kurumun ve Adalet Bakanlığının ücret talebinde bulunacağı öngörülmüştür.

Alacaklı kendisini vekil aracılığıyla temsil ettirdiğinden borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde bizzat alacaklı vekilinin kendisi ulaşabilecektir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun fiili olarak çalışıp çalışmadığını, çalışıyor ise nerede çalıştığını bizzat kendisi tespit edebilecektir. Borçlu çalışıyor ise maaşın haczi için iş yerine haciz yazısı yazılacak, çalışmıyor ise alacaklı vekili maaş haczi talebinde bulunmayarak, Anayasa’nın 141/son maddesinde belirtildiği üzere icra dairesindeki iş yükünü ve masrafı gereksiz yere artırmayacaktır. Her sorgu işleminden ücret alınması 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ün 5/7 maddesinde düzenlendiği, elektronik ortamda bilgi sağlanmasının Adalet Bakanlığı ile ilgili kuruma ek bir maliyet getirdiği, bu maliyet nedeni ile hizmet kullanıcısından ücret alınıp alınmaması konusunda ise icra müdürlüğünün takdir hakkı bulunmadığı açıktır.

Alacaklı vekili, avukatların UYAP işletim sistemini kullanmasında yasal bir zorunluluk bulunmadığı gerekçesini ileri sürmüş ise de, aynı düşünceden hareketle takip hukuku bakımından da UYAP işletim sisteminin kullanılması için yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, icra müdürünün Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilisi yerine geçerek kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusu yapmak gibi bir görevinin olmadığı, icra müdürünün görevinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazarak kişinin iş durumunu sormak olduğu açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Anayasa'nın 141/son maddesi çerçevesinde, borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunu alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, borçlunun sosyal güvenlik sorgusunun yapılmasının tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.
Hüküm: 1- Davacının açtığı şikâyet davasının REDDİNE,

2- Yeteri kadar harç alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davacı tarafından yatırılan 85 TL. gider avansından arta kalan miktarın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine,

dair, evrak üzerinde inceleme sonucu, İİK.’nun 363. maddesi gereğince davacı için karar tebliğinden itibaren on gün içinde mahkememize veya en yakın icra hukuk mahkemesine bir dilekçe verilmesi sureti ile Yargıtay'a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere 14.02.2012 günü karar verildi.


Kimi İcra müdürlüklerince kutsal metin ve başucu eseri muamelesi yapılan bu meşhur Yargıtay kararını okuduğumda ben bir hukukçu olarak şu tespit ve yorumlarda bulunuyorum;

1- Yargıtay kararında hiçbir gerekçe ve izahat yok.Yargıtay yerel mahkeme kararını gerekçesiz olarak onamış.Yargıtay’ın “klasik yerinde görülmeyen temyiz sebepleri..usul ve kanuna uygun karar..” şablonu kullanılmış.

2- Yargıtay kararının içine Özet başlığı ile monte edilen talebi yasaklayıcı mahiyetteki kısım kesinlikle Yargıtay’ın ifadeleri değil. Bunlar Afyonkarahisar İcra Hâkimliği’nin karar metninde geçen ifadeler.

3- Yerel mahkemenin kararına esas teşkil eden olayda avukatın İcra dairesinde Uyap üzerinden SGK kayıtları üzerinde sorgu yaptırdığı, borçlunun işyeri adresinin zaten tespit edildiği anlaşılıyor. Karar metninde“Borçlunun işyeri adresinin belli olduğu anlaşıldığından, alacaklının borçlunun yeniden işyeri adresinin tespitini talep etmekte hukuki bir yararının bulunmadığı, ayrıca icra müdürünün, takip dosyası itibarı ile işyeri adresi belli olan borçlunun olası diğer işyeri adreslerini de tespit etme yükümlülüğü bulunmadığından..” deniliyor. Anlaşıldığı kadarıyla Yerel mahkeme icra dosyasında borçlunun işyeri sorgusu yapılıp dosyada mevcut olduğu halde yeniden İşyeri sorgusu yapılsın talebinin reddi yönündeki icra müdürü işlemini haklı bulmuş.Yargıtay da bu kararı onamış.

Dolayısıyla kimilerince kutsal bir metin muamelesi yapılan mezkûr gerekçesiz Yargıtay kararından İcra dairelerinde avukatların Uyap üzerinden sorgu yaptırması zinhar yasaktır sonucu çıkartılamaz.

Kaldı ki aynı Hukuk dairesinin Haziran tarihli gerekçeli kararında “borçluya ait iki adet aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevinin icra müdürünün görevleri arasında olduğu, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihinde imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol kapsamında, takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukatlara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgulamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan sorgulama yapma imkanının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmayacağı, belirtilen bu gerekçe ile alacaklı vekilinin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.” Denilmek suretiyle olay gayet açık bir şekilde vuzuha kavuşturulmuş.

Ancak Kanun ne kadar açık olursa olsun Yargıtay’ın Eylül 2012 tarihli gerekçesiz kararı “memursal yorum metodunu” içselleştirmiş bir icra müdürü tarafından okunup yorumlandığında "avukatlarca icra dairelerinden sorgulama işlemlerinin talep edilemeyeceği” sonucuna ulaşılmakta, uygulamada tercih hakkı kanunun açık hükmüne rağmen iş yapmama, hizmet ifa etmeme, zorlaştırma, yönünde kullanılmaktadır.

Sonuç itibariyle siz hangi kanunu çıkartırsanız çıkartın, hangi içtihadı verirseniz verin nihai gayesi iş yapmamak olan memursal yorum metodu karşısında pek bi şansınız yok.

Saygılarımla.
Old 16-01-2013, 11:00   #41
babamali

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan halloween
Merhabalar biraz once karsilastigim bi uygulamadan bahsedecegim.. Bir icra dosyamizdaki borclunun maasindan gelen paayi almak icin iban numarami bildirdim... Ancak icra muduru benden makbuz kesmemi istedi ... Bunun sorumlulugunun onlarda olmadigini duzenlemeye gore icra mudurunun avuka smm sorma sorumlulugunun olmadigini soyledim.. Ancak bakanlik bi yazi yayinlamis... Bu uygulamayla karsilasan varmi?

uygulamanın kaynağı 13.01.2013 tarihli maliye ve adalet bakanlıklarının icra müdürlüklerine gönderdiği genelge. hukuki midir? devlet para tahsilatına bakıyor artık, hukuk konusu onu ilgilendirmiyor.
Old 16-01-2013, 11:26   #42
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan halloween
Merhabalar biraz once karsilastigim bi uygulamadan bahsedecegim.. Bir icra dosyamizdaki borclunun maasindan gelen paayi almak icin iban numarami bildirdim... Ancak icra muduru benden makbuz kesmemi istedi ... Bunun sorumlulugunun onlarda olmadigini duzenlemeye gore icra mudurunun avuka smm sorma sorumlulugunun olmadigini soyledim.. Ancak bakanlik bi yazi yayinlamis... Bu uygulamayla karsilasan varmi?
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=80656
Old 16-01-2013, 15:56   #43
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Ümraniye 1 İcra da fiziki/ıslak imzalı talebi kabul etmiyor ve mutlaka Uyap üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Önerileri;

1) Ya Uyap üzerinden göndereceksiniz.

2) Ya da daireye gelecek ve beyanlarınızın Uyapa aktarılmasını sağlayacaksınız.

Bunun sonucunda da takip elemanları tarafından taşınan "Alacaklı Vekili Geldi" ibareli taleplerin "artık" kabul edilmeyeceğini belirtiyorlar.
Old 16-01-2013, 16:33   #44
janveljan

 
Dikkat Sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Ümraniye 1 İcra da fiziki/ıslak imzalı talebi kabul etmiyor ve mutlaka Uyap üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Önerileri;

1) Ya Uyap üzerinden göndereceksiniz.

2) Ya da daireye gelecek ve beyanlarınızın Uyapa aktarılmasını sağlayacaksınız.

Bunun sonucunda da takip elemanları tarafından taşınan "Alacaklı Vekili Geldi" ibareli taleplerin "artık" kabul edilmeyeceğini belirtiyorlar.

Değerli meslektaşım,

Kanununu açık hükmüne karşın keyfi bir uygulama ile insanları zorla Uyap üzerinden işleme yönlendiriyorlar..

Eyvallah... olabilir…
Biz ne keyfi uygulamalar gördük, bu ne ki..

Öte yandan 2 gündür Uyap üzerinden elektronik imzalı olarak İstanbul adliyesindeki 2 icra dairesine gönderdiğim 2 ayrı talebim (Biri haciz içeriyor.) işlemsiz olarak öylece bekliyor.

Yani ne öyle ne böyle …

Acaba bize bi şey mi anlatmaya çalışıyorlar ..

Mesela şöyle bir şey olabilir mi ? ;

“Yahu ne laf anlamaz şeylersiniz siz !
Mal beyanını, karşılıksız çeki kaldırdık,,
Haciz yapmayı nerdeyse imkansız hale getirdik..
Sorguları yasakladık..
Araç yakalama talebi için tam 1.500.TL avans istedik..
İcrada iş yaptırmak bir yana içeri girmeyi imkansız hale getirdik..
Buna rağmen hala haciz talebi hala sorgu talebi ..
Siz ne laftan anlamaz şeylersiniz
BIRAKIN ARTIK ŞU ZAVALLI BORÇLULARIN YAKASINI KARDEŞİM. !!!"Ne dersiniz ?
Old 16-01-2013, 16:39   #45
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Ümraniye 1 İcra da fiziki/ıslak imzalı talebi kabul etmiyor ve mutlaka Uyap üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Önerileri;

1) Ya Uyap üzerinden göndereceksiniz.

2) Ya da daireye gelecek ve beyanlarınızın Uyapa aktarılmasını sağlayacaksınız.

Bunun sonucunda da takip elemanları tarafından taşınan "Alacaklı Vekili Geldi" ibareli taleplerin "artık" kabul edilmeyeceğini belirtiyorlar.

Sayın Dolgun,

Akıl vermek gibi olmasın ama bence talebinizi "eski" usul sunun.

Size bunu söyleyen, "önerilerini" karar haline getirip talebinizi reddetsin, gerekçesini yazsın altını da imzalasın.

Üşenmeyip gidip elini öperim o müdürün.

Bakalım böyle bir durumda icra mahkemesi ne der?

Bizlerle paylaşırsınız değil mi sonucu?
Old 16-01-2013, 18:29   #46
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Sn. Eren; Eğer Uyaptan talep göndermeyecekseniz, o zaman üzerinde alacaklı vekili geldi yazan ve elemanlarınız tarafından taşınan her talep için dairemize gelmeniz, karar vermeden önce sizi karşımızda görmemiz gerekir diyor müdürümüz!

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek denebilirmi buna acaba?
Old 16-01-2013, 20:21   #47
Atilla09

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan halloween
Merhabalar biraz once karsilastigim bi uygulamadan bahsedecegim.. Bir icra dosyamizdaki borclunun maasindan gelen paayi almak icin iban numarami bildirdim... Ancak icra muduru benden makbuz kesmemi istedi ... Bunun sorumlulugunun onlarda olmadigini duzenlemeye gore icra mudurunun avuka smm sorma sorumlulugunun olmadigini soyledim.. Ancak bakanlik bi yazi yayinlamis... Bu uygulamayla karsilasan varmi?
Söz konusu 15/01/2013 tarihinde bakanlık tarafından gönderilmiş ve maliye bakanlığı ve gelir idaresi başkanlığın yakınmaları sonucu bu karar alındığı bildirilmiştir.
Old 16-01-2013, 20:36   #48
Semender33

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
peki mobil imza ile uyaptan icra takibi açılabiliyor mu?
Uyap üzerinden mobil imza veya baro kart ile sadece explorer üzerinden icra takibi ve dava açılabiliyor.
Old 16-01-2013, 20:42   #49
Semender33

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan janveljan

Öte yandan 2 gündür Uyap üzerinden elektronik imzalı olarak İstanbul adliyesindeki ... icra dairesine gönderdiğim 2 ayrı talebim (Biri haciz içeriyor.) işlemsiz olarak öylece bekliyor.

Yani ne öyle ne böyle

Bugün ilgili icra dairesinin müdürü bu avukatlar kendini ne sanıyor, tabi yeni gelin tatlı olur açtılar uyapı avukatlara bir elinde viski bir elinde klavye keyif çatıyorlar diyordu.
Old 18-01-2013, 10:46   #50
janveljan

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan Av.Veyis AYDIN
Bugün ilgili icra dairesinin müdürü bu avukatlar kendini ne sanıyor, tabi yeni gelin tatlı olur açtılar uyapı avukatlara bir elinde viski bir elinde klavye keyif çatıyorlar diyordu.


Bu müdür arkadaşın kafa yapısını az çok tahmin edebiliyorum.

"Açtılar Uyap’ı avukatlara" demiş. Uyap babasının hoş vakit geçirmek için kendisine tahsis ettiği babasının parasıyla finanse edilen bir eğlence portalı nasılsa böyle sahip çıkması, biz gereksiz avukatlara açılmasına içerlemesi son derece normal !!!

Bu kafaya bu Uyap denen şeyin adalet hizmetlerini halka daha hızlı,daha kaliteli ve masrafsız şekilde sunmak için milletin parasıyla kurulup işletilen bir hizmet sistemi olduğunu, en geniş katılımla vatandaşa ve yargının en önemli unsurlarından olan avukatlara açılmasının nihai amaca ulaşmak için elzem olduğunu tan tane anlatmak lazım.

Uyap avukatlara kapatılsa, bide icra dairelerine girişimiz yasaklansa kim bilir nasıl mutlu olur.

Bu kafa “Şu okullar kapatılsa milli eğitim bakanlığını ne güzel idare ederdim” diyen kafayla aynı kafa.
Old 18-01-2013, 11:21   #51
Av_Acar

 
Varsayılan

1- Ofisten çık,Çalıştığın icra dairesine git.
2- Dosyalarını kontrol et.
3- Gelen evrak tebligat vs. var mı diye notlarını al (çünkü bir çoğu taranmadan atılıyor yerine)
4- Dosyalardan kesinleşen varsa ya da başkaca işlem yapacağın varsa notlarını al.
5- Topla pılı pırtını ofise geri gel.
6- Naz yapmadan çalışırsa Avukat Portal'ı aç, taleplerini yaz imzala gönder.
7- Sonra beklemeye başla "işlemlerim menüsü" nü yenile dur..
-Bugün mü olur yarın mı olur bilemem artık avukat bey.
-Ama bu ihtiyati haciz ve gerçekten acil.
-Her iş acil canım aa.
-Borçlu kaçıyor borçluu..
-Hele bir ekrana düşsün de bakarız
(müstakbel diyaloglarımız, içimden geçenler)

8-Ofisten çık tekrar icraya git.
9-Gözüne kestirdiğin bir müdür yardımcısının yanına sokul "ya benim bir kaç talebim vardı ama düştü mü acaba ekrana"
10-Şansın varsa biraz da muhabbetin varsa talebine bakılsın.
11-Sonra bir memura tevzi edilsin işlem.
12-Memur o işlemi yapsın, İmzaya yetkilinin ekranına tekrar göndersin.
13-İmzaya yetkili kararını yazsın çıkartsın vs. vs.

Sanki bu yeni düzenleme daha mı meşakkatli oldu ne?
Old 18-01-2013, 15:13   #52
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Ümraniye 1 İcra da fiziki/ıslak imzalı talebi kabul etmiyor ve mutlaka Uyap üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Önerileri;

1) Ya Uyap üzerinden göndereceksiniz.

2) Ya da daireye gelecek ve beyanlarınızın Uyapa aktarılmasını sağlayacaksınız.

Bunun sonucunda da takip elemanları tarafından taşınan "Alacaklı Vekili Geldi" ibareli taleplerin "artık" kabul edilmeyeceğini belirtiyorlar.

Bugün İstanbul 2. İcra Müdürlüğünde 9 adet kira alacağına ilişkin ihtarlı ödeme emri(Örnek-13); 1 adet de kambiyo senedine özgü icra takibini(Örnek-10) fiziki olarak yaptık. Demek ki, uygulama değişik. Prensip şu: Herkes kendi kafasına göre takılsın.
Old 18-01-2013, 15:15   #53
suskun_juliette

 
Varsayılan

Alacaklı vekili geldi. Sabahtan takibini açmaya yeltendi. Bankadan havalesini yaptırdı, makbuzu aldı geldi. İcra dairesine verdi. Takibi açtı, ihtiyati haciz olduğu için bürosuna gidip e-imzadan talebi gönderdi. Yeniden icra dairesine geldi. Tek tek masaları dolaşıp evrakın kimin ekranına düştüğünü sordu. Bekledi, bekledi ve mütemadiyen bekledi. Saatin yavaş yavaş ikiye geldiğini, uzunca bir süre icrada bir şey yapmadan öylece durduğunu fark etti. Ve içinden şöyle geçirdi; bu bürokrasinin elektronik ortamdan fiziki dünyaya açılan berbat bir uzantısı değil de neydi!

Bir başka gün alacaklı vekili, yaşadıklarından ders almamış olacak ki; tapuya haciz müzekkeresi için e-imzadan talep göndermişti. Müzekkereleri ise flash belleğe attı, koyuldu icranın gül kokan yollarına. Eni sonu kendisiyle ilgilenecek birini buldu. O kişi;müdüre gönderdi, müdür görevlendirme yaptı, başka memura yönlendirdi. Müzekkere UYAP'a aktarıldı. Çıktısı alındı. Alacaklı vekili yine dosyayı müdüre gönderdi, imzalattı. İşin özü, bu alacaklı vekili, sanki bütün gün başka hiçbir işi yokmuş gibi, pinpon topu gibi oradan oraya sekti durdu. Avukatlıktan ziyade ayakçı, getir götürcü olduk. Ne üzücü...
Old 18-01-2013, 15:56   #54
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bugün İstanbul 2. İcra Müdürlüğünde 9 adet kira alacağına ilişkin ihtarlı ödeme emri(Örnek-13); 1 adet de kambiyo senedine özgü icra takibini(Örnek-10) fiziki olarak yaptık. Demek ki, uygulama değişik. Prensip şu: Herkes kendi kafasına göre takılsın.

Üstadım sorun takip değil, takibin devamı ve borcun tahsili için yapılan talepler..

Takipleriniz kesinleşiversin de bir talepte bulunun bakalım, orada sistem nasıl işliyor görelim, öğrenelim.

(Bu aralar ne kadar çok şey öğrendiğimizin farkındamısınız; sürekli değişen yasalar,yönetmelikler,eklemeler, çıkarmalar, değişenlerin de değişmesi, gelişmesi, genişlemesi vs.. )
Old 18-01-2013, 17:00   #55
tunca07

 
Varsayılan

Bu yapılan şey tamamen hukusuzluk ve suçtur. kimsenin hak arama özgürlüğü banka hesap numarasına bağlanamaz. Bu duruma karşı tüm avukatların boykot yapması ve baroların harekete geçmesi gerekir. Aksi halde hukukçuluğumuzdan şüpheye düşer diye düşünüyorum. Hiç bir yasal düzenlemenin halkı faiz alan bir kuruma bağlamaya ve bankalarda hesap açmamaya zorlamasına müsaade edilemez. Aksi halde, hukukçuluk değil iş takipçiliğinden söz edilebilir. Av. Mehmet Tunca DEMİRBAŞ
Old 18-01-2013, 17:02   #56
janveljan

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan suskun_juliette
Alacaklı vekili geldi. Sabahtan takibini açmaya yeltendi. Bankadan havalesini yaptırdı, makbuzu aldı geldi. İcra dairesine verdi. Takibi açtı, ihtiyati haciz olduğu için bürosuna gidip e-imzadan talebi gönderdi. Yeniden icra dairesine geldi. Tek tek masaları dolaşıp evrakın kimin ekranına düştüğünü sordu. Bekledi, bekledi ve mütemadiyen bekledi. Saatin yavaş yavaş ikiye geldiğini, uzunca bir süre icrada bir şey yapmadan öylece durduğunu fark etti. Ve içinden şöyle geçirdi; bu bürokrasinin elektronik ortamdan fiziki dünyaya açılan berbat bir uzantısı değil de neydi!

Bir başka gün alacaklı vekili, yaşadıklarından ders almamış olacak ki; tapuya haciz müzekkeresi için e-imzadan talep göndermişti. Müzekkereleri ise flash belleğe attı, koyuldu icranın gül kokan yollarına. Eni sonu kendisiyle ilgilenecek birini buldu. O kişi;müdüre gönderdi, müdür görevlendirme yaptı, başka memura yönlendirdi. Müzekkere UYAP'a aktarıldı. Çıktısı alındı. Alacaklı vekili yine dosyayı müdüre gönderdi, imzalattı. İşin özü, bu alacaklı vekili, sanki bütün gün başka hiçbir işi yokmuş gibi, pinpon topu gibi oradan oraya sekti durdu. Avukatlıktan ziyade ayakçı, getir götürcü olduk. Ne üzücü...


Sayın suskun_juliette

Bir icra müdürü arkadaşın isabetli olarak buyurdukları gibi;

“Uyap avukatlara açıldı bir elinizde viski bardağı bir elinizde klavye keyif çatıyorsunuz” bakıyorum
Old 18-01-2013, 19:54   #57
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bugün İstanbul 2. İcra Müdürlüğünde 9 adet kira alacağına ilişkin ihtarlı ödeme emri(Örnek-13); 1 adet de kambiyo senedine özgü icra takibini(Örnek-10) fiziki olarak yaptık. Demek ki, uygulama değişik. Prensip şu: Herkes kendi kafasına göre takılsın.

Uyap'tan örnek 7 dışında takip açamıyorsunuz.

Bu aralar uyapta sıkıntı var, açtığım takiplerde icra programında hazırlamama karşın icra dairesinden esas verilip sisteme kaydedilince bürodan bakınca takibe öncelikle asıl alacak gözümüyor, borç olarak sadece takip açılış masrafları gözüküyor ve borçlunun T.C. ve vergi numaraları tam bazılarında çıkmıyor.

Bugün gelen itiraf, lütfen talebi fiziki olarak gelin burada açın, uyaptan yolladıklarınızı çıkartmamız gerekiyormuş
önce talebi uyaptan açacağız, talebin çıktısını da getirip dosyaya takın demişlerdi, ancak yapılacak denetlemede uyaptan gönderilen talepleri sistemden kabul edip çıktısını almadıkları fark edilirse başları yanacağını öğrenmişler
Old 19-01-2013, 11:05   #58
ERCÜMENT AŞKIN

 
Varsayılan

Bilindiği üzere icra dairelerinin iş yoğunluğunun %80 lik kısmını sorgu talepleri oluşturmaktadır. Sorgu ekranlarının ÜCRETSİZ OLARAK avukatlara açılması bir devrim niteliğinde olur. Düşünsenize %80 lik bir iş yükünün icra dairelerinden çıktığını. Ne avukat ne avukat katibi yoğunluğu icra dairelerinde olmayacak. Tüm avukatlar bürolarından sorugusunu yapacak, tespit ettiği araç, tapu, iş yeri, posta çeki hesaplarını e imza ile haciz konması için icra dairesinden isteyecek, masrafını da bürodan gönderecek, hem siz hem bizler rahatlayacaz. Örnek veriyorum. Bir taşınmaz için sizlerin canı çıkıyor 100 md. Bilgisi vs vs vs. Ama sorgu yükü icra dairelerinden çıktığında, Dosyaya kıymet takdiri ve satış avansını yatırır gerisini bize bırakırsınız hiçbir şeye karışmazsınız ve oraya buraya koşturmazsınız. Bu az iş yoğunluğunda bu işlerin yapılması için mevcut personel ve kadrolar yeter ve artar bile hem her işlem UYAP tan yapılmış olup sizler dosyanızı UYAP tan takip edebilirsiniz. Bu önerim icra dairelerinin iyileştirme projesinde bir devrim niteliğindedir.
Old 19-01-2013, 11:59   #59
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Bugün gelen itiraf, lütfen talebi fiziki olarak gelin burada açın, uyaptan yolladıklarınızı çıkartmamız gerekiyormuş
önce talebi uyaptan açacağız, talebin çıktısını da getirip dosyaya takın demişlerdi, ancak yapılacak denetlemede uyaptan gönderilen talepleri sistemden kabul edip çıktısını almadıkları fark edilirse başları yanacağını öğrenmişler

Yani büroda oturup, viski içip; puromuzu tüttüremeyeceğiz.
Old 19-01-2013, 13:38   #60
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Yani büroda oturup, viski içip; puromuzu tüttüremeyeceğiz.

Bazı dairelerde cins. Geçen öğlen uyaptan talep gönderdim, öğleden sonrada bürodan çıktısını alıp icra dairesine gittim dosyasına takmak için. Dosyayı istedim bir memur asabiyet yaptı " daha yeni talep yolladınız bu kadar çabuk karar mı verilir aaaa" diye "talebin çıktısını istiyordunuz ya onu takacaktım" deyince, biz yolladıklarınızı takıp işlem yapıp uyap a işliyoruz. Büronuzdan kontrol edin diye şaşırtıcı cevap aldım.

Büroda bir liste tutacağım hangi icra nasıl talep alıyor, uyaptan çıktı istiyormu? Kararı uyap a işliyor mu? Memurlar asabi mi diye.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Dairelerinin Görevsizlik Kararı Vermesi - Yargıtay Dairelerinin Dosyayı bir türlü çözüme Kavuşturamaması tiryakim Meslektaşların Soruları 20 23-07-2012 23:51
Bakırköy İcra Dairelerinin Yetki Alanı hakikiavukat Meslektaşların Soruları 2 14-11-2010 12:49
vergi dairelerinin hacizleri stj.av.ragıp Meslektaşların Soruları 7 18-09-2010 20:02
icra dairelerinin yetkisi -betül- Meslektaşların Soruları 3 08-08-2008 20:29
AB Sürecinde İcra Dairelerinin Durumu süleyman zengin Hukuk Sohbetleri 3 19-01-2007 18:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07995296 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.