Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

İcra Daireleri parayla ilişiğini kesti: İcra Dairelerinin Son Hali...

Yanıt
Old 08-01-2013, 10:50   #1
av.alem

 
Varsayılan İcra Daireleri parayla ilişiğini kesti: İcra Dairelerinin Son Hali...

Malumunuz, yapılan değişiklikle artık İcra Daireleri parayla ilişiğini kesti, bankalar muhatap...
Güzel fakat, Banka şubesinde bir icra takip harcını yatırabilmek için en az 4 saat gibi sıra beklemeler başladı, önceden en fazla yarım saat içerisinde açılabilen bir icra takibi için artık gün ayırmak gerekiyor, sanırım yeterince alt yapı hazırlanmamış ya da ön inceleme yapılmamış. Bürokrasi tekrar canlandı; Adliyeye git, İcra Dairesinden yazı al, Bankaya git, Harcı yatır, Makbuzu al, İcra Dairesine gel, Takip Talebi imzalansın, Tebligat işlemlerini bitir ve Takip açılması rahatlığı(!) ile büroya dön ya da o saatten sonra doğrudan eve mi geç demek gerek?
Aslında çözümler yok değil; Adliye binası içerisinde olmayan yerlere ilgili Banka şubesini açmak...
Ya da Banka şubelerinde sadece Adliye işlemleri için bankolar ayırmak...
Ya da, bence en münasibi; Avukatların, ilgili banka hesabı üzerinden İcra dairesi hesabına eft yapabilmesine olanak sağlamak, alacağı makbuzu da imzalayarak ilgili dosyasına ibraz etmek, makbuzda hata mı çıktı? Yalan, yanlış beyan mı var? E Avukatın imzası var, açılsın soruşturma...
Daha yeni uygulamaya başlandı ama inanın iş yükü azalacak derken artmaya başladı, Bankalar dahi hazırlıksız...
Özellikle T.B.B. nezdinde ve Barolar bünyesinde bu tür şikayet ve çözüm yollarının Adalet Bakanlığına iletilmesi şart...
Old 08-01-2013, 14:07   #2
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Baro kart ve uyap üzerinden takip açmak ön plana çıkacak sanırım. Bankanın yahut alacaklı/vekilinin banka hesabını borçlu kullanır. Dolayısı ile amacına ulaşır.
Old 08-01-2013, 16:34   #3
Av. Öznur Aktürk

 
Varsayılan

Eskişehir icra dairelerinde dün sabah kargaşa yaşanmaya başladı.
Zira hiçbir icra dairesi fiziki talepleri kabul etmedi.
Sadece UYAP üzerinden gönderilebileceğini söyleyerek reddettiler.
İcra dosya kotası sadece vergi levhası olan avukatlar için ve 200 adetle sınırlandırılmıştı.
Bunun üzerine Baro Başkanımız, komisyon başkanı ve icra müdürleriyle görüşmeler yaptı.
Bugün avukatların geniş katılımıyla ayrıca bir toplantı yapıldı.
Neticede fiziki taleplerin kabul edileceği ve kotanın 400 adet dosyaya çıkarıldığı yönünde gelişme yaşandı.
Fakat adliye bünyesinde banka şubesinin olmaması, bazı icra dairelerinde tarayıcının olmaması, personel bilgi eksikliği gibi sebeplerle sorunlar daha devam edeceğe benzer.
Ayrıca icra daireleri hesabına yatıracağımız paralardan (harç, yolluk, masraf vs.) bankanın EFT ücreti kesmesi de söz konusu bildiğim kadarıyla.
Gelişmeleri göreceğiz hep beraber.
Old 08-01-2013, 19:55   #4
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına göndermiş olduğu yazı ile konu hakkında düzenlemelerin hayata geçirilmesini istemiştir. Umarım kısa sürede değişiklikler giderilir.

Alıntı:
A. KASA İŞLEMLERİ

1) 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren icra ve iflas daireleri tarafından yapılacak her türlü tahsilât ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması, Kanunun 9 ve 118 inci maddelerinde sayılan istisnalar dışında, her ne surette olursa olsun dairede nakit para tahsilâtı ve reddiyatı yapılmaması,

2) İlgililerce yapılacak olan harç, vergi ve ihale teminatları dâhil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulacak POS cihazı üzerinden yapılmasının sağlanması,
Old 08-01-2013, 20:11   #5
olgu

 
Varsayılan

Ankara'da icra dairelerine pos makinası dağıtıldı ve bugün itibariyle kullanıma başlandı, harçlar pos cihazı kullanılarak vadesiz mevduat hesabından çekiliyor. Ancak şöyle bir durum da var, sadece vakıfbank vadesiz mevduat hesabına ait banka kartları kabul ediyormuş pos cihazları...
Old 09-01-2013, 15:05   #6
meltem2007

 
Varsayılan

Evet Vakıfbank'ta dün hesap açtırırken ben de ilgiliye sordum : pos cihazında sadece Vakıfbank'a ait ATM kartı kullanılabilecekmiş.
Old 09-01-2013, 16:17   #7
Av.Suleyman.Karadag

 
Varsayılan

Bugün durumdan habersiz takip açmaya gittim. Saat 13:00'da Karşıyaka İcra Müdürlüğü'ndeydim. İşim 16:30'da bitti. Kan beynimde....


Adı "Cebr-i İcra" ama 3 liralık harcı bile alamıyor. Üstelik cebir ile değil, kendi isteğimizle bile ödeyemiyoz.
Old 09-01-2013, 16:29   #8
glyclk

 
Varsayılan

peki tebligat vs masrafları nasıl ödeyeceğiz ptt den havale yapılması gerekiyor dediler ama bu ayrıca masraf demek maalesef hukuk mahkemelerindeki gider avansı sistemi getirilmemiş
Old 09-01-2013, 19:12   #9
Av. Öznur Aktürk

 
Varsayılan

Eger yanlis bilmiyorsam icra dairelerinin 3 tur hesabi var: harc hesabi, cezaevi harci hesabi ve masraf hesabi.
Bu durumda tebligat, haciz yollugu vs. Masraflarin masraf hesabina yatirilmasi gerekir.
Ne yazik ki havale veya EFT ucreti odenecek gibi gorunuyor.
(Mobil baglanti sebebiyle noktalama isareti ve Turkce karakterli harf hatalarindan dolayi affinizi istiyorum.)
Old 09-01-2013, 19:45   #10
Atilla09

 
Varsayılan İcra İflas Kanununa GÖre Uygulamada Son Durum

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel MüdürlüğüSayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-268-MAİL-2012/4497/24195 31/10/2012
Konu : Talebiniz

Sayın …………………………………

Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 30/07/2012 tarihli elektronik posta iletiniz incelendi.
Başvurunuz içeriğinden, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe giren 38 inci maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde ile "Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir." hükmünün getirildiği, icra müdürlüklerinin farklı uygulamaları olduğunu belirterek görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
Doktrinde icra takip işlemleri, icra organları olan icra dairesi, icra mahkemesi ve mahkemeler tarafından borçluya karşı yapılan, borçlunun hukukî durumuna zarar vermeye elverişli olan ve cebri icranın alacaklı yararına ilerlemesi amacına yönelmiş bulunan işlemler olarak tanımlanmaktadır. İcra organları tarafından yapılan işlemlerin tamamı icra takip işlemi olmadığı gibi alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra takibine ilişkin olarak yapmış oldukları işlemler de icra takip işlemi değildir.
İcra takip işlemleri; ödeme emri ve icra emri tebliği, itirazın kaldırılması, bütün haciz işlemleri, bütün paraya çevirme işlemleri, borçluya süre verilmesi ve depo kararı gibi işlemlerdir.
Buna karşılık, alacaklının takip talebinde, haciz talebinde veya satış talebinde bulunması ve icra dairesinin bu talepleri alması, ödeme emrine itiraz, istihkak iddiası, paraların paylaştırılması gibi işlemler icra takip işlemleri değildir.
Yasanın amacı göz önünde bulundurulduğunda, kanun koyucunun maddedeki “takip işlemleri” ibaresiyle, icra takibini değil, icra takip işlemlerini kastettiiği değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak, icra takip işleminin, ilgili maddenin yürürlük tarihinden önce başlaması halinde, icra takibinin başladığı tarih dikkate alınmaksızın, bu takip işlemi hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlatılan icra takip işlemlerinde ise icra takibinin kanundan önce başlatılmış olup olmamasına bakılmaksızın yürürlükte olan yeni hükümlerin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.
Dolayısıyla, 6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bir icra takibinde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir haciz işleminde artık yeni hükümler uygulanacaktır.
Öte yandan icra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemin kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı ilgililerin şikayet konusu işlemleri öğrenmelerinden itibaren yedi gün içerisinde İcra ve İflas Kanununun 16. maddesi uyarınca icra mahkemesine müracaat edebilmeleri imkanı dışında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/01/2003 tarihli ve Esas:2003/12-17, Karar: 2003/29 sayılı kararıyla kamu düzenini korumak için konulan amir hükme aykırılık durumunda süresiz bir şekilde mahkemeye başvurulabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Netice olarak, icra müdürlüklerince re'sen dikkate alınması gereken, ihlali durumunda süreli ya da süresiz şikayet yoluna başvurulduğunda yargıya intikal edebilecek, icra hakimliğince değerlendirme yapılıp karar verilebilecek ve dolayısıyla yargı yetkisine giren bu konuda Bakanlığımızca idari yönden yapılacak başkaca bir işlem bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.

Nazım KARA
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Old 09-01-2013, 20:02   #11
Atilla09

 
Varsayılan

İcra dairelerinin 3 hesabu bulunmaktadır .
1)Emanet hesabı(harçlar bu kısma yatırılmalıdır
2)Kasa Hesabı
3)İcra Dairelerine borçlu tarafından yatan para,yakalama avansları,masraf avansları
bu hususlara mutlaka dikkat edilmelidir.İcra Müdürü olarak özellikle belirtmeliyim ki yanlış hesaplara yatırılması akabainde bir sürü zaman kaybına yol açabilir.
Old 09-01-2013, 20:14   #12
Atilla09

 
Varsayılan

6352 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 ve 118.maddelerinde yapılan değişiklik gereğince İcra ve İflas Dairelerince yapılacak olan her türlü tahsilat ve ödemenin, bu dairelere ait banka hesapları üzerinden yapılması gerekmekte olup, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2012 tarih ve 7441/52246 sayılı yazısında Vakıflar Bankasında hesabı bulunmayan İcra ve İflas Dairelerinin yetki alanı gözetilmeksizin kendilerine en yakın mahaldeki Vakıfbank Şubesinde internet bankacılığına elverişli;
a) HARÇ VE VERGİLER,
b) CEZAEVİ YAPI HARCI,(KASA HESABI)
c) EMANET KASA HESABI(Yakalama avansı,her türlü masraf,borçlunun para yatırması,tebligat giderleri,satış avansları bu hesaba yatırılmalıdır.
Olmak üzere birbirinden bağımsız üç ayrı hesap açılması, POS cihazı kullanılmasına imkan sağlanması ve söz konusu cihazların Vakıfbank tarafından tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Old 09-01-2013, 23:00   #13
SHODAN

 
Varsayılan

Farklı bir yenilik de ben ekleyeyim. Haciz talimatı almak istediğinizde talep açıyorsunuz ancak talimat yazısını e-imzadan hacze çıkacağınız talimat icra dairesine gönderiyorsunuz.
Old 09-01-2013, 23:49   #14
mslmklvz

 
Varsayılan

İcra dosyaları açılırken de dava dosyalarında olduğu gibi gider avansı yatırılmasına yönelik bir düzenleme gelirse şaşmamak lazım.Altyapısı kurulmadan getirilen düzenlemeler hep böyle sıkıntı yaratmakta.En azından bir geçiş süreci öngörülebilirdi.Altı ay hem icra müdürlükleri hem bankalar tahsilat yapacak altı ay sonra tahsilat işi tamamen bankalara devrolunacak denilseydi en azından sistemin aksayan yönleri görülebilirdi.

Hal böyle olunca bu sıkıntılar kaçınılmaz.Kadıköy Adliyesinde bankada görevli 2 memur var.İcra müdürlükleri bomboş.Zira herkes banka önüne yığılmış sıra bekliyor.
Old 10-01-2013, 08:38   #15
emrahcevik

 
Varsayılan

bir sorunu "türk işi" formüllerle halletmeye çalışırsak o iş daha da aksıyor. bu işlerin emir komuta zinciriyle yürümediğini ne zaman anlayacaklar.

bakanlık bir şey diyor, herkes farklı anlıyor. yönetmeliği veya uyduruk bir müfettiş tavsiyesini yasanın önüne koyan zihniyete ne demeli. oldu olacak kadılığa dönelim.

yasa 6 ay önce çıktı. şimdiye kadar hiçbir hazırlık yapılmadı. altyapı yok. pilot uygulama yok. deneyelim de aksayan yönleri görelim yok.

hayatında hiç icra dairesi görmemiş ankara'daki zevat yazıyor da yazıyor. uygulama nasıl olacak hiç düşünülmüyor.

türkiye gerçekten fantastik bir ülke.
Old 10-01-2013, 15:27   #16
eser_29

 
Varsayılan

adalet bakanı hiç adliye binasından içeri girip burada ne oluyor ne bitiyor, kimin ne gibi bir derdi var-sıkıntısı var demiş midir acaba bunca senelik bakanlık döneminde? ya ondan önce bakanlık yapanlar ? bürokrat kesiminin uygulamadaki memur-avukat-vatandaş sorunlarından bihaber iş yapmaları cinnet geçirtecek noktada.
Old 10-01-2013, 16:09   #17
Av.Mustafa Göktiğin KEKEVİ

 
Varsayılan

Bugün 2 farklı icra dairesinde araç haczi ve yakalama talep ettim.Bunlardan birincisi 1500-TL avans, diğer ise 500-TL avans istedi. Yeni yasa nedeniyle uygulama farklılıkları ortaya çıkmış durumda. 05/01/2013 ten sonra araç yakala isteyip bu kadar fahiş avans yatıran var mı?
Old 10-01-2013, 16:16   #18
olgu

 
Varsayılan

Ben 05.07.2012 den sonra yakalam talep edince motosiklet için 862 TL yakalama + avans istemişlerdi.

yakalatmak istediğim araç kamyon olsaymış 1500 TL isteyeceklermiş. Gerekçe ise çekici ve 6 aylık yediemin ücretini ile kıymet taktiri masraflarını peşin almaları.
Old 10-01-2013, 16:28   #19
Av.Mustafa Göktiğin KEKEVİ

 
Varsayılan

Sorumun cevabını icra müdürlüklerine gönderilen bu yazıda buldum.........Yakalanan Araçların Teslimi
Pazartesi, 07 Ocak 2013 20:44
Yazdır

altT.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[02]-504-2013/57/238 04/01/2013

Konu :Yakalanan araçların teslimi

.………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bilindiği üzere, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun 5 Temmuz 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Anılan Kanunun 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 17 nci maddesinin 7. fıkrası ile yeni hükümler getirilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin son fıkrasında "İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur."hükmü yer almaktadır.Bu itibarla, icra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçların icra müdürlüklerine teslimi ve teslim usulünün düzenlenmesi gerekli görüldüğünden, icra dairelerince;1) Öncelikle, İcra ve İflas Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca alacaklının takip masraflarını peşin olarak yatırması zorunluluğu, 88 inci maddesindeki resen harekete geçme yükümlülüğü ve 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen alacaklının sorumluluğu dikkate alınarak fiili haciz, kıymet takdiri, çekici, gerektiğinde bilirkişi ücreti ile öngörülecek yediemin ücretinin yatırılması halinde muhafaza işlemlerinin yerine getirilmesi, bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde yakalama ve muhafaza taleplerinin kesinlikle yerine getirilmemesi, aksine davranışın mali, cezai ve hukuki sorumluluğu gerektirebileceğinin hatırdan çıkarılmaması,2) Kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçların mesai saatleri içerisinde icra müdürlüğüne; birden fazla icra müdürlüğü olan yerlerde ise tevzi icra müdürlüğünce tespit edilecek icra müdürlüğüne, yakalama tutanağı ve araç geçici olarak bir yere teslim edilmişse (UKAME, resmi ya da özel otopark gibi) teslim tesellüm tutanağı ile birlikte teslim edilmesi, icra müdürlüğüne aracın teslimi sırasında kolluk ve icra müdürlüğü personelinin bizzat hazır bulunması,3) Kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan aracın en yakın icra müdürlüğüne teslimine kadar geçici muhafaza işlemlerinin kolluk görevlilerince yerine getirilmesi,4) Aracı teslim alan icra müdürlüğü tarafından yakalama talep eden yetkili icra müdürlüğü ile irtibata geçilerek fiili haciz için en kısa sürede talimat yazılması ve muhafaza masrafları için alınan avansın gönderilmesinin istenmesi,5) Yakalama talebi üzerine aracın yakalandığının bildirdiği yetkili icra müdürlüğü tarafından ise en kısa sürede fiili haciz için talimat yazılması ve peşin olarak alınan avansın talimat icra müdürlüğüne gönderilmesi,6) Talimatı alan icra müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerince yakalanıp teslimi yapılan araç üzerinde fiili haczin uygulanması ve muhafaza işleminin yapılması,7) Talimat icra müdürlüğünce öncelikli olarak teslim alınan yakalamalı aracın çekici ve depo masraflarının peşin avanstan karşılanması,8) Daha önce yakalanıp da kolluk güçlerinin otoparklarında veya hizmet binalarının bahçelerinde beklemekte olan araçlarla ilgili olarak da; önceki genel yazılarımızda belirtildiği gibi yakalama isteyen yetkili icra müdürlükleri tarafından araçların teslim alınması için gereğinin en kısa sürede yerine getirilmesi, yasal zorunluluğa rağmen avans alınmadan yakalama istemi yapılan dosyaların ele alınarak gereken avansın yatırılması talebini ve yatırılmamasının yasal sonuçlarını içerecek şekilde alacaklı tarafa muhtıra çıkarılması,9) Hukuken muhafazasına gerek kalmayan araçlar hakkında ise 21/12/2012 tarihli ve B.03.0.HİG.0.00.00.03/5406/29577 sayılı genel yazımızda belirtildiği şekilde İcra ve İflas Kanununun 88/6 ve 6352 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddeleri uyarınca satış ve tasfiye işlemlerinin yapılması,hususlarında bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerine ve bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.

Ayhan TOSUN

Hâkim

Bakan a

Genel Müdür
Old 11-01-2013, 10:59   #20
meltem2007

 
Varsayılan

Yukarıdaki Bakanlık metninde, Yediemin ücretinin kaç aylık alınacağı konusunda açıklık getirilmemesine rağmen bazı icra dairelerinde nasıl oluyor da 6 aylık peşin alınıyor anlamadım, her daire farklı uyguluyor galiba, tamamen keyfilik hakim...
Old 11-01-2013, 13:32   #21
Mahmut Abbas

 
Varsayılan

icra İflas Kanunu 110/son maddesi : Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.” bu durumda araç yakalandı satış istenmedi haciz düştü, ne olacak mecburan altı aylık alınması lazım zira haciz 6 ayda düşüyor bu genelge geçen yıl yayınlansa idi bir yıllık peşin alınırdı.
Old 11-01-2013, 16:59   #22
obaykan

 
Varsayılan

Yeni uygulamaya bir örnekte ben vermek isterim.İcra dosyamdaa tahsilat olduğunu gördüm.Haliyle talep açıp ödenmesini talep ettim.Vakıfbanktan hesap açmam gerektiği söylendi.Gittim hesap açtım bildirdim.Tahsilat 3 gün sonra ancak hesabım geçebildi.Meslektaşların Vakıfbanktan hesap açması mecburi hale getirildi.Yanına geç yatan ödemelerde cabası
Old 11-01-2013, 17:08   #23
emrahcevik

 
Varsayılan

aynı şey benim de başıma geldi. ama ben talep açtım. iban numarası da bildirdim. parayı iban numarasını bildirdiğim hesabıma gönderdiler. vakıfbank hesabı değildi. zaten vakıfbank'ta hesabım da yok.

başka banka olsa da fark etmiyor. bence talep edin göndermek zorundalar. zira gönderen icra müdürlüğü değil banka.
Old 14-01-2013, 12:01   #24
netya

 
Varsayılan

Sn. meslektaşlarım merhaba, vekalette ahzu kabz yoksa müvekkil iban nosunumu vereceğiz müdürler bunları da kontrol edecek mi, peki vekalet ücreti ne olacak oda müvekkil hesabına yatacak bu seferde müvekkilden vekalet ücretimi dileneceğiz.
Old 14-01-2013, 15:28   #25
Atilla09

 
Varsayılan

Müdürüm müdürlüğümüz uygulamasında para hesaplarına sadece 5 dk içerisinde geçmekte vekillerin uygulamayı yapan icra müdürlüğü hesap tanımlamaları hatalı olabilir bu nedenle sistem aksamadan devam ediyor bekleme vs özellikle bankadan para geç geldi vs yok en azından bulunduğum il açısından
Old 15-01-2013, 15:15   #26
limpid

 
Varsayılan

peki mobil imza ile uyaptan icra takibi açılabiliyor mu?
Old 15-01-2013, 16:10   #27
Av. Tevrat DURAN

 
Varsayılan

Bugün Bakırköy icra dairesinde harç yatırmam gerekti, banka önündeki kuyrukta avukat, vatandaş 100 kişi bekliyordu. Allah'tan vakıfbank atm kartım vardı ve icra dairesindeki pos cihazından 2 dakikada yatırdım. Meslektaşlara duyurulur. Bir de tebliğat masrafını posta pulu ile ödedim. kart ve posta pulu bulundurunuz yanınızda. Bir de Bakırköy 9.icra fiziki talep kabul etmezken 6. icra dairesi taratarak fiziki talepleri kabul ediyor. Bu keyfiliğin önüne geçilsin lütfen. Fiziki talepte bulunmanın önüne kimse geçemez.
Old 15-01-2013, 17:37   #28
Atilla09

 
Varsayılan xx

mobil imza ile e takip açılabiliyor ayrıca dosya içerisine girip vekiller başvuru,vekalet suret harcı,yerine getirme vb maktu harçları kendileri kesebilmektedir.
Old 15-01-2013, 17:38   #29
hukukkuşu

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım bir konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Görünen o ki artık her avukatın vakıfbank hesabı olacak,zorunlu olmasa da kolaylık açısından gerekecek.Peki sizce devlet özellikle vergi daireleri ilgili hesaplarımızı ve icra takip işlemlerimizi izleyecek mi? haricen tahsilat durumunda ne olacak? Bu konularda usulsuzlük olduğu iddiasıyla yarın vergi daireleri hakkımızda işlem başlatmasın ya da direk hesabımıza icra takibi yapmasın?
Old 15-01-2013, 17:40   #30
Atilla09

 
Varsayılan xx

fiziki olarak türkiye geneli 6352 yasa sonrası fiziki talep alamaz,(yasa engel)elektronik ortamda gerçekleştirmek zorunlulk ayrıca uygulama bu dogrultudadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Dairelerinin Görevsizlik Kararı Vermesi - Yargıtay Dairelerinin Dosyayı bir türlü çözüme Kavuşturamaması tiryakim Meslektaşların Soruları 20 23-07-2012 23:51
Bakırköy İcra Dairelerinin Yetki Alanı hakikiavukat Meslektaşların Soruları 2 14-11-2010 12:49
vergi dairelerinin hacizleri stj.av.ragıp Meslektaşların Soruları 7 18-09-2010 20:02
icra dairelerinin yetkisi -betül- Meslektaşların Soruları 3 08-08-2008 20:29
AB Sürecinde İcra Dairelerinin Durumu süleyman zengin Hukuk Sohbetleri 3 19-01-2007 18:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06873298 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.