Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Aynı konuda idari soruşturma

Yanıt
Old 17-10-2009, 09:36   #1
cumhur2009

 
Varsayılan Aynı konuda idari soruşturma

Sayın hukukçular

Sonuçlanmış bir idari soruşturma varken, yeni belge ve deliller edinmeden üst disiplin amiri tarafından aynı konuda tekrar bir soruşturma açılması mümkün müdür? Soruşturma sonuçlandığına göre ikinci soruşturmayı tevsi-î tahkikat olarak kabul edemeyeceğimize göre, bu durum hukuk normu açısından uyarlığı bulunan bir işlem midir? Bu konularda değerli fikirleriniz için şimdiden teşekkürlerimi kabul edin lütfen
Old 17-10-2009, 18:24   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

İkinci soruşturmayı yapan muhakkike/müfettişe vereceğiniz savunmada birinci soruşturmayı bildiriniz.

Daha önce yapılmış soruşturma üzerine tekrar soruşturma yapılmaması gerekir. Muhakkik/müfettişin işe başlarken dikkat etmesi gereken konuların başında bu kural gelir.
Old 21-10-2009, 02:22   #3
cumhur2009

 
Varsayılan

Sayın Av. Armağan'a ilgisi için teşekkür ederim. Daha önce yapılmış soruşturma üzerine tekrar soruşturma yapılmaması, sadece bir hukuk normu mudur? Yoksa bu konuda her hangi bir içtihat bulunmakta mıdır?
Old 21-10-2009, 16:25   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

- 4483 sayılı Kanun’da tekrar ön inceleme yapılamayacağı konusunda hüküm var:
Ön inceleme
Madde 5 - İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.
(Ek fıkra: 5232 - 17.7.2004 /mad.3) Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikayet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ise disiplin soruşturmasının tekrar yapılamayacağı konusunda hüküm yok.

- Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 17.maddesine göre: ‘’Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir.’’


- Bu konuda içtihat var mı bilmiyorum. Belki de konu hiç yargıya gitmemiştir.


Saygılarımla
Old 22-10-2009, 02:26   #5
cumhur2009

 
Varsayılan

Sn. Av. Armağan'a tekrar teşekkür ederim. Bu sorunun çözümü ancak bir karar üretilebilirse oluşacak sanıyorum.
Old 13-10-2017, 17:08   #6
concardia

 
Varsayılan

Epey eski tarihli bir konu olmasına rağmen bulmuş olduğum kararlar çerçevesinde ekleme yapmak istedim. Şöyle ki;

Aynı eyleme yönelik açılmış bir soruşturma neticesinde ceza verilmesi veya ceza verilmeyerek işlem tesis edilmemesi halinde, aynı konuya yönelik ikinci bir ceza verilemeyeceği ve idari soruşturma başlatılamayacağı İdare Hukukunun temel karinelerindendir. Şöyle ki;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 4. fıkrasında “Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmü düzenlenmiştir. Bilindiği üzere ceza ilkelerine ilişkin TCK ve CMK hükümleri kıyasen uygulanmaktadır.
Buradan yapılan atıfla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa bakıldığında, Kanun’un 172. maddesinin 2. fıkrasında “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.” hükmünün düzenlendiği görülmektedir.
Yine Ceza Hukukunun evrensel ilkelerinden olan ‘Ne Bis In Idem” ilkesi Ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında benimsenmiş olan bu prensip, aynı fiil nedeniyle faile bir ceza verilmesi demek olup, Ceza Hukukunun temel ilkesidir. Bu kapsamda 5271 sayılı CMK’nun 223 maddesinin 7. fıkrasında “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.” hükmü düzenlenmiştir.
Yine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 5. Maddesi ile “Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar.” Hükmü düzenlenmiştir.
Bu konuda Danıştay 12. Daire’nin 2008/1919 E. 2008/3714 K. sayılı kararı ile “Danıştayca da kabul edildiği üzere, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden bağlayıcı ve kesin nitelikte olup, idari mercilerin vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır… Bu durumda, davacıya verilen kınama cezasının Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca yok sayılarak yerine farklı bir ceza tayininin hukuken mümkün bulunmaması karşısında, davacının kınama cezasıyla cezalandırılması üzerine zamanaşımı süresi içerisinde aynı eylem nedeniyle yeniden farklı bir cezayla cezalandırılmasına yönelik olarak 27.3.2006 günlü Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” kararı verilmiştir.
Yine aynı eyleme yönelik olarak farklı zamanlarda yapılan iki ayrı soruşturmaya ilişkin olarak Danıştay 12. Daire’nin 2002/4822 E. 2005/2793 K. sayısı ile vermiş olduğu kararda; “aynı dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda önerilen disiplin cezasının uyarma cezasından çok daha ağır olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çevrildiği, bu haliyle hakkında yapılan soruşturmanın usule uygun olduğundan söz etmeye olanak bulunmadığından davacıya disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. İptale yönelik verilen ……… kararın temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına” karar verilmiştir.
Yine benzer bir karar da Danıştay 12. Daire’nin 2011/309 E. 2015/5751 K. sayılı kararı ile verilmiştir. Karara göre; “…disiplin hukukunun aynı fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası verilemeyeceğine dair yerleşik ve bilinen ilkesi karşısında, dairemizin bozma kararı sonrası anılan davanın sonucu takip edilerek buna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Görüldüğü üzere temel ceza hukuka dair ilkelerin kıyasen uygulandığı Disiplin Hukukunda aynı eyleme yönelik birden fazla soruşturma açılamayacağı gibi birden fazla cezanın verilmesi de mümkün olamayacaktır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
aynı konuda 3. dava avukat02 Meslektaşların Soruları 2 05-01-2008 14:13
soruşturma ve kovuşturmada aynı bilirkişi Hukukçu55 Meslektaşların Soruları 1 28-09-2007 22:23
Aynı olay hakkında kaç kere soruşturma açılabilir? süleyman zengin Meslektaşların Soruları 4 23-05-2007 21:23
İlamsız takibe kısmi itiraz, aynı konuda kambiyo takibi! Avukat Canip Kazan Meslektaşların Soruları 3 03-04-2007 02:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04079700 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.