Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

M.Ü.H.F Mezunları,mensupları Ve Dayanışma Derneği

Yanıt
Old 05-06-2004, 14:31   #1
ekremauysal

 
Neşeli M.Ü.H.F Mezunları,mensupları Ve Dayanışma Derneği

Merhaba arkadaşlar. MARMARA ÜNİVERSiTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI, MENSUPLARI ve DAYNIŞMA DERNEĞİ(MARHUKDER)MARMARA ÜNİVERSiTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI, 30.05.2004 pazar günü olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi Yeni yönetim kurulu üyelerimizin isimleri
aşağıdadır.

Başkan Prof. Dr. Ferit Hakan BAYKAL
Başkan Yardımcıları: Av. Osman Baturhan DURSUN ve Av. Gökçe (DİNLER) ÇELEN
Av. Savaş DENK
Av. Ayla BAYRAKTAR
Av. Pınar TURHAN
Av. Nuri SERHATLI
Av. Ekrem Alparslan UYSAL(İletişim 0.533.512 78 38)

Derneğimizin şu an itibariyle 50 üyesi bulunmaktadır. Eski ve yeni bütün
mezunların ve mensupların katılımını bekliyoruz. Ayrıca marhukder@yahoo.com yazışma grubumuz oluşturulmuştur.
Saygılarımla.
Av. Ekrem A. UYSAL
İstanbul Barosu
Old 05-06-2004, 18:36   #2
sbudak

 
Varsayılan

Niçin böyle bir dernek çatısı altında bulunma ihtiyacı duydunuz? Derneğinizin amacı nedir?
Old 05-06-2004, 21:29   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

ne sakincasi var ki, sayin sbudak? Birlikte olmak, sorunlarini paylasmak, hiç olmadi arkadasliklar kurmak yeterli neden olamaz mi? Ben O üniversiteden degilim ama bence çok güzel bir faaliyet.
Old 06-06-2004, 15:15   #4
sbudak

 
Mesaj

Kişisel olarak şu kolej mezunları, şu üniversite mezunları, şu bölüm mezunları yardımlaşma ve dayanışma dernek-vakıflı adı altındaki oluşumlara sempati ile baktığım söylenemez. Sadece belirli bir kesimin katılımına açık oluşumlar beni sürekli az veya çok rahatsız etmiştir. ....lılar dayanışma ve yardımlaşma derneği, .... İli .... İlçesi’ni güzelleştirme ve kalkındırma derneği-vakfı gibi “hemşehri”cilik ruhunun beslediği oluşumlar da ben de hep aynı rahatsızlığı uyandırmıştır. Hemşehricilik benzeri bu tür dernek ve vakıfları, sağladığı bölgesel ve sınırlı faydayla birlikte gruplaşma psikolojisi doğuran, karşı tarafta dışlanmışlık hissi uyandıran örgütler olarak sevimsiz buluyorum.

“Türkiye’de meslek şövenizmi var, bu nedenle Amerika’da çalışmayı tercih ettim” diyor başarılı buluşlara imza atmış Türk kimyager. Belki katılırsınız belki katılmazsınız bu sözlere. Ben katılıyorum ve meslek konusunda yaşanan bu kendini üstün görme ve kendinden olmayanı dışlama psikolojisinin, mezun olunan okul, fakülte boyutuna kadar indirgenmesine ve yerleştirilmesine çanak tutacak örgütlenmeleri sevimsiz bulduğumu söylüyorum. Dilerim meslek konusunda yaşanan şovenizm zaman içinde aynı boyutu ile üniversite, fakülte, bölüm gruplaşması konusunda yaşanmaz.

Bunlar kişisel düşüncelerim, tespitlerim, hissiyatım. Böyle düşünüyor olmam demokratik toplumun gereği olan örgütlenme özgürlüğüne karşı çıkmam olarak algılanmamalı. Tasvip etmesem de bu tür örgütlenmelerin bireylerin demokratik hakkını olduğuna inanıyorum. Demokratik toplum olmanın bir diğer gereği de bireylerin farklı düşünme ve farklı düşündüğünü ifade edebilme hakkı değil mi. Ben de bu hakkımı kullandım.
Old 11-06-2004, 15:47   #5
ekremauysal

 
Varsayılan KİŞİSEL FİKİRLERİNİZE SAYGI DUYUYORUM.


Kişisel fikirlerinize saygı duyuyorum. Ancak demokratik toplumlarda sadece "örgütlenme hakkını" kullanan insanlara karşı, "farklı düşünme ve farklı düşünceyi ifade edebilme" sınırlarına tecavüz ettiğinizi görmek beni üzdü.
Derneğimizin, sadece size ait olan "farklı düşünceleriniz ve farklı ifadeleriniz" gibi amaçları yoktur.
saygılarımla...
Old 13-06-2004, 13:42   #6
sbudak

 
Varsayılan

Sayın ekremauysal,
Benim yazım, herhangi bir sınırı aşıp başkalarının herhangi bir hakkına tecavüz etmeyen, düşüncelerin ifadesi sınırları içerisinde kalan bir yazıdır. Dolayısı ile üzülmenizi gerektireck bir durum yok ortada. Bu kadar alınganlık göstermenize bir anlam veremedim doğrusu.
Alıntı:
Derneğimizin, sadece size ait olan "farklı düşünceleriniz ve farklı ifadeleriniz" gibi amaçları yoktur.


Sözünüz ile ne kasdettiğiniz ise pek açık değil. Önceki yazımı dikkatli okurasanız ifadelerimin doğrudan derneğinizi muhatap almadığını görebilirsiniz. Genel olarak sınırlı katılıma dayalı oluşumlardan (sizin derneğinin benzeri) duyduğum rahatsızlığımı dile getirdim. Kaldı ki genel olarak değil sizin derneğiniz üzerinde (yani daha somut olarak) bu düşüncelerimi ifade de edebilirim. Bu da benim düşünce ve ifade hürriyetimin kapsamındadır. Hakaret etmemek, kişilik haklarına saldırmamak şartıyla derneğinizi eleştirme hakkım elbette ki vardır. Yoksa siz derneğinizi Türkiye'de bazı örnekleri olan eleştirilemez, eleştiri kabul etmez kurum ve kuruluşlardan biri olarak mı görüyorsunuz?!

Hem sonra derneğinizin amacı budur diye bir ifade de kullanmadım. Derneğiniz benzeri örgütlenmelerin 'bana göre' ifa ettiği fonksiyon ve 'ben'de uynadırdığı hissiyattan bahsettim. Derneğinizin amacı budur demek ayrı, bu ve benzeri örgütlenmeler şu etkilere sebep oluyor ve şunlara da sebep olabilir demek ayrı şeyler. Kısaca derneğinize bir amaç atfetmişliğim yok.

Derneğiniz size hayırlı olsun. Ve bir amaç önerisi; "derneğimizin amacı, 'Bireylerin daha hoşgörülü ve daha tahammüllü bir anlayış sergilemesi için gerekli olan fikri altyapıyı hazırlamak, bu yöndeki bilicin gelişmesine katkı yapmak ve böylece hukuçular arasındaki dayanışma, yardımlaşma ve fikir alışverişinde bulunmayı mümkün kılan bir ortam sağlamaya çalışmaktır.'
Saygılarımla.
Old 14-06-2004, 18:03   #7
ekremauysal

 
Varsayılan

GEREKSİZ TARTIŞMALARA GİRMEK ZANEDERSEM GEREKSİZ VE YIPRATICI.ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR VE KOLAYLIKLAR DİLERİM.
Old 22-06-2004, 10:14   #8
juris

 
Varsayılan

Bir üniversitenin ve hatta bir Fakültenin mezunlarının bir dernek çatısı altında birleşmelerinde sakınca görülmesi bana çok ilginç geldi.

Burada tartışma konusu olan derneğin amacı ayrıca adından da anlaşılıyor. Türk üniversitelerinde ne yazık ki öğrenci-mezun iletişimini sağlayan, öğrencilerine mesleki danışmanlık veren, mezunlar arasında birlik sağlayan oluşumlar yok denecek kadar az. Kaç öğrenci okulda yaşadığı sorunları bir hocasıyla, asistanıyla paylaşabiliyor? Kaç öğrenci staj yapmak için yardım alabiliyor?Mezunlar Dernekleri, yardımlaşma dernekleri de bu eksiği kapatıyor. Bu kuruluşların ne kadar profesyonelce, amacına uygun hareket ettikleri ayrıca tartışılabilir. Buna karşın, söz konusu derneklere karşı gelmenin mantığını ben çözemedim.

Her isteyenin istediği derneğe girebilmesi ise istikrar ve kalite açısından kabul edilemez. Derneklerin de, her isteyeni üye olarak kabul etmesini öngören bir zorunluluk da yok.

Belli bir topluluğa hizmet etmeyi amaçlayan ve buna uygun olarak üye profilini sınırlı tutan derneklere karşı gelen üyenin ise hangi derneklere üye olduğunu ve bu derneklerin her önüne gelen kişiyi üye olarak kabul edip etmediğini; eğer herkese açık bir dernek ise, burada sistemin iyi işlemesini nasıl sağladıklarını öğrenmek isterim.

Keşke her üniversitenin bu şekilde öğrencilerine ve mezunlarına yardım eden örgütlenmeleri olsa!
Old 22-06-2004, 13:00   #9
sbudak

 
Mesaj

Sayın Juris,
Sadece belirli üniversite veya fakülte mezunlarının katılımına açık olan dernekleri niçin sevimsiz bulduğumu, sizin tabirinizle bunun "mantığı"nı yukarıdaki mesajımda açıklamıştım. Bunlar elbetteki benim düşüncelerim. Siz farklı bakıyor ve bu tür dernekleri (ve benzeri oluşumları) çok faydalı ve sevimli buluyor olabilirsiniz. Ama herkes bu tür dernekleri sevmek yada faydalı olarak değerlendirmek mecburiyetinde değil. Kaldı ki bu tür dernekleri tamamen faydasız da bulmuyorum, elbetteki çeşitli kişilere bir takım faydalar sağlamaktadır. Daha önce bu ve benzeri dernek ve vakıfların bölgesel ve sınırlı faydaları olabileceğini de söylemiştim zaten.

Yukarıdaki söylediklerimden her isteyen istediği derneğe girebilmelidir şeklinde bir iddiada bulunduğum sonucu çıkardıysanız bu yanlış zira böyle bir şey söylemiyorum. Dernek ve benzeri oluşumlar katılım açısından şu üniversite bu fakülte ayrımına dayanmamalı diyorum. Sadece Marmara Üniversitesi mezunları ve mensuplarına değil de tüm hukukçulara yada avukatlara açık olan ve genç avukatların belirttiğiniz sorunlarının çözümüne aracı olan bir dernek daha faydalı ve daha güzel diyorum. Benim söylediğim bu. Bir dernek, bu tür üniversite ayrımına dayalı olmadan daha geniş katılıma açık olunca bu, 'her isteyen bu derneğe üye olabilecek' demek değildir. Evvela hukukçu yada avukat olma koşulu aranacak. Sonra derneğin üye olmak için müracaat edenleri araştırıp değerlendirme ve üyeliğe kabul edip etmeme konusunda takdir hakkı olacaktır. Bunun aksini falan söylediğim yok. "Derneklerin her isteyeni üye olarak kabul etmesini öngören bir zorunluluk" olmadığı gibi tam tersine üye kabul etmeye zorlanamayacağı yönünde bir kural var: "Hiç kimse bir derneğe üye olmaya (aynı zamanda üye kalmaya) zorlanamayacağı gibi hiç bir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz." (MK m.63)

Madem sordunuz söyleyeyim, hiçbir derneğe üye değilim. Bu konudaki düşüncelerimi, bir derneğe üye olup olmamla ilişkilendirmeniz de doğru değil. Herkese açık derneklerde sistemin nasıl işlediğinin sır olduğunu sanmıyorum. Şimdiye kadar derneklere aktif katılımım olmadığı için işleyişleri konusunda pratiğe dayanan bilgim yok tabi. Geniş katılıma açık derneklerin 'üye kabulü konusunda takdir hakları olmasının ve üye kabul etme zorunlulukları olmamasının' işleyiş açısından gerekli kolaylığı sağladığını düşünüyorum.

Keşke Türkiye'nin daha katılımcı, daha iyi örgütlenmiş, mali ve sosyal etkinlik bakımından daha güçlü örgütlenmeleri olsa!
Old 27-08-2004, 22:50   #10
jade

 
Varsayılan

Bence çok güzel bir fikir..Ben de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim ve böyle bir derneğin olması çok hoşuma gitti.İyi bir fikir...
Old 01-09-2004, 10:44   #12
AV.SEDAT

 
Varsayılan

kendi düşüncem "hiç kimse MARHUKDER için gereksiz yararsız gibi ifadeler kullanamaz" şeklinde fakat bu fikri bir türlü temellendiremiyorum. sanırım bu bir tür aidiyet duygusu; tıpkı takımı dökülen taraftarın karşı tribünden takımın döküldüğüne dair yapılan tezahürata sinirlenmesi gibi bir şey.. yada "niye bu güne kadar kimse diğer ...ÜHF derneklerinin gerekliliğini tartışmadı da bizim okulunki tartışılıyor" tepkisi.

her iki "temelsiz" tepkim de konunun insani, duygusal bir yönünün olduğunu ortaya koyuyor.
diğer taraftan ise sayın sbudak'a katılmamak elde değil. bu ülke hiç bir şeyden çekmedi bilmemnereliler derneklerinin yaptığı muhtar,bld.bşk adayı ve milletvekili pazarlıklarından çektiği kadar. zira bupazarlıkları meyvesi olarak elde edilen makamlar sonradan o bilmemnerelilere tüm halkın parasından ulufe dağıtma merkezlerine döndü.

sözün özü biz türkler bu tip alt oluşumları suistimal etmekte ustayız, durumu heme bizden olan/olmayan ayırımına getiriyoruz, bu bakımdan "nerelisin hemşerim" sorusu dahi toplumda türlü ebat ve işlevde farklılaşmaların temelini atabiliyor. vatandaşlık bilinci tamamen oturana kadar bu tarz örgütlenmelere belirli engeller koymak dahi düşünülebilir.

Türkiyeliyim sözü diğer il/ilçe/köy/mahalle kimliklerinin bariz bir şekilde önüne geçip muhassırlardaki "almanlık, isviçrelilik ve hatta amerikalılık" kadar anlam ifade etmeden oralardan ithal edilmiş özgürlükleri savunmak ne derece doğru, bilmiyorum.

bu yazdıklarım tabidir ki bir UHF derneğinde olması mümkün olmayan şeyler; fakat ben sadece sn. sbudak'ın görüşünün aslında boşa atmak olmadığını genel anlamda haklı tarafları olduğunu söylemek istedim.

FİKİR: Tabiki kendi okulumun mezunlar derneği olmasını, one üye olmayı, hatta belki (eğer tüzüğü izin verirse) Bursa'da şubesini açmayı vs. isterim; tabi artık TC'de de dernek denince akla sadece dernek gelmesi gerektiğine inancımı tekrarlayarak.
herkese iyi çalışmalar
Old 27-12-2006, 14:31   #13
Meryem DUYUL ERDOĞAN

 
Varsayılan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum.

Sevgili Meslektaşım Ekrem UYSAL,

Sizi kutluyorum.Başarılar diliyorum.Dernek çatısı altında toplanmak fikri bana güzel geliyor.Kurulduğunu bildirdiğiniz dernekten daha yeni haberim oldu.Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun oldum. Şu anda serbest avukat olarak çalışmaktayım.İş adresim adana. Dernek çalışmaları ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak istiyorum.Bu konuda yardımınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle...

Av.Meryem DUYUL ERDOĞAN
Adana Barosu
Old 05-01-2007, 10:07   #14
Staj.Av.Selçuk

 
Varsayılan

bende maramara hukuk mezunuyum.sevgili hocamız ferit hakan baykalın ismini duyunca bende bu teşekkülde yer alma hissi uyandı:nasıl üye olabiliriz.daha geniş bilgi verirseniz sevinirim..
Old 09-01-2007, 21:59   #15
zazaenden

 
Varsayılan

Hocalarıma sevgi ve saygılarla...
Aynı zamanda okulumzdan mezun diğer bütün meslektaşlara merhabalar...Ben de bu sene Mar.Üni.Huk.Fak.'sini bitiriyor olmanın heyecan ve grurunu yaşıyorum.Geleceğe yönelilk oldukça sağlam planlar yapmama vesile olan bir okul ve dolayısıyla okulum ile ilgili her oluşum içerisinde özelliklede saygıdeğer hocalarımla bir arada olmaktan gurur duyarım...
Saygı ve sevgilerle...

PS:: iletişime geçmemiz için bilgiler verirseniz sevinirim...
Old 22-01-2007, 00:56   #16
uskudarli80

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım ekrem bey...
Ben marmara hukuk 2000 mezunlarından Av. Ali Osman Taşkın.
Bu dernekten yeni haberdar oldum.
Halen Üsküdar'da kendi büromda avukatlık yapmaktayım.
Osman Baturhan Dursun bey bilmem hatırlarlar mı ama benim sınıf arkadaşım.
Derneğe üye olmak, sizlerle beraber olmak isterim.
Üyelik hususunda ve özellikle tüzük hususunda yardımlarınızı bekliyorum.
aliosmantaskin@hotmail.com
Old 27-05-2007, 23:48   #17
uSaRe01

 
Varsayılan Konuyu politize etmeden değerlendirmek lazım..

Arkadaşlar dernek konusunu biraz politize ederek değerlendirmeye tabi tutuyorlar diye düşünüyorum.Bu tür girişimlerin tıpkı askerlikteki silah arkadaşlığına benzer şekilde manevi bağlantı,aynı mekanlarda aynı havayı teneffüs etmiş olmanın özel bir bağlılığı vb. şekilde ele alınması gerektiği kanısındayım.Ben de 1997 mezunuyum ve Adana'da mesleğimi icra etmekteyim.Arkadaşlara başarılar dilerim..
Old 28-05-2007, 19:26   #18
BOZDOGAN

 
Varsayılan

Bazı arkadaşların tepkisi Sayın Prof Dr Ferit Hakan Baykal'ın duruşu yüzünden mi acaba? tepki veren arkadaşların söyleyemedikleri şey acaba bu olmasın? Hocamız Ulusal değerlere sahip çıkan bir kişi. Ayrıca baro başkanlığına da defalarca aday oldu. onun bu girişken kişiliği yüzünden mi bu tepki acaba?

İnşallah mezun olunca ben de bu derneğe üye olurum. Birlikten kuvvet doğar. Kutuplaşma değil!!
Old 13-06-2007, 17:29   #19
af_0112

 
Varsayılan

Bende aynı fikirdeyim. marmara hukuk 3. sınıf öğrencisiyim.Gelecek yeni jenerasyon için faydalı olacağını düşünüyorum.Hocamızı da baro baskanı olarak görmek isterim ilerde.
Old 20-08-2007, 23:43   #20
müge_

 
Varsayılan

cok guzel bir fikir hayırlı olsun hepimize nasıl uye olabilecegiz peki?
Old 27-08-2007, 10:51   #21
serkansan

 
Varsayılan

bende okulumuzun 2006 mezunu olarak derneğe üye olmak isterim. dernekle yazışma grubu yoluyla mı iletişime geçiliyor, yoksa başka yollarda var mı?
Old 28-12-2007, 11:59   #22
mrmrcı_savcı_adayı

 
Varsayılan

1.sınıf öğrencisi olarak şu an mezun olmak hayal gibi geliyor inş meslege atıldıgımda da yine bu siteyi ziyaret etmek isterim
Old 30-12-2007, 21:07   #23
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mrmrcı_savcı_adayı
1.sınıf öğrencisi olarak şu an mezun olmak hayal gibi geliyor
Hayal gibi gelmesin,zaten şimdiden "savcı adaylığınızı"ilan etmiş durumdasınız.
Old 04-05-2009, 09:16   #24
Av.selcanlaçinkaya

 
Varsayılan

Aynı çatı altında toplanmak ve bunu mezun olduktan sonra yapabilmek çok mantıklı ve marmara hukuk fakültesinde okumus birisi olarak tarafımran şaşırtıcı bir şekilde karsılandı. Çünkü fakülte yıllarında hiçbir sosyal yanı bulunmayan sessiz sedasız yoluna devam eden bır okulda okudugumu düsündüm.Mezun olduktan sonrada sadece ış görusmelerindeki "marmara mezunuyum" sözüyle yetinmemek icin marmara hukuk mezunlar derneğine üye olmak istiyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Pozitif Yaşam Derneği ve 1 Aralık Aids ' le Mücadele Günü Merhaba Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 30-11-2006 22:23
dayanışma gerek tamtesebbus34 Site Hakkında Yazışmalar 3 08-09-2006 12:02
Zaman Dayanışma Zamanıdır... castlerock Hukuk Sohbetleri 0 05-03-2003 18:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07173300 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.