Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Birinci haciz ihbarnamesi

Yanıt
Old 29-08-2008, 15:58   #1
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan Birinci haciz ihbarnamesi

Kolay gelsin arkadaşlar.
Nasıl ki son zamanlarda keşideciler yazılacak çeklerini ödememek için rıza hilafına elinden çıktığını bildirerek ödemeden men talimatı veriyorlar, bankalar da gönderilen 89/1 lere borçlunun hesabında şu kadar para var ama ben buna haciz koymuyorum, zira borçlu benden kredi kullandı ve riski var. bu nedenle benim rehin hakkım var ve haciz ihbarnamesine itiraz ediyorum diyor. Sıklıkla karşılaşılan bu probleme çözüm bulan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
1-Bi kere para hala borçlunun değil mi? Adam gelip ben hesabımdaki parayı çekecem dediğinde hayır vermiyoruz mu diyolar.Cevap hayır, ödüyorlar.
2-Banka olarak senin doğmuş, muaccel olmuş bi alacağın yokki rehin koyasın da, ödemeyesin. Doğmamış borcun riski var diye haciz koymaması yasal değil diye düşünüyorum. Cevap yazacak arkadaşlara teşekkürler.
Old 29-08-2008, 16:26   #2
Av.Olcay Pehlivanlıoğlu

 
Varsayılan

Bankalar borçlunun mevduatında bulunan parayı icra dairesine yatırmak zorundadırlar.Borçlu benden kredi kullandı riski var bu nedenle borçlunun mevduatındaki parayı göndermiyorum demek banka açısından hem hukuki hem cezai sorumluluğu gerektirir.

Aşağıda örnek olarak vermiş olduğum Yargıtay kararı da bankaların ödeme zorunluluğu ile ilgili

Saygılarımla

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4514

K. 2003/11390

T. 2.12.2003

• ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİNİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI ( Haczin Geçerli Olması ve Bankada Mevduat Hesabı Bulunan Borçluya Bankaca Ödeme Yapılamayacağı )

• HACİZ İHBARNAMESİNİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI ( Üçüncü Kişi Niteliğindeki Bankanın Mevduat Hesabındaki Parayı İcra Dairesine Yatırmak Zorunda Olması - Mevduat Sahibine Ödeme Yapan Bankanın Sorumlu Olacağı )

• BANKAYA GÖNDERİLEN BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI ( Mevduat Hesabında Borçluya Ait Para Varsa Haczin Geçerli Sayılacağı - Bankanın Mevduat Hesabındaki Borçluya Ait Parayı Mevduat Sahibine Ödemesi Nedeniyle Sorumlu Olacağı )

• BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI ( Üçüncü Kişi Niteliğindeki Bankanın Mevduat Hesabındaki Parayı İcra Dairesine Yatırmak Zorunda Olması - Mevduat Sahibine Ödeme Yapan Bankanın Sorumlu Olacağı )
Old 01-09-2008, 09:44   #3
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Bir çözüm

Sayın "yeshilim",

Bankanın, rehin hakkı itirazı, Yargıtay 12. HD'nin yerleşik görüşüne göre, haciz ihbarnamesine itiraz niteliğindedir. Haciz ihbarnamesine itiraza karşı yürütülebilecek hukuki prosedür ise İİK m.89/4 hükmüne göre ceza ve tazminat davası açmaktır.

Benzer bir konuda açmış olduğum davaya ait dilekçeyi aşağıya aktarıyorum. Faydalı olması dileğiyle...Alıntı:
İSTANBUL xx. İCRA CEZA MAHKEMESİ
YARGIÇLIĞINA
Alıntı:


ŞİKAYET EDEN : xxx

VEKİLLERİ : Av.Emin Ersel EREN - Av.Hakan EREN

SANIKLAR /
DAVALI : 1- xx


2- xx


3- xx Bankası A.Ş.


KONUSU : (1) ve (2) no’lu sanıkların İİK m.338 hükmü gereğince cezalandırılması, (3) no’lu davalının ise tazminata mahkum edilmesine yönelik talebimiz.

AÇIKLAMALAR :


1. Müvekkilimizin, dava dışı xxx'den olan alacağı sebebi ile İstanbul xx.İcra Müdürlüğü’nün 2007/xx esas sayılı dosyası ile takip yürütülmektedir. Kesinleşen takipte, xx Bankası A.Ş. xx Şube Müdürlüğü’ne xx.2007 tarihinde İİK m.89 hükmüne istinaden haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Davalı banka bu ihbarnameye xx.2007 tarihli yazısı ile yanıt vermiştir. Yanıt, davalı – sanıklardan xx ve xx tarafından imzalanmıştır.

2. Dava konusu yanıtta, takip borçlusunun çeşitli hesapları ve bu hesaplardaki bir kısım mevduat bildirilmiştir. Dava konusu olay, bu hesaplardan xx sayılı hesapla ilgili işlemlerdir.

3. Dava konusu yanıtta xx sayılı hesap bakiyesinin 15.014,73-USD olduğu belirtilmiş; bu bakiyenin 2.100,00-USD’nın takip borçlusunun çek karnelerinden doğan sorumlulukları nedeni ile banka adına rehinli olduğu, bu 2.100,00-USD üzerine haczin, bankanın rehin hakkından sonra gelmek kaydıyla işlendiğini bildirilmiştir.

4. Anlaşılıyor ki takip borçlusu şirket, davalı bankanın xx Şube Müdürlüğü’nden çek karnesi almış; davalı banka da 3167 sayılı Yasa’nın 10. madde hükmüne göre karşılıksız her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü oldukları 435,00-YTL’nin teminatı olarak hesapta bulunan paranın 2.100,00-USD’sini rehin almıştır.

5. Davalı bankanın geçerli bir rehin hakkı olduğundan söz edilse bile, rehin hakkını bu şekilde muğlak – belirsiz bir yöntemle ve takip borçlusunun alacaklılarını zarara uğratacak şekilde kullanması hukuka aykırıdır.
6. Takip borçlusunun karşılıksız çıkabilecek her bir çek yaprağı için 435,00-YTL teminat alma durumunda olan bankanın yazısında, aşağıdaki soruların tümü yanıtsız bırakılmıştır:

a. Takip borçlusu kaç yapraklık çek karnesi kullanmaktadır?

b. Bu çek karnesinden bu güne kadar kaç yaprak kullanılmıştır?

c. Kullanılan çek yaprakları içinde kaç tanesi karşılıksız çıkmıştır?

d. Karşılığı bulunmayan çek yaprakları varsa, bunlardan kaç tanesi için hamiller 3167 sayılı Yasa’nın 10. madde hükmüne göre asgari ödeme tutarını talep etmiştir?

e. Davalı banka, takip borçlusu için bugüne kadar 3167 sayılı Yasa’nın 10. madde hükmüne göre herhangi bir ödeme yapmış mıdır?

f. Ödeme yapılmışsa bunun toplam meblağı ne kadardır?

İşte bu ve bunun gibi soruların tümünü yanıtsız bırakan banka, takip borçlusunun mevduatının 2.100,00-USD’lik kısmını önce kendisine ayırmış, haczi kalan meblağ üzerine işlemiştir.

Davalı bankanın, gerçekleşip gerçekleşmediği belli dahi olmayan bir risk için icra müdürlüğüne göndermesi gereken bir meblağ üzerinde rehin hakkı olduğunu iddia etmesi hukuka aykırıdır.

Geçerli bir rehin hakkından söz edilebilmesi için, bu hakkı ortaya koyan belgelerin ve rehin hakkını meşru kılacak bir rizikonun belgelenmesi şarttır. Aksi takdirde, banka keyfi davranmış sayılacaktır.

7. Bankanın, haciz ihbarnamesine verdiği yanıtta rehin hakkı ileri sürmesi ihbarnameye itiraz niteliğindedir. Bu nedenle mahkemenizde, bu itirazın aksini ispatlamak üzere sanıkların cezalandırılması, bankanın ise zarar miktarı olan 2.100,00-USD’nin Borçlar Yasası’nın m.83 hükmüne istinaden fiili ödeme günü karşılığı Türk lirası tazminata mahkum edilmesi talebi ile dava açmaktayız.

SONUÇ VE İSTEM : Yargılamanın yapılarak:
  • Sanıklar xx ve xx'in İcra ve İflas Yasası’nın m.89/4 yollaması ile 338. madde hükmünce cezalandırılması,
  • Davalı xx Bankası A.Ş.’nin ise fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla zarar miktarı olan 2.100,00-USD’nin Borçlar Yasası’nın m.83 hükmüne istinaden fiili ödeme günü karşılığı Türk lirası tazminata mahkum edilmesi,
  • Tazminata 17.12.2007 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 2 ve 4-a madde hükümlerince faiz işletilmesi,
  • Yargılama giderlerinin sanıklara ve davalıya yükletilmesi saygılarımızla talep olunur.

Şikayetçi vekili
Av.Hakan EREN
Old 01-09-2008, 10:36   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Alıntı:
İİK m.89/4 hükmüne göre ceza ve tazminat davası açmaktır.

Sayın meslektaşım davayla ilgili karar örneğini de yayınlayabilirmisiniz?....şimdiden teşekkürler...
Old 01-09-2008, 10:45   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Kolay gelsin arkadaşlar.
Nasıl ki son zamanlarda keşideciler yazılacak çeklerini ödememek için rıza hilafına elinden çıktığını bildirerek ödemeden men talimatı veriyorlar, bankalar da gönderilen 89/1 lere borçlunun hesabında şu kadar para var ama ben buna haciz koymuyorum, zira borçlu benden kredi kullandı ve riski var. bu nedenle benim rehin hakkım var ve haciz ihbarnamesine itiraz ediyorum diyor. Sıklıkla karşılaşılan bu probleme çözüm bulan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
1-Bi kere para hala borçlunun değil mi? Adam gelip ben hesabımdaki parayı çekecem dediğinde hayır vermiyoruz mu diyolar.Cevap hayır, ödüyorlar.
2-Banka olarak senin doğmuş, muaccel olmuş bi alacağın yokki rehin koyasın da, ödemeyesin. Doğmamış borcun riski var diye haciz koymaması yasal değil diye düşünüyorum. Cevap yazacak arkadaşlara teşekkürler.

Haczedilmezlik itirazı sadece borçlu tarafından ileri sürülebilir. Dolayısıyla banka 3. kişi olup, borçlu değildir ve bu manada bankanın haciz uygulamaması (kanaatimce) hukuka uygun değildir. Yargıtay 12 HD.13.3.2001 T., E.3339, K.4180 Sayılı kararında da haczedilmezlik itirzının 3. kişi tarafından ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. (Bkz. Talih Uyar, İ.i.K.Şerhi Cilt 5, s.7727)

Ancak şunu da karıştırmamak gerekir: Banka haczi uygulayıp, rehinden sonra serbest kalan kısmı icra müdürlüğüne ödemelidir. Bankanın (hesap üzerinde blokaj yoluyla) Rehin alacağının olması, haczin uygulanmasına engel değildir. Öncelik hakkı rehin nedeniyle bankada olabilir. Bu ayrı bir şeydir.
Old 01-09-2008, 12:44   #6
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ayse E.
Sayın meslektaşım davayla ilgili karar örneğini de yayınlayabilirmisiniz?....şimdiden teşekkürler...

Sayın meslektaşım,

Davamızın ilk duruşması henüz yapılmadı.
Old 01-09-2008, 13:04   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/6816
K. 1995/7367
T. 12.12.1995
• İSTİHKAK DAVASI ( Rehin Sözleşmesi-Üçüncü Kişi Elinde Haciz-Bankanın Deposundan Haczedilen Menkuller-İspat Yükü )
• REHİN SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Deposundan Haczedilen Menkuller-İstihkak Davası )
• ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDE HACİZ ( Rehin Sözleşmesi-Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası )
• HACZEDİLEN MALLAR ÜZERİNDE REHİN HAKKI ( Malın Üçüncü Kişi Elinde Haczi-İstihkak Davası-İspat Yükü )
2004/m.97,99
743/m.853,864
ÖZET : Haciz bankaya ait depoda yapıldığına dolayısıyla mercimek mahsülü banka elinde haczedildiğine göre borçlunun menkul mal zilyetliğini bankaya devrettiğinin ve davalı banka yararına mahcuzlar üzerinde rehin hakkı tesis edildiğinin kabulu gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı 3. kişi vekili tarafından istenmiş ( ... ) olmakla ( ... )gereği düşünüldü:

KARAR : Dava üçüncü şahsın istihkak iddiasının kaldırılması istemine ilişkindir.

Davalı banka bu davada mahcuzlar üzerinde rehin hakkı bulunduğunu savunmuş, diğer delilleri yanında buna dair rehin sözleşmesine de delil olarak dayanmıştır. Gerçekten, 26.9.1994 tarihindeki haciz bankaya ait depoda yapıldığına, dolayısıyla mercimek mahsulü banka elinde haczedildiğine göre, borçlunun menkul mal zilyedliğini bankaya devrettiğinin, bu şekilde davalı banka yararına mahcuzlar üzerinde rehin hakkı tesis edildiğinin kabulü gerekir ( MK. m. 853 ). Somut olayda mercimekler banka elinde haczedildiği için, bankanın bunların rehin sözleşmesi kapsamında kaldığını ayrıca ispatı gerekmez. Bu bakımdan mercice, ispat külfetinin tayininde yanılgıya düşülerek mahcuz mercimeklerin rehin sözleşmesi kapsamı dışında kaldığı olgusunun benimsenmesi yanlıştır. Kaldı ki borçlu ile banka arasındaki genel kredi sözleşmesinin 9, 10 ve 12. maddeleri gereğince bankanın borçluya ait ( banka elinde bulunan )eşya, mal ve paralar üzerinde hapis ve rehin hakkı bulunduğu gibi, alacak miktarı ile sınırlı olsa da MK.nun 864. maddesi hükmünce bankanın muaccel alacağı sebebiyle borçluya ait mal üzerinde hapis hakkının bulunduğu da kuşkusuzdur.

SONUÇ : Öyleyse davanın reddi yerine yazılı gerekçelerle kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. ( 12.12.1995 )
Old 17-07-2010, 20:59   #8
eke

 
Varsayılan

Sayın Eren davanızın sonucu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? Şimdiden teşekkürler.
Old 19-07-2010, 07:58   #9
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eke
Sayın Eren davanızın sonucu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? Şimdiden teşekkürler.

Beraat / ret + Onama...

Ancak mücadeleye yine de devam...

Selam ve saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haciz ihbarnamesi Burak Demirci Meslektaşların Soruları 7 14-11-2013 16:09
haciz ihbarnamesi mdelen82 Meslektaşların Soruları 1 08-08-2008 20:23
Birinci Haciz ihbarnamesi-Ceza-alacağın tahsili metodu Av.kerami ÖZDEMİR Meslektaşların Soruları 0 13-05-2008 13:37
m. 89/1 haciz ihbarnamesi minerva Meslektaşların Soruları 1 08-04-2008 18:15
haciz ihbarnamesi Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 07-06-2007 10:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06307507 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.